• Remissvar avseende rapporten Mer flyg och bostäder
 • Synpunkter
 • Samhällsbyggnad, Strategienheten
  Download 30.83 Kb.
  Sana06.07.2020
  Hajmi30.83 Kb.  Remissvar

  Dnr
  KK16/449

  Samhällsbyggnad, Strategienheten

  Datum  2016-05-25

  Remissvar avseende rapporten Mer flyg och bostäder

  Sammanfattning


  Nyköpings kommun ställer sig bakom förslaget att stärka noden Stockholm Arlanda flygplats. Däremot anser kommunen att en för snäv syn på Stockholmsregionen använts och att fokusering borde ske på regionens två internationella flygplatser.

  Stockholm Skavsta flygplats är ett komplement och en fullt fungerande redundans till Stockholm Arlanda som bidrar stort till den internationella tillgängligheten för hela den södra delen av Stockholmsregionen inklusive Östergötland.


  Synpunkter


  1.18 Prognoser för framtiden

  Utöver rena prognosbedömningar av befintligt flyg bör strategiska satsningar för ytterligare ökad trafikering tas med i bedömningen, exempelvis satsning på utökat interkontinentalt flyg. Ett sådant strategiskt beslut kan, om satsningen lyckas, ytterligare öka passagerarvolymerna.  Generellt

  Nyköpings kommun har inte några invändningar mot de generella slutsatserna i rapporten utan kommunen ställer sig bakom tanken på att skapa en starkare och mer konkurrenskraftig nod genom fortsatt utveckling av Arlanda. Kommunen menar däremot att det storregionala perspektivet har missats genom en för snäv syn på Stockholmsregionen. Genom att fokusera utvecklingen på två flygplatser, Stockholm Arlanda och Stockholm Skavsta, och att tydliggöra Stockholm Skavsta som Stockholms södra flygplats kan utvecklingen av den internationella tillgängligheten i regionen öka kraftigt och stärka det regionala näringslivets utveckling.

  De satsningar som nu genomförs med Ostlänken leder till att Nyköpings kommun i än högre grad kommer vara en del av Stockholms funktionella arbetsmarknadsregion. Stockholm Skavsta flygplats kommer kunna öka den internationella tillgängligheten för Stockholmsregionen och därmed vara till gagn för näringslivet i den södra delen av regionen inklusive Östergötland.

  Stockholm Skavsta flygplats är ett komplement till Arlanda snarare än en konkurrent och kan på så vis vara en del av lösningen på Stockholms infrastrukturella utmaningar. Stockholm Skavsta flygplats stödjer arbetet att garantera Stockholmsregionens långsiktiga behov av flygkapacitet, därtill med en ökad flexibilitet och redundans. Stockholm Skavsta flygplats ökar tillgängligheten för en stor del av regionen vilket sprider ut både de infrastrukturella utmaningarna och effekterna utan att försvaga transportnavet Arlanda.

  Stockholm Skavsta flygplats bidrar till en regionförstoring genom ökad internationell närhet tack vare ökat upptagningsområde. När fler medborgare får ökad tillgång till olika typer av service och kommunikationer möjliggörs tillväxt i en utökad Stockholmsregion.

  Med Ostlänken kommer kommunikationsmöjligheterna till Stockholm Skavsta flygplats vara mycket goda. Med station på Ostlänken och närhet till E4 kommer restiden från stora delar av södra Stockholmsregionen vara kortare än till Arlanda samtidigt som flygplatsens upptagningsområde även täcker in stora delar av Sörmland och Östergötland. Andelen kollektivtrafikresenärer till Arlanda idag är 50 %. Med kortare eller lika lång total transfertid, vilket är fallet för stora delar av regionen, bör det inte vara något hinder att ta sig till Stockholm Skavsta flygplats med kollektivtrafik. ”Det är inte avståndet i kilometer som är det intressanta utan vilka kommunikationsmedel som står till buds och tiden det tar att ta sig till och från flygplatsen.” som Anders Sundström formulerar sig i rapporten.

  Stockholm Skavsta flygplats kan vara en fullt fungerande redundans till Arlanda vid störningar. Till skillnad från Bromma finns inga begränsningar i flygtider eller planstorlek. Nyligen omgjorda och effektiva flygvägar, framtagna med hänsyn till framtida samhällsbyggnad i Nyköping, har effektivt minskat bullerproblematik och säkrat möjligheten att öka passagerarmängden upp till de sex miljoner årsresenärer som det finns tillstånd för. Dessutom har Näringsdepartementet och EU nyligen godkänt ett projekt för uppgradering av inflygningssystem för Stockholm Skavsta flygplats till samma nivå som Stockholm Arlanda flygplats.

  När regler för statlig finansiering av flygplatser implementeras bör risken med mindre flygplatser, som nämns i rapporten, minska. Risken för osund och snedvriden konkurrens minskar då för de flygplatser som går med vinst och/eller anses tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Stockholm Skavsta flygplats går redan idag med vinst och är oberoende av statligt stöd.

  Tidplanen för en utökning av Arlanda är redan idag pressad och planeringsprocessen framöver är svårbedömd. Risken finns att befintlig kapacitet på Arlanda/Bromma inte klarar att möta efterfrågan förrän ny kapacitet har tillkommit på Arlanda. Detta skulle i så fall leda till minskad tillgänglighet och hämma regionens tillväxt. Detta scenario kan undvikas genom att Stockholm Skavsta flygplats, som redan idag är ett fullt fungerande alternativ, nyttjas som den resurs som kan hantera ökningen i närtid.

  Urban Granström
  Kommunstyrelsens ordförande

  Postadress

  Nyköpings kommun

  Samhällsbyggnad, Strategienheten

  611 83 NYKÖPING  Besöksadress

  Stadshuset, Stora Torget
  Tfn 0155-24 83 85

  Fax


  christian.udin@nykoping.se

  Org nr 21 20 00-29 40

  Bg 619-03 42

  kommun@nykoping.se

  www.nykoping.se  Download 30.83 Kb.
  Download 30.83 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Samhällsbyggnad, Strategienheten

  Download 30.83 Kb.