• Obsługa
 • Pulpit
 • Pasek
 • Podstawowe działania na oknach
 • Obsługa klawiatury
 • Prosta eksploracja systemu plików
 • Uruchamianie programów
 • Zamykanie systemu
 • Operacje systemu plików
 • Obsługa (dyskietek) pen-drive i płyt CD
 • Panel Sterowania
 • Schowek
 • Akcesoria systemowe - Kalkulator
 • Ćw. 1 – Podstawowa obsługa komputera Uruchamianie komputera
  Download 51.3 Kb.
  Sana21.03.2017
  Hajmi51.3 Kb.

  PWSW - Mechatronika

  Ćw. 1 – Podstawowa obsługa komputera

  1. Uruchamianie komputera


  1. Włączyć komputer (przycisk na skrzynce jednostki centralnej), obserwować procesy (testowanie pamięci, ładowanie systemu operacyjnego do pamięci komputera).
   Kompyuter (ing . computer - hisoblayman), EHM (Elektron Hisoblash Mashinasi) - oldindan berilgan dastur (programma) boʻyicha ishlaydigan avtomatik qurilma. Elektron hisoblash mashinasi (EHM) bilan bir xildagi atama.


  2. Dostosować jasność i kontrast monitora do własnych wymagań.
  1. Obsługa myszki – lewy i prawy przycisk, techniki: kliknięcie, podwójne kliknięcie, przeciąganie.


  1. Ćwiczyć wskazywanie lewym kliknięciem elementów pulpitu, przeciąganie ich w inne miejsce (ruch myszki z wciśniętym lewym klawiszem), rozwijać kliknięciami menu START.

  2. Kliknąć szybko dwukrotnie w Kosz lub Mój komputer. Zamknąć otwarte okno klikając w x w prawym górnym rogu okna.
  1. Pulpit

  Ikony (plików, folderów, skrótów do programów i folderów). Podstawowe ikony to:


  Mój komputer – pozwala obejrzeć wszystkie obiekty na wszystkich dyskach,

  Sieć – pozwala obejrzeć zasoby dostępne w sieci np. inne komputery,

  Kosz – przechowuje czasowo usunięte pliki (aż do opróżnienia kosza)

  Pasek zadań – pokazuje aktualną sytuację w systemie, przyciski na nim reprezentują otwarte okna.

  Przycisk START – umożliwia pełne korzystanie z systemu, zawiera dokumenty, programy, ustawienia, pomoc itp.

  1. Podstawowe działania na oknach


  Elementy składowe standardowego okna:

  • Szyld z nazwą programu – niekiedy z nazwą otwartego dokumentu (tekstu, rysunku itp.) przeciągnięcie za szyld – zmiana położenia okna (podwójne kliknięcie w szyld maksymalizuje okno),

  • Menu sterowania (kontrolne)

  • Przyciski rozmiaru

  minimalizowanie okna (na pasek zadań)

  maksymalizowanie aplikacji

  przywrócenie poprzedniego rozmiaru

  zamknięcie aplikacji
  Przywrócenie zminimalizowanego okna przez kliknięcie w jego reprezentację na pasku zadań.


  • Ramka okna – przeciągać krawędzie ramki i narożniki w celu zmiany rozmiaru okna,

  • Paski przewijania (pionowy, poziomy – widoczne jeśli zawartość okna większa niż jego obszar) – obsługa przez klikanie w strzałki, przeciąganie suwaka, klikanie w obszar poza suwakiem,

  • Menu rozwijane – różny skład w zależności od programu,

  • Obszar roboczy – spis elementów w oknie zawartości foldera, obszar aplikacji,

  • Pasek stanu na dole okna – zawiera informacje dodatkowe (czasem przyciski).

   1. Kliknąć dwukrotnie w ikonę Mój komputer, a następnie w oknie wybrać dwukrotnym kliknięciem dysk C. Zobaczymy żółte ikony folderów dysku, inne ikony to pliki. Otworzyć dowolny folder klikając na nim podwójnie. Przećwiczyć sterowanie położeniem i rozmiarem dowolnych okien zawartości folderów. Otworzyć kilka okien (ponowne kliknięcie w Mój komputer i powtórzenie poprzednich akcji). Przełączać ich aktywność (pierwszoplanowość) przez: klikanie w ich reprezentacje na pasku zadań lub użycie kombinacji: trzymany klawisz ALT i naciskany klawisz TAB, aż do wskazania w okienku informacyjnym podświetlenia żądanego okna – wtedy zwalniamy ALT).

   2. Zaobserwować pojawianie się menu podręcznego (kontekstowego) na kliknięcia prawym przyciskiem myszy w dowolne obiekty pulpitu i pusty obszar pulpitu.

   3. Przesuwać okna po ekranie przeciągając za szyld z tytułem okna. Otworzyć kilka okien. Przełączać ich „pierwszoplanowość”. Rozmieścić okna na ekranie automatycznie (sąsiadująco, kaskada, w pionie lub poziomie) przez kliknięcie prawym przyciskiem w puste miejsce na pasku zadań i wybranie odpowiedniej pozycji w menu podręcznym..
  1. Obsługa klawiatury


  blok centralny - klawisze alfanumeryczne, znaków interpunkcyjnych i specjalnych oraz:

  ENTER - klawisz akceptacji, zakończenie wprowadzania danych, powrót kursora i zmiana wiersza,

  SPACE - klawisz odstępu, znak pusty, spacja

  TAB - klawisz tabulacji, czyli kolumnowania tekstu,

  SHIFT ( klawisz)- zmiana na wielkie litery i „górne” znaczenie klawiszy,

  CapsLock - zablokowanie wielkich liter (zapala się dioda kