• § 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 • 51 szt. komórkowych aparatów telefonicznych typu smart fon wraz z uniwersalnymi (mini, micro, nano) kartami SIM, 7 kart SIM do rozmów telefonicznych
 • Nazwa urządzenia Ilość
 • § 3. MINIMALNE WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wymagania ogólne
 • Abonamenty za aktywne karty SIM i SIM LTE Abonament telefoniczny - Zamawiający wymaga, aby dla wszystkich aktywnych kart SIM
 • Dostęp do Internetu, mobilny internet i transmisja danych
 • Serwis telefonów komórkowych, smartfonów
 • Administrowanie siecią firmową
 • Szczegółowe wymagania w zakresie dostawy komórkowych aparatów telefonicznych, modemów i uniwersalnych oraz kart SIM i SIM LTE
 • 10. Wzór comiesięcznego raportu (plik Excel)
 • ZAŁĄcznik nr 2 do Ogłoszenia ns: rzp/9/2017 szczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia
  Download 92.27 Kb.
  Sana22.03.2020
  Hajmi92.27 Kb.


  ZAŁĄCZNIK NR 2 do Ogłoszenia

  NS: RZP/9/2017  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  § 1. INFORMACJA O OBECNEJ UMOWIE, UŻYWANYCH KARTACH SIM I ILOŚCI POŁĄCZEŃ, WYSYŁANYCH SMS I TRANSMISJI DANYCH
  1. Obecna ilość aktywnych kart SIM w telefonach to 60, a w modemach – 2 karty SIM. Operatorem jest firma ORANGE, umowa na wszystkie użytkowane telefony i modemy kończy się w dniu 31.12.2017 roku.

  2. Dla celów poglądowych poniżej Zamawiający przedstawia wykaz rodzaju i ilości połączeń w okresie od 01.09.2017 do 30.11.2017 (3 ostatnie miesiące), zrealizowanych usług w ramach wszystkich numerów należących do Zamawiającego:
  Typ połączenia

  Rodzaj połączenia

  Wrzesień 2017r. - ilość połączeń

  Październik 2017r. - ilość połączeń

  Listopad 2017r. - ilość połączeń

  Roaming

  SMSMO

  14

  19

  7

  Roaming

  Telef.

  18

  14

  2

  Transmisja roaming

  GPROA

  1

  19

  0

  TRANSMISJA W KRAJU

  GPRCA wap

  0

  6

  0

  TRANSMISJA W KRAJU

  GPRSCW /Internet/

  3 912

  4 712

  5 641

  WYKONANE W KRAJU

  MMSWY razem

  56

  98

  61

  WYKONANE W KRAJU

  MMSWY do innych operatorów

  30

  56

  37

  WYKONANE W KRAJU

  MMSWY do Orange

  26

  42

  24

  WYKONANE W KRAJU

  SMSMO razem

  3 313

  3 692

  4 530

  WYKONANE W KRAJU

  SMSMO do innych operatorów

  1 507

  1 914

  2 139

  WYKONANE W KRAJU

  SMSMO do innych operatorów międzynarodowy

  0

  9

  30

  WYKONANE W KRAJU

  SMSMO do Orange

  1 806

  1 769

  2 361

  WYKONANE W KRAJU

  TELEF do innych operatorów w kraju

  1 946

  2 046

  2 288

  WYKONANE W KRAJU

  TELEF do Orange

  2 596

  3 165

  3 292

  WYKONANE W KRAJU

  TELEF poczta głos.

  11

  5

  0

  WYKONANE W KRAJU

  TELEF do innych operatorów za granicą

  14

  15

  18

  WYKONANE W KRAJU

  VCALL do innych operatorów

  1

  0

  0

  WYKONANE W KRAJU

  VCALL do Orange

  6

  2

  4

  - ODDZWANIANIE

  VMODDZ

  1

  0

  0

  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość mniejszego wykorzystania określonych usług niż wynika to z podanych wartości, a Wykonawca z tego tytułu nie będzie wnosił o wypłacenie odszkodowania.  § 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


   1. W zakresie świadczonych usług telefonii komórkowej i internetu mobilnego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w szczególności bezprzewodową łączność głosową, tekstową (SMS), multimedialną (MMS) oraz dostęp do Internetu. Realizacja usług będzie odbywać się z wykorzystaniem dostarczonych przez Wykonawcę komórkowych aparatów telefonicznych typu smartfon, o których mowa w ust. 2 stanowiących sieć firmową Zamawiającego. Usługi niewymienione przez Zamawiającego oraz nieznane w chwili zawierania umowy rozliczane będą zgodnie z aktualnie najtańszymi obowiązującymi cennikami Wykonawcy dla klientów biznesowych.

