• Vsebina
 • Povzetek razpisnih informacij
 • Razpis za nakup avtobusov z nizkimi emisijami – 2019. 1 – Arriva Alpetour d o. o.
  Download 3.96 Mb.
  bet1/7
  Sana14.10.2020
  Hajmi3.96 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7


  Razpis za nakup avtobusov z nizkimi emisijami – 2019.1

  Arriva Alpetour d.o.o. (pooblaščeni naročnik)
  Vsebina


  1.Povzetek razpisnih informacij 3

  1.1.Struktura sklopov 4

  2.Informacije in podatki o kupcih 6

  3.Razpisni postopek 6

  3.1. Pregled razpisnega postopka 6

  3.2.Zaveza za zagotovitev ustrezne količine 7

  3.3.Postopek predložitve ponudbe 7

  3.4.Nedopustne ponudbe 8

  3.5.Oddaja naročila 8

  4.Časovni razpored razpisa 8

  4.1.Dobavni postopek in časovni razpored 9

  4.2.Kraj dostave in zaključek dobave 10

  5.Pravne zahteve in standardi 10

  6.Seznam ponudbene dokumentacije, ki jo je treba predložiti 12

  7.Merila za ocenjevanje ponudb 13

  7.1.MERILO ZA izbor najugodnejšega ponudnika za SKLOP 1 – regionalni 12 m 14

  7.2.MERILO ZA izbor najugodnejšega ponudnika za SKLOP 2 – regionalni 15 m: 15

  7.3.MERILO ZA izbor najugodnejšega ponudnika za SKLOP 3 – regionalni 15 m LE: 16

  7.4.MERILO ZA izbor najugodnejšega ponudnika za SKLOP 4 – turistični 12 m: 17

  8.Stroški življenjskega cikla 17

  8.1.Pregled stroškov življenjskega cikla 17

  8.2.Vzdrževanje in odprava napak v obdobju splošne garancijske dobe 17

  9.Finančni pogoji 18

  9.1.Plačilni pogoji 18

  9.2.Zavarovanje za resnost ponudbe 18

  9.3.Kazni za zamude pri dobavi 19

  10.Garancija na vozilo 19

  10.1.Izvedba in upravljanje posegov v sklopu garancije 19

  10.2.Vzdrževalna dela v garancijski dobi, ki jih izvajajo družbe skupine Arriva 20

  10.3.Kazni za neizpolnjevanje garancijskih obveznosti 20

  11.Pregledi vozil in postopek prevzema 20

  12.Funkcionalne in tehnične specifikacije 21

  13.Poprodajne storitve 22

  13.1.Vzdrževalna dokumentacija 22

  13.2.Nadomestni deli 22

  14.Usposabljanje 22

  15.Druga pogodbena določila 23

  15.1.Reševanje sporov in sodna pristojnost 23

  15.2.Prekinitev pogodbe 23

  15.3.Oddaja del podizvajalcem 23

  15.4.Skupna ponudba 23

  15.5.Stroški razpisnega postopka 24

  24

  16.Ugotavljanje sposobnosti ponudnika v fazi oddaje ponudbe 24  16.1Razlogi za izključitev 25

  16.2Pogoji za ugotavljanje sposobnosti 26

  17.Sprejemanje zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju 27

  18.Testiranje avtobusov 27

  19.Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika 31

  20.Pravno varstvo 31

  1. Povzetek razpisnih informacij

  Ta dokument se nanaša na javno naročilo po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur.l.RS št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju: ZJN-3) za dobavo avtobusov družbam skupine Arriva. Udeleženci in ponudniki morajo upoštevati standarde, pogoje, merila, roke ter ostale zahteve, opredeljene in navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


  Glavne informacije o javnem naročilu so navedene v naslednjem povzetku, vendar je potrebno za pripravo ponudbe upoštevati celotno razpisno dokumentacijo:

  Opis

  Namen razpisa


  Naročniki kot glavno dejavnost opravljajo avtobusni prevoz potnikov v linijskem prevozu na območju Slovenije, kot stransko dejavnost pa tudi občasne in turistične avtobusne prevoze potnikov. Predmet javnega naročila je nakup NOVIH avtobusov z nizkimi emisijami, ki jih naročniki potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti z namenom obnove voznega parka.


