• 5C2 Materiály Žádné 5D2 Software
 • 5E2 Technologie
 • B2 Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení
  Download 2.13 Mb.
  bet9/14
  Sana10.04.2017
  Hajmi2.13 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

  5B2 Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení
  5B002 a. Zařízení speciálně určená pro:
  1. “Vývoj” zařízení nebo funkcí specifikovaných v 5A002, 5B002, 5D002 nebo 5E002 včetně měřicích nebo zkušebních zařízení;

  2. “Výrobu” zařízení nebo funkcí specifikovaných v 5A002, 5B002, 5D002 nebo 5E002 včetně měřicích, zkušebních opravárenských nebo výrobních zařízení;


  b. Měřicí zařízení speciálně určená pro vyhodnocování a ověřování funkcí “bezpečnosti informací” specifikovaná v 5A002 nebo 5D002.
  5C2 Materiály
  Žádné
  5D2 Software
  5D002 a. “Software” speciálně určený nebo upravený pro “vývoj”, “výrobu” nebo “užití” zařízení nebo “softwaru” uvedených v 5A002, 5B002 nebo 5D002;
  b. “Software” speciálně určený nebo upravený pro podporu “technologií” uvedených v 5E002;
  c. Specifický “software”:

  1. “Software”, který má charakteristiky nebo vykonává či simuluje funkce zařízení uvedených v 5A002 nebo 5B002;

  2. “Software” pro certifikaci “softwaru” uvedeného v 5D002.c.1.

  Poznámka: 5D002 nekontroluje:

  a. “Software” požadovaný pro “užití” zařízení vyloučených z kontroly podle poznámek k 5A002;

  b. “Software” umožňující některou z funkcí zařízení vyloučených z kontroly podle poznámky k 5A002.
  5E2 Technologie
  5E002 “Technologie” podle Všeobecné poznámky k technologii pro “vývoj”, “výrobu” nebo “užití” zařízení nebo “softwaru” uvedených v 5A002, 5B002 nebo 5D002.

  KATEGORIE 6 - ČIDLA A LASERY
  6A Systémy, zařízení a součásti
  6A001 Akustika:
  a. Námořní akustické systémy, zařízení a jejich speciálně konstruované součásti:
  1. Aktivní (vysílací nebo vysílací a přijímací) systémy, zařízení a speciálně konstruované součásti:

  Poznámka: 6A001 nekontroluje:

  a. Akustické měřiče hloubky pracující vertikálně pod aparaturou, pokud nemají prohledávací funkci přesahující ± 20 °, a jsou omezeny na měření hloubky vody, vzdálenosti ponořených nebo pohřbených předmětů nebo vyhledávání ryb.

  b. Akustické majáky:

  1. Akustické tísňové majáky:

  2. Bzučáky speciálně konstruované pro přemístění nebo návrat do určité polohy pod vodou.
  a. Širokozáběrové hloubkové vyměřovací systémy pro topografické mapování mořského dna se všemi dále uvedenými charakteristikami:
  1. Určené pro měření pod úhlem odchylujícím se od vertikály více než o 20 °;

  2. Určené pro měření hloubek větších než 600 m pod hladinou vody; a

  3. Určené pro některou z dále uvedených charakteristik:

  a. Obsahují více paprsků, z nichž kterýkoli je užší než 1,9 °; nebo

  b. Poskytují přesnost údajů lepší než 0,3 % hloubky vody přes celý záběr, přičemž tato hodnota je průměrem jednotlivých měření provedených v záběru;
  b. Systémy pro detekci nebo určování polohy předmětů, které mají některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Vysílací kmitočet pod 10 kHz;

  2. Hladinu akustického tlaku přesahující 224 dB (referenční 1 mikropascal na 1 m) pro zařízení s pracovním kmitočtem v pásmu od 10 kHz do 24 kHz včetně;

  3. Hladinu akustického tlaku 235 dB (referenční 1 mikropascal na 1 m) pro zařízení s pracovním kmitočtem 24 kHz a 30 kHz;

  4. Tvoří paprsky užší než 1 ° na kterékoli ose a mají pracovní kmitočet menší než 100 kHz;

  5. Konstruované pro provozní dosah jednoznačného rozlišení větší než 5120 m; nebo

  6. Konstruované tak, že vydrží během normálního provozu tlak v hloubkách přes 1000 m a mají snímače s některou z dále uvedených charakteristik:

  a. Dynamicky kompenzované na tlak; nebo

  b. Mají snímací prvek jiný než ze zirkoničitan-titaničitanu olova;
  c. Akustické projektory, včetně měničů, obsahující piezoelektrické, magnetostrikční, elektrostrikční, elektrodynamické nebo hydraulické prvky, pracující individuálně nebo v navržené kombinaci a mající některou z dále uvedených charakteristik:

  Poznámka 1: Kontrolní režim akustických projektorů, včetně měničů, speciálně vyvinutých pro jiná zařízení se určuje kontrolním režimem oněch zařízení.

  Poznámka 2: 6A001.a.1.c. nekontroluje elektronické zdroje, které směrují zvuk pouze vertikálně, mechanické (např. vzduchové pistole nebo pistole pracující na principu parního rázu) či chemické (např. výbušninové) zdroje.

  1. ’Hustotu akustické energie’ okamžitě vyzařované přesahující 0,01 mW/mm2/Hz u přístrojů pracujících při kmitočtech pod 10 kHz;

  2. ’Hustotu akustické energie’ trvale vyzařované větší než 0,001 mW/mm2/Hz u přístrojů pracujících při kmitočtech pod 10 kHz; nebo

  Technická poznámka:

  Hustota akustické energie’ se získá dělením výstupního akustického výkonu součinem plochy vyzařujícího povrchu a pracovního kmitočtu.

  3. Potlačení postranních laloků přesahující 22 dB;
  d. Akustické systémy, zařízení nebo speciálně konstruované součásti pro stanovení polohy povrchových plavidel nebo plavidel pohybujících se pod vodou, konstruované pro provoz v dosahu větším než 1000 m s přesností určení polohy menší než 14 m rms (střední kvadratická chyba) měřeno na dosahu 1000 m;

  Poznámka: 6A 001.a.1.d zahrnuje:

  a. Zařízení, která používají koherentní “zpracování signálu” mezi dvěma nebo více majáky a hydrofonovou jednotku nesenou povrchovým plavidlem nebo podvodním plavidlem;

  b. Zařízení, která jsou schopná automaticky opravovat chyby šíření rychlosti zvuku pro výpočet polohy.
  2. Uvedené pasivní (přijímací, v běžné aplikaci související či nesouvisející s odděleným aktivním zařízením) systémy, zařízení nebo speciálně pro ně konstruované součásti:
  a. Hydrofony (snímače) mající některou z dále uvedených charakteristik.:

  Poznámka: Kontrolní režim hydrofonů speciálně konstruovaných pro jiné zařízení je určen kontrolním režimem jiného zařízení.
  1. Obsahující kontinuální pružná čidla (senzory) nebo sestavy diskrétních čidel buď s průměrem nebo délkou menší než 20 mm a s mezerou mezi jednotlivými prvky menší než 20 mm;

  2. Mající některý z dále uvedených snímacích prvků:

  a. Optická vlákna;

  b. Piezoelektrické polymery; nebo

  c. Ohebné piezoelektrické keramické materiály;

  3. ’Citlivost hydrofonu’ lepší než -180 dB v jakékoli hloubce bez kompenzace zrychlení;

  4. Konstruované pro provoz v hloubkách nepřesahujících 35 m, s kompenzací zrychlení; nebo

  5. Konstruované pro provoz v hloubkách přesahujících 1000 m;


  Technická poznámka:

