• Omfang
 • Handtering av PVK
 • Skylling/kateterlås
 • Tilrådde brukstider for infusjonssett, koplingar, kranar, nålelause koplingar og skifting av infusjonssett
 • Utstyr og framgangsmåte ved, skylling, tilkopling av infusjonar og bolusinjeksjon av medikament
 • Utstyr og framgangsmåte ved skifte av koplingar
 • Fjerning av PVK
 • Infeksjonskontroll.no: http://www.infeksjonskontroll.no/portal/page/portal/Infeksjonskontroll/forebyggingp_document_id=401739p_dimension_id=291874
 • Pvk: Innlegging, handtering, infusjons- og slangesytem, infusjon/injeksjon, fjerning Mål
  Download 26.29 Kb.
  Sana08.12.2020
  Hajmi26.29 Kb.

  PVK: Innlegging, handtering, infusjons- og slangesytem, infusjon/injeksjon, fjerning

  Mål: Hindre infeksjonar v. innstikkstad og i blodbane knytt til bruk av PVK

  Ansvar: Leiinga har ansvar for at rett utstyr til bruk/stell av PVK er tilgjengeleg, samt at personale som utfører prosedyrar har fått naudsynt opplæring på staden. Personale som utfører prosedyrar i høve PVK, har ansvar for å fylgje/arbeide etter gjeldande prosedyrar.
  Omfang: Alle som legg inn, kontrollera og handtera PVK, behandlar innstikkstaden og administrera infusjonsvæsker og medikament.
  Innlegging:

  • Velg innstikkstad, helst på handryggen, deretter underarm. Andre lokalisasjonar gjev auka infeksjonsrisiko og risiko for trombose. Unngå stadar med sår, rifter eller eksem

  • Handhygiene før og etter palpering av innstikkstad

  • Desinfiser innstikkstad med Klorhexidinsprit 5mg/ml, lufttørk i 30 sek.

  Ikkje palper innstikkstad etter desinfeksjon

  • Bruk reine hanskar

  • Vel kanyle med minst mogleg lumen

  • Rein- og no-touch teknikk ved innlegging

  • Sjekk at kanylen fungera

  • Fest kanylen med gjennomsiktig bandasje

  • Dokumenter dato, kor den er lagt inn, stell i pasientjournal

  Handtering av PVK:

  • Observer innstikkstad dagleg. Seponer kanyle ved mistanke om infeksjon

  • Desinfiser koplingar med Klorhexidinsprit 5mg/ml før frå-/tilkopling

  • Bruk alltid ny steril propp

  • Skift bandasje om den er laus, fuktig, forureina, eller om ein observera infeksjonsteikn

  • Dokumenter dato for skift av bandasje

  • Kanylen bør ikkje ligge lenger inne enn 96t (4 døgn). I enkelte høve der det er særs komplisert å legge inn ny kanyle, kan ein vurdere å late kanylen ligge lenger enn 96t

  • Skylling/kateterlås: Skyll med Nacl 9 mg/ml mellom og etter administrering av medikament, parenteral ernæring, blodtransfusjon. Lås/lukk med Nacl 9mg/ml og Heparin 100IE/ml eller følg produsenten si tilråding

  Infusjons- og slangesystem

  Infusjons og slangesystem skal opnast så sjeldan som mogleg.

  Ved injeksjon av medikament og tilkoplingar av infusjon desinfiserast membran m klorhexidinsprit 5mg/ml.

  Tilrådde brukstider for infusjonssett, koplingar, kranar, nålelause koplingar og skifting av infusjonssett:

  1. Skifte av infusjonsett  • klare væsker og kontinuerleg bruk: 96 timar (4 døgn).

  • ved fråkopling av infusjonen i >1 time

  • total parenteral ernæring (TPN) brukt til feittløysingar skiftast etter 24 timar.

  2. Koplingar, kranar og nålelause koplingar

  • i medhald til brukstid for infusjonssett

  • Nålelause koplingar skiftast kvar 3. dag, infusjonssett med kontinuerleg infusjon skiftast kvar 4. døgn. For å samkøyre dette, anbefalas at alt blir skifta samstundes kvar 72. time(kvart 3. døgn)

  3. Brukstid på transfusjonssett til blod eller blodprodukt er 6 t. Sett og kraner skiftast etter endt infusjon

  Utstyr og framgangsmåte ved, skylling, tilkopling av infusjonar og bolusinjeksjon av medikament:

  • Aseptisk/no-touch teknikk

  • Handhygiene

  • Er koplinga pakka inn i kompress: Reine hanskar, fjerne kompress og kast den samt hanskane rett i boss. Handhygiene

  • Ta på sterile hanskar

  • Desinfiser koplinga med sterile kompressar godt fukta med Klorhexidinsprit 5mg/ml

  • Fjerne propp/kople frå infusjonssett

  • Ev desinfiser koplinga for synleg forureining som restar av infusjon eller blod

  • Kople til infusjon/gi bolusinjeksjon, eller set på ny steril propp

  Utstyr og framgangsmåte ved skifte av koplingar

  • Handhygiene

  • Ta på munnbind

  • Handhygiene

  • Aseptisk/no-touch metode

  • Dekk opp med sterilt skiftesett

  • Ta på sterile hanskar

  • Desinfiser koplinga med godt fukta sterile kompressar med klorhexidinsprit 5mg/ml. Lufttørk i 30 sek

  • Fjern kopling

  • Desinfiser kateterhovudet med klorhexidinsprit 5mg/ml

  • Ny kopling fyllast med Nacl 9 mg/ml 10 ml sprøyte,

  • Kople til SVK – løpet

  • Desinfiser koplinga

  • Kast hanskar, munnbind og avslutt med handhygiene

  Fjerning av PVK:

  • Skal fjernast ved liggetid >96t, ved teikn på lokal irritasjon/infeksjon og ved manglande indikasjon

  • Bruk rein teknikk

  • Inspiser innstikkstad

  • Legg på steril kompress etter fjerning og dokumenter dato

  Referansar:

  1. Akseksen PE, Elstrøm P. Smittevern i helsetenesten. 2.utgave. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS; 2012

  2. Kunnskapssenteret: Nasjonalt nettverk for fagprosedyrar

  http://www.helsebiblioteket.no/microsite/fagprosedyrer/fagprosedyrer/svk-cvk-sentralt-venekateter-stell-og-bruk-av-tunnelert-og-ikke-tunnelert-kateter-hos-voksne


  1. CDC: Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011 http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/bsi-guidelines-2011.pdf
  1. IS-1414 veileder. Veileder for transfusjonstjenesten i Norge. Sosial og helsedirektoratet.2009;6.utg

  http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-for-transfusjonstjenesten-i-norge-6-utgave-2009/Publikasjoner/veileder-for-transfusjonstjenesten-i-norge-6-utgave-2009.pdf

  1. Sittevern 11: Nasjonal veileder for håndhygiene: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6503&Main_6157=6246:0:25,5498&MainContent_6246=6503:0:25,5510&Content_6503=6259:49724:25,5510:0:6250:12:::0:0  1. Infeksjonskontroll.no:

  http://www.infeksjonskontroll.no/portal/page/portal/Infeksjonskontroll/forebygging?p_document_id=401739&p_dimension_id=291874  Download 26.29 Kb.
  Download 26.29 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Pvk: Innlegging, handtering, infusjons- og slangesytem, infusjon/injeksjon, fjerning Mål

  Download 26.29 Kb.