• Sysselsättningsfrämjande villkor vid upphandling av [upphandlingsföremål]
 • Typ av plats Antal platser
 • Mall för sysselsättningsfrämjande kontraktsvillkor – bonus för ökad sysselsättning och jämställdhet
  Download 44.09 Kb.
  Sana06.07.2020
  Hajmi44.09 Kb.
  Mall för sysselsättningsfrämjande kontraktsvillkor – bonus för ökad sysselsättning och jämställdhet

  De sysselsättningsfrämjande kontraktsvillkoren kan kombineras med bonusersättning om leverantören vidtar ytterligare sysselsättningsskapande åtgärder och/eller vidtar jämställdhetsåtgärder.


  I denna mall finns tre olika alternativ med kontraktsvillkor. Ett alternativ är bonus för fler anställda eller praktikanter utöver de grundläggande kraven. Ett annat alternativ är bonus för jämställdhetsåtgärder i samband med anställning eller praktik och ett ytterligare alternativ är att kombinera dessa alternativ.
  Innehållet i mallen är avsett att ingå i upphandlingsdokumenten och komplettera de övriga kontraktsvillkoren. Den upphandlande organisationen väljer alternativ och byter ut markerade uppgifter i dokumentet mot aktuella information, till exempel vilken upphandlande myndighet det gäller, antal månader, kronor eller liknande.
  Mer utförlig information om de sysselsättningsfrämjande villkoren och hur de ska användas finns i tillämpningsstödet.

  Sysselsättningsfrämjande villkor vid upphandling av [upphandlingsföremål]

  -Komplettering med bonus för ökad sysselsättning och jämställdhet

  Leverantören ska under hela kontraktets löptid tillämpa nedanstående alter­nativ [välj alternativ nedan] som komplement till leverantörens åtagande enligt de syssel­sättnings­främjande kontraktsvillkoren i övrigt.  1. Leverantörens åtagande

  Ange något av följande tre alternativ:

  Alternativ 1):


  Kontraktsvillkor med bonusersättning för fler anställda eller praktikanter
  utöver grundkraven i de särskilda kontraktsvillkoren
  Leverantören har möjlighet till bonus om leverantören vidtar ytterligare syssel­sättningsskapande åtgärder inom ramen för genomförandet av de aktuella kontraktsvillkoren.
  Bonus utgår om fler personer ur angiven målgrupp eller målgrupper får syssel­sättning genom anställning eller praktik. Bonus kan utgå för maximalt antal
  platser enligt tabellen nedan (och till maximalt angivet belopp).
  Tabell 1. Maximalt antal platser inom kontraktet för vilken bonus kan ges

  Typ av plats

  Antal platser

  Bonus per plats


  Praktik

  [antal] st.

  [belopp] SEK

  Anställning

  [antal] st.

  [belopp] SEK  Alternativ 2):

  Kontraktsvillkor med bonusersättning för jämställdhetsåtgärder i samband med anställning eller praktik


  Leverantören har möjlighet till bonus om leverantören vidtar jämställdhets-
  åt­gärder inom ramen för genomförandet av de aktuella kontraktsvillkoren.
  Det kan exempelvis vara positiv särbehandling av en eller flera personer ur
  det underrepresenterade könet hos arbetsgivaren i samband med rekryteringen
  (ger bonus x 1).
  Jämställdhetsåtgärden under kontraktets utförande innebär att sysselsättningen erbjuds till en eller flera personer som kommer från det underrepresenterade könet (inom leverantörens verksamhet). Personerna ska komma från angiven målgrupp och ha lika eller nästan lika meriter. För sysselsättningen gäller kontraktsvillkoren i övrigt.
  Bonus utgår för samtliga eller upp till ett maximalt antal personer (enligt vad
  som anges i tabellen nedan) som sysselsätts inom ramen för kontraktsvillkoren beroende på hur könsfördelningen ser ut för personer med likvärdiga arbeten ser
  ut inom leverantörens verksamhet.
  Positiv särbehandling i samband med rekryteringen med hänsyn till kön får endast fortgå så länge det finns ett behov hos leverantören, dvs. det finns en ojämn köns­fördelning i leverantörens verksamhet. Bonus utgår inte för åtgärder i strid mot diskrimineringslagen.
  Tabell 2. Maximalt antal platser inom kontraktet för vilken bonus kan ges

  Typ av plats

  Antal platser

  Bonus per plats


  Praktik

  [antal] st.

  [belopp] SEK

  Anställning

  [antal] st.

  [belopp] SEK  Alternativ 3:


  Kontraktsvillkor med bonusersättning för både ytterligare sysselsättning och jämställdhetsåtgärder i samband med anställning eller praktik.
  Leverantören har möjlighet till ytterligare bonus om leverantören ger både ytterligare sysselsättning och vidtar jämställdhetsåtgärder inom ramen för genomförandet av de aktuella kontraktsvillkoren. Fler personer som ges sysselsättning utöver åtagandet i kontraktsvillkoren och positiv särbehandling
  av en person ur det underrepresenterade könet hos arbetsgivaren i samband
  med rekryteringen (ger bonus x 2).
  Sysselsättningsåtgärden som ger bonus innebär att fler personer ur angiven målgrupp/er får sysselsättning genom anställning eller praktik. Bonus kan utgå
  för maximalt antal platser enligt tabellen nedan (och till maximalt angivet belopp).
  Jämställdhetsåtgärden som ger bonus innebär att en eller flera personer från det underrepresenterade könet inom leverantörens verksamhet sysselsätts under kontraktets utförande. Personerna ska komma från angiven målgrupp och ha lika eller nästan lika meriter. För sysselsättningen gäller kontraktsvillkoren i övrigt.
  Bonus utgår för samtliga eller upp till ett maximalt antal personer (enligt vad
  som anges i tabellen nedan) som sysselsätts inom ramen för kontraktsvillkoren beroende på hur könsfördelningen ser ut för personer med likvärdiga arbeten ser
  ut inom leverantörens verksamhet.
  Positiv särbehandling i samband med rekryteringen med hänsyn till kön får endast fortgå så länge det finns ett behov hos leverantören. Bonus utgår inte för åtgärder i strid mot diskrimineringslagen.

  Tabell 3. Maximalt antal platser inom kontraktet för vilken bonus kan ges


  Typ av plats

  Antal platser

  Bonus per plats


  Praktik

  [antal] st.

  [belopp] SEK

  Anställning

  [antal] st.

  [belopp] SEK  Tabell 4. Maximalt antal platser inom kontraktet för vilken bonus för jämställd-hetsåtgärder kan ges

  Typ av plats

  Antal platser

  Bonus per plats


  Praktik

  [antal] st.

  [belopp] SEK

  Anställning

  [antal] st.

  [belopp] SEK


  Download 44.09 Kb.
  Download 44.09 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Mall för sysselsättningsfrämjande kontraktsvillkor – bonus för ökad sysselsättning och jämställdhet

  Download 44.09 Kb.