  Citlivost hydrofonu’ je definována jako dvacetinásobek dekadického poměru efektivního výstupního napětí k referenčnímu 1 V, když je čidlo bez předzesilovače umístěno v akustickém poli rovinné vlny s efektivním tlakem 1 mikropascalu. Například hydrofon s citlivostí -160 dB (referenční 1 V na mikropascal) by v takovém poli poskytoval výstupní napětí 10-8 V, kdežto hydrofon s citlivostí -180 dB by dával výstup jenom 10-9 V, takže -160 dB je lepší než -180 dB.


  b. Vlečená pole akustických hydrofonů mající některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Rozteč skupin hydrofonů menší než 12,5 m;

  2. Konstruovaná nebo ’schopná modifikace’ pro provoz v hloubkách větších než 35 m;

  Technická poznámka:

  Pojem ’schopná modifikace’ uvedený v 6A001.a.2.b.2., znamená obsahovat opatření, která dovolují změnu elektrické instalace nebo propojení za účelem změny mezních hodnot vzájemné vzdálenosti (rozteče) skupin hydrofonů nebo omezení pracovní hloubky. Jde o tato opatření: náhradní drátové spoje s více než 10 % počtu drátů, bloky pro nastavení rozteče skupin hydrofonů nebo vnitřní zařízení pro vymezení hloubky, která jsou seřiditelná nebo ovládají více než jednu skupinu hydrofonů.

  3. Směrová čidla specifikovaná v 6A001.a.2.d.;

  4. Podélně vyztužená hadicová pole;

  5. Smontovaný systém menší než 40 mm v průměru;

  6. Multiplexované signály skupin hydrofonů vyvinutých pro provoz v hloubkách přesahujících 35 m nebo majících nastavitelná nebo odnímatelná čidla pro umožnění provozu v hloubkách přesahujících 35 m; nebo

  7. Charakteristiky hydrofonu specifikované v 6A001.a.2.a.;


  c. Vyhodnocovací zařízení speciálně určená pro vlečené akustické hydrofonní systémy, která mají “uživatelská programovatelnost” a zároveň časové nebo kmitočtové doménové zpracování a korelaci včetně spektrální analýzy, číslicového filtrování a tvarování paprsku za použití rychlé Fourierovy transformace nebo jiných transformací či zpracování;
  d. Směrová čidla se všemi dále uvedenými charakteristikami:

  1. Přesnost lepší než ± 0,5 °; a

  2. Konstruovaná pro provoz v hloubkách přesahujících 35 m nebo která mají nastavitelné nebo odnímatelné snímače hloubky, schopné pracovat v hloubkách přesahujících 35 m;
  e. Kabelové systémy pro spodky lodí nebo zálivy s některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Obsahují hydrofony specifikované v 6A001.a.2.a.; nebo

  2. Obsahují multiplexované moduly pro zpracování signálů skupin hydrofonů se všemi dále uvedenými charakteristikami:

  a. Jsou konstruovány pro provoz v hloubkách větších než 35 m nebo mají nastavitelné nebo odnímatelné snímače hloubky schopné provozu v hloubkách větších než 35 m; a

  b. Mohou být operativně zaměněny s moduly vlečených polí akustických hydrofonů;
  f. Vyhodnocovací zařízení speciálně konstruované pro kabelové systémy pro spodky lodí nebo zálivy mající “uživatelská programovatelnost” a časové nebo kmitočtové doménové zpracování a korelaci včetně spektrální analýzy, číslicového filtrování a tvarování paprsku za použití rychlé Fourierovy transformace nebo jiných transformací či zpracování;
  b. Sonarová zvuková navigační a zaměřovací zařízení s korelací rychlosti vyvinutá pro měření horizontální rychlosti nosiče zařízení vůči mořskému dnu při vzdálenostech mezi nosičem a mořským dnem přesahujících 500 m.
  6A002 Optická čidla

  Viz také 6A102


  a. Optické detektory, dále uvedené:
  Poznámka: 6A002.a. nekontroluje germaniové nebo křemíkové fotočlánky.
  1. Polovodičové detektory “vhodné pro kosmické aplikace”, dále uvedené:
  a. Polovodičové detektory “vhodné pro kosmické aplikace” s oběma dále uvedenými charakteristikami:

  1. Maximální citlivost v rozmezí vlnových délek nad 10 nm, ale nepřesahujících 100 nm; a

  2. Odezvu menší než 0,1 % vztaženo k maximální odezvě při vlnové délce větší než 400 nm;
  b. Polovodičové detektory “vhodné pro kosmické aplikace” s oběma dále uvedenými charakteristikami:

  1. Maximální citlivost v rozmezí vlnových délek nad 900 nm, ale nepřesahujících 1200 nm; a

  2. “Časovou konstantu” odezvy 95 ns nebo méně;
  c. Polovodičové detektory “vhodné pro kosmické aplikace” s maximální citlivostí v rozmezí vlnových délek nad 1200 nm, ale nepřesahujících 30000 nm;
  2. Elektronkové zesilovače obrazu a jejich speciálně konstruované součásti dále uvedené:
  a. Elektronky zesilovačů obrazu, které mají všechny dále uvedené charakteristiky:

  1. Maximální citlivost v rozmezí vlnových délek nad 400 nm, ale nepřesahujících 1050 nm;

  2. Obsahují mikrokanálovou desku pro zesílení elektronového obrazu s roztečí otvorů (od středu ke středu) 15 mikrometrů nebo menší; a

  3. Fotokatody dále uvedené:

  a. Fotokatody S-20, S-25 nebo vícenásobné alkalické fotokatody se světelnou citlivostí přesahující 240 μA/1 m;

  b. Fotokatody GaAs nebo GaInAs; nebo

  c. Fotokatody z jiných sloučenin polovodičů skupiny III - V;

  Poznámka: 6A002.a.2.a.3.c. nekontroluje fotokatody ze sloučenin polovodičů s maximální radiantovou citlivosti 10 mA/W nebo nižší.
  b. Speciálně konstruované součásti dále uvedené.

  1. Mikrokanálové desky, které mají rozteč otvorů (od středu ke středu) 15 mikrometrů nebo menší;

  2. Fotokatody GaAs nebo GaInAs;

  3. Fotokatody z jiných sloučenin skupiny III -V;.  Poznámka: 6A002.a.2.b.3. nekontroluje fotokatody ze sloučenin polovodičů s maximální radiantovou citlivostí 10 mA/W nebo nižší.
  3. “Ohnisková pole”, jiná než “vhodná pro kosmické aplikace”, dále uvedená:
  Technická poznámka:

  Lineární a plošná víceprvková pole detektorů jsou definována jako “ohnisková pole”.
  Poznámka 1: 6A002.a.3. zahrnuje fotoodporová pole a fotovoltaická pole.
  Poznámka 2: 6A002.a.3. nekontroluje:

  a. Křemíková “ohnisková pole”;

  b. Víceprvkové detektory s maximálně 16 zapouzdřeními fotoelektrickými články používající buď sulfid olova nebo selenid olova;

  c. Pyroelektrické detektory používající některou z dále uvedených látek:

  1. Triglycinsulfát a varianty;

  2. Titaničitan olovo-lanthan-zirkonia a varianty;

  3. Tantaličnan lithný;

  4. Polyvinylidenfluorid a varianty; nebo

  5. Niobičnan stroncium baria a varianty.
  a. “Ohnisková pole” jiná než “vhodná pro kosmické aplikace” mající obě z dále uvedených charakteristik:

