• TOKARLIK OPERATSIYASI
 • Tokarlik 1K62 dastgohi Uchkulachokli patron
 • VERTIKAL FREZALASH OPERATSIYASI
 • Jadval usuli bilan mexanik ishlov berish uchun qoldirilgan qo’yim miqdorini hisobi GOST 1855-55(hamma qolgan yuzalar uchun).
 • 2.4. Kesish maromlarini hisoblash 005. TOKARLIK OPERATSIYASI. 1-o’tish.
 • 010. TOKARLIK OPERATSIYASI. 1-o’tish.
 • 015. VERTIKAL FREZALASH OPERATSIYASI 1-o’tish.
 • Kesish maromlari 1-o’tish bilan bir xil 020. TOKARLIK OPERATSIYASI. 1-o’tish.
 • Texnologik jarayon marshrutini ishlab chiqish
  Download 5.82 Mb.
  bet9/23
  Sana23.01.2021
  Hajmi5.82 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23
  2.2. Texnologik jarayon marshrutini ishlab chiqish

  2.1-jadval


  Operatsiya№

  O’tishlar №

  Operatsiya nomi va mohiyati.

  Kesish dastgohi nomi

  Moslama turi

  Kesuvchi asbob nomi
  1

  2

  3

  4

  5

  6
  005

  TOKARLIK OPERATSIYASI

  1

  A yuza D=55 mm, l=28.5 mm, h=1.5 mm o’lchamda qora yo’nilsin

  Tokarlik 1K62 dastgohi

  Uchkulachokli patron


  O’tuvchi yig’ma tokarlik keskichi

  [3]128-bet

  SHSS-1 va Mikrometr Nutrometr

  2

  A yuza D=55 mm, l=28.5 mm, h=1 mm o’lchamda toza yo’nilsin

  3

  I teshik D=14 mm, l=35 mm o’lchamda parmalansin

  Spiral parma D=14 mm

  4

  I yuza D=15 mm, l=35 mm o’lchamga yo’nib kengaytirilsin

  Ichki yuzalarni yo’nuvchi qattiq qotishmali keskich

  (GOST 18882-73) [3]123-bet

  5

  L yuza D=43 mm l=35 mm o’lchamga qora yo’nib kengaytirilsin

  6

  L yuza D=45 mm l=35 mm o’lchamga toza yo’nib kengaytirilsin

  7

  K yuza 10 O burchak ositda yo’nilsin

  8

  L yuzada 1x45 o’lchamda faska ochilsin

  9

  B yuza D=52 mm, l=7 mm o’lchamga yo’nilsin

  O’tuvchi yig’ma tokarlik keskichi

  [3]128-bet

  10

  C yuza D=52 mm l=37 mm o’lchamda qora yo’nilsin

  11

  C yuza D=50.8 mm l=37 mm o’lchamga yarm toza yo’nilsin

  12

  C yuza D=50 mm l=37 mm o’lchamga toza yo’nilsin

  010

  TOKARLIK OPERATSIYASI

  1

  M yuza D=20 mm l=10 mm h=1.5 mm o’lchamda qora yo’nilsin

  Tokarlik 1K62 dastgohi

  Uchkulachokli patron


  O’tuvchi yig’ma tokarlik keskichi

  [3]128-bet

  SHSS-1 va Mikrometr Nutrometr

  2

  M yuza D=20 mm l=10 mm h=1 mm o’lchamda toza yo’nilsin

  3

  H teshik D=6 mm l=15 mm o’lchamda parmalansin

  Spiral parma D=6 mm

  4

  E yuza D=25.4 mm l=9 mm o’lchamda yo’nilsin

  O’tuvchi yig’ma tokarlik keskichi

  [3]128-bet

  5

  D yuza 30O burchak ostida toza yo’nilsin

  6

  N yuza D=20 mm l=30 mm o’lchamda yo’nilsin

  7

  G yuza D=14 mm l=10 mm o’lchamda yo’nilsin

  8

  F ariqcha D=11.5 l=1.25 o’lchamda yo’nilsin

  Otreznoy keskich GOST 18874-73

  9

  G yuzada M14 rezba ochilsin

  Plyashka M14

  015

  VERTIKAL FREZALASH OPERATSIYASI

  1

  T1 paz D=10 mm l=20 mm o’lchamda frezalansin

  6N12PB

  Maxsus


  Barmoq freza
  2

  T2 paz D=10 mm l=20 mm o’lchamda frezalansin

  020

  TOKARLIK OPERATSIYASI

  1

  B yuzada M52x1.5 rezba ochilsin

  1K62

  Patron

  PlyashkaM52
  2

  J yuzada M16x1.5 rezba ochilsin

  Metchik M16

  2.3.Zagatovkaga ishlov berishda qo’yim hisobi

  1. Diametri Ø50 h10 bo‘lgan C yuza uchun qo‘yim miqdorini hisoblaymiz.

  Zagatovkaning yuza aniqligi, uni qanday usul bilan olinganligiga bog’liq bo’lib, [3, 187 bet]ga ko’ra, shtamplangan – pakovka yig’indisi 490 mkm aniqlikga ega. C yuzaga ishlov berish texnologik marshruti qora, yarim toza va toza yo’nishdan iborat.

  Ichki va tashqi yuzalarga ishlov berishda qo‘yimlarni aniqlash quyidagi formula yordamida topiladi [4, 62 b.]:  ,

  Zagotovka uchun profilning notekisliklari balandligi R va sirt qatlamdagi nuqsonlar chuqurligini T jadvaldan olamiz:  1. zagotovka uchun: R=240 mkm; T=250 mkm [4, 7 b.];

  2. qora yo’nish uchun: R=240 mkm; T=240 mkm [4, 9 b.];

  3. yarim toza yo‘nish uchun: R= 120 mkm; T= 120 mkm [4, 9 b.];

  4. toza yo‘nish uchun: R=40 mkm; T=40 mkm [4, 9 b.];

  Dopusklar miqdori:

  • zagotovka uchun δ=1900 mkm; h16

  • qora yo‘nish uchun δ=740 mkm; h14

  • yarm toza yo‘nish uchun δ=300 mkm; h12

  • toza yo‘nish uchun δ=100 mkm. h10

  Fazoviy chetlanishlarning umumiy yig‘indisi sortli prokatlarni yo‘nish jarayoni quyidagi formula yordamida topiladi:  mkm [4, 17 b.]

  ;

   = 0.3 mm = 300 mkm; [4, 16 b.]