   2. W zakresie dostawy Wykonawca dostarczy51 szt. komórkowych aparatów telefonicznych typu smart fon wraz z uniwersalnymi (mini, micro, nano) kartami SIM, 7 kart SIM do rozmów telefonicznych oraz 6 szt. uniwersalnych kart SIM LTE do transmisji danych (Internetu mobilnego) według poniższego zestawienia:
  Nazwa urządzenia

  Ilość

  Smartfon – Samsung Galaxy S8- kolor czarny lub podobny

  5 szt.

  Smartfon – Iphone 8 64 GB- kolor czarny lub podobny

  2 szt.

  Smartfon –Huawei P10 Lite Dual SIM -kolor czarny lub podobny

  7 szt.

  Smartfon – Huawei P8 Lite Dual SIM - kolor czarny lub podobny

  37 szt.

  Karty SIM do telefonu

  60

  Karty SIM do tabletów

  7

  Szczegółowa specyfikacja urządzeń wymaganych przez Zamawiającego w § 3 pkt.9.


  1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu w okresie trwania umowy możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia o 10% (7 kart SIM) wraz z urządzeniem po cenach wskazanych w ofercie.

  2. Zwiększenie przedmiotu umowy może nastąpić nie później niż na 12 miesięcy przed zakończeniem umowy. Po tym okresie dodatkowe aktywacje i zakup telefonów lub modemów odbywać się będą wg odrębnych zasad niebędących przedmiotem tej umowy.

  3. Zamawiający wymaga zachowania dotychczas użytkowanych numerów telefonów. Wszelkie czynności i koszty związane z ewentualnym przenoszeniem numerów wykonuje i ponosi Wykonawca.

  4. Wykonawca dostarczy komórkowe aparaty telefoniczne typu smartfon, o których mowa w ust. 2 i 3 wraz z uniwersalnymi kartami SIM oraz SIM LTE, na własny koszt do siedziby Zamawiającego w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 15 (Dział Administracyjno-Gospodarczy).


  § 3. MINIMALNE WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Wymagania ogólne

  1. Zasięg świadczonych usług telefonii komórkowej, – co najmniej 90% powierzchni Polski.

  2. Usługi będą świadczone 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

  3. Okres rozliczeniowy liczony będzie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca.

  4. Wykonawca będzie bezpłatnie dostarczał w wersji papierowej (przesyłanej na adres pocztowy Zamawiającego wraz z fakturą), miesięczne podsumowania wszystkich usług, dla poszczególnych numerów będących w użyciu przez Zamawiającego, świadczonych na rzecz Zamawiającego.

  Podsumowanie musi zawierać zsumowane dla każdego numeru osobno: koszt płatnych połączeń międzynarodowych, koszt płatnych SMS i MMS międzynarodowych, koszt płatnych połączeń w roamingu, koszt płatnych SMS i MMS w roamingu, koszt transmisji danych w roamingu, koszty innych usług oraz koszt ogólny. Dostęp do szczegółowego bilingu (określonego w pkt.8 a-d) z dowolnego okresu obowiązywania Umowy będzie dostępny poprzez aplikację Administratora sieci on-line opisaną w pkt.7 a-e.

  1. Wykonawca wyznaczy opiekuna w celu zapewnienia bieżącej obsługi Zamawiającego drogą e-mailową oraz telefoniczną od 8:00 do 16:00 w dni robocze.

  2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do konsultanta serwisu technicznego (Call Center) przez 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały okres trwania umowy.

  3. Wykonawca zapewni bezpłatne przeniesienie na nowe uniwersalne karty SIM dotychczasowych numerów abonenckich Zamawiającego używanych u obecnego operatora w terminach wskazanych w pkt. 2 ppkt 2, (zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne –ostatnia zmiana Dz. U. z 2009 r. nr 85 poz. 716).

  4. Przeniesienie numerów i aktywacja nowych kart SIM musi nastąpić od godz. 0.00 do godz. 3.00 w dniu 01.01.2018 roku(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 roku).

