• Nikolina Kelčec
 • Ante Marić
 • Glorija Sikirić
 • Mislav Gržan
 • Marko Pavunčec
 • Jakov Paulus
 • Maja Čulić
 • Napomene
 • Potpuni pisani seminar, znatno opširniji od prezentacije
 • 27. travnja 2018. u 12 sati
 • Raspored izlaganja seminara iz predmeta Povijest Rima
  Download 13.92 Kb.
  Sana06.07.2020
  Hajmi13.92 Kb.

  Raspored izlaganja seminara iz predmeta Povijest Rima


  17. IV. 2018.

  Iva Dina Dodoja: Osnutak grada – legende i stvarnost

  Nikolina Kelčec: Romul i razvoj grada u njegovo doba

  Lara Đuričić: Etruščanski kraljevi Rima

  24. IV. 2018.

  Ante Ćalić: Kartaga

  Ante Marić: Rat protiv Pira

  Petar Mišir: Hanibal u Italiji

  8. V. 2018.

  Stipe Lasić: Ratovi protiv Cimbra i Teutonaca

  Glorija Sikirić: Ratovi protiv Mitridata

  Marko Baić: Spartak

  15. V. 2018.

  Adrian Filipčić: Prvi trijumvirat

  Mislav Gržan: Vercingetorix

  Hrvoj Šincek: Drugi trijumvirat

  22. V. 2018.

  Ante Lapenda: Građanski rat Sule i Marija

  Marko Pavunčec: Građanski rat Cezara i Pompeja

  Barbara Paić: Građanski rat Oktavijana i M. Antonija

  29. V. 2018.

  Nikolina Mesić: Vojne reforme do Augusta

  Jakov Paulus: Rimsko osvajanje Britanije

  Kristian Grabovac: Civilisov ustanak

  Petar Šantić: Huni pod Atilom

  5. VI. 2018.

  Maja Čulić: Dioklecijanove porezne i financijske reforme

  Petar Baković: Dioklecijanove administrativne i upravne reforme

  Martina Mandić: Konstantin I. i kršćanstvo

  Luka Kurtov: Justinijanova rekonkvista


  Napomene: Studenti se obavezno moraju pridržavati navedenoga rasporeda, pošto je on tematski organiziran! Izlaganja moraju biti u PowerPointu i ne smiju biti duža od 10 minuta! Prezentacija se mora dostaviti na uvid predmetnom nastavniku putem e-maila najkasnije tjedan dana prije termina održavanja!

  Potpuni pisani seminar, znatno opširniji od prezentacije, mora biti predan digitalnim putem na
  e-mail predmetnog nastavnika, pritom poštujući sve metodološke, stručne i tehničke zahtjeve izložene u Uputama za pisanje završnog rada za preddiplomski studij koje se mogu naći na web stranicama Odjela za povijest, što znači da mora biti napisan pismom Times New Roman 12 i imati dvostruki prored u glavnom tekstu, a Times New Roman 10 pismo i 1,5-struki prored u bilješkama; mora imati najmanje oko 10-ak kartica teksta, tj. oko 15.000-18.000 znakova i to bez računanja naslovne stranice, sadržaja i popisa literature; mora biti napravljen isključivo po stručnoj literaturi (obaveznoj i dopunskoj) odobrenoj od predmetnih nastavnika; mora biti napisan standardnim hrvatskim jezikom, uz poštovanje svih pravopisnih i gramatičkih pravila te NE SMIJE biti prepisivanja jedan od drugoga ili od trećih osoba, a osobito ne smije biti kopiranja s Interneta - za takve pokušaje slijede krajnje oštre sankcije (ocjena nedovoljan i nemogućnost izlaska na ispit!).

  Rok za predaju seminara je 27. travnja 2018. u 12 sati. Ako seminar ne bude predan u navedenom roku, student gubi pravo izlaska na 1. ispitni rok u lipnju, a ako preda seminar nakon 11. svibnja 2018. u 12 sati, gubi pravo izlaska na oba roka u lipnju. Seminar mora biti pozitivno ocijenjen do završetka ljetnog ispitnog roka (6. srpnja 2018.), da bi student mogao izaći na rokove u rujnu.

  Download 13.92 Kb.
  Download 13.92 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Raspored izlaganja seminara iz predmeta Povijest Rima

  Download 13.92 Kb.