• Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2017 för STF Stockholms lokalavdelning
 • 1. Styrelsen
 • 2. Verksamhetsområden 2.1 Kommunikation och samarbete med andra föreningar
 • 2.2 Aktiviteter
 • 3. Marknadsföring
 • 4. Omvärldsbevakning
 • Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2017 för stf stockholms lokalavdelning
  Download 31.8 Kb.
  Sana01.04.2020
  Hajmi31.8 Kb.  Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2017 för STF Stockholms lokalavdelning
  Styrelsen för STF Stockholm får härmed lämna redogörelse för lokal-avdelningens verksamhet avseende verksamhetsåret 2017.
  Årsmötet för verksamhetsåret 2016 hölls den 13 februari 2017 med Thomas Bergenfeldt som ordförande och Maria Ros Jernberg som sekreterare. Antalet medlemmar som närvarade vid årsmötet var 35 personer. Efter mötet höll Henrik Waldenström ett föredrag med bilder om när den Kungliga nationalstadsparken inrättades 1995.
  Vid årsmötet beslutades att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och en adjungerad. Styrelsen, revisorerna och valberedning konstituerade sig i direkt anslutning till årsmötet enligt följande:
  Ordförande: Caroline Dickson

  vice ordförande Gabriel Jonsson

  Sekreterare: Tullia von Sydow (t.om. den 10 mars)

  Sekreterare: Metta Fegraeus Sparre (från den 10 mars)

  Kassör: Johanna Qvarfordt

  Omvärldsbevakning: Gunnar Eriksson

  Ledamot: Simon Konstantan
  Valberedning: Ing-britt Källman (sammankallande), Mikael Johansson, Dagny Söderqvist.
  Revisorer: Mats Gullberg och Anna Lönnquist.
  1. Styrelsen
  Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 ordinarie protokollförda styrelsemöten som hållits på STFs vandrarhem vid Gärdet, af Chapman och Zinken.
  Lokalavdelningen har hållit två programmöten, i mars och i oktober, som alla medlemmar inbjudits till via nyhetsbrev och facebook. Vid dessa möten diskuterades nästa termins aktiviteter.
  Tulia von Sydow avgick ur styrelsen i mars. Metta Fegraeus Sparre har inte deltagit i styrelsens arbete sedan juni 2017.
  2. Verksamhetsområden
  2.1 Kommunikation och samarbete med andra föreningar

  Lokalavdelningen har fortsatt samarbetet med ABC kretsen. Genom detta samarbete genomförs ett antal aktiviteter i samarbete mellan ABC-kretsen. Gruppen träffas två ggr per år för att utbyta idéer kring aktiviteter och planera gemensamma aktiviteter.


  Lokalavdelningen är med i länsstyrelsens samrådsgrupp för natur- och friluftsliv, och samarbetar bl.a. med Nätverket Ny Grön Stad, Förbundet för Ekoparken, Sörmlandsleden, Hagabrunnsvikens vänner, Paradiset Hanvedens vänner.
  Styrelseuppdrag i andra föreningar: I Paradiset Hanvedens vänner är Simon Kostantan ledamot och stugvärd och Ing-Britt Källman är stugvärd.
  Föreningens arkiv finns numera på Stadsarkivet för den som vill forska i förenings historia.

  2.2 Aktiviteter

  Under verksamhetsåret har föreningen haft 432 deltagare på 29 aktiviteter dvs. 15 deltagare i genomsnitt. En aktivitet har ställts in pga. för få deltagare.


  Några av vårens aktiviteter: vandringar i Solna, Nationalstadsparken, Norra Djurgården, Flaten och Tyresta. Nationalparkernas dag firades tillsammans med Sörmlandsleden i torpet Paradiset. I maj guidades vi av en ornitolog på Djurgården. Vi fick en guidad visning av Katarina brandmuseum och Drottningholms slott.

  Ett axplock ur höstens program; Ing-Britt Källman gjorde ytterligare en uppskattad guidad tur till Årsta holmar med ett stort antal deltagare. Vandringar genomfördes bl.a. runt Judarn, mellan Hellasgården och Saltsjöbaden, runt Brunnsviken och på Norra Djurgården. Bland kulturella aktiviteter gjordes en konstvandring på Södermalm, visning av Marabuparken i Sundbyberg, föredrag och guidad promenad i Huddinge om Karin Boye och visning av Drottningholms slott. Gunnar Eriksson genomförde sina årliga jul-ö-vandring i december, denna gång till Bogesundslandet.