  5. Lista aktualnie używanych numerów telefonów komórkowych jest następująca:(zostanie uzupełniona w momencie wydruku Umowy)
  1. Abonamenty za aktywne karty SIM i SIM LTE

   1. Abonament telefoniczny - Zamawiający wymaga, aby dla wszystkich aktywnych kart SIM zakupionych w ramach niniejszego zamówienia obowiązywały jednakowe miesięczne abonamenty o wartości określonej w ofercie.

   2. W ramach abonamentu telefonicznego Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatne na terenie Polski:

  - nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci komórkowych i na numery stacjonarne,

  - nielimitowane wiadomości tekstowe SMS,

  - nielimitowane wiadomości multimedialne MMS,

  - transmisję danych (przy maksymalnie możliwych prędkościach przesyłu danych) minimum do 2GB na każdą aktywną kartę SIM miesięcznie. Po przekroczeniu limitu nastąpi zmniejszenie prędkości przesyłu danych bez pobierania opłat za przesłane dane lub Zamawiający osobno wykupi dodatkowy pakiet transmisji danych wg ceny określonej w ofercie.  Powyższe nie dotyczy SMS specjalnych, SMS na numer stacjonarny, połączeń na numery skrócone i płatne infolinie oraz innych płatnych usług.

   1. Abonament internetowy - Zamawiający wymaga, aby dla wszystkich aktywnych kart SIM LTE zakupionych w ramach niniejszego zamówienia obowiązywały jednakowe miesięczne abonamenty o wartości określonej w ofercie.

   2. W ramach abonamentu mobilnego internetu Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatnie transmisję danych na terenie Polski minimum do 5 GB na każdą aktywną kartę SIM LTE miesięcznie przy maksymalnie możliwych prędkościach przesyłu danych. Po przekroczeniu limitu nastąpi zmniejszenie prędkości przesyłu danych bez pobierania opłat za przesłane dane lub Zamawiający osobno wykupi dodatkowy pakiet transmisji danych wg ceny określonej w ofercie.

  Karty SIM LTE w tabletach i modemach nie będą miały możliwości wykonywania i odbierania połączeń głosowych oraz przesyłania i odbierania wiadomości SMS i MMS.


  1. Połączenia głosowe

  1. Wykonawca zapewni transmisję głosu w sieci GSM w tym połączenia do sieci komórkowych i stacjonarnych, połączenia krajowe, międzynarodowe oraz roamingowe.

  2. Wykonawca zapewni uruchomienie dedykowanej dla Zamawiającego grupy użytkowników sieci telefonii komórkowej tzw. sieci firmowej obejmującej wszystkie aktywne karty SIM Zamawiającego zakupione w ramach przedmiotu zamówienia.

  3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość bezpłatnego, dowolnego włączania i wyłączania usług za pomocą portalu www lub aplikacji internetowej obsługiwanej przez wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika – administratora sieci firmowej.

  4. Wykonawca zapewni naliczanie sekundowe od pierwszej do ostatniej sekundy każdego połączenia krajowego (1s/1s).

  5. Wykonawca umożliwi każdemu numerowi w sieci firmowej Zamawiającego uzyskiwanie wiadomości tekstowej SMS o aktualnym stanie kosztów w cyklu miesięcznym, dotyczącym telefonu, z którego zostało wysłane zapytanie.

  6. Wykonawca zapewni obsługę funkcjonalności połączeń oczekujących i konferencyjnych.
  1. Przesyłanie SMS i MMS

  1. Wykonawca zapewni możliwość przesyłania wiadomości typu SMS i MMS.  1. Dostęp do Internetu, mobilny internet i transmisja danych

   1. Wykonawca zapewni możliwość dostępu do Internetu (poczta e-mail, WAP, przeglądanie stron WWW, uruchamianie aplikacji internetowych i inne) dla wszystkich aktywnych kart SIM wykorzystywanych w aparatach telefonicznych, modemach i tabletach.

   2. Wykonawca zapewni możliwość transmisji danych przy wykorzystaniu technologii LTE, GPRS, EGDE oraz HSDPA (stosownie do zasięgu posiadanych stacji bazowych/przekaźnikowych).

