Tematy zaliczeniowe do wykładu EiE
Download 8.47 Kb.
Sana05.07.2020
Hajmi8.47 Kb.

Tematy zaliczeniowe do wykładu EiE


 1. Podać prawa Kirchhoffa i przedstawić ich zastosowanie na przykładowym obwodzie.

 2. Przedstawić schemat i określić cechy charakterystyczne połączenia szeregowego i równoległego: rezystancja zastępcza, prądy i napięcia.

 3. Źródło napięciowe rzeczywiste i idealne (schemat, charakterystyka). Stan obciążenia, jałowy i stan zwarcia źródła rzeczywistego.

 4. Źródło prądowe rzeczywiste i idealne (schemat, charakterystyka). Stan obciążenia, jałowy i stan zwarcia źródła rzeczywistego.

 5. Prawo indukcji elektromagnetycznej i reguła prawej dłoni, prawo przepływu.

 6. Wielkości charakteryzujące pole magnetyczne (ψ, B, H, μ) – definicje, jednostki, wzory, reguła śruby prawoskrętnej.

 7. Siła Lorentza w polu elektromagnetycznym, siła elektrodynamiczna, reguła lewej dłoni.

 8. Rezystor, kondensator i cewka w obwodach prądu zmiennego (wykres wskazowe, prawo Ohma, moc czynna bierna i pozorna).

 9. Wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne, (wartość maksymalna, okres, kąt fazowy, wartość średnia).

 10. Połączenie szeregowe i równoległe elementów R, L, C – trójkąt impedancji i trójkąt mocy, wykres wskazowy, charakter obwodu

 11. Rezonans szeregowy i równoległy RLC (warunek występowania, zależności określający prądy i napięcia w obwodzie i wykresy wskazowe).

 12. Na czym polega kompensacja mocy biernej i w jakim celu jest wykonywana? (zastosowanie kondensatora i wykres wskazowy).

 13. Moc czynna, bierna i pozorna (wzory i jednostki oraz trójkąty mocy i impedancji). Charakter obwodu prądu zmiennego.

 14. Silnik szeregowy prądu stałego (schemat zastępczy, rozruch, właściwości i charakterystyki, metody regulacji prędkości obrotowej).

 15. Silnik bocznikowy prądu stałego (schemat zastępczy, rozruch, właściwości i charakterystyki, metody regulacji prędkości obrotowej).

 16. Silnik asynchroniczny (opisać właściwości, omówić charakterystyki i metody rozruchu oraz cel ich stosowania).

 17. Transformator: budowa, zasada działania, zastosowanie, stany pracy (obciążenia jałowy, zwarcia – schematy zastępcze i parametry).

 18. Układy trójfazowe: kolejność faz zgodna i przeciwna, układ symetryczny, układ trójprzewodowy i czteroprzewodowy.

 19. Połączenie gwiazda - trójkąt (schematy połączeń odbiorników, zależności wzajemne prądów, napięć i mocy oraz wykresy wskazowe).

 20. Określić zmiany prądu, napięcia i moc odbiornika 3 – fazowego, symetrycznego (U=const.) po przełączeniu go z „gwiazdy” na „trójkąt”.

 21. Dioda Zenera i jej zastosowanie: szczegółowo omówić w jaki sposób odbywa się stabilizacja napięcia za pomocą tej diody.

 22. Opisać budowę i zasadę działania tranzystora polowego w oparciu o charakterystykę wyjściowa.

 23. Przedstawić schemat obwodowy klucza tranzystorowego i opisać jego zasadę działania.

 24. Wzmacniacz operacyjny (parametry idealny WO) - wtórnik napięciowy i komparator: schematy, zasada działania i zastosowanie tych układów.

 25. Dioda prostownicza i jej zastosowanie: mostek prostowniczy jednopółkowy (schemat, przebiegi czasowe napięć i zasada działania).

 26. Opisać budowę i zasadę działania tranzystora bipolarnego w oparciu o charakterystykę wyjściowa.

 27. Omówić tablice prawdy i zastosowanie poszczególnych typów przerzutników: JK, T i D.


Download 8.47 Kb.
Download 8.47 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaTematy zaliczeniowe do wykładu EiE

Download 8.47 Kb.