  1. Jednotlivé prvky s maximální citlivostí v rozmezí vlnových délek nad 900 nm, ale pod nepřesahujících 1050 nm; a

  2. “Časovou konstantu” odezvy menší než 0,5 ns;
  b. “Ohnisková pole” jiná než “vhodná pro kosmické aplikace” mající obě dále uvedené charakteristiky:

  1. Jednotlivé prvky s maximální citlivosti v rozmezí vlnových délek nad 1050 nm, ale pod nepřesahujících 1200 nm; a

  2. “Časovou konstantu” odezvy 95 ns nebo menší;
  c. “Ohnisková pole” jiná než “vhodná pro kosmické aplikace” s jednotlivými prvky o maximální citlivosti v rozmezí vlnových délek nad 1200 nm, ale nepřesahujících 30000 nm.
  b. “Jednospektrální zobrazovací snímače” a “vícespektrální zobrazovací snímače” vyvinuté pro dálkové snímání, které mají některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Okamžité zorné pole (IFOV) užší než 200 mikroradiánů; nebo

  2. Jsou specifikovány pro provoz v rozmezí vlnových délek nad 400 nm, ale nepřesahujících 30000 nm, přičemž mají obě dále uvedené charakteristiky:

  a. Poskytují výstupní zobrazovací data v číslicovém tvaru; a

  b. Mají některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Jsou “vhodné pro kosmické aplikace”; nebo

  2. Jsou vyvinuté pro letecký provoz, přičemž používají jiné než křemíkové detektory a mají IFOV užší než 2,5 mrad (miliradiánu).
  c. Zobrazovací zařízení k ’přímému pozorování’ pracující ve viditelném nebo infračerveném spektru a mající cokoliv z tohoto:

  1. Elektronkové zesilovače obrazu specifikované v 6A002.a.2.a.; nebo

  2. “Ohnisková pole” specifikovaná v 6A002.a.3.

  Technická poznámka:

  Zobrazovací zařízení k ’přímému pozorování’ je takové, které pracuje ve viditelném nebo infračerveném spektru a předkládá pozorovateli vizuální obraz bez jeho přeměny na elektronický signál pro televizní zobrazení, přičemž nemůže obraz zaznamenat nebo uchovat fotograficky, elektronicky ani jinými prostředky.

  Poznámka: 6A002.c. nekontroluje dále uvedená zařízení, která mají jiné než DaAs nebo GaInAs fotokatody:

  a. Průmyslové nebo civilní poplašné systémy proti nežádoucímu vnikání, systémy pro řízení provozu nebo průmyslové přepravy nebo počítací systémy;

  b. Lékařská zařízení;

  c. Průmyslová zařízení používaná pro kontrolu, třídění nebo analýzu vlastností materiálů;

  d. Plamenové detektory pro průmyslové pece;

  e. Zařízení speciálně vyvinutá pro laboratorní užití.
  d. Speciální podpůrné součásti pro optické snímače:

  1. Kryochladiče “vhodné pro kosmické aplikace’;

  2. Kryochladiče, které nejsou “vhodné pro kosmické aplikace”, s chladicím zdrojem pro teploty pod 218 °K (-55 °C):

  a. Pracující v uzavřeném cyklu, jejichž střední doba provozu do poruchy (MTTF} nebo střední doba mezi dvěma poruchami (MTBF) přesahuje 2500 hodin;

  b. Joule-Thompsonovy (JT) samoregulační minichladiče s vnitřním průměrem vnějšího vrtání menším než 8 mm;

  3. Citlivá optická vlákna speciálně vyrobená buď kompozičně nebo strukturně nebo upravená povlakem pro dosažení citlivosti akustické, tepelné, inertní, elektromagnetické nebo na jaderné záření.


  e. “Ohnisková pole” “vhodná pro kosmické aplikace” mající více než 2048 prvků na jedno pole a maximální citlivost v rozmezí vlnových délek nad 300 nm, ale nepřesahující 904nm.
  6A003 Kamery

  Viz také 6A203

  Ke kamerám speciálně konstruovaným nebo upraveným pro užití pod vodou viz 8A002.d. a 8A002.e.

  Poznámka: Přístrojové kamery specifikované v 6A003.a.3. až 6A003.a.5. s modulárními strukturami je nutno vyhodnocovat podle jejich maximální schopnosti (za použití) “elektronických sestav”, které jsou k disposici podle specifikací výrobce kamer.
  a. Přístrojové kamery:
  1. Rychloběžné filmové záznamové kamery používající jakýkoli formát filmu od 8 mm do 16 mm včetně, v nichž se film kontinuálně posouvá během intervalu záznamu, a které jsou schopny pracovat rychlostí větší než 13150 snímků za sekundu;

  Poznámka: 6A003.a.1. nekontroluje filmové záznamové kamery pro civilní účely.
  2. Mechanické rychloběžné kamery, v nichž se film nepohybuje, schopné zaznamenat více než 1000000 snímků za sekundu na celé výšce snímku 35 mm filmu nebo při úměrně vyšších rychlostech na menších výškách snímku filmu nebo při úměrně nižších rychlostech na větších výškách snímku;
  3. Mechanické nebo elektronické zábleskové kamery s rychlostí zápisu větší než 10 mm za mikrosekundu;
  4. Elektronické snímkovací kamery, které pracují s rychlostí vyšší než 1000000 snímků za sekundu;
  5. Elektronické kamery, které mají obě z dále uvedených charakteristik:

  a. Rychlost elektronické závěrky (dosažitelnost času osvitu) kratší než 1 mikrosekunda na jeden úplný snímek; a

  b. Čtecí čas dovolující rychlost snímkování větší než 125 úplných snímků za sekundu;
  b. Zobrazovací kamery:
  Poznámka: 6A003.b. nekontroluje televizní kamery a videokamery speciálně konstruované pro televizní vysílání.
  1. Videokamery, které mají polovodičová čidla a některou z dále uvedených charakteristik:

  a. Více než 4 x 106 “aktivních obrazových prvků” (“active pixels”) v jednom polovodičovém poli v případě monochromatických (černobílých) kamer;

  b. Více než 4 x 106 “aktivních obrazových prvků” v jednom polovodičovém poli v případě barevných kamer obsahujících tři polovodičová pole; nebo

  c. Více než 12 x 106 “aktivních obrazových prvků” v jednom polovodičovém poli v případě barevných kamer obsahujících jedno polovodičové pole;


  2. Rastrovací kamery a jejich systémy s oběma dále uvedenými charakteristikami:

  a. Lineární detektorová pole s více než 8192 prvky v každém z nich; a

  b. Mechanické řádkování v jednom směru;
  3. Zobrazovací kamery obsahující zesilovače obrazu specifikované v 6A002. a.2. a.;
  4. Zobrazovací kamery obsahující “ohnisková pole” specifikovaná v 6A002. a.3.

