• Tayanch iboralar
 • Mustaqil nazorat qilish uchun topshiriq va savollar
 • O‘zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari va xususiyatlari
  Download 1.8 Mb.
  bet16/24
  Sana24.03.2017
  Hajmi1.8 Mb.
  1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24

  13.4. O‘zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari va xususiyatlari.


  O‘zbekiston Respublikasining «Turizm to‘g‘risida»gi qonuni qabul qilinishi respublika hukumatida ushbu sohaga katta e’tibor qaratayotganligini ko‘rsatadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1992 yildagi «Turizm infrastrukturasini va turistlik bo‘yicha jahon bozoriga kirishni rivojlantirish to‘g‘risida»gi Farmoni, shuningdek Vazirlar Mahkamasining 1993 yil 3 iyundagi «O‘zbekiston Respublikasida xalqaro turizmning zamonaviy infrastrukturasini yaratish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Turizm faoliyatini litsenziyalash to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida»gi Qarori 2003 yil 12 noyabr, «2006-2010 yillarda O‘zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasi va servisni jadal rivojlantirish haqida» O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006 yildagi qarorlari fikrimizning yaqqol dalilidir.

  Yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan qonun va qonun osti hujjatlari dasturiy hujjatlar bo‘lib ular iqtisodiyotning yuqori rentabelli sohasi bo‘lmish turizmning rivojlanishi uchun huquqiy, tashkiliy, iqtisodiy va moddiy-texnik chora-tadbirlarni amalga oshirishga yo‘naltirilgan.

  Turizm bilish, rekreatsion, sport-sog‘lomlashtirish, ko‘ngilochar va boshqa funksiyalarni bajaradi. Hozirgi vaqtda u O‘zbekiston iqtisodiyotida rivoj-langan turistlik mamlakatlarga qaraganda unchalik katta o‘rin tutmayapti. Turistlik faoliyatdan tushgan tushumlar ichki yalpi mahsulotning 1-2 foizini tashkil qiladi, xolos.

  Turizm sohasidagi ba’zi salbiy omillarni yengish uzoq vaqt va birinchi navbatda davlat tomonidan rejalashtirishni talab etadi.

  Sohaning hozirgi holati O‘zbekistonning potensial imkoniyatlariga javob bermaydi. Respublikamiz turistlik industriyani yanada rivojlantirish uchun barcha zarur shart-sharoitlarga ega: tabiiy sharoitlar, tarixiy-madaniy, moddiy va inson resurslari. Turizm mamlakatning bozor munosabatlarini rag‘batlantirishning, milliy iqtisodiyotning boshqa sohalariga ijobiy ta’sir ko‘rsatishning, aholini ish bilan ta’minlashning, atrof muhitni muhofaza qilishning, tarix va madaniyat yodgorliklarini muhofaza qilish bo‘yicha ishlar yaxshilanishining, aholining madaniy va sog‘liq darajasini ko‘tarishning eng samarali usulardan biri bo‘lishi mumkin va shunday bo‘lishi ham kerak.

  Yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan qonun hujjatlari kompleks va uzoq muddatli xususiyatga ega. Ularning birinchi galdagi vazifalari quyidagilardan iborat:  • turizmni davlat tamonidan qo‘llab-quvvatlashini ta’minlash, uni rivojlanishini rejalashtirishda davlat va boshqa mulkchilik shaklidagi korxonalarni, shuningdek, alohida fuqarolarni jalb etish;

  • tegishli moddiy-texnika bazasining iqtisodiy asoslarini va rivojlangan infrastrukturasini yaratish;

  • turistlik sohani boshqarishni markazlashtirishdan holi qilish, davlat tasarrufidan chiqarish, bozor xo‘jalik yuritishi asosida zamonaviy tuzilmalarni yaratish;

  • turistlik resurslardan, o‘zbek xalqining milliy tarixi va madaniyati yutuqlaridan foydalanish asosida mamlakat va xorijiy (kirib keluvchi) turizmning ustuvorligini ta’minlash;

  • turistlik xizmat ko‘rsatish asosiy shakllarining davlat standartlarini ishlab chiqish;

  • aholining ma’naviy rivojlanishiga, uning sog‘ligi mustahkamlanishiga, fuqarolarda umuminsoniy qadriyatlar, ekologik madaniyat shakllanishiga ko‘maklashish.

  O‘zbekiston Respublikasi turizmni rivojlantirishning istiqboldagi maqsadi–respublikaning milliy-madaniy tiklanishi, milliy iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlaridan biri sifatida turizmni rivojlantirish borasidagi ijtimoiy-iqtisodiy va xo‘jalik masalalarini hal qilishdir (bu tarmoq BMT Bosh assambleyasi tomonidan qabul qilingan Turizm partiyasi talablariga javob beradigan bo‘lishi kerak).

  Turizm sohasi oldida turgan asosiy vazifa – O‘zbekistonning tabiiy iqlimiy, rekreatsion, ijtimoiy-iqtisodiy va tarixiy madaniy salohiyatini hisobga olgan holda ichki va xalqaro turizm ehtiyojini qondirishga yo‘naltirilgan yuqori rentabelli turistlik tarmoqni yaratishdan iborat.

  O‘zbekiston xalqaro turizm bozoridan mustahkam o‘rin olishi uchun turistlar uchun yuqori darajadagi qulaylik yaratilishi, ularga xizmat ko‘rsatishning barcha turlari bo‘yicha standartlar tizimi, xavfsizligini ta’minlash kafolatlari yuzaga keltirilishi shart.