   ==306 mkm.
  Qoldiq fazoviy chetlanishlar:

  • qora yo‘nishdan so‘ng ρ1=0,05·306=15.3 mkm;

  • yarim toza yo‘nishdan so‘ng ρ2=0,04·306=12.4 mkm;

   [4, 23 b.]

  = 380 mkm

  • qora yo‘nishdan so‘ng = 0,05·380 = 19 mkm;

  • yarim toza yo‘nishdan so‘ng = 0,04·380 = 15.2 mkm;

  Qo‘yimlarning minimal miqdorini hisoblaymiz:

  • zagotovka 

  • qora yo‘nish 

  • yarim toza yo‘nish 

  = 49.9+=50.1 = 50.1+1.08 =51.18;

  = 51.18+1.956 = 53.136;  = 50-0.1 = 49.9; = 49.9+0.1 = 50;

  = 50.4-0.3= 50.1; = 50.1+0.3 =50.4;

  = 51.94-0.74 = 51.2; = 51.2+0.74 = 51.94;

  =55.1-1.9 = 53.2; = 53.2+1.9 = 55.1;

  Zagotovkaning hisobiy o‘lchamlarini aniqlaymiz: 2.2-jadval  Texnologik ishlov berish

  Qo‘yim elementlari, mkm

  2zmin

  Dh, mm

  Dopusk δ, mkm

  CHegaraviy o‘lcham, mm

  Qo‘yimlar chegarasi, mkm

  Rz

  T

  Ρ

  Ε

  dmin

  dmax

  Zagotovka
  pakovka

  490

  306  53.136

  1900

  53.2

  55.1  1.Qora yo‘nish

  240

  240

  15.3

  380

  2*978

  51.18

  740

  51.2

  51.94

  2200

  3160

  2.Yarim toza yo‘nish

  120

  120

  12.4

  19

  2*504

  50.1

  300

  50.1

  50.4

  1100

  1900

  3. Toza yo‘nish

  40

  40
  15.2

  2*100

  49.9

  100

  49.9

  50

  200

  400

  Jami
  3500

  5460

  Qo’yimlarning eng katta va eng kichik qiymatlari yig‘indisini aniqlaymiz: =3500 mkm; =5460 mkm.

  Hisoblar to‘g‘riligini tekshiramiz.  z- δd

  400 – 200 = 300 – 100

  200 = 200

  Jadval usuli bilan mexanik ishlov berish uchun qoldirilgan qo’yim miqdorini hisobi GOST 1855-55(hamma qolgan yuzalar uchun).  Ishlov beriladigan yuza

  O’lcham

  Qo’yim

  Chetlanish, mm

  Jadval, mm

  Hisobiy, mm

  A va M

  L= 95 mm
  2·3.11

  +0.4

  -0.5


  T1

  D=21 mm  +0.4

  -0.5


  L

  D=40 mm  +0.4

  -0.5  2.4. Kesish maromlarini hisoblash

  005. TOKARLIK OPERATSIYASI.

  1-o’tish. A yuza D=55 mm, l=28.5 mm, h=1.5 mm o’lchamda qora yo’nilsin. Dastgoh: Tokorlik 1K62. Ishlov berishga qoldirilgan qo’yim miqdori h=1.5 mm. Mexanik ishlov berishdan so’ng yuzaning g’adir-budurligi Ra=12.5 mkm ga teng. Zagotovka materiali Stal 45, =598 MPa.

  Kesuvchi asbob: Tokorlik o’tuvchi yig’ma keskichi, kesuvchi qismi materiyali T15K6, keskich tanasi materiyali Polat 40, ko’ndalang kesim yuzasi 16x25 mm, l=160 mm

  Kesish maromini belgilaymiz.

  1. Kesish chuqurligi. Bir marta o’tishda qo’yim miqdorini olib tashlash uchun t =1.5 mm.

  2. Surish qiymatini aniqlaymiz. So=0.3-0.4 mm/ayl. ([3], 2.13-j, 42-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.35 mm/ayl ni qabul qilamiz.  3. Kesishda asosiy harakat tezligini aniqlaymiz.

  T-keskich turg’unlik davri, T=30....60 daqiqa ([3], 46-b) T=60 daqiqa qabul qilamiz

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz.

   ([3], 2.19-j, 46-b)

  To’g’rilash koeffitsientlarini e’tiborga olamiz.

  Kmv- ishlov berilayotgan materialni xisobga oluvchi koeffitsent;

  ([3], 2.1-j, 34-b)

  nv=1; KG=1 ([3], 2.2-j, 35-b)

  Kpv- Ishlov berilayotgan yuza xolatini xisobga oluvchi koef-nt: Knv=0.8 [3], 2.5-j, 37-b)

  Kuv- Kesuvchi qismi materialini xisobga oluvchi koef-nt: ([3], 2.6-j, 37-b)

  Kv=1.25∙0.8∙1=1

  4. Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=1250 daq-1 ni qabul qilamiz.  5. Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  6. Kesish kuchi Pz ni quyidagi formuladan hisoblab topamiz:  Mavjud ishlov berish sharoiti uchun:   ([3], 2.24-j, 50-b)

  Kesish kuchidagi to’g’rilash koeffitsienti

  Kmp- ishlov berilayotgan materialni xisobga oluvchi koeffitsent;

  n=0.75 ([3], 2.9-j, 38-b) 

  Kφr=1, Kγr=1, Kλr=1, Krp=0.93 ([3], 2.25-j, 52-b)

  7. Kesish uchun sarflangan quvvat:

  8. Dastgoh yuritmasi quvvati yetarli ekanligini tekshiramiz:

  Nshp=Nd·ɳ=10·0.75=7.5 kvt;

  Nkes≤Nshp, 1.68≤7.5, yani ishlov berish mumkin.  9. Asosiy vaqtni hisoblaymiz.

  Keskichni ishchi yurish uzunligi L=l+y+∆ bu yerda: keskichni botishi y=1.5 mm, keskichni chiqishi ∆=1.5 mm l=28.5, i=1 o’tishlar soni  L=28.5+1.5+1.5 =31.5 mm  2-o’tish. A yuza D=55 mm, l=28.5 mm, h=1 mm o’lchamda toza yo’nilsin. Mexanik ishlov berishdan so’ng yuzaning g’adir-budurligi Ra=6.3 mkm ga teng.

  Kesish maromini belgilaymiz.

  1. Kesish chuqurligi. Bir marta o’tishda qo’yim miqdorini olib tashlash uchun t =1 mm.

  2. Surish qiymatini aniqlaymiz. So=0.3-0.4 mm/ayl. ([3], 2.13-j, 42-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.35 mm/ayl ni qabul qilamiz.