  Poznámka: 6A003, b.4. nekontroluje zobrazovací kamery obsahující lineární “ohnisková pole” s dvanácti prvky nebo méně, v jejichž prvku nedochází k časovému zpoždění a integraci a jsou konstruovány pro některé z dále uvedených účelů:

  a. Průmyslové nebo občanské poplašné systémy, řízení provozu nebo průmyslové přepravy, nebo počítací systémy;

  b. Průmyslová zařízení používaná pro kontrolu nebo sledování oběhu tepla v budovách, zařízeních nebo výrobních procesech;

  c. Průmyslová zařízení používaná pro kontrolu, výběr nebo analýzu vlastností materiálu;

  d Zařízení speciálně konstruovaná pro laboratorní užití; nebo

  e. Lékařská zařízení.
  6A004 Optika
  a. Optická zrcadla (reflektory), a to:

  1. “Deformovatelná zrcadla” buď se spojitým nebo víceprvkovým povrchem a jejich speciálně vyvinuté součásti schopné dynamicky přemísťovat části povrchu zrcadla rychlostmi přesahujícími 100 Hz;


  2. Lehká monolitická zrcadla s průměrnou “ekvivalentní hustotou” menší než 30 kg/m2 a celkovou hmotností přes 10 kg;
  3. Lehké “kompozitní” nebo pěnové zrcadlové konstrukce s průměrnou “ekvivalentní hustotou” menší než 30 kg/m2 a celkovou hmotnosti přes 2 kg;
  4. Zrcadla s řízením směru paprsku o průměru nebo délce hlavní osy větší než 100 mm, která udržují plochost na hodnotě lambda/2 nebo lepší (při lambda rovnajícím se 633 nm) v řídicím rozsahu přes 100 Hz;
  b. Optické součásti vyrobené ze selenidu zinku (ZnSe) nebo sulfidu zinku (ZnS) s propustností ve vlnovém rozsahu nad 3000 nm, ale nepřesahujícím 25000 nm a mající některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Objem větší než 100 cm3; nebo

  2. Průměr či délka hlavní osy přes 80 mm a tloušťka (hloubka) nad 20 mm.
  c. Součásti optických systémů “vhodné pro kosmické aplikace”:
  1. Odlehčené na méně než 20 % “ekvivalentní hustoty” v porovnání s plným polotovarem stejné apertury a tloušťky;
  2. Substráty, případně opatřené povrchovými povlaky (jednovrstvovými nebo vícevrstvovými, kovovými nebo dielektrickými, vodivými, polovodivými nebo izolujícími) nebo ochrannými fóliemi;
  3. Segmenty nebo sestavy zrcadel, které jsou určeny pro montáž v kosmickém prostoru do optického systému se sběrnou aperturou ekvivalentní jednoduchému optickému prvku o průměru 1 m nebo větší;
  4. Vyrobené z “kompozitních” materiálů, které mají koeficient lineární tepelné roztažnosti ve směru kterékoli souřadnice rovnající se 5 x 10-6 nebo menší;
  d. Optická ovládací zařízení:
  1. Speciálně vyvinutá pro udržování tvaru povrchu nebo orientace součástí “vhodných pro kosmické aplikace”, specifikovaných v 6A004.c.1. nebo 6A004.c.3.;
  2. Mající pásmové šířky nastavení směrování, sledování, stabilizace nebo rezonátoru 100 Hz nebo větší a přesnost 10 mikroradiánů nebo lepší;
  3. Kardanové závěsy mající všechny dále uvedené charakteristiky:

  a. Maximální výkyv přes 5 °;

  b. Pásmovou šířku 100 Hz nebo větší;

  c. Chyby úhlového zaměřování rovné nebo menší než 200 mikroradiánů; a

  d. Některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Průměr nebo délku hlavní osy větší než 0,15 m, ale nepřesahující 1 m a schopné úhlových zrychlení přesahujících 2 radiány/s2; nebo

  2. Průměr nebo délku hlavní osy větší než 1 m a schopné úhlových zrychlení přesahujících 0,5 radiánů/s2;
  4. Speciálně vyvinutá pro udržování seřízení zrcadlových systémů s fázovanými poli nebo fázovanými segmenty, která sestávají ze zrcadel s průměrem nebo délkou hlavní osy segmentu 1 m nebo větším.
  e. ’Asférické optické prvky’ mající všechny dále uvedené charakteristiky:

  1. Největší rozměr optické apertury je větší než 400 mm;

  2. Drsnost povrchu je menší než 1 nm (rms) pro měřicí délku rovnou nebo větší než 1 mm; a

  3. Koeficient absolutní velikosti lineární tepelné rozpínání je menší než 3 x 10-6/K při 25 °C.  Technické poznámky:

  1. ’Asférický optický prvek’ je kterýkoli prvek používaný v optickém systému jehož zobrazovací povrch nebo povrchy jsou vyvinuty tak, aby se odchýlily od profilu ideální plochy.

  2. Od výrobců se nepožaduje, aby měřili drsnost povrchu udávanou v 6A004.e.2., pokud optický prvek nebyl záměrně konstruován nebo vyroben tak, aby dosahoval nebo překračoval tyto kontrolní parametry.
  Poznámka: 6A004.e. nekontroluje asférické optické prvky, které mají některou z dále uvedených charakteristik:

  a. Největší rozměr optické apertury menší než 1 m a poměr ohniskové délky k apertuře (poměr otevření) rovný nebo větší než 4,5 : 1;

  b. Největší rozměr optické apertury rovný nebo větší než 1 m a poměr ohniskové délky k apertuře rovný nebo větší než 7 : 1;

  c. Jsou konstruovány jako optické prvky typu Fresnel, flyeye či páskového, hranolovitého nebo mřížkového typu;

  d. Jsou vyrobeny z borokřemičitanového skla s koeficientem lineárního tepelného rozpínání větším než 2,5 x 10-6/K při 25 °C; nebo

  e. Jsou rentgenovým optickým prvkem se schopnostmi dovnitř zaměřeného zrcadla (např. zrcadla typu trubek (tube type mirrors)).
  POZN.: ’Asférické optické prvky’ speciálně konstruované pro litografická zařízení viz 3B001.
  6A005 “Lasery” jiné než specifikované v 0B001.g.5. nebo 0B001.h.6., součásti a optická zařízení:

  Viz také 6A205


  Poznámka 1: Impulsové “lasery” zahrnují “lasery” pracující v režimu spojité vlny (CW) se superponovanými impulsy.
  Poznámka 2: Impulsně buzené “lasery” zahrnují “lasery”, které pracují ve spojitě buzeném režimu se superponovanými budicími pulsy.
  Poznámka 3: Kontrolní režim pro Ramanovy “lasery” je určen parametry napájecích zdrojů “laserů”. Čerpací zdrojové “lasery” mohou být jakékoli z “laserů” popsaných níže.
  a. Plynové “lasery” dále uvedené:
  1. Excimerové “lasery”, mající některou z dále uvedených charakteristik:
  a. Výstupní vlnovou délku nepřesahující 150 nm a mající některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Výstupní energii přesahující 50 mJ na impuls; nebo

  2. Průměrný nebo CW výstupní výkon přesahující 1 W;
  b. Výstupní vlnovou délku přesahující 150 nm, ale nepřesahující 190 nm a mající některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Výstupní energii přesahující 1,5 J na impuls; nebo

  2. Průměrný nebo CW výstupní výkon přesahující 120 W;
  c. Výstupní vlnovou délku přesahující 190 nm, ale nepřesahující 360 nm a mající některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Výstupní energii přesahující 10 J na impuls; nebo

  2. Průměrný nebo CW výstupní výkon přesahující 500 W; nebo
  d. Výstupní vlnovou délku přesahující 360 nm a mající některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Výstupní energii přesahující 1,5 J na impuls; nebo

