• Název, kategorie
 • Stručné shrnutí údajů uvedených V žádosti
  Download 8.62 Mb.
  bet1/5
  Sana24.03.2017
  Hajmi8.62 Mb.
  #2048
    1   2   3   4   5

  Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti  Identifikace provozovatele zařízení

  Obchodní firma nebo název

  AUTOBATERIE, spol. s r. o.

  Adresa sídla nebo místa podnikání

  Dubická 958, 470 90 Česká Lípa  46709410

  DIČ

  172-46709410


  Popis technického a technologického řešení:
  Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

  Název, kategorie


  Výroba olověných autobaterií spojená s tavením olova

  2.5. – zařízení na tavení olova včetně slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.) o kapacitě tavení větší

  než 4 t denně u olova

  4.2e – výroba základních anorganických látek, jako jsou oxidy kovů, či jiné anorganické sloučeniny  Do skupiny technologických jednotek podle přílohy č.1 zákona patří:


  a) Tavení olova a gravitační lití mřížek a olověného pásu. Zařízení je složeno z:
  45 ks licích automatů o celkové kapacitě 5 mil. ks autobaterií

  11 ks tavících kotlů s nepřímým ohřevem, z toho 6 ks na zemní plyn

  5 ks na elektro ohřev

  Pro odlévání olověného pásu bude instalován nepřímo ohřívaný kotel (ohřev elektrický nebo plynový).

  b) Tavení olova a výroba oxidu olovnatého. Zařízení sestává z :

  2 ks tavících kotlů s nepřímým elektrickým ohřevem – stávající zařízení

  1 ks tavící kotel s nepřímým plynovým ohřevem – nové zařízení

  4 ks mlýnů Barton, výroba PbO, - stávající zařízení

  1 ks mlýn Barton- rozdělený na část A a B – jako nové zařízení
  Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č.1 zákona č.76/2002 Sb.,o integrované prevenci


  1. Nasekání a roztažení olověného pásu do mřížky- nové zařízení

  2. Příprava elektroaktivní hmoty

  3. Nanášení aktivní hmoty a předsoušení

  4. Zrání elektrod

  5. Formace elektrod a bloková formace elektrod (BKF)

  6. Poformační zpracování elektrod – oplach, sušení , impregnace a dělení elektrod

  7. Dokončovací a kontrolní práce- separace elektrod, svařování svodného systému, letování pólů, navařování vík

  8. Kotelna – s celkovým tepelným výkonem 5,18 MW


  Přímo spojené činnosti


  1. Výroba demi vody

  2. Výroba tlakového vzduchu

  3. Čištění odpadních vod

  4. Čištění H2SO4 pomocí ultrafiltrace

  Změna integrovaného povolení byla vyvolána žádostí o změnu ukazatele vypouštěného množství, v kapitole 2.2 a) integrovaného povolení, kde bylo povoleno vypouštění odpadních vod v maximálním množství 72.000 m3/rok. Provozovatel požaduje zvýšit roční množství vypouštěných vod na 86.000 m3. Z tohoto důvodu požádal o změnu integrovaného povolení, konkrétně kapitoly 2.2 a) Vypouštění odpadních vod z neutralizační stanice do vod povrchových.


  Výroba olověných akumulátorových autobaterií je kombinací chemické a metalurgické technologie.Chemickou technologií se vyrábějí elektrochemické aktivní složky akumulátorů obsahující zejména sloučeniny olova. Pro jejich výrobu je vyráběn oxid olovnatý chemicko- metalurgickou cestou. Metalurgický charakter mají všechny ostatní operace, kde dochází k tavení, odlévání a svařování součástí olova a jeho slitin. Jedná se o zpracování slitin olova s obsahem Sb a Ca pro mřížky a pro díly svodného systému. Celá výroba je specifická využíváním jednoúčelových a speciálních strojů, jejichž výrobou na špičkové úrovni se zabývá pouze několik evropských a zámořských firem. Ve výrobě olověných startovacích baterií se vyskytuje v daleko větší míře než v minulosti uplatňování plastických hmot (polypropylén) na nádoby a víka.

  Pro základní grafickou orientaci o rozsahu a umístění výroby autobaterií v areálu společnosti uvádíme schematické znázornění situace v podobě následujícího obrázku:

  Vysvětlivky k obrázku: Vlevo je hala B, uprostřed je hala A a vpravo je vyznačena hala C
  Přehledné shrnutí všech podstatných vlivů na životní prostředí
  V současné době činnost společnosti neporušuje legislativu v oblasti životního prostředí tak, aby musela svou činnost zastavit nebo omezit.
  1. Download 8.62 Mb.
    1   2   3   4   5
  Download 8.62 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Stručné shrnutí údajů uvedených V žádosti

  Download 8.62 Mb.