  3. Kesishda asosiy harakat tezligini aniqlaymiz.  T-keskich turg’unlik davri, T=30....60 daqiqa ([3], 46-b) T=60 daqiqa qabul qilamiz

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz.

   ([3], 2.19-j, 46-b)

  To’g’rilash koeffitsientlarini e’tiborga olamiz.   4. Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=1250 daq-1 ni qabul qilamiz.  5. Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  6. Kesish kuchi Pz ni quyidagi formuladan hisoblab topamiz:  Mavjud ishlov berish sharoiti uchun:   ([3], 2.24-j, 50-b)

  Kesish kuchidagi to’g’rilash koeffitsienti 

  7. Kesish uchun sarflangan quvvat:

  8. Dastgoh yuritmasi quvvati yetarli ekanligini tekshiramiz:

  Nshp=Nd·ɳ=10·0.75=7.5 kvt;

  Nkes≤Nshp, 1.74≤7.5, yani ishlov berish mumkin.  9. Asosiy vaqtni hisoblaymiz.

  Keskichni ishchi yurish uzunligi L=l+y+∆ bu yerda: keskichni botishi y=1 mm, keskichni chiqishi ∆=1 mm l=28.5, i=1 o’tishlar soni  L=28.5+1+1 =30.5 mm  3-o’tish. I teshik D=14 mm, l=35 mm o’lchamda parmalansin. Mexanik ishlov berishdan so’ng yuzaning g’adir-budurligi Ra=12.5 mkm ga teng. Kesuvchi asbob va uning geometrik parametrlari: Spiral parma D=14 mm, kesuvchi qism materiali, tezkesar po’lat P6M5.

  Kesish maromini belgilaymiz.

  1. Kesish chuqurligini belgilaymiz. t=D/2=14/2 = 7 mm.

  2. Surish qiymatini aniqlaymiz. So=0.38-0.43 mm/ayl. ([3], 2.13-j, 42-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.35 mm/ayl ni qabul qilamiz.

  3. Kesishda asosiy harakat tezligini aniqlaymiz.  m/daq

  T-keskich turg’unlik davri, T=45 daqiqa ([3], 46-b) T=45 daqiqa qabul qilamiz

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz.

   ([3], 2.42-j, 65-b)

  To’g’rilash koeffitsientlarini e’tiborga olamiz.   4. Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=530 daq-1 ni qabul qilamiz.  5. Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  6. Burovchi momentni aniqlaymiz:  Burovchi moment uchun:  q=2.0; y=0.8; ([3], 2.45-j, 67-b)

  Kp=0,84

  U xolda:


  7. O’q bo’yicha kuchni hisoblaymiz:

  =68; q=1.0; y=0.7; ([3], 2.45-j, 67-b)

  U xolda:


  8. Kesishdagi quvvat:  9. Asosiy vaqt:

  Bu yerda: L==35+1+1=37 mm; bu yerda: y=1 mm, parmani botishi ∆=1 mm, parmani chiqishi, l = 35 mm, teshik uzunligi.

  4-o’tish. I yuza D=15 mm, l=35 mm o’lchamga yo’nib kengaytirilsin. Mexanik ishlov berishdan so’ng yuzaning g’adir-budurligi Ra=6.3 mkm ga teng.

  Kesish maromini belgilaymiz.

  1. Kesish chuqurligi. Bir marta o’tishda qo’yim miqdorini olib tashlash uchun t =0.5 mm.

  2. Surish qiymatini aniqlaymiz. So=0.3-0.4 mm/ayl. ([3], 2.13-j, 42-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.35 mm/ayl ni qabul qilamiz.

  3. Kesishda asosiy harakat tezligini aniqlaymiz.  T-keskich turg’unlik davri, T=30....60 daqiqa ([3], 46-b) T=60 daqiqa qabul qilamiz

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz.

   ([3], 2.19-j, 46-b)

  To’g’rilash koeffitsientlarini e’tiborga olamiz.   4. Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=1250 daq-1 ni qabul qilamiz.  5. Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  6. Kesish kuchi Pz ni quyidagi formuladan hisoblab topamiz:  Mavjud ishlov berish sharoiti uchun:   ([3], 2.24-j, 50-b)

  Kesish kuchidagi to’g’rilash koeffitsienti 

  7. Kesish uchun sarflangan quvvat:

  8. Dastgoh yuritmasi quvvati yetarli ekanligini tekshiramiz:

  Nshp=Nd·ɳ=10·0.75=7.5 kvt;

  Nkes≤Nshp, 0.45≤7.5, yani ishlov berish mumkin.  9. Asosiy vaqtni hisoblaymiz.

  Keskichni ishchi yurish uzunligi L=l+y+∆ bu yerda: keskichni botishi y=1 mm, keskichni chiqishi ∆=1 mm l=35, i=1 o’tishlar soni  L=35+1+1 =37 mm  5-o’tish. L yuza D=43 mm l=35 mm o’lchamga qora yo’nib kengaytirilsin. Mexanik ishlov berishdan so’ng yuzaning g’adir-budurligi Ra=12,5 mkm ga teng.

  Kesish maromini belgilaymiz.

  1. Kesish chuqurligi. Bir marta o’tishda qo’yim miqdorini olib tashlash uchun t =1.5 mm.

  2. Surish qiymatini aniqlaymiz. So=0.3-0.4 mm/ayl. ([3], 2.13-j, 42-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.35 mm/ayl ni qabul qilamiz.

  3. Kesishda asosiy harakat tezligini aniqlaymiz.  T-keskich turg’unlik davri, T=30....60 daqiqa ([3], 46-b) T=60 daqiqa qabul qilamiz

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz.

   ([3], 2.19-j, 46-b)

  To’g’rilash koeffitsientlarini e’tiborga olamiz.   4. Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=1600 daq-1 ni qabul qilamiz.  5. Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  6. Kesish kuchi Pz ni quyidagi formuladan hisoblab topamiz:  Mavjud ishlov berish sharoiti uchun:   ([3], 2.24-j, 50-b)

  Kesish kuchidagi to’g’rilash koeffitsienti 

  7. Kesish uchun sarflangan quvvat:

  8. Dastgoh yuritmasi quvvati yetarli ekanligini tekshiramiz:

  Nshp=Nd·ɳ=10·0.75=7.5 kvt;

  Nkes≤Nshp, 1.74≤7.5, yani ishlov berish mumkin.  9. Asosiy vaqtni hisoblaymiz.