  3. Marknadsföring
  Lokalavdelningen har sänt nio nyhetsbrev elektroniskt till medlemmarna.
  Ing-Britt Källman fick styrelsens uppdrag att kontakta alla medlemmar som inte uppgett en mailadress. Syftet var att fånga upp de medlemmar som vill ha information via fysiskt brev istället för e-mail. Till stöd för arbetet hade Ing-Britt medlemmarna Stig Sandberg, Astrid Holmgren och Mats Gullberg. Gruppen skickade aktivitetsfolder och ett brev till alla medlemmar och uppmanade de som fortsättningsvis vill ha information i brevform att meddela styrelsen det. Tre medlemmar anmälde att de vill ha information i brev istället för e-mail.

  Lokalavdelningen producerade en folder för vårens aktiviteter och en för höstens. Facebooksidan har använts flitigt för att göra reklam för alla aktiviteter. Normalt ses uppdateringarna på Facebook av 250-300 personer. Utöver aktuella aktiviteter används Facebook också för att uppdatera medlemmarna om skrivelser vi sänt till våra politiker och medlemsvärvning, särskilt inför jul.


  Hemsidan används också för att annonsera nyheter och aktuella evenemang.
  4. Omvärldsbevakning
  STF Stockholm Lokalavdelning bedriver sedan många år en omvärldsbevakning kring frågor som berör natur, miljö och friluftsliv i Stockholmsområdet. Bakgrunden är det mycket starka exploateringstryck som finns mot Storstockholms återstående tätortsnära grönområden. Grönområden är även en förutsättning för en attraktiv region.
  Under året har ett 40-tal skrivelser, yttranden m.m. skickats till kommuner, myndigheter och organisationer. Arbetet sker främst inom ramen för STFs handlingsprogram inom natur- och friluftsliv. Ansvarig för omvärlds-bevakningen är Gunnar Eriksson.
  Ett centralt mål för omvärldsbevakningen är långsiktiga och hållbara skydd av de viktiga tätortsnära grönområdena, och speciellt Storstockholms Gröna Kilar Kilarna består av de 10 gröna områdena som går in från förortskommunerna mot Stockholms centrala delar. Områdena är under hårt tryck att naggas i kanterna. Under året har vi bl.a. jobbat för att hindra exploatering och få till flera naturreservat, t.ex. av Ersboda, Erstavik, Igelbäcken norra, Lötsjön, Lövhagen, Rinkebyskogen, Råstasjön, Rävsta, Stockholms stads större återstående grönområden, Storskogen, Årstaskogen, m.fl. områden.
  I övrigt har lokalavdelningen bl.a. lämnat synpunkter på regionala utvecklings-planen RUFS 2050, flera kommunala översiktsplaner och detaljplaner. T.ex. mot ett ev stort Nobelcenter, en ev Applebutik i Kungsträdgården, exploatering av Hammarbyskogen, flera nya dragningar av kraftledningar, en ev ny Nackamast, och stora vägprojekt som Österleden och Södertörnsleden. En viktig del i detta har då varit att följa upp Länsstyrelsens handlingsprogram Aldrig långt till naturen, där Länsstyrelsen och flertal av länets kommuner åtagit sig att bilda minst ett 70-tal nya naturreservat för skydd av tätortsnära natur. Vi var med 2003 vid skapandet av programmet. Handlingsprogrammet avslutades formellt under 2015. Vi har inför avslut skickat ut ett flertal påminnelser om åtagandena om naturreservat, bl.a. till Stockholm, Ekerö, Järfälla, Nacka, Salem, Täby, Upplands Väsby, Värmdö, och Österåkers kommuner, samt till Länsstyrelsen.
  2018-02-12

  Caroline Dickson  Ordförande STF Stockholm

  Download 31.8 Kb.
  Download 31.8 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2017 för stf stockholms lokalavdelning

  Download 31.8 Kb.