  Lokacija

  Republika Slovenija


  Skupno število

  vozil

  26 avtobusov , razdeljenih v 4 sklope, kot je to opredeljeno v točki 1.1. – Struktura sklopov


  Opis sklopov

  Vozila sklopa 1 – regionalni avtobusi 12m razreda II. – 15 kom

  • Predvidena življenjska doba vozil je 15 let

  • Predvideni povprečni letno prevoženi kilometri 60.000 / avtobus

  • Vozila so namenjena vožnji v primestnem prometu, po regionalnih cestah in tudi avtocestah, najvišja hitrost 100 km/h


  Vozilo sklopa 2 – regionalni avtobusi 15m razreda II. – 1 kom

  • Predvidena življenjska doba vozil je 15 let

  • Predvideni povprečni letno prevoženi kilometri 60.000 / avtobus

  • Vozilo je namenjena vožnji v primestnem prometu, po regionalnih cestah in tudi avtocestah, najvišja hitrost 100 km/h


  Vozilo sklopa 3 – regionalni avtobusi 15m razreda II. – 1 kom

  • Predvidena življenjska doba vozil je 15 let

  • Predvideni povprečni letno prevoženi kilometri 60.000 / avtobus

  • Vozilo je namenjena vožnji v primestnem prometu, po regionalnih cestah izjemoma tudi avtocestah, najvišja hitrost 100 km/h


  Vozila sklopa 4 – turistični avtobusi 12m razreda III. – 9 kom

  • Predvidena življenjska doba vozil je 15 let

  • Predvideni povprečni letno prevoženi kilometri 80.000 / avtobus

  • Vozila so namenjena turističnim vožnjam po avtocestah in tudi regionalnih cestah, najvišja hitrost 100 km/h
  Vrste avtobusov

  Več podrobnosti v točki 1.1. – Struktura razpisnih sklopov


  Skupno nabavljeno blago

  Vozila v skladu s tehničnimi specifikacijami

   1. Struktura sklopov

  Nakup vozil bo razporejen po spodnji strukturi:
  Št. sklopa

  Družba/ naročnik

  Število

  Dolžina

  Razred

  Vrsta poda

  Vrata

  Gorivo

  Sklop 1 -

  Regionalni

  12m

  AST


  ADP

  AALP


  AKB

  15

  6

  2  5

  2


  12 m

  Razred II

  Visoko podni

  2

  Dizelsko

  Sklop 2 -

  Regionalni 15m


  ADP

  1

  15 m

  Razred II

  Visoko podni

  2

  Dizelsko

  Sklop 3 -

  Regionalni 15m LE


  ADP

  1

  15 m

  Razred II

  Nizki vstop

  2

  Dizelsko

  Sklop 4 -

  Turistični

  12m

  AST


  ADP

  AALP


  AKB

  9

  3

  2  3

  1


  12 m

  Razred III

  Visoko podni

  2

  Dizelsko

  * Pojasnilo kratic:

  AST – Arriva Štajerska d.d.

  ADP – Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

  AALP – Arriva Alpetour d.o.o.

  AKB – Arriva Kam-bus d.o.o.


  Ponujeni avtobusi iz posameznega sklopa morajo biti enake blagovne znamke, enakega tipa in sestavljeni iz enakih osnovnih komponent (motorji, menjalniki, osi, diagnostika,…). Ponudnik mora ponuditi avtobuse, ki v celoti ustrezajo tehnični specifikaciji in opisu predmeta javnega naročila ter ostalim zahtevam naročnika, navedenim v razpisni dokumentaciji ter zakonskim zahtevam v času dobave.  1. Download 3.96 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7
  Download 3.96 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Razpis za nakup avtobusov z nizkimi emisijami – 2019. 1 – Arriva Alpetour d o. o.

  Download 3.96 Mb.