  2. Průměrný nebo CW výstupní výkon přesahující 30 W;
  POZN.: Excimerové “lasery” speciálně konstruované pro litografická zařízení viz 3B001.
  2. “Lasery” pracující s parami kovů, dále uvedené:
  a. “Lasery” s parami mědi (Cu) s průměrným nebo CW výstupním výkonem přesahujícím 20 W;
  b. “Lasery” s parami zlata (Au) s průměrným nebo CW výstupním výkonem přesahujícím 5 W;
  c. Sodíkové (Na) “lasery” s průměrným nebo CW výstupním výkonem přesahujícím 5 W;
  d. Baryové (Ba) “lasery” s průměrným nebo CW výstupním výkonem přesahujícím 2 W;
  3. “Lasery” s oxidem uhelnatým (CO) mající některou z dále uvedených charakteristik:

  a. Výstupní energie přesahující 2 J na impuls a impulsní “špičkový výkon” přesahující 5 kW; nebo

  b. Průměrný nebo CW výstupní výkon přesahující 5 kW;
  4. “Lasery” s oxidem uhličitým (CO2) mající některou z dále uvedených charakteristik:

  a. CW výstupní výkon přesahující 15 kW;

  b. Impulsní výstup s “trváním impulsu” přesahujícím 10 mikrosekund a mající některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Průměrný výstupní výkon přesahující 10 kW; nebo

  2. Impulsní “špičkový výkon” přesahující 100 kW; nebo

  c. Impulsní výstup s “trváním impulsu” 10 mikrosekund nebo menším a mající některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Impulsní energii přesahující 5 J na impuls; nebo

  2. Průměrný výkon přesahující 2,5 kW;


  5. “Chemické lasery” dále uvedené:

  a. Fluorovodíkové (HF) “lasery”;

  b. Deuterium-fluoridové (DF) “lasery”;

  c. “Přenosové lasery”:

  1. Kyslík - jódové O2 - I) “lasery”;

  2. “Lasery” fluorid deuteria - oxid uhličitý (DF - CO2);


  6. Iontové “lasery” a “lasery” s plynovým výbojem, tj. kryptonové nebo argonové iontové “lasery”, mající některou z dále uvedených charakteristik:

  a. Výstupní energii přesahující 1,5 J na impuls a impulsní “špičkový výkon” přesahující 50 W; nebo

  b. Průměrný nebo CW výstupní výkon přesahující 50 W;
  7. Jiné plynové “lasery” mající některou z dále uvedených charakteristik:

  Poznámka: 6A005.a.7. nekontroluje dusíkové “lasery”.
  a. Výstupní vlnovou délku nepřesahující 150 nm a zároveň některou z těchto charakteristik:

  1. Výstupní energii přesahující 50 mJ na impuls a impulsní “špičkový výkon” přesahující 1 W; nebo

  2. Průměrný nebo CW výstupní výkon přesahující 1 W;

  b. Výstupní vlnovou délku přesahující 150 nm, ale nepřesahující 800 nm a zároveň některou z těchto charakteristik:

  1. Výstupní energii přesahující 1,5 J na impuls a impulsní “špičkový výkon” přesahující 30 W; nebo

  2. Průměrný nebo CW výstupní výkon přesahující 30 W;

  c. Výstupní vlnovou délku větší než 800 nm, ale nepřesahující 1400 nm a zároveň některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Výstupní energii přesahující 0,25 J na impuls a impulsní “špičkový výkon” přesahující 10 W; nebo

  2. Průměrný nebo CW výstupní výkon přesahující 10 W; nebo

  d. Výstupní vlnovou délku přesahující 1400 nm a zároveň průměrný nebo CW výstupní výkon přesahující 1 W.


  b. Polovodičové “lasery” mající vlnovou délku menší než 950 nm nebo větší než 2000 nm dále uvedené:
  1. Samostatné jednomodové polovodičové “lasery”, které mají průměrný nebo CW výstupní výkon přesahující 100 mW.
  2. Samostatné polovodičové “lasery” s vícepřechodovým modem a pole jednotlivých polovodičových “laserů”, mající některou z dále uvedených charakteristik:

  a. Výstupní energii přesahující 500 mikrojoulů na impuls a impulsní “špičkový výkon” přesahující 10 W; nebo

  b. Průměrný nebo CW výstupní výkon přesahující 10 W.
  Technická poznámka:

  Polovodičové “lasery” se běžně nazývají “laserové diody”.

  Poznámka 1: 6A005.b. zahrnuje i polovodičové “lasery” s konektory pro připojení vývodů z optických vláken (např. očka z optických vláken).

  Poznámku 2: Kontrolní režim polovodičových “laserů” speciálně vyvinutých pro jiná zařízení se určuje podle kontrolního režimu oněch zařízení.
  c. “Lasery” v tuhé fázi, dále uvedené:
  1. “Laditelné” “lasery” mající některou z dále uvedených charakteristik:

  Poznámka: 6A005.c.1. zahrnuje i titan-safírové (Ti: Al2O3), thulium-YAG(Tm:YAG), thulium YSGG (Tm:YSGG), alexandritové (CR:BeAl2O4) a “lasery” s barevným středem.
  a. Výstupní vlnovou délku menší než 600 nm a zároveň některou z těchto charakteristik:

  1. Výstupní energii přesahující 50 mJ na impuls a impulsní “špičkový výkon” přesahující 1 W; nebo

  2. Průměrný nebo CW výstupní výkon přesahující 1 W;
  b. Výstupní vlnovou délku 600 nm nebo více, ale nepřesahující 1400 nm a zároveň některou z těchto charakteristik:

  1. Výstupní energii přesahující 1 J na impuls a impulsní “špičkový výkon” přesahující 20 W; nebo  2. Průměrný nebo CW výstupní výkon přesahující 20 W; nebo
  c. Výstupní vlnovou délku přesahující 1400 nm, zároveň mající některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Výstupní energii přesahující 50 mJ na impuls a impulsní “špičkový výkon” přesahující 1 W; nebo

  2. Průměrný nebo CW výstupní výkon přesahující 1 W;
  2. Jiné než “laditelné” “lasery” dále uvedené:

  Poznámka: 6A005.c.2. zahrnuje i “lasery” s pracovní látkou v tuhé fázi a atomovým přechodem.
  a. “Lasery” se sklem s příměsí neodymu, dále uvedené:

  1. “Lasery s modulací jakosti rezonátoru”, které mají některou z dále uvedených charakteristik:

  a. Výstupní energii přesahující 20 J, ale nepřesahující 50 J na impuls a průměrný výstupní výkon přesahující 10 W; nebo

  b. Výstupní energii přesahující 50 J na impuls;


  2. “Lasery” bez modulace jakosti rezonátoru, které mají některou z dále uvedených charakteristik:

  a. Výstupní energii přesahující 50 J, ale nepřesahující 100 J na impuls a průměrný výstupní výkon přesahující 20 W; nebo

  b. Výstupní energií přesahující 100 J na impuls;
  b. Neodymem dopované “lasery” (jiné než skleněné), které mají výstupní vlnovou délku přesahující 1000 nm, ale nepřesahující 1100 nm, dále uvedené:
  POZN.: Neodymem dopované “lasery” (jiné než skleněné), které mají výstupní vlnovou délku nepřesahující 1000 nm nebo přesahující 1100 nm, viz 6A005.c.2.c.
  1. “Lasery s modulací jakosti rezonátoru” impulsně buzené, s vázanými vidy, které mají “trvání impulsu” menší než 1 ns a zároveň některou z dále uvedených charakteristik:

  a. “Špičkový výkon” přesahující 5 GW;

  b. Průměrný výstupní výkon přesahující 10 W; nebo

  c. Impulsní energii přesahující 0,1 J;


  2. “Lasery s modulací jakosti rezonátoru” impulsně buzené, které mají “trvání impulsu” 1 ns nebo větší a zároveň některou z dále uvedených charakteristik:

  a. V jednopřechodovém modu mají na výstupu:

  1. “Špičkový výkon” přesahující 100 MW;