  Keskichni ishchi yurish uzunligi L=l+y+∆ bu yerda: keskichni botishi y=1 mm, keskichni chiqishi ∆=1 mm l=35, i=1 o’tishlar soni  L=35+1+1 =37 mm  6-o’tish. L yuza L yuza D=45 mm l=35 mm o’lchamga toza yo’nib kengaytirilsin. Mexanik ishlov berishdan so’ng yuzaning g’adir-budurligi Ra=6.3 mkm ga teng.

  Kesish maromini belgilaymiz.

  1. Kesish chuqurligi. Bir marta o’tishda qo’yim miqdorini olib tashlash uchun t =1 mm.

  2. Surish qiymatini aniqlaymiz. So=0.3-0.4 mm/ayl. ([3], 2.13-j, 42-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.35 mm/ayl ni qabul qilamiz.

  3. Kesishda asosiy harakat tezligini aniqlaymiz.  T-keskich turg’unlik davri, T=30....60 daqiqa ([3], 46-b) T=60 daqiqa qabul qilamiz

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz.

   ([3], 2.19-j, 46-b)

  To’g’rilash koeffitsientlarini e’tiborga olamiz.   4. Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=1600 daq-1 ni qabul qilamiz.  5. Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  6. Kesish kuchi Pz ni quyidagi formuladan hisoblab topamiz:  Mavjud ishlov berish sharoiti uchun:   ([3], 2.24-j, 50-b)

  Kesish kuchidagi to’g’rilash koeffitsienti 

  7. Kesish uchun sarflangan quvvat:

  8. Dastgoh yuritmasi quvvati yetarli ekanligini tekshiramiz:

  Nshp=Nd·ɳ=10·0.75=7.5 kvt;

  Nkes≤Nshp, 1.75≤7.5, yani ishlov berish mumkin.  9. Asosiy vaqtni hisoblaymiz.

  Keskichni ishchi yurish uzunligi L=l+y+∆ bu yerda: keskichni botishi y=1 mm, keskichni chiqishi ∆=1 mm l=35, i=1 o’tishlar soni  L=35+1+1 =37 mm  7-o’tish. K yuza D=45 mm, 10 O burchak ositda l=15.23 mm o’lchamda yo’nilsin. Mexanik ishlov berishdan so’ng yuzaning g’adir-budurligi Ra=6.3 mkm ga teng.

  Kesish maromini belgilaymiz.

  1. Kesish chuqurligi. Bir marta o’tishda qo’yim miqdorini olib tashlash uchun t =1 mm.

  2. Surish qiymatini aniqlaymiz. So=0.3-0.4 mm/ayl. ([3], 2.13-j, 42-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.35 mm/ayl ni qabul qilamiz.

  3. Kesishda asosiy harakat tezligini aniqlaymiz.  T-keskich turg’unlik davri, T=30....60 daqiqa ([3], 46-b) T=60 daqiqa qabul qilamiz

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz.

   ([3], 2.19-j, 46-b)

  To’g’rilash koeffitsientlarini e’tiborga olamiz.   4. Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=1600 daq-1 ni qabul qilamiz.  5. Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  6. Kesish kuchi Pz ni quyidagi formuladan hisoblab topamiz:  Mavjud ishlov berish sharoiti uchun:   ([3], 2.24-j, 50-b)

  Kesish kuchidagi to’g’rilash koeffitsienti 

  7. Kesish uchun sarflangan quvvat:

  8. Dastgoh yuritmasi quvvati yetarli ekanligini tekshiramiz:

  Nshp=Nd·ɳ=10·0.75=7.5 kvt;

  Nkes≤Nshp, 1.75≤7.5, yani ishlov berish mumkin.  9. Asosiy vaqtni hisoblaymiz.

  Keskichni ishchi yurish uzunligi L=l+y+∆ bu yerda: keskichni botishi y=1 mm, keskichni chiqishi ∆=1 mm l=15.23, i=1 o’tishlar soni  L=15.23+1+1 =17.23 mm  8-o’tish. L yuzada 1x45 o’lchamda faska ochilsin. Mexanik ishlov berishdan so’ng yuzaning g’adir-budurligi Ra=6.3 mkm ga teng.

  Asosiy vaqtni hisoblaymiz.  Keskichni ishchi yurish uzunligi L=l+y+∆ bu yerda: keskichni botishi y=1 mm, keskichni chiqishi ∆=1 mm l=1, i=1 o’tishlar soni  L=1+1+1 =3 mm  9-o’tish. B yuza D=52 mm, l=7 mm o’lchamga yo’nilsin. Mexanik ishlov berishdan so’ng yuzaning g’adir-budurligi Ra=6.3 mkm ga teng.

  Kesish maromini belgilaymiz.

  1. Kesish chuqurligi. Bir marta o’tishda qo’yim miqdorini olib tashlash uchun t =1.5 mm.

  2. Surish qiymatini aniqlaymiz. So=0.3-0.4 mm/ayl. ([3], 2.13-j, 42-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.35 mm/ayl ni qabul qilamiz.

  3. Kesishda asosiy harakat tezligini aniqlaymiz.  T-keskich turg’unlik davri, T=30....60 daqiqa ([3], 46-b) T=60 daqiqa qabul qilamiz

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz.

   ([3], 2.19-j, 46-b)

  To’g’rilash koeffitsientlarini e’tiborga olamiz.   4. Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=1600 daq-1 ni qabul qilamiz.  5. Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  6. Kesish kuchi Pz ni quyidagi formuladan hisoblab topamiz:  Mavjud ishlov berish sharoiti uchun:   ([3], 2.24-j, 50-b)

  Kesish kuchidagi to’g’rilash koeffitsienti 

  7. Kesish uchun sarflangan quvvat:

  8. Dastgoh yuritmasi quvvati yetarli ekanligini tekshiramiz:

  Nshp=Nd·ɳ=10·0.75=7.5 kvt;

  Nkes≤Nshp, 2.10≤7.5, yani ishlov berish mumkin.  9. Asosiy vaqtni hisoblaymiz.

  Keskichni ishchi yurish uzunligi L=l+y+∆ bu yerda: keskichni botishi y=1 mm, keskichni chiqishi ∆=1 mm l=7, i=1 o’tishlar soni  L=7+1.5+1.5 =10 mm  10-o’tish. C yuza D=52 mm, l=37 mm o’lchamga qora yo’nilsin. Mexanik ishlov berishdan so’ng yuzaning g’adir-budurligi Ra=12.5 mkm ga teng.

  Kesish maromini belgilaymiz.

  1. Kesish chuqurligi. Bir marta o’tishda qo’yim miqdorini olib tashlash uchun t =1.5 mm.

  2. Surish qiymatini aniqlaymiz. So=0.3-0.4 mm/ayl. ([3], 2.13-j, 42-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.35 mm/ayl ni qabul qilamiz.

