• § 6. Postępowanie reklamacyjne.
 • § 7. Ochrona danych osobowych.
 • § 8. Postanowienia końcowe.
 • Regulamin konkursu „Złam kod miasta!” („Regulamin”)
  Download 113.5 Kb.
  bet5/5
  Sana22.07.2021
  Hajmi113.5 Kb.
  #15535
  1   2   3   4   5
  § 5. Nagrody.

  1. Nagrody w konkursie dla uczestników określonych w § 4 ust. 2 zostaną przyznane zgodnie z poniższą tabelą:

  Miasto

  Nagrody w poszczególnych edycjach


  I

  II

  III

  IV

  V

  VI

  VII

  VIII

  IX

  X

  XI

  Katowice

  książka

  książka

  książka

  podwójny voucher

  do kina


  smartfon

  smartfon

  książka

  książka

  podwójny voucher

  do kina


  podwójny voucher

  do kina


  smartfon

  Gdańsk

  książka

  książka

  książka

  podwójny voucher

  do kina


  smartfon

  smartfon

  książka

  książka

  podwójny voucher

  do kina


  podwójny voucher

  do kina


  smartfon

  Szczecin

  książka

  książka

  książka

  podwójny voucher

  do kina


  smartfon

  smartfon

  książka

  książka

  podwójny voucher

  do kina


  podwójny voucher

  do kina


  smartfon

  Kielce

  książka

  książka

  książka

  podwójny voucher

  do kina


  smartfon

  smartfon

  książka

  książka

  podwójny voucher

  do kina


  podwójny voucher

  do kina


  smartfon

  Płock

  książka

  książka

  książka

  podwójny voucher

  do kina


  smartfon

  smartfon

  książka

  książka

  podwójny voucher

  do kina


  podwójny voucher

  do kina


  smartfon

  Łódź

  książka

  książka

  książka

  podwójny voucher

  do kina


  smartfon

  smartfon

  książka

  książka

  podwójny voucher

  do kina


  podwójny voucher

  do kina


  smartfon

  Wrocław

  książka

  książka

  książka

  podwójny voucher

  do kina


  smartfon

  smartfon

  książka

  książka

  podwójny voucher

  do kina


  podwójny voucher

  do kina


  smartfon

  Radom

  książka

  książka

  książka

  podwójny voucher

  do kina


  smartfon

  smartfon

  książka

  książka

  podwójny voucher

  do kina


  podwójny voucher

  do kina


  smartfon

  Olsztyn

  książka

  książka

  podwójny voucher

  do kina


  podwójny voucher

  do kina


  smartfon

  smartfon

  książka

  książka

  podwójny voucher

  do kina


  podwójny voucher

  do kina


  smartfon

  Opole

  książka

  książka

  podwójny voucher

  do kina


  podwójny voucher

  do kina


  smartfon

  smartfon

  książka

  książka

  podwójny voucher

  do kina


  podwójny voucher

  do kina


  smartfon

  Białystok

  książka

  książka

  podwójny voucher

  do kina


  podwójny voucher

  do kina


  smartfon

  smartfon

  książka

  książka

  podwójny voucher

  do kina


  podwójny voucher

  do kina


  smartfon

  Rzeszów

  książka

  książka

  podwójny voucher

  do kina


  podwójny voucher

  do kina


  smartfon

  smartfon

  książka

  książka

  podwójny voucher

  do kina


  podwójny voucher

  do kina


  smartfon

  Poznań

  książka

  książka

  książka

  książka

  smartfon

  smartfon

  książka

  książka

  książka

  książka

  smartfon

  Zielona Góra

  książka

  książka

  książka

  książka

  smartfon

  smartfon

  książka

  książka

  książka

  książka

  smartfon

  Bydgoszcz

  książka

  książka

  książka

  książka

  smartfon

  smartfon

  książka

  książka

  książka

  książka

  smartfon

  Częstochowa

  książka

  książka

  książka

  książka

  smartfon

  smartfon

  książka

  książka

  książka

  książka

  smartfon

  Kraków

  książka

  książka

  książka

  książka

  smartfon

  smartfon

  książka

  książka

  książka

  książka

  smartfon

  Toruń

  książka

  książka

  książka

  książka

  smartfon

  smartfon

  książka

  książka

  książka

  książka

  smartfon

  Lublin

  książka

  książka

  książka

  książka

  smartfon

  smartfon

  książka

  książka

  książka

  książka

  smartfon  • nagrodami książkowymi w konkursie są przewodniki wydawnictwa Agora,

  • nagrodami w postaci voucherów są podwójne zaproszenia do wykorzystania w sieci kin Helios do dnia 10 listopada 2012 roku,

  • nagrodą w postaci smartfona jest zestaw obejmujący: telefon Sony Xperia P oraz suma pieniężna w wysokości 1/9 wartości brutto nagrody rzeczowej.

  2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

  3. Nagrody konkursowe w postaci książek oraz voucherów zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu.

  4. Przed wydaniem nagrody w postaci smartfona z części gotówkowej nagrody, Fundator potrąci z tytułu podatku od wygranych w konkursach, kwotę w wysokości 10% łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od towarów i usług).

  5. Nagrody konkursowe w postaci smartfonów zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską po dniu 30 września 2012 roku, jednak nie później niż w dniu 14 października 2012 roku, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu.

  6. W danej edycji jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.  7. Jeżeli uczestnik Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, § 3 i § 4 Regulaminu, w tym nie wskaże danych adresowych umożliwiających wysłanie nagrody w sposób i w terminie określonym w § 4 ust. 5, nie nabywa prawa do nagrody. W szczególności uczestnik nie nabywa prawa do nagrody w postaci smartfona, jeżeli nie spełnił wymogu określonego w § 3 ust. 4 tj. nie wziął udziału w co najmniej dwu poprzednich edycjach Konkursu w wybranym mieście. W powyższych wypadkach nagroda pozostaje do dyspozycji odpowiednio Organizatora lub Fundatora.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu email, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.
  10. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
  § 6. Postępowanie reklamacyjne.
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem „Konkurs: Złam kod miasta!” oraz wskazaniem miasta, którego dotyczy reklamacja. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
  2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

  § 7. Ochrona danych osobowych.
  1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także dla celów marketingowych Agory SA.
  2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.
  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.


  § 8. Postanowienia końcowe.


  1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.


  2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  Download 113.5 Kb.
  1   2   3   4   5
  Download 113.5 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Regulamin konkursu „Złam kod miasta!” („Regulamin”)

  Download 113.5 Kb.