• SISULINE ARUANNE
 • PRAKTIKAPÄEVIKU TÄITMISE JUHEND
 • PRAKTIKAPÄEVIK
 • PRAKTIKA PROGRAMM/ÕPIVÄLJUNDITE HINDAMINE
  Download 101 Kb.
  bet4/4
  Sana29.06.2021
  Hajmi101 Kb.
  #15258
  1   2   3   4
  PRAKTIKA PROGRAMM/ÕPIVÄLJUNDITE HINDAMINE

  PRAKTIKA 15 EKAP

  Mooduli eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane saab ettevõttes kogemusi, omandab oskusi ja vilumusi tööks mootorsõidukitehnikuna

  Õpiväljundid

  (hinnatakse eristavalt)

  Õppija enesehinnang

  Praktika juhendaja hinnang

  Konsensuslik hinnang

  Õpilane:

  1. Planeerib praktikajuhendi alusel isiklikke praktika eesmärke
  2. tunneb ettevõtte sisekorraeeskirja vastava töökoha ametijuhendit ja töökeskkonda ning -korraldust


  3. mõistab töötervishoiu ja töö- ja keskkonnaohutuse tähtsust


  4. täidab korrektselt praktikajuhendaja poolt antud tööülesandeid:


  • autohooldus ja remondisüsteem


  • autokere ja sisustuse osandamine


  • autode hooldus


  • juhtimisseadmete ja veermiku ülddiagnostika, hooldus ja remont


  • mootorsõiduki ülddiagnostika, hooldus ja remont


  • mootori ülddiagnostika, hooldus ja remont


  • jõuülekande hooldus ja remont


  5. suhtleb kaastöötajatega sõbralikult ning korrektselt


  6. täidab praktikaga seotud dokumente nõuetekohaselt  VÕTMEPÄDEVUSTE HINDAMINE

  Hindamiskriteeriumid

  Ettevõtte hinnang

  Õppija enesehinnang

  vajab arendamist

  tuleb toime juhendamisel

  tuleb toime iseseisvalt

  vajan arendamist

  tulen toime juhendamisel

  tulen toime iseseisvalt

  Erialased teadmised

   

   

   

   

   

   

  Erialased oskused seni läbitu põhjal

   

   

   

   

   

   

  Tööaja kasutamine

   

   

   

   

   

   

  Tööülesannete täitmise korrektsus

   

   

   

   

   

   

  Vastutustunne tööülesannete täitmisel

   

   

   

   

   

   

  Koostöövalmidus

   

   

   

   

   

   

  Asjakohane omaalgatus

   

   

   

   

   

   

  Töökoha kord

   

   

   

   

   

   

  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmine

   

   

   

   

   

   

  Iseloomustus praktikandile


  Praktika kokkuvõttev hinne (3,4,5) …………………….
  Praktikajuhendaja nimi ja allkiri ……………………………………………………..
  Praktika kohta koostatakse aruanne, milline esitatakse hindamiseks koos päevikuga juhtõpetajale hiljemalt 25.augustiks 2020, praktika esitlemine vastavalt erigraafikule 2020.a.

  1. SISULINE ARUANNE


  1. Praktikakoha üldandmed

   1. Ettevõtte nimi

   2. Ettevõtte juhi nimi

   3. Ettevõtte praktikajuhendaja nimi

   4. Kontakttelefon

   5. Postiaadress
  1. Praktikaettevõtte iseloomustus (kirjuta täislausetega, küsi andmeid praktika ajal juhendajalt või juhatajalt)

   1. Tegevusvaldkond/ pakutavad tooted ja teenused.

   2. Ettevõtte juhtimine (struktuur, ametikohad).

   3. Ettevõtte tegevuse analüüs (kuidas ettevõte näeb oma tulevikku, milliseid arenguid ette näeb, kas kliente on piisavalt).

   4. Tehnilise varustuse iseloomustus (millised seadmed, töökohtade arv, jms).
  1. Praktika käik ja hinnang

   1. Tööohutuse alane juhendamine (kirjelda, kuidas sind juhendati tööohutusalaselt).

   2. Teostatud tööd ja nendega toimetulek.

    1. Nimeta kolm tööd/tegevust, millega hästi toime tulid

    2. Kirjelda, mida tegid, kuidas tegid ja miks tegid.

    3. Nimeta kolm tööd/tegevust, millega sa väga hästi hakkama ei saanud, mis ei tulnud hästi välja.

    4. Kirjelda, mida tegid, kuidas tegid ja miks tegid.

   3. Tööde organiseerimine (tellimuste vastuvõtt, klientidega suhtlemine, tööde korraldamine).

   4. Praktika juhendamine.
  1. Kokkuvõttev hinnang praktikale (oma arvamus praktikakohast, töökorraldusest, mida õppisid juurde, millisele õppijale praktikakoht sobib jms)
  1. PRAKTIKAPÄEVIKU TÄITMISE JUHEND


  1. Praktikapäevikut täita iga päev, põhjendades tegevusi, kirjeldades teostavaid töid (mida, kuidas ja miks tegid), töökorralduse ratsionaalsust ja tõhusust, töös esinenud probleeme, juhtumeid, milliseid otsuseid pidin ise vastu võtma, minu vastutuse ulatust jm.