  3. Kesishda asosiy harakat tezligini aniqlaymiz.  T-keskich turg’unlik davri, T=30....60 daqiqa ([3], 46-b) T=60 daqiqa qabul qilamiz

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz.

   ([3], 2.19-j, 46-b)

  To’g’rilash koeffitsientlarini e’tiborga olamiz.   4. Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=1600 daq-1 ni qabul qilamiz.  5. Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  6. Kesish kuchi Pz ni quyidagi formuladan hisoblab topamiz:  Mavjud ishlov berish sharoiti uchun:   ([3], 2.24-j, 50-b)

  Kesish kuchidagi to’g’rilash koeffitsienti 

  7. Kesish uchun sarflangan quvvat:

  8. Dastgoh yuritmasi quvvati yetarli ekanligini tekshiramiz:

  Nshp=Nd·ɳ=10·0.75=7.5 kvt;

  Nkes≤Nshp, 2.10≤7.5, yani ishlov berish mumkin.  9. Asosiy vaqtni hisoblaymiz.

  Keskichni ishchi yurish uzunligi L=l+y+∆ bu yerda: keskichni botishi y=1 mm, keskichni chiqishi ∆=1 mm l=7, i=1 o’tishlar soni  L=37+1.5+1.5 =40 mm  11-o’tish. C yuza D=50.8 mm l=37 mm o’lchamga yarm toza yo’nilsin. Mexanik ishlov berishdan so’ng yuzaning g’adir-budurligi Ra=6.3 mkm ga teng.

  Kesish maromini belgilaymiz.

  1. Kesish chuqurligi. Bir marta o’tishda qo’yim miqdorini olib tashlash uchun t =0.6 mm.

  2. Surish qiymatini aniqlaymiz. So=0.3-0.4 mm/ayl. ([3], 2.13-j, 42-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.35 mm/ayl ni qabul qilamiz.

  3. Kesishda asosiy harakat tezligini aniqlaymiz.  T-keskich turg’unlik davri, T=30....60 daqiqa ([3], 46-b) T=60 daqiqa qabul qilamiz

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz.

   ([3], 2.19-j, 46-b)

  To’g’rilash koeffitsientlarini e’tiborga olamiz.   4. Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=1600 daq-1 ni qabul qilamiz.  5. Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  6. Kesish kuchi Pz ni quyidagi formuladan hisoblab topamiz:  Mavjud ishlov berish sharoiti uchun:   ([3], 2.24-j, 50-b)

  Kesish kuchidagi to’g’rilash koeffitsienti 

  7. Kesish uchun sarflangan quvvat:

  8. Dastgoh yuritmasi quvvati yetarli ekanligini tekshiramiz:

  Nshp=Nd·ɳ=10·0.75=7.5 kvt;

  Nkes≤Nshp, 1.72≤7.5, yani ishlov berish mumkin.  9. Asosiy vaqtni hisoblaymiz.

  Keskichni ishchi yurish uzunligi L=l+y+∆ bu yerda: keskichni botishi y=0.6 mm, keskichni chiqishi ∆=0.6 mm l=7, i=1 o’tishlar soni  L=37+0.6+0.6 =38.2 mm  12-o’tish. C yuza D=50 mm l=37 mm o’lchamga toza yo’nilsin. Mexanik ishlov berishdan so’ng yuzaning g’adir-budurligi Ra=3.2 mkm ga teng.

  Kesish maromini belgilaymiz.

  1. Kesish chuqurligi. Bir marta o’tishda qo’yim miqdorini olib tashlash uchun t =0.4 mm.

  2. Surish qiymatini aniqlaymiz. So=0.3-0.4 mm/ayl. ([3], 2.13-j, 42-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.35 mm/ayl ni qabul qilamiz.

  3. Kesishda asosiy harakat tezligini aniqlaymiz.  T-keskich turg’unlik davri, T=30....60 daqiqa ([3], 46-b) T=60 daqiqa qabul qilamiz

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz.

   ([3], 2.19-j, 46-b)

  To’g’rilash koeffitsientlarini e’tiborga olamiz.   4. Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=1600 daq-1 ni qabul qilamiz.  5. Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  6. Kesish kuchi Pz ni quyidagi formuladan hisoblab topamiz:  Mavjud ishlov berish sharoiti uchun:   ([3], 2.24-j, 50-b)

  Kesish kuchidagi to’g’rilash koeffitsienti 

  7. Kesish uchun sarflangan quvvat:

  8. Dastgoh yuritmasi quvvati yetarli ekanligini tekshiramiz:

  Nshp=Nd·ɳ=10·0.75=7.5 kvt;

  Nkes≤Nshp, 1.63≤7.5, yani ishlov berish mumkin.  9. Asosiy vaqtni hisoblaymiz.

  Keskichni ishchi yurish uzunligi L=l+y+∆ bu yerda: keskichni botishi y=0.4 mm, keskichni chiqishi ∆=0.4 mm l=7, i=1 o’tishlar soni  L=37+0.4+0.4 =37.8 mm  010. TOKARLIK OPERATSIYASI.

  1-o’tish. M yuza D=20 mm l=10 mm h=1.5 mm o’lchamda qora yo’nilsin. Mexanik ishlov berishdan so’ng yuzaning g’adir-budurligi Ra=6.3 mkm ga teng.

  Kesish maromini belgilaymiz.

  1. Kesish chuqurligi. Bir marta o’tishda qo’yim miqdorini olib tashlash uchun t =1.5 mm.

  2. Surish qiymatini aniqlaymiz. So=0.5-0.9 mm/ayl. ([3], 2.13-j, 42-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.9 mm/ayl ni qabul qilamiz.

  3. Kesishda asosiy harakat tezligini aniqlaymiz.  T-keskich turg’unlik davri, T=30....60 daqiqa ([3], 46-b) T=60 daqiqa qabul qilamiz

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz.

   ([3], 2.19-j, 46-b)

  To’g’rilash koeffitsientlarini e’tiborga olamiz.   4. Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=1600 daq-1 ni qabul qilamiz.  5. Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  6. Kesish kuchi Pz ni quyidagi formuladan hisoblab topamiz:  Mavjud ishlov berish sharoiti uchun:   ([3], 2.24-j, 50-b)

  Kesish kuchidagi to’g’rilash koeffitsienti 

  7. Kesish uchun sarflangan quvvat:

  8. Dastgoh yuritmasi quvvati yetarli ekanligini tekshiramiz:

  Nshp=Nd·ɳ=10·0.75=7.5 kvt;

  Nkes≤Nshp, 1.63≤7.5, yani ishlov berish mumkin.  9. Asosiy vaqtni hisoblaymiz.

