• Vazifalari Oksidlar bilan tanishtirish orqali kimyo faniga qiziqish uyg`otish. Dars mazmuni
 • O`quv jarayonini tashkil etish texnologiyasi
 • Bosqichlar Mazmuni Metodlar Vaqt
 • Mashg`ulot yakuni. Vazifa berish
 • Otilgan mavzuni takrorlash.
 • 2-guruh Murakkab moddalar deb nimaga aytiladi Murakkab moddalar toifalarini ayting. Qadimdan qanday metall
 • 6-guruh Metallar qanday xossalarga ega “Ozon qatlami” haqida bilasizmi O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
 • Yangi mavzu bayoni Oksidlarning tarkibi, tuzilishi va nomlanishi. Oksidlarning toifalanishi.
 • Metallar oksidlari Metallmaslar oksidlari
 • Oksid W-element W0 Nomi
 • Uyga vazifa
 • Mavzu: Oksidlar tarkibi tuzilishi, nomlanishi, Oksidlarning toifalanishi. Texnologik xarita
  Download 82.1 Kb.
  Sana10.04.2017
  Hajmi82.1 Kb.  Mavzu: Oksidlar tarkibi tuzilishi, nomlanishi, Oksidlarning toifalanishi.
  Texnologik xarita


  Mavzu

  Oksidlar tarkibi tuzilishi, nomlanishi, Oksidlarning toifalanishi

  Maqsad

  • Oksidlarning tarkibini,tuzilishini o`rgatish

  • Oksidlarni nomlay olishni o`rgatish.

  • Oksidlarni toifalashni o`rgatish

  Vazifalari

  Oksidlar bilan tanishtirish orqali kimyo faniga qiziqish uyg`otish.

  Dars mazmuni

  Modellar yordamida oksidlar bilan tanishish.

  O`quv jarayonini tashkil etish texnologiyasi

  Metod: “Aqliy hujum”, Guruhlarda ishlash. Masalalar yechish “Xotirani sinash”, Venn diagrammasi.

  Vosita: Darslik, metallar, metallmaslar, oksidlar namunalari, topshiriqlar, slayd, kodoskop, kompyuter.

  Usul: Aralash

  Nazorat: Savol-javob, guruhlarni baholash.

  Baholash: 5 ballik tizim asosida


  Kutiladigan natijalar

  O`qituvchi: Mavzuni modellar, modda namunalari, slayddan foydalanib yoritadi. Interfaol metodlardan foydalanib o`quvchilar mustaqil fikrlashini rivojlantiradi. Fanga qiziqishlarini rivojlantiradi.

  O`quvchi: Oksidlar haqida dastlabki ma`lumotlar bilan tanishadi. Mustaqil ishlash, bayon qilish ko`nikmalarini hosil qiladi.
  Mashg`ulot bosqichlari

  Bosqichlar

  Mazmuni

  Metodlar

  Vaqt

  1

  Tashkiliy qism

  Salomlashish. Mashg`ulot haqida ma`lumot berish

  Og`zaki

  2daq

  2

  Takrorlash

  O`quvchilar bilan guruhlarda o`tilgan mavzuni takrorlash

  Guruhlarda ishlash

  14daq

  3

  Mavzu bayoni

  O`quvchilarga berilgan elementlarni kislorodli birikmasi formulasini yozishni, so`rash. Mavzuni misollar asosida tushuntirish

  Aqliy hujum. modellar yasash,

  Slayddan foydalanish, moddalarni

  ajratish, ma`ruza


  15daq

  4

  Mustahkamlash

  Mavzu bo`yicha darslik, kartochkalardan foydalanib yangi mavzuni mustahkamlash Masala yechish.

  Izlanish,slayd yaratish.

  12daq

  5

  Mashg`ulot yakuni. Vazifa berish

  G`olib guruh, faol o`quvchilar e`lon qilinadi, rag`batlantiriladi

  Uyga vazifa beriladi.  Rag`batlantirish

  4daq


  Mashg`ulot borishi
  Asosiy iboralar.

  1. Oksid

  2. Oksid nomi

  3. Empirik formula

  4. Grafik formula

  5. Asosli oksid

  6. Kislotali oksid

  7. Amfoter oksid

  8. Befarq oksid

  Darsning tashkil etish


  1. Salomlashib davomatni aniqlash.

  2. Mashg`ulot haqida ma`lumot berish

  3. Amal qilish lozim bo`lgan qoidalar eslatiladi

  4. Kun yangiliklari tinglaniladi

  Otilgan mavzuni takrorlash. Uy vazifalarini tekshirish “Venn diagrammasi” (Metall,metallmaslar haqida).

  Guruhlarga topshiriq berish.


  1-guruh:

  1. Qanday moddalar oddiy moddalar deb ataladi?

  2. Oddiy moddalar necha xil bo`ladi?

  3. Allotropiyaga misol keltiring?

  2-guruh

  1. Murakkab moddalar deb nimaga aytiladi?

  2. Murakkab moddalar toifalarini ayting.

  3. Qadimdan qanday metall va metallmaslar?
   Metallar (yun. metalleuo - qaziyman, yerdan qazib olaman) - oddiy sharoitda yuqori elektr oʻtkazuvchanligi, issiq oʻtkazuvchanligi, elektr oʻtkazuvchanligi, elektr magnit toʻlqinlarini yaxshi qaytarishi, plastikligi kabi oʻziga xos xususiyatlarga ega boʻlgan oddiy moddalar. M.


