• NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE
 • IZJAVA O INTERESU
 • OBČina postojna ljubljanska cesta 4 6230 Postojna
  Download 11.25 Kb.
  Sana23.07.2021
  Hajmi11.25 Kb.
  #15823

  Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

  OBČINA POSTOJNA

  Ljubljanska cesta 4

  6230 Postojna

                                                                                                                                                                      

   

  Številka: 35280-1/2014 (500-02)  Datum: 17.12.2019

   

  Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, na podlagi 62, 63. in 64. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018, 79/2018) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/2018) objavlja   

  NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

   

  Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, objavlja namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za oddajo naslednjega prostora:  • Prostor na hodniku v stavbi, ki stoji na parc. št. 2997 k.o. 2490 Postojna, na naslovu Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, v izmeri 1 m2.

  Mesečna najemnina za najem prostora, površine 1 m2, znaša 35,00 eur + DDV.

  Najemnik najemnino poravnava mesečno, na podlagi izstavljenega računa s strani najemodajalca z valuto 8 dni. Najemnik plačuje vsa javna bremena in morebitne davke.

  Plačevanje najemnine v rokih je bistvena sestavina pravnega posla.

  Pogoji:


  • Prostor se oddaja za postavitev samopostrežnih avtomatov za distribucijo toplih in hladnih napitkov ter prigrizkov v prostorih stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. Zainteresiran najemnik mora v izjavi o interesu navesti, za kakšen namen bo prostor uporabljal.

  • Prostor se odda za čas 5 let, s predčasno prekinitvijo pogodbe, torej brez odpovednega roka v primeru potreb najemodajalca po oddanem prostoru in v primeru kršitve določil najemne pogodbe na strani najemnika. V ostalih primerih znaša odpovedni rok 1 mesec.

  • V izhodiščni mesečni najemnini so zajeti stroški obratovanja avtomata.

  Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu je 6.1.2020 do 10:00 ure. Izjava o interesu naj se poda na priloženem obrazcu in vloži pisno na Občini Postojna oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov občine.
  V primeru več interesentov po najemu predmetnega prostora, bodo z interesenti opravljena pogajanja o višini najemnine. Pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo mesečno najemnino.

  Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 728 07 86 (Senja Stres) ali obcina@postojna.si.


  Župan Občine Postojna lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla - podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

   

  Igor Marentič l.r.           Župan

  IZJAVA O INTERESU

  Ponudnik …………………………………………………………………………………….…. podajam izjavo o interesu k sklenitvi najemne pogodbe za naslednji prostor:  • Prostor na hodniku v stavbi, ki stoji na parc. št. 2997 k.o. 2490 Postojna, na naslovu Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, v izmeri 1 m2.

  Izjavljam, da se strinjam s pogoji, navedenimi v objavljeni Nameri o sklenitvi neposredne najemne pogodbe dne 17.12.2019.

  S podpisom izjavljam, da so mi znani pogoji najema prostora in jih kot take sprejemam.

  Prostor bi uporabljal za namen:

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………….

  V _________________, dne __.__.____

  Download 11.25 Kb.
  Download 11.25 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  OBČina postojna ljubljanska cesta 4 6230 Postojna

  Download 11.25 Kb.