  2. Průměrný výstupní výkon přesahující 20 W; nebo

  3. Impulsní energii přesahující 2 J; nebo

  b. Ve vícepřechodovém modu mají na výstupu:

  1. “Špičkový výkon” přesahující 400 MW;

  2. Průměrný výstupní výkon přesahující 2 kW; nebo

  3. Impulsní energii přesahující 2 J;
  3. Impulsně buzené “lasery” bez modulace jakosti rezonátoru mající:

  a. V jednopřechodovém modu na výstupu:

  1. “Špičkový výkon” přesahující 500 kW; nebo

  2. Průměrný výstupní výkon přesahující 150 W

  b. Ve vícepřechodovém modu na výstupu:

  1 “Špičkový výkon” přesahující 1 MW; nebo

  2. Průměrný výkon přesahující 2 kW;
  4. Kontinuálně buzené “lasery” mající:

  a. V jednopřechodovém modu na výstupu:

  1. “Špičkový výkon” přesahující 500 kW; nebo

  2. Průměrný výstupní výkon přesahující 150 W; nebo

  b. Ve vícepřechodovém modu na výstupu:

  1. “Špičkový výkon” přesahující 1 MW; nebo

  2. Průměrný nebo CW výstupní výkon přesahující 2 kW ;
  c. Jiné “lasery”, které nejsou “laditelné” mající některou z dále uvedených charakteristik:
  1. Vlnovou délku menší než 150 nm a mající některou z dále uvedených charakteristik:

  a. Výstupní energii přesahující 50 mJ na impuls a impulsní “špičkový výkon” přesahující 1 W; nebo

  b. Průměrný nebo CW výstupní výkon přesahující 1 W;
  2. Vlnovou délku 150 nm nebo více, ale nepřesahující 800 nm a mající některou z dále uvedených charakteristik:

  a. Výstupní energii přesahující 1,5 J na impuls a impulsní “špičkový výkon” přesahující 30 W; nebo

  b. Průměrný nebo CW výstupní výkon přesahující 30 W;
  3. Vlnovou délku přesahující 800 nm, ale nepřesahující 1400 nm dále uvedené:

  a. “Lasery s modulací jakosti rezonátoru” mající:

  1. Výstupní energii přesahující 0,5 J na impuls a impulsní “špičkový výkon” přesahující 50 W; nebo

  2. Průměrný výstupní výkon přesahující:

  a. 10 W u jednomodových “laserů”; nebo

  b. 30 W u vícemodových “laserů”;

  b. “Lasery” bez modulace jakosti rezonátoru mající:

  1. Výstupní energii přesahující 2 J a impulsní “špičkový výkon” přesahující 50 W; nebo

  2. Průměrný nebo CW výstupní výkon přesahující 50 W; nebo
  4. Vlnovou délku přesahující 1400 nm a mající některou z dále uvedených charakteristik:

  a. Výstupní energii přesahující 100 mJ na impuls a impulsní “špičkový výkon” přesahující 1 W; nebo

  b. Průměrný nebo CW výstupní výkon přesahující 1 W;
  d. “Lasery” na bázi barviva nebo jiné kapalinové lasery, mající některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Vlnovou délku menší než 150 nm a:

  a. Výstupní energii přesahující 50 mJ na impuls a impulsní “špičkový výkon” přesahující 1 W; nebo

  b. Průměrný nebo CW výstupní výkon přesahující 1 W;


  2. Vlnovou délku 150 nm nebo větší, ale nepřesahující 800 nm a mající některou z dále uvedených charakteristik:

  a. Výstupní energii přesahující 1,5 J na impuls a impulsní “špičkový výkon” přesahující 20 W; nebo

  b. Průměrný nebo CW výstupní výkon přesahující 20 W; nebo

  c. Impulsní podélně kmitající oscilátor s průměrným výkonem větším než 1 W a opakovacím kmitočtem přesahujícím 1 kHz, jestliže je “trvání impulsu” menší než 100 ns;


  3. Vlnovou délku přesahující 800 nm, ale nepřesahující 1400 nm a mající některou z dále uvedených charakteristik:

  a. Výstupní energii přesahující 0,5 J na impuls a impulsní “špičkový výkon” přesahující 10 W; nebo

  b. Průměrný nebo CW výstupní výkon přesahující 10 W; nebo
  4. Vlnovou délku přesahující 1400 nm a mající některou z dále uvedených charakteristik:

  a. Výstupní energii přesahující 100 mJ na impuls a impulsní “špičkový výkon” přesahující 1 W; nebo

  b. Průměrný nebo CW výstupní výkon přesahující 1 W;
  e. Součásti dále uvedené:
  1. Zrcadla chlazená buď aktivním chlazením nebo pomocí tepelných trubic;

  Technická poznámka:

  Aktivní chlazení je chladicí technika pro optické součásti, která používá proudící tekutiny pod povrchem (jmenovitě méně než 1 mm pod optickým povrchem) optické součásti za účelem odebrání tepla z optiky.
  2. Optická zrcadla nebo prostupné nebo částečně prostupné optické nebo elektro-optické součásti speciálně konstruované pro užití s kontrolovanými “lasery”;
  f. Optická zařízení dále uvedená:
  POZN.: Optické součásti se společnou aperturou, které jsou schopné pracovat v aplikacích “laserů se supervysokým výkonem (“SHPL”), viz Seznam vojenského materiálu.
  1. Zařízení pro měření dynamické vlnoplochy (fáze), která jsou schopná zmapovat nejméně 50 poloh na vlnoploše paprsku a mající některou z dále uvedených charakteristik:

  a. S četností snímků. 100 Hz nebo více a s fázovým rozlišením nejméně 5 % vlnové délky paprsku; nebo

  b. S četností snímků 1000 Hz nebo více a s časovým rozlišením nejméně 20 % vlnové délky paprsku;
  2. “Laserová” diagnostická zařízení schopná měřit úhlové chyby směrování systémů “laserů se supervysokým výkonem” (“SHPL”) 10 mikroradiánů nebo menší;
  3. Optické zařízení a součásti speciálně vyvinuté pro sfázovaný systém “SHPL” pro koherentní paprskovou kombinaci s přesností buď lambda/10 při určené vlnové délce nebo 0,1 mikrometru, menší z obou hodnot;
  4. Projekční teleskopy speciálně konstruované pro užití se systémy “SHPL”.
  6A006 “Magnetometry”, “magnetické gradiometry”, “gradiometry s vlastní magnetizací” a kompenzační systémy a jejich speciálně konstruované součásti, dále uvedené:
  Poznámka: 6A006 nekontroluje přístroje speciálně konstruované pro biomagnetická měření pro lékařskou diagnostiku.
  a. “Magnetometry” používající “supravodivou” “technologii”, opticky čerpanou nebo z jaderné precese (proton/Overhauser), s “úrovní šumu” (citlivostí) nižší (lepší) než 0,05 nT efektivní vztaženo na druhou odmocninu Hz;
  b. “Magnetometry” s indukční cívkou, které mají “úroveň šumu” (citlivost) nižší (lepší) než je některá z dále uvedených charakteristik:

  1. 0,05 nT efektivní vztaženo na druhou odmocninu Hz při kmitočtech menších než 1 Hz;

  2. 1 x 10-3 nT efektivní vztaženo na druhou odmocninu Hz při kmitočtech 1 Hz nebo více, ale nepřesahujících až 10 Hz; nebo