   3. Wykonawca zapewni naliczanie, co 10 kB przesyłanych danych,

   4. Wykonawca zapewni możliwość odpłatnego dodawania pakietów transmisji danych (minimum 1 GB) dla wskazanych przez Zamawiającego numerów aktywnych kart SIM i SIM LTE, w okresie wskazanych przez Zamawiającego miesięcy.  1. Serwis telefonów komórkowych, smartfonów,

  1. Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni (dostarczy i będzie uzupełniał braki) 1 kartę serwisową SIM wraz z kodem aktywacyjnym, którą Zamawiający (administrator sieci firmowej) będzie mógł samodzielnie aktywować poprzez wpisanie numeru telefonu i kodu np. PIN, PIN2, PUK, PUK2 lub innego dostarczonego na początku umowy przez Wykonawcę lub poprzez przekazanie zlecenia poprzez pocztę elektroniczną opiekunowi klienta ze strony Wykonawcy. Aktywacja musi nastąpić w ciągu maksymalnie 2 godzin od chwili uruchomienia kodu lub przekazania zlecenia opiekunowi klienta ze strony Wykonawcy. W chwili uruchomienia nowej karty SIM musi nastąpić dezaktywacja starej karty SIM. Aktywacja kart serwisowych SIM jest bezpłatna.

  2. Zamawiający powiadamiać będzie Wykonawcę o wykorzystaniu karty serwisowej w ciągu 24 godzin od uruchomienia kodu poprzez pocztę elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie i na własny koszt nową kartę serwisową do Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych.

  3. Na czas trwania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu bezpłatnie 2 smartfony zastępcze (typ Samsung Galaxy J3 lub podobny) do wykorzystania przez Zamawiającego podczas napraw telefonów objętych umową. Po zakończeniu umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy określone wyżej urządzenia zastępcze.

  4. Serwis będzie realizowany przez Wykonawcę w następujący sposób: Wykonawca, po zawiadomieniu przez Zamawiającego poprzez pocztę elektroniczną, na własny koszt odbierze z siedziby Zamawiającego uszkodzone urządzenia, a po naprawie – dostarczy na własny koszt naprawione urządzenia do siedziby Zamawiającego.

  5. Naprawa nie może trwać dłużej niż 31 dni kalendarzowych od dnia odbioru uszkodzonych urządzeń przez Wykonawcę. Jeżeli naprawa danego urządzenia będzie dłuższa niż 31 dni kalendarzowych lub gdy dane urządzenie ulegnie awarii po raz trzeci – Wykonawca dostarczy bezpłatnie i na własny koszt Zamawiającemu fabrycznie nowe urządzenie tożsame z uszkodzonym lub o parametrach lepszych, ale po zaakceptowaniu typu urządzenia przez Zamawiającego w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wymogu wymiany urządzenia. Za termin zakończenia naprawy uznaje się datę dostarczenia naprawionego urządzenia do Zamawiającego.
  1. Administrowanie siecią firmową

  1. Zamawiający udostępni upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego, poprzez portal www lub aplikację internetową, możliwość całodobowego bezpłatnego administrowania on-line firmową siecią telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów i modemów. Dostęp do portalu będzie zastrzeżony tylko dla tej osoby poprzez hasło identyfikujące użytkownika. Zamawiający dopuszcza, w wyjątkowych sytuacjach, że uzyskanie potrzebnych danych może następować poprzez dedykowanego konsultanta czy opiekuna.

  2. Uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego działającego poprzez portal www lub aplikację internetową muszą posiadać następujące możliwości:

  1. aktywowanie lub dezaktywowanie usług oferowanych przez Wykonawcę (w tym roamingu, poczty głosowej, przesyłu danych, prezentacji numeru, blokady numerów i inne),

  2. zapewnienie bilingów (z czasu trwania całej umowy) i w pełni definiowalnych raportów dla poszczególnych numerów z sieci firmowej lub wszystkich numerów w formie on-line lub w wersji elektronicznej z maksymalnym opóźnieniem 48 godzinnym (szczegółowe określenie zakresu i formy bilingów i raportów określono w pkt 8).

  3. generowanie raportów obejmujących ilości i koszty połączeń, billingi dla poszczególnych kart SIM i SIM LTE w formie arkuszy Excel w formacie XLS lub XLSX i pobieranie ich na dysk lokalny swojego komputera (wymagany wzór raportu w pkt.10),

  4. łatwy dostęp do aktualnych informacji o bieżących kosztach generowanych przez użytkowników kart SIM i SIM LTE,

  5. składanie reklamacji,

  6. zgłaszanie uwag dotyczących funkcjonowania sieci firmowej,

  7. blokowanie i odblokowywanie kart SIM i SIM LTE,

  8. aktywacja nowych lub serwisowych karty SIM i SIM LTE,

  9. blokowanie połączeń wychodzących do określonych grup numerów.