  2. Korduvate tegevuste korral ei ole põhjalik kirjeldus teistkordselt vajalik.

  3. Tööde ja tegevuste kohta avaldada oma tähelepanekuid ja seisukohti.

  4. Ettevõttepoolne juhendaja kinnitab praktikapäeviku ja annab õppijale hinnangu iga nädala lõpus.  1. PRAKTIKAPÄEVIK


  1 töönädal

  Kuupäev/ nädalapäev

  Õppesisu/tööde kirjeldus

  MIDA tegin? KUIDAS tegin? MIKS tegin? Lisa auto mark ja väljalaske aasta  Õpilase enesehinnang

  Mis õnnestus, mis ei tulnud hästi välja? Miks?

  Juhendaja hinnang ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


  Allkiri ……………

  2 töönädal

  Kuupäev/ nädalapäev

  Õppesisu/tööde kirjeldus

  MIDA tegin? KUIDAS tegin? MIKS tegin? Lisa auto mark ja väljalaske aasta  Õpilase enesehinnang

  Mis õnnestus, mis ei tulnud hästi välja? Miks?


  Juhendaja hinnang ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Allkiri ……………

  3. töönädal  Kuupäev/ nädalapäev

  Õppesisu/tööde kirjeldus

  MIDA tegin? KUIDAS tegin? MIKS tegin? Lisa auto mark ja väljalaske aasta  Õpilase enesehinnang

  Mis õnnestus, mis ei tulnud hästi välja? Miks?


  Juhendaja hinnang ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Allkiri ……………
  4.töönädal

  Kuupäev/ nädalapäev

  Õppesisu/tööde kirjeldus

  MIDA tegin? KUIDAS tegin? MIKS tegin? Lisa auto mark ja väljalaske aasta  Õpilase enesehinnang

  Mis õnnestus, mis ei tulnud hästi välja? Miks?


  Juhendaja hinnang ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Allkiri ……………

  5.töönädal

  Kuupäev/ nädalapäev

  Õppesisu/tööde kirjeldus

  MIDA tegin? KUIDAS tegin? MIKS tegin? Lisa auto mark ja väljalaske aasta  Õpilase enesehinnang

  Mis õnnestus, mis ei tulnud hästi välja? Miks?


  Juhendaja hinnang ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Allkiri ……………
  6.töönädal

  Kuupäev/ nädalapäev

  Õppesisu/tööde kirjeldus

  MIDA tegin? KUIDAS tegin? MIKS tegin? Lisa auto mark ja väljalaske aasta  Õpilase enesehinnang

  Mis õnnestus, mis ei tulnud hästi välja? Miks?


  Juhendaja hinnang ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Allkiri ……………
  7.töönädal

  Kuupäev/ nädalapäev

  Õppesisu/tööde kirjeldus

  MIDA tegin? KUIDAS tegin? MIKS tegin? Lisa auto mark ja väljalaske aasta  Õpilase enesehinnang

  Mis õnnestus, mis ei tulnud hästi välja? Miks?


  Juhendaja hinnang ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Allkiri ……………
  8.töönädal

  Kuupäev/ nädalapäev

  Õppesisu/tööde kirjeldus

  MIDA tegin? KUIDAS tegin? MIKS tegin? Lisa auto mark ja väljalaske aasta  Õpilase enesehinnang

  Mis õnnestus, mis ei tulnud hästi välja? Miks?


  Juhendaja hinnang ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Allkiri ……………
  9.töönädal

  Kuupäev/ nädalapäev

  Õppesisu/tööde kirjeldus

  MIDA tegin? KUIDAS tegin? MIKS tegin? Lisa auto mark ja väljalaske aasta  Õpilase enesehinnang

  Mis õnnestus, mis ei tulnud hästi välja? Miks?


  Juhendaja hinnang ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Allkiri ……………
  10.töönädal

  Kuupäev/ nädalapäev

  Õppesisu/tööde kirjeldus

  MIDA tegin? KUIDAS tegin? MIKS tegin? Lisa auto mark ja väljalaske aasta  Õpilase enesehinnang

  Mis õnnestus, mis ei tulnud hästi välja? Miks?


  Juhendaja hinnang ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Allkiri ……………
  11.töönädal

  Kuupäev/ nädalapäev

  Õppesisu/tööde kirjeldus

  MIDA tegin? KUIDAS tegin? MIKS tegin? Lisa auto mark ja väljalaske aasta  Õpilase enesehinnang

  Mis õnnestus, mis ei tulnud hästi välja? Miks?


  Juhendaja hinnang ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  Allkiri ……………  Download 101 Kb.
  1   2   3   4
  Download 101 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  PRAKTIKA PROGRAMM/ÕPIVÄLJUNDITE HINDAMINE

  Download 101 Kb.