  Keskichni ishchi yurish uzunligi L=l+y+∆ bu yerda: keskichni botishi y=1.5 mm, keskichni chiqishi ∆=1.5 mm l=10, i=1 o’tishlar soni  L=10+1.5+1.5 =13 mm


  2-o’tish. M yuza D=20 mm l=10 mm h=1 mm o’lchamda toza yo’nilsin Mexanik ishlov berishdan so’ng yuzaning g’adir-budurligi Ra=6.3 mkm ga teng.

  Kesish maromini belgilaymiz.

  1. Kesish chuqurligi. Bir marta o’tishda qo’yim miqdorini olib tashlash uchun t =1 mm.

  2. Surish qiymatini aniqlaymiz. So=0.5-0.9 mm/ayl. ([3], 2.13-j, 42-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.9 mm/ayl ni qabul qilamiz.

  3. Kesishda asosiy harakat tezligini aniqlaymiz.  T-keskich turg’unlik davri, T=30....60 daqiqa ([3], 46-b) T=60 daqiqa qabul qilamiz

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz.

   ([3], 2.19-j, 46-b)

  To’g’rilash koeffitsientlarini e’tiborga olamiz.   4. Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=1600 daq-1 ni qabul qilamiz.  5. Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  6. Kesish kuchi Pz ni quyidagi formuladan hisoblab topamiz:  Mavjud ishlov berish sharoiti uchun:   ([3], 2.24-j, 50-b)

  Kesish kuchidagi to’g’rilash koeffitsienti 

  7. Kesish uchun sarflangan quvvat:

  8. Dastgoh yuritmasi quvvati yetarli ekanligini tekshiramiz:

  Nshp=Nd·ɳ=10·0.75=7.5 kvt;

  Nkes≤Nshp, 1.6≤7.5, yani ishlov berish mumkin.  9. Asosiy vaqtni hisoblaymiz.

  Keskichni ishchi yurish uzunligi L=l+y+∆ bu yerda: keskichni botishi y=1.5 mm, keskichni chiqishi ∆=1.5 mm l=10, i=1 o’tishlar soni  L=10+1.5+1.5 =13 mm


  3-o’tish. H teshik D=6 mm l=15 mm o’lchamda parmalansin. Mexanik ishlov berishdan so’ng yuzaning g’adir-budurligi Ra=6.3 mkm ga teng. Kesuvchi asbob va uning geometrik parametrlari: Spiral parma D=6 mm, kesuvchi qism materiali, tezkesar po’lat P6M5.

  Kesish maromini belgilaymiz.

  1. Kesish chuqurligini belgilaymiz. t=D/2=6/2 = 3 mm.

  2. Surish qiymatini aniqlaymiz. So=0.38-0.43 mm/ayl. ([3], 2.13-j, 42-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.35 mm/ayl ni qabul qilamiz.

  3. Kesishda asosiy harakat tezligini aniqlaymiz.  m/daq

  T-keskich turg’unlik davri, T=45 daqiqa ([3], 46-b) T=45 daqiqa qabul qilamiz

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz.

   ([3], 2.42-j, 65-b)

  To’g’rilash koeffitsientlarini e’tiborga olamiz.   4. Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=800 daq-1 ni qabul qilamiz.  5. Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  6. Burovchi momentni aniqlaymiz:  Burovchi moment uchun:  q=2.0; y=0.8; ([3], 2.45-j, 67-b) Kp=0,84

  U xolda:


  7. O’q bo’yicha kuchni hisoblaymiz:

  =68; q=1.0; y=0.7; ([3], 2.45-j, 67-b)

  U xolda:


  8. Kesishdagi quvvat:  9. Asosiy vaqt:

  Bu yerda: L==15+1+1=17 mm; bu yerda: y=1 mm, parmani botishi ∆=1 mm, parmani chiqishi, l = 35 mm, teshik uzunligi.
  4-o’tish. E yuza D=25.4 mm l=9 mm o’lchamda yo’nilsin. Mexanik ishlov berishdan so’ng yuzaning g’adir-budurligi Ra=6.3 mkm ga teng.

  Kesish maromini belgilaymiz.

  1. Kesish chuqurligi. Bir marta o’tishda qo’yim miqdorini olib tashlash uchun t =1 mm.

  2. Surish qiymatini aniqlaymiz. So=0.5-0.9 mm/ayl. ([3], 2.13-j, 42-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.9 mm/ayl ni qabul qilamiz.

  3. Kesishda asosiy harakat tezligini aniqlaymiz.  T-keskich turg’unlik davri, T=30....60 daqiqa ([3], 46-b) T=60 daqiqa qabul qilamiz

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz.

   ([3], 2.19-j, 46-b)

  To’g’rilash koeffitsientlarini e’tiborga olamiz.   4. Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=1600 daq-1 ni qabul qilamiz.  5. Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  6. Kesish kuchi Pz ni quyidagi formuladan hisoblab topamiz:  Mavjud ishlov berish sharoiti uchun:   ([3], 2.24-j, 50-b)

  Kesish kuchidagi to’g’rilash koeffitsienti 

  7. Kesish uchun sarflangan quvvat:

  8. Dastgoh yuritmasi quvvati yetarli ekanligini tekshiramiz:

  Nshp=Nd·ɳ=10·0.75=7.5 kvt;

  Nkes≤Nshp, 2.04≤7.5, yani ishlov berish mumkin.  9. Asosiy vaqtni hisoblaymiz.

  Keskichni ishchi yurish uzunligi L=l+y+∆ bu yerda: keskichni botishi y=1 mm, keskichni chiqishi ∆=1 mm l=9, i=1 o’tishlar soni  L=9+1+1 =11 mm  5-o’tish. D yuza D=50 mm 30O burchak ostida l=17.32 mm o’lchamda toza yo’nilsin. Mexanik ishlov berishdan so’ng yuzaning g’adir-budurligi Ra=6.3 mkm ga teng.

  Kesish maromini belgilaymiz.

  1. Kesish chuqurligi. Bir marta o’tishda qo’yim miqdorini olib tashlash uchun t =1 mm.

  2. Surish qiymatini aniqlaymiz. So=0.5-0.9 mm/ayl. ([3], 2.13-j, 42-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.9 mm/ayl ni qabul qilamiz.

  3. Kesishda asosiy harakat tezligini aniqlaymiz.  T-keskich turg’unlik davri, T=30....60 daqiqa ([3], 46-b) T=60 daqiqa qabul qilamiz

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz.