  3. 1 x 10-4 nT efektivní vztaženo na druhou odmocninu Hz při kmitočtech vyšších než 10 Hz;


  c. Vláknové optické “magnetometry”, které mají “úroveň šumu” (citlivosti) nižší (lepší) než 1 nT efektivní vztaženo na druhou odmocninu Hz;
  d. “Magnetické gradiometry” používající více “magnetometrů” kontrolovaných v 6A006.a., 6A006.b. nebo 6A006.c.
  e. Vláknové optické “gradiometry s vlastní magnetizací”, které mají “úroveň šumu” (citlivost) magnetického gradientového pole nižší (lepší) než 0,3 nT/m efektivní vztaženo na druhou odmocninu Hz;
  f. “Gradiometry s vlastní magnetizací” používající techniku jinou než je optika s vláknovým závěsem, které mají “úroveň šumu” (citlivost) nižší (lepší) než 0,015 nTm efektivní vztaženo na druhou odmocninu Hz;
  g. Magnetické kompenzační systémy pro magnetická čidla (snímače) konstruované pro provoz na mobilních plošinách;
  h. “Supravodivá” elektromagnetická čidla (snímače) obsahující součásti vyrobené ze “supravodivých” materiálů mající některou z dále uvedených charakteristik:
  1. Konstruované pro provoz při teplotách pod “kritickou teplotou” alespoň jedné z jejich “supravodivých” součástí (včetně prvků s Josephsonovým efektem nebo “supravodivých” kvantových interferenčních prvků (SQUIDS));
  2. Konstruované pro snímání změn elektromagnetického pole při kmitočtech 1 kHz nebo menších; a:
  3. Mající některou z dále uvedených charakteristik:

  a. Obsahují tenkovrstvé SQUIDS s nejmenším charakteristickým rozměrem pod 2 mikrometry a s připojenými vstupními a výstupními vazbovými obvody;

  b. Konstruovány pro provoz při sledování rychlosti magnetického pole přesahující 1 x 106 kvant magnetického toku za sekundu;

  c. Konstruovány pro funkce bez magnetického stínění v okolním magnetickém poli země; nebo

  d. Teplotní koeficient menší než 0,1 kvanta magnetického toku na kelvin.
  6A007 Gravimetry a gravitační gradiometry dále uvedené

  Viz také 6A107


  a. Gravimetry pro pozemní užití, které mají statickou přesnost menší (lepší) než 10 mikrogalů;

  Poznámka: 6A007.a. nekontroluje pozemní gravimetry s křemenným prvkem (Wordenova typu).
  b. Gravimetry pro mobilní plošiny, které mají obě dále uvedené charakteristiky:

  1. Statickou přesnost menší (lepší) než 0,7 miligalu; a

  2. Provozní přesnost menší (lepší) než 0,7 miligalu s registrací doby do ustáleného stavu menší než 2 minuty za jakékoli kombinace korektivní kompenzace obsluhou a pohybových vlivů;
  c. Gravitační gradiometry.
  6A008 Radarové systémy, zařízení a sestavy, které mají některou z dále uvedených charakteristik a jejich speciálně konstruované součásti:

  Viz také 6A108


  Poznámka: 6A008 nekontroluje:

  a. Sekundární přehledové radiolokátory (SSR);

  b. Automobilové radary určené pro prevenci srážky;

  c. Zobrazovací jednotky nebo monitory používané pro řízení letového provozu (ATC), které nemají více než 12 rozlišitelných prvků na mm;

  d Meteorologické (povětrnostní) radary.
  a. Pracují při kmitočtech od 40 GHz do 230 GHz a mají průměrný výkon přesahující 100 mW;
  b. Mají laditelnou šířku pásma přesahující ± 6,25 % ’středního pracovního kmitočtu’;

  Technická poznámka:

  Střední pracovní kmitočet’ se rovná jedné polovině součtu nejvyššího plus nejnižšího specifikovaného pracovního kmitočtu.


  c. Jsou schopné pracovat současně na více než dvou nosných kmitočtech;
  d. Jsou schopné pracovat v radarovém režimu se syntetickou aperturou (SAR), inverzní syntetickou aperturou (ISAR) nebo v leteckém režimu s bočním pohledem (SLAR);
  e. Mají “elektronicky řiditelné sfázované anténní soustavy”;
  f. Jsou schopné vyhledat nekooperativní cíle ve výšce;

  Poznámka: 6A008.f. nekontroluje přesná přibližovací radarová zařízení (PAR) vyhovující normám ICAO.
  g. Speciálně vyvinuté pro výškový provoz (namontované na balonu nebo letadle) a používají zpracování Dopplerova signálu pro detekci pohyblivých cílů;
  h. Používají ke zpracování radarových signálů jednu z dále uvedených technik:

  1. Techniku “rozprostřeného spektra radaru”; nebo

  2. Techniku “rychlé přeladitelnosti radaru”;
  i. Zajišťují pozemní provoz s maximálním “dosahem přístrojů” přesahujícím 185 km;

  Poznámka: 6A008.i. nekontroluje:

  a. Pozemní radary určené pro dozor nad lovišti ryb;

  b. Pozemní radarové zařízení speciálně konstruované pro řízení letového provozu po letové trase pokud splňuje všechny dále uvedené podmínky:

  1. Má maximální “dosah přístrojů” 500 km nebo menší;

  2. Je konfigurováno tak, že cílová radarová data mohou být vysílána pouze jedním směrem od stanoviště radaru k jednomu nebo více civilním střediskům řízení letového provozu;

  3. Nemá žádné prostředky pro dálkové řízení snímací rychlosti radaru středisky řízení letového provozu na trase;

  4. Je určeno k stabilní instalaci;

  c. Radary pro sledování meteorologických balónů.
  j. Jsou “laserovými” radary nebo zařízeními na světelnou radiolokaci (LIDAR) s některou z dále uvedených charakteristik:
  1. “Vhodné pro kosmické aplikace”; nebo

  2. Používají koherentní homodynní nebo heterodynní detekční techniky a mají úhlové rozlišení menší (lepší) než 20 mikroradiánů;  Poznámka: 6A008.j. nekontroluje zařízení LIDAR speciálně vyvinutá pro vědecká nebo meteorologická pozorování.
  k. Mají podsystémy pro “zpracování signálu” používající “kompresi impulsů” s některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Poměr “komprese impulsů” přesahující 150; nebo

  2. Šířku impulsu menší než 200 ns; nebo
  l. Mají podsystémy pro zpracování dat s některou z dále uvedených charakteristik:

  1. “Automatické sledování cíle” poskytující při jakémkoli natočení antény předpověď polohy cíle až do doby dalšího průchodu paprsku antény;  Poznámka: 6A008.l.1. nekontroluje schopnost konfliktní pohotovosti v systémech řízení letového provozu nebo námořních nebo přístavních radarech.