  3-guruh

  1. Kimyo darsida qaysi moddalar haqida o`rgandingiz?

  2. Siz berilgan kartochkalardan murakkab moddalarni ajrating

  3. Metallmaslar qanday xossalarga ega?

  4-guruh

  1. Qaysi elementlarni nomini ma`nosini bilasiz?

  2. Hayotingizda qanday moddalardan foydalanasiz?

  3. Kartochkalardan metallarni ajrating

  5-guruh

  1. O`zbekistonda qanday metallarni koni bor?

  2. Kartochkalardan metallmaslarni ajrating

  3. Qaysi metallmas yetishmasa buqoq kasalligi kelib chiqadi?

  6-guruh

  1. Metallar qanday xossalarga ega?

  2. “Ozon qatlami” haqida bilasizmi?

  3. O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qaysi moddasida “Atrof-muhit muhofazasi haqida” aytilgan?
   Konstitutsiya (lot. constitutio - tuzilish, tuzuk) - davlatning asosiy qonuni. U davlat tuzilishini, hokimiyat va boshqaruv organlari tizimini, ularning vakolati hamda shakllantirilish tartibi, saylov tizimi, fuqarolarning huquq va erkinliklari, shuningdek, sud tizimini belgilab beradi. K.
   Respublika (lot. respublica, res - ish va publicus - ijtimoiy, umumxalq) - davlat boshqaruvi shakli, unda bar cha davlat hokimiyati organlari saylab qoʻyiladi yoki umummilliy vakolatli muassasalar (parlamentlar) tomonidan shakllantiriladi, fuqarolar esa shaxsiy va siyosiy huquqlarga ega boʻladilar.


  Oksidlarning_tarkibi,_tuzilishi_va_nomlanishi.__Oksidlarning_toifalanishi.'>Yangi mavzu bayoni
  Oksidlarning tarkibi, tuzilishi va nomlanishi.

  Oksidlarning toifalanishi.

  O`qituvchi qisqa ma`lumot beradi. Ekranda jadval asosida oksidlar tarkibi, tuzilishi, nomlanishi tushuntiradi.

  • Oksidlar deb biri kislorod bo`lgan ikki elementdan tashkil topgan murakkab moddalarga aytiladi.

  • Oksidlar binar birikmalardir.

  • Oksidlarning umumiy formulasi: E2On (E-element,n-element valentligi).

  MgO Al2O3 CO2 Cu2O

  Mg=O O=Al-O-Al=O O=C=O Cu-O-Cu
  Magniy Aluminiy Uglerod (IV)- Mis (I)- oksid oksid oksid oksid  Asosli oksidlar- kislotalar yoki kislotali oksidlar bilan tuz hosil qiluvchi oksidlar.  Kislotali oksidlar- asoslar yoki asosli oksidlar bilan tuz hosil qiluvchi oksidlar.

  Oksidlar

  E2On

  Amfoter oksidlar- kislotalar bilan ham, ishqorlar bilan tuz hosil qiluvchi oksidlar.
  Befarq oksidlar- tuz hosil qilmaydigan oksidlar

  Mavzu tushuntirilgach har bir guruhdan 1 tadan o`quvchi 1 ta metall va 1 ta metallmas oksidi formulasini doskaga ajratilgan joyga yozadilar. O`qituvchi yozilgan formulalarni toifalarga tushuntiradi.
  Metallar oksidlari

  Metallmaslar oksidlari

  Na2O

  K2O

  MnO

  CrO


  CuO

  FeO


  Fe2O3

  ZnO

  Cr2O3

  Al2O3


  SO3

  CO2

  P2O5

  Cl2O7  SO

  CO

  PO  NO

  Metall oksidi

  Mn2O7

  Cr O3


  Asosiy oksid

  Amfoter oksid

  Kislotali oksid

  Befarq oksid

  Tuz hosil qiluvchi oksidlar

  Tuz hosil qilmaydi

  Yangi mavzu mustahkamlash. Guruhlarga jadvallar tarqatiladi. Jadvallarda ma`lumotlarni to`ldiriladi.
  1-guruh slayd

  Oksid

  W-element

  W0

  Nomi

  Modeli,grafik tuzilishi

  Toifasi

  P2O5

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  0,53(Al)

  ?

  ?

  ?

  ?


  2-guruh slayd

  Oksid

  W-element

  W0

  Nomi

  Modeli,grafik tuzilishi

  Toifasi

  CO2

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  0,43(C)

  ?

  ?

  ?

  ?


  3-guruh slayd

  Oksid

  W-element

  W0

  Nomi

  Modeli, grafik tuzilishi

  Toifasi

  BaO

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  Xrom(III)-oksid

  ?

  ?

  4-guruh slayd


  Oksid

  W-element

  W0

  Nomi

  Modeli, grafik tuzilishi

  Toifasi

  K2O

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  0,47(N)

  ?

  ?

  ?

  ?


  5-guruh slayd


  Oksid

  W-element

  W0

  Nomi

  Modeli, grafik tuzilishi

  Toifasi

  SO3

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  Rux oksid

  ?

  ?

  ?


  6-guruh slayd


  Oksid

  W-element

  W0

  Nomi

  Modeli, grafik tuzilishi

  Toifasi

  Fe2O3

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  0,78(Fe)

  ?

  ?

  ?

  ?

  Guruhlar navbati bilan taqdimotga chiqadilar. Kodoskopda slayd yordamida javob beradilar.


  Javoblar tinglangach, ballanadi.

  G`olib guruh, faol o`quvchilar rag`batlantiriladi, e`lon qilinadi.


  Uyga vazifa 40, 41§.


  Kimyo o’qituvchisi: M.Xayrullayev
  Tabiiy fanlar uslubiy
  birlashma raisi: Sh.salomov

  Download 82.1 Kb.
  Download 82.1 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Mavzu: Oksidlar tarkibi tuzilishi, nomlanishi, Oksidlarning toifalanishi. Texnologik xarita

  Download 82.1 Kb.