   ([3], 2.19-j, 46-b)

  To’g’rilash koeffitsientlarini e’tiborga olamiz.   4. Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=800 daq-1 ni qabul qilamiz.  5. Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  6. Kesish kuchi Pz ni quyidagi formuladan hisoblab topamiz:  Mavjud ishlov berish sharoiti uchun:   ([3], 2.24-j, 50-b)

  Kesish kuchidagi to’g’rilash koeffitsienti 

  7. Kesish uchun sarflangan quvvat:

  8. Dastgoh yuritmasi quvvati yetarli ekanligini tekshiramiz:

  Nshp=Nd·ɳ=10·0.75=7.5 kvt;

  Nkes≤Nshp, 1.49≤7.5, yani ishlov berish mumkin.  9. Asosiy vaqtni hisoblaymiz.

  Keskichni ishchi yurish uzunligi L=l+y+∆ bu yerda: keskichni botishi y=1 mm, keskichni chiqishi ∆=1 mm l=17.32, i=1 o’tishlar soni  L=17.32+1+1 =19.32 mm


  6-o’tish. N yuza D=20 mm l=30 mm o’lchamda yo’nilsin. Mexanik ishlov berishdan so’ng yuzaning g’adir-budurligi Ra=6.3 mkm ga teng.

  Kesish maromini belgilaymiz.

  1. Kesish chuqurligi. Bir marta o’tishda qo’yim miqdorini olib tashlash uchun t =1 mm.

  2. Surish qiymatini aniqlaymiz. So=0.5-0.9 mm/ayl. ([3], 2.13-j, 42-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.9 mm/ayl ni qabul qilamiz.

  3. Kesishda asosiy harakat tezligini aniqlaymiz.  T-keskich turg’unlik davri, T=30....60 daqiqa ([3], 46-b) T=60 daqiqa qabul qilamiz

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz.

   ([3], 2.19-j, 46-b)

  To’g’rilash koeffitsientlarini e’tiborga olamiz.   4. Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=1600 daq-1 ni qabul qilamiz.  5. Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  6. Kesish kuchi Pz ni quyidagi formuladan hisoblab topamiz:  Mavjud ishlov berish sharoiti uchun:   ([3], 2.24-j, 50-b)

  Kesish kuchidagi to’g’rilash koeffitsienti 

  7. Kesish uchun sarflangan quvvat:

  8. Dastgoh yuritmasi quvvati yetarli ekanligini tekshiramiz:

  Nshp=Nd·ɳ=10·0.75=7.5 kvt;

  Nkes≤Nshp, 1.6≤7.5, yani ishlov berish mumkin.  9. Asosiy vaqtni hisoblaymiz.

  Keskichni ishchi yurish uzunligi L=l+y+∆ bu yerda: keskichni botishi y=1 mm, keskichni chiqishi ∆=1 mm l=30, i=1 o’tishlar soni  L=30+1+1 =32 mm  7-o’tish. G yuza D=14 mm l=10 mm o’lchamda yo’nilsin. Mexanik ishlov berishdan so’ng yuzaning g’adir-budurligi Ra=6.3 mkm ga teng.

  Kesish maromini belgilaymiz.

  1. Kesish chuqurligi. Bir marta o’tishda qo’yim miqdorini olib tashlash uchun t =1 mm.

  2. Surish qiymatini aniqlaymiz. So=0.5-0.9 mm/ayl. ([3], 2.13-j, 42-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.9 mm/ayl ni qabul qilamiz.

  3. Kesishda asosiy harakat tezligini aniqlaymiz.  T-keskich turg’unlik davri, T=30....60 daqiqa ([3], 46-b) T=60 daqiqa qabul qilamiz

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz.

   ([3], 2.19-j, 46-b)

  To’g’rilash koeffitsientlarini e’tiborga olamiz.   4. Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=1600 daq-1 ni qabul qilamiz.  5. Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  6. Kesish kuchi Pz ni quyidagi formuladan hisoblab topamiz:  Mavjud ishlov berish sharoiti uchun:   ([3], 2.24-j, 50-b)

  Kesish kuchidagi to’g’rilash koeffitsienti 

  7. Kesish uchun sarflangan quvvat:

  8. Dastgoh yuritmasi quvvati yetarli ekanligini tekshiramiz:

  Nshp=Nd·ɳ=10·0.75=7.5 kvt;

  Nkes≤Nshp, 1.6≤7.5, yani ishlov berish mumkin.  9. Asosiy vaqtni hisoblaymiz.

  Keskichni ishchi yurish uzunligi L=l+y+∆ bu yerda: keskichni botishi y=1 mm, keskichni chiqishi ∆=1 mm l=10, i=1 o’tishlar soni  L=10+1+1 =12 mm  8-o’tish. F ariqcha D=11.5 l=1.25 o’lchamda yo’nilsin. Mexanik ishlov berishdan so’ng yuzaning g’adir-budurligi Ra=6.3 mkm ga teng.

  Kesish maromini belgilaymiz.

  1. Kesish chuqurligi. Bir marta o’tishda qo’yim miqdorini olib tashlash uchun t =3 mm.

  2. Surish qiymatini aniqlaymiz. So=0.5-0.9 mm/ayl. ([3], 2.13-j, 42-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.9 mm/ayl ni qabul qilamiz.

  3. Kesishda asosiy harakat tezligini aniqlaymiz.  T-keskich turg’unlik davri, T=30....60 daqiqa ([3], 46-b) T=60 daqiqa qabul qilamiz

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz.

   ([3], 2.19-j, 46-b)

  To’g’rilash koeffitsientlarini e’tiborga olamiz.   4. Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=1600 daq-1 ni qabul qilamiz.  5. Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  6. Kesish kuchi Pz ni quyidagi formuladan hisoblab topamiz:  Mavjud ishlov berish sharoiti uchun:   ([3], 2.24-j, 50-b)

  Kesish kuchidagi to’g’rilash koeffitsienti 

  7. Kesish uchun sarflangan quvvat:

  8. Dastgoh yuritmasi quvvati yetarli ekanligini tekshiramiz:

  Nshp=Nd·ɳ=10·0.75=7.5 kvt;

  Nkes≤Nshp, 1.4≤7.5, yani ishlov berish mumkin.  9. Asosiy vaqtni hisoblaymiz.  9-o’tish. G yuzada M14 l=7 mm rezba ochilsin. Mexanik ishlov berishdan so’ng yuzaning g’adir-budurligi Ra=6.3 mkm ga teng.

  Kesish maromini belgilaymiz.

  1. Kesish chuqurligi. Bir marta o’tishda qo’yim miqdorini olib tashlash uchun t =1,5 mm.

  2. Surish qiymatini aniqlaymiz. So=0.4-0.6 mm/ayl. ([3], 2.13-j, 42-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.5 mm/ayl ni qabul qilamiz.

  3. Kesishda asosiy harakat tezligini aniqlaymiz.  T-keskich turg’unlik davri, T=30....60 daqiqa ([3], 46-b) T=60 daqiqa qabul qilamiz

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz.

   ([3], 2.19-j, 46-b)

  To’g’rilash koeffitsientlarini e’tiborga olamiz.   4. Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:  Mavjud ishlov berish sharoiti uchun:   ([3], 2.24-j, 50-b)

  Kesish kuchidagi to’g’rilash koeffitsienti   7. Kesish uchun sarflangan quvvat:

  8. Dastgoh yuritmasi quvvati yetarli ekanligini tekshiramiz:

  Nshp=Nd·ɳ=10·0.75=7.5 kvt;

  Nkes≤Nshp, 2.3≤7.5, yani ishlov berish mumkin.  9. Asosiy vaqtni hisoblaymiz.


  015. VERTIKAL FREZALASH OPERATSIYASI
  1-o’tish.T1 paz eni B=8 mm, uzunligi l= 20 mm o’lchamda qora frezalansin. Qo’yim miqdori h = 10 mm Dastgoh 6N12PB vertikal frezalash dastgohi. Kesuvchi asbob barmoq freza D= 4 mm, GOST 17026-71. Kesuvchi qismi materiali P6M5, tishlar soni z=4 ta;

  1. Kesish chuqurligi va frezalash enini aniqlaymiz. t=h=4 mm

  2. Surish miqdoriSz=0.08-0.05 mm/ayl ([4], 2.80-j, 88-b)

  Sz=0.05 qabul qilamiz  3. Kesishdagi asosiy harakat tezligini aniqlaymiz (m/daq)

  ;

  T –frezani turg’unlik davri, T=80 daq ([3], 2.85-j, 93-b)  Kv=1

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz  Cv= 46.7, q=0.45, x=0.5, y=0.5, u=0.1, r=0.1, m=0.33 ([4], 2.84-j, 90-b)

  4.Shpindel aylanishlar chastotasini aniqlaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha aylanishlar chastotasini korektirovka qilib n=1120 ayl/daq qabul qilamiz.  5.Kesish jarayonida asosiy harakatning xaqiqiy tezligi:

  6. Tishlar bo’yicha surish tezligi  SM=Sz∙z∙n=0.05=224

  Dastgoh pasportidan SM=224 mm/daq qabul qilamiz.

  U xolda:

  7. Kesish jarayonida ta’sir etayotgan kuch:  R;

  Cp=68.2, x=0.86, y=0.72, n=0.1, q=0.86, w=0 ([4], 2.86-j, 94-b)

  ;

  8. Kesishdagi quvvat :  kVt;

  Dastgoh quvvati bo’yicha solishtiramiz

  Nshp= Nd∙µ=0.31*0,85=8,5kVt.

  0.26≤8,5


  Demak ishlov berish mumkin.

  9.Asosiy vaqt:  L=l+y+∆=20+3+2=25  l=20mm,

  ∆=1…..5 mm. ∆=3mm qabul qilamiz.  T= daq

  2-o’tish.T2 paz eni B=8 mm, uzunligi l= 20 mm o’lchamda qora frezalansin. Qo’yim miqdori h = 10 mm Dastgoh 6N12PB vertikal frezalash dastgohi. Kesuvchi asbob barmoq freza D= 4 mm, GOST 17026-71. Kesuvchi qismi materiali P6M5, tishlar soni z=4 ta;

  Kesish maromlari 1-o’tish bilan bir xil
  020. TOKARLIK OPERATSIYASI.

  1-o’tish. B yuzada M52x1.5, l=7 mm rezba ochilsin. Mexanik ishlov berishdan so’ng yuzaning g’adir-budurligi Ra=6.3 mkm ga teng.

  Kesish maromini belgilaymiz.

  1. Kesish chuqurligi. Bir marta o’tishda qo’yim miqdorini olib tashlash uchun t =1.5 mm.

  2. Surish qiymatini aniqlaymiz. So=0.4-0.6 mm/ayl. ([3], 2.13-j, 42-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.5 mm/ayl ni qabul qilamiz.

  3. Kesishda asosiy harakat tezligini aniqlaymiz.  T-keskich turg’unlik davri, T=30....60 daqiqa ([3], 46-b) T=60 daqiqa qabul qilamiz

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz.

   ([3], 2.19-j, 46-b)

  To’g’rilash koeffitsientlarini e’tiborga olamiz.   4. Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:  Mavjud ishlov berish sharoiti uchun:   ([3], 2.24-j, 50-b)

  Kesish kuchidagi to’g’rilash koeffitsienti   7. Kesish uchun sarflangan quvvat:

  8. Dastgoh yuritmasi quvvati yetarli ekanligini tekshiramiz:

  Nshp=Nd·ɳ=10·0.75=7.5 kvt;

  Nkes≤Nshp, 2.3≤7.5, yani ishlov berish mumkin.  9. Asosiy vaqtni hisoblaymiz.  2-o’tish. J yuzada M16x1.5 rezba ochilsin. Mexanik ishlov berishdan so’ng yuzaning g’adir-budurligi Ra=6.3 mkm ga teng.

  Kesish maromini belgilaymiz.

  1. Kesish chuqurligi. Bir marta o’tishda qo’yim miqdorini olib tashlash uchun t =1.5 mm.

  2. Surish qiymatini aniqlaymiz. So=0.4-0.6 mm/ayl. ([3], 2.13-j, 42-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.5 mm/ayl ni qabul qilamiz.

  3. Kesishda asosiy harakat tezligini aniqlaymiz.  T-keskich turg’unlik davri, T=30....60 daqiqa ([3], 46-b) T=60 daqiqa qabul qilamiz

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz.

   ([3], 2.19-j, 46-b)

  To’g’rilash koeffitsientlarini e’tiborga olamiz.   4. Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:  Mavjud ishlov berish sharoiti uchun:   ([3], 2.24-j, 50-b)

  Kesish kuchidagi to’g’rilash koeffitsienti   7. Kesish uchun sarflangan quvvat:

  8. Dastgoh yuritmasi quvvati yetarli ekanligini tekshiramiz:

  Nshp=Nd·ɳ=10·0.75=7.5 kvt;

  Nkes≤Nshp, 2.3≤7.5, yani ishlov berish mumkin.  9. Asosiy vaqtni hisoblaymiz.

  Download 5.82 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23
  Download 5.82 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Texnologik jarayon marshrutini ishlab chiqish

  Download 5.82 Mb.