  2. Výpočet rychlosti cíle od primárního radaru majícího neperiodické (proměnlivé) snímací rychlosti;

  3. Zpracování pro automatické rozpoznání podle vzoru (extrakce charakteristického rysu) a porovnání s databázemi charakteristiky cíle (tvary vlny nebo zobrazování) pro identifikaci nebo klasifikaci cílů; nebo

  4. Superpozici a korelaci nebo syntézu cílových dat ze dvou nebo více “geograficky rozptýlených” a “vzájemně propojených radarových čidel” za účelem zvýraznění a lepšího rozlišení cílů.  Poznámka: 6A 008.l.4. nekontroluje systémy, zařízení a sestavy používané pro řízení námořního provozu.
  6A102 Radiačně odolné detektory, jiné než uvedené v 6A002, speciálně konstruované nebo upravené pro ochranu proti jaderným účinkům (např. elektromagnetickým impulsům (EMP), rentgenovým paprskům, kombinovaným tlakovým a tepelným účinkům) a použitelné pro “řízené střely”, konstruované nebo klasifikované aby odolávaly úrovním záření, které dosahují nebo přesahují celkovou radiační dávku 5 x 10-5 rad (Si).
  Technická poznámka:

  Pro účely 6A102 je detektor definován jako mechanické, elektrické, optické nebo chemické zařízení, které automaticky identifikuje a zaznamenává nebo registruje určitý podnět, jako je změna tlaku či teploty prostředí, elektrický nebo elektromagnetický signál nebo záření z radioaktivního materiálu.
  6A107 Gravimetry a součásti pro gravimetry a gravitační gradiometry, dále uvedené:
  a. Gravimetry jiné než specifikované v 6A007.b., konstruované nebo upravené pro letecké nebo námořní užití, které mají statickou nebo provozní přesnost 7 x 10-6 m/s2 (0,7 miligalu) nebo menší (lepší) a mající dobu registrace ustáleného stavu dvě minuty nebo méně;
  b. Speciálně konstruované součásti pro gravimetry specifikované v 6A007.b. nebo 6A107.a. a pro gravitační gradiometry specifikované v 6A007.c.
  6A108 Radarové a jiné sledovací systémy, jiné než specifikované v 6A008, dále uvedené:
  a. Radarové a laserové radarové systémy konstruované nebo upravené pro užití v kosmických nosných prostředcích specifikovaných v 9A004 nebo sondážních raketách specifikovaných v 9A104;
  b. Přesné sledovací systémy použitelné v “řízených střelách”, dále uvedené:

  1. Sledovací systémy, které používají kódový translátor ve spojení buď s pozemními nebo vzduchem nesenými referenčními systémy nebo družicovými navigačními systémy pro měření letové polohy a rychlosti v reálném čase;

  2. Měřicí radary přístrojového vybavení včetně přidružených optických/infračervených sledovačů, mající všechny dále uvedené charakteristiky:

  a. Úhlové rozlišení lepší než 3 miliradiány;

  b. Dosah 30 km nebo větší s rozlišením vzdálenosti lepším než 10 m efektivní hodnoty (rms);

  c. Rozlišení rychlosti lepší než 3 m/s.


  6A202 Elektronky fotonásobičů mající obě z dále uvedených charakteristik:

  a. Plocha katody větší než 20 cm2; a

  b. Náběhový čas impulsu menší než 1 ns.
  6A203 Kamery a součásti jiné než specifikované v 6A003, dále uvedené:
  a. Mechanické kamery s rotujícím zrcadlem, dále uvedené, a jejich speciálně konstruované součásti:

  1. Snímkovací kamery se snímkovací rychlosti větší než 225000 snímků za sekundu;

  2. Zábleskové kamery s rychlostí zápisu větší než 0,5 mm za mikrosekundu;

  Poznámka: V 6A203.a. součásti kamer zahrnují i jejich elektronické synchronizační jednotky a rotorové sestavy sestávající z turbin, zrcadel a ložisek.
  b. Elektronické zábleskové kamery, elektronické snímkovací kamery, trubice a přípravky dále uvedené:

  1. Elektronické zábleskové kamery schopné rozlišit čas 50 nanosekund nebo menší;

  2. Zábleskové trubice pro kamery specifikované v 6A203.b.1.;

  3. Elektronické (nebo s elektronickou uzávěrkou) snímkovací kamery schopné pracovat s expozičním časem 50 nanosekund nebo menším;

  4. Snímkovací elektronky a polovodičová zobrazovací zařízení dále uvedené, pro užití v kamerách specifikovaných v 6A203.b.3.;

  a. Zaostřovací trubice se zesilovačem jasu obrazu s fotokatodou potaženou průhledným vodivým povlakem ke snížení plošného odporu fotokatody;

  b. Vidikonové trubice s hradlovým křemíkovým anodovým násobičem (SIT), v nichž rychlý systém umožňuje hradlování elektronů z fotokatody dříve, než dopadnou na plochu SIT;

  c. Elektrooptické závěry Kerrových nebo Pocklesových buněk;

  d. Jiné snímkovací trubice a polovodičová zobrazovací zařízení s rychlým zobrazovacím závěrkovým časem menším než 50 ns, speciálně konstruované pro kamery specifikované v 6A203.b.3.;
  c. Radiačně odolné televizní kamery nebo jejich čočky, speciálně konstruované nebo klasifikované jako odolné, aby vydržely celkovou radiační dávku větší než 50 x 103 Gy (Si) (5 x 106 rad (Si)) bez zhoršení provozních parametrů.

  Technická poznámka:

  Výraz Gy (Si) se vztahuje na energii v Joulech na kilogram spotřebovanou nechráněným křemíkovým vzorkem vystaveným ionizujícímu záření.
  6A205 “Lasery”, “laserové” zesilovače a oscilátory, jiné než specifikované v 0B001.g.5., 0B001.h.6. a 6A005, dále uvedené:
  a. Argonionové “lasery” na bázi iontů argonu mající obě dále uvedené charakteristiky:

  1. Pracují na vlnových délkách mezi 400 nm a 515 nm; a

  2. Mají průměrný výstupní výkon větší než 40 W;
  b. Laditelné jednomodové oscilátory pulsních “laserů” na bázi barviva mající všechny dále uvedené charakteristiky:

  1. Pracují na vlnových délkách mezi 300 nm a 800 nm;

  2. Mají průměrný výstupní výkon větší než 1 W;

  3. Opakovací kmitočet větší než 1 kHz; a

  4. Šířku impulsu menší než 100 ns;
  c. Laditelné zesilovače a oscilátory pulsních “laserů” na bázi barviva mající všechny dále uvedené charakteristiky:

  1. Pracují na vlnových délkách mezí 300 nm a 800 nm;

  2. Mají průměrný výstupní výkon větší než 30 W;

  3. Opakovací kmitočet větší než 1 kHz; a

  4. Šířku impulsu menší než 100 ns;

  Poznámka: 6A205.c. nekontroluje jednomodové oscilátory.
  d. “Lasery” na bázi oxidu uhličitého mající všechny dále uvedené charakteristiky:

  1. Pracují na vlnových délkách mezi 9000 nm a 11000 nm;

  2. Mají opakovací kmitočet větší než 250 Hz;

  3. Průměrný výstupní výkon větší než 500 W; a

  4. Šířka impulsu menší než 200 ns;
  e. Para-vodíkové Ramanovy fázovače vyvinuté pro práci na výstupní vlnové délce 16 mikrometrů a při opakovacím kmitočtu větším než 250 Hz;
  f. Pulsně buzené, neodymem dopované (jiné než skleněné) “lasery s modulací jakosti rezonátoru” mající všechny dále uvedené charakteristiky:

  1. Výstupní vlnovou délku přesahující 1000 nm, ale nepřesahující 1100 nm;

  2. Trvání pulsu rovnající se nebo větší než 1 ns; a

  3. Vícepřechodový výstup o průměrném výkonu přesahujícím 50 W.


  6A225 Rychlostní interferometry pro měření rychlostí přesahujících 1 km/s během časových intervalů kratších než 10 mikrosekund.
  Poznámka: 6A225 zahrnuje rychlostní interferometry jako jsou VISARs (Velocity interferometer systems for any reflector) a DLI (Doppler laser interferometers).
  6A226 Snímače tlaku dále uvedené:
  a. Manganinova čidla pro tlaky větší než 10 GPa;
  b. Křemenné tlakové převodníky pro tlaky vyšší než 10 GPa.

  Download 2.13 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
  Download 2.13 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  B2 Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení

  Download 2.13 Mb.