  1. Poszczególni użytkownicy karty SIM i SIM LTE z sieci firmowej (poza administratorem sieci firmowej) nie będą mogli samodzielnie zmieniać zakresu usług jak i zamawiać nowych usług.

  2. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie dodatkowych formularzy aktywacji usług wymaganych w Umowie (wraz z załącznikami).

  3. Zamawiający wyraża zgodę, aby usługi niewymienione w Umowie (wraz z załącznikami) były taryfikowane zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych przedstawionym przez Wykonawcę (cennik stanowi razem z Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych załącznik do Umowy)
  1. Bilingi

  Biling dotyczący dowolnego okresu (definiowanego przez administratora sieci firmowej) z całego czasu trwania umowy powinien zawierać minimum:

  a) rachunek szczegółowy dla każdego z numerów telefonicznych obejmujący listę połączeń z określonymi dla każdego połączenia:

  - datą i godziną połączenia,

  - czasem trwania połączenia,

  - numerem telefonu, z którym nawiązano połączenie (ze wskazaniem operatora sieci),

  - kosztem połączenia,

  b) wyszczególnienie pozostałych usług, z których skorzystano (wiadomość SMS, wiadomość MMS, pobieranie danych, itp.),

  c) podsumowanie wskazujące na strukturę kosztów w ramach poszczególnych usług - połączenia głosowe z podziałem na operatorów sieci, opłaty roamingowe, wiadomości tekstowe, wiadomości multimedialne, transmisję danych,

  d) legendę, (gdy bilingi będą tworzone przy pomocy skrótów, ikon lub piktogramów).


  1. Szczegółowe wymagania w zakresie dostawy komórkowych aparatów telefonicznych, modemów i uniwersalnych oraz kart SIM i SIM LTE:

  1. Dostarczone komórkowe aparaty telefoniczne, smartfony, tablety i modemy będą fabrycznie nowe i będą wyposażone w standardowe akcesoria oferowane w komplecie przez producenta oraz będą wyposażone w uniwersalne karty SIM i SIM LTE (aktywacja kart nastąpi w terminie określonym w § 3 pkt.1 h).

  2. Komórkowe aparaty telefoniczne, smartfony, tablety i modemy nie będą posiadały tzw. SIM LOCK-ów ani innych zabezpieczeń o podobnym działaniu.

  3. Odbiór komórkowych będzie odbywał się w dniach od 4 do 5 stycznia 2018 roku aparatów telefonicznych, smartfonów, tabletów i modemów. W dniu 4 stycznia 2016 roku nastąpi podpisanie protokołu odbioru przez Wykonawcę i Zamawiającego, co będzie podstawą do wystawienia faktury za dostarczone urządzenia. Z chwilą podpisania protokołu odbioru telefoniczne aparaty komórkowe, smartfony, wraz z akcesoriami oraz karty SIM i SIM LTE stają się własnością Zamawiającego.

  4. Wykonawca wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych, smartfonów, dostarczy pisemne gwarancje udzielone przez producentów poszczególnych urządzeń. Okresy gwarancji nie mogą być krótsze niż 24 miesiące.

  5. Dostawy i aktywacje wszystkich uniwersalnych kart SIM i SIM LTE podczas trwania Umowy są bezpłatne.

  6. Szczegółowa specyfikacja urządzeń wymaganych przez Zamawiającego:


  10. Wzór comiesięcznego raportu (plik Excel)

  Numer telefonu

  Koszt rozmów za granicę [zł]

  Koszt wiadomości SMS za granicę [zł]

  Koszt wiadomości MMS za granicę [zł]

  Koszt rozmów w roamingu [zł]

  Koszt wiadomości SMS w roamingu [zł]

  Koszt wiadomości MMS w roamingu [zł]

  Koszt transmisji danych w roamingu [zł]

  Koszty inne - SMS specjalne, i na numery stacjonarne, połączenia na infolinie i numery skrócone, dodatkowe usługi, pozostałe koszty w

  roamingu , itd. [zł]  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

  ….itd. dla 60 numerów.

  Download 92.27 Kb.
  Download 92.27 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  ZAŁĄcznik nr 2 do Ogłoszenia ns: rzp/9/2017 szczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia

  Download 92.27 Kb.