  «Turizm to‘g‘risida»gi qonun, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va Vazirlar Mahkamasining qarorlaridan kelib chiqqan holda O‘zbekistonda turizmning asosiy yo‘nalishlari quyidagilardan iborat7:  • davlat manfaatlari va O‘zbekiston Respublikasining tegishli qonunlari, xalqaro turistlik amaliyot me’yorlarini hisobga olgan holda turistlik tarmoqning ustuvor rivojlanishini ta’minlash;

  • kelgusida turizmning yanada rivojlanishiga ko‘maklashadigan qonun hujjatlari va boshqa me’yoriy hujjatlarni tayyorlash;

  • tarmoqning tashkiliy tuzilishini, uni boshqarish va faoliyatini tartibga solishni takomillashtirish;

  • turizmning rivojlangan infrastrukturasini yaratish;

  • turistlik-rekreatsion zonalar, hududlar va turistlik markazlarni o‘zlashtirish;

  • axborot-reklama faoliyati yo‘nalishlarini belgilash, marketing va ekskursiya-uslubiy xizmatlarni tashkil qilish;

  • imtiyozli ravishda mablag‘ bilan ta’minlash va kredit berish yo‘li bilan turistlik faoliyatni rag‘batlantirish;

  • tarmoqning malakali kadrlar va ilmiy potensialini shakllantirish, kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yaratish;

  • tabiatdan foydalanish va atrof-muhitni saqlash samarasini ta’minlash zaruratini hisobga olgan holda turistlik faoliyat olib borishning shakllari va mexanizmini ishlab chiqish.

  Turizmni rivojlantirishni tezlashtirish jarayoni bozor munosabatlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak. Xalqaro tajriba shundan dalolat beradiki, aynan bozor turistlik xo‘jalik faoliyat ko‘rsatishi uchun eng maqbul iqtisodiy muhiti hisoblanadi. O‘z navbatida, turistlik tarmoq korxonalari, bevosita iste’molchiga mo‘ljal ola turib, bozor muhiti shakllanishiga faol ko‘maklashishi kerak.

  Yuqorida ko‘rsatilgan vazifalarni bajarish turistlik faoliyatning samaradorligini oshirish, turizm infrastrukturasining mamlakatni iqtisodiy-ijtimoiy va madaniy rivojlantirishning boshqa ustuvor sohalari bilan o‘zaro aloqasini mustahkamlashga imkon beradi.

  O‘z xususiyatidan kelib chiqqan holda turistlik xo‘jalik ayni paytda turdosh tarmoqlarga yuqori talablar qo‘yar ekan, faqat texnologiyalarni takomillashtirish va mehnatni tashkil qilishni yaxshilashgagina emas, balki xo‘jalik yuritishning eng samarali shakllarini joriy qilishga, yangi ish joylarini yaratishga ham ko‘maklashadi.

  Jamoa va xususiy mulkchilikdagi kichik va xususiy korxonalar sonining ko‘payishi katta markazlashgan mablag‘larni jalb qilmagan holda turizmni rivojlantirishga imkon beradi. Aynan shunday yondashuv xorijiy sarmoyalarning kirib kelishiga, xorijiy firmalar tomonidan 1-2 yil ichida turistlik ob’ektlar va markazlar qurilishiga, shuningdek ularning tez muddat ichida (2-4 yil) o‘zini qoplab ketishiga ko‘maklashadi.

  Turistlik tarmoqni rivojlantirish sur’atlari 2010 yilga borib xorijiy turistlarni qabul qilishni ikki martaga oshirishni nazarda tutadi. Mamlakatimiz turistlari, shuningdek ekskursantlar soni uch martaga ko‘payishi kerak.

  O‘zgaruvchan davlat soliq siyosatini o‘tkazish, turizm infrastrukturasini rivojlantirishga investitsiyalarni jalb qilish mamlakat byujetiga tushumlarning ikki barobar ko‘payishiga imkon beradi.  O‘zbekiston Respublikasida turizmni barqaror rivojlantirish mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlashga, baquvvat turistlik tarmoq yaratishga, turizm infrastrukturasiga davlat ta’sirining boshqaruvini kuchaytirishga, aholining turmush darajasini oshirishga, ekologik xavfsizlikni ta’minlashga, tarix va madaniyat yodgorliklarani saqlab qolishga, tabiatni muhofaza qilish faoliyatining darajasini oshirishga, jamiyatning ma’naviy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. O‘z xususiyatidan kelib chiqqan holda turistlik xo‘jalik ayni paytda turdosh tarmoqlarga yuqori talablar qo‘yar ekan, faqat texnologiyalarni takomillashtirish va mehnatni tashkil qilishni yaxshilashgagina emas, balki xo‘jalik yuritishning eng samarali shakllarini joriy qilishga, yangi ish joylarini yaratishga ham ko‘maklashadi.

  Tayanch iboralar: Turizmni boshqarish va rejalashtirish tizimi, rejalarini ishlab chiqish bosqichlari, rejalar va dasturlarni ishlab chiqish, rejalashtirish mexanizmlari, mahalliy darajada, mintaqaviy va milliy darajalarda, uzoq muddatli va strategik rejalar, rekriatsion, inistitutsional.
  Mustaqil nazorat qilish uchun topshiriq va savollar:  1. Download 1.8 Mb.
  1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24
  Download 1.8 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O‘zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari va xususiyatlari

  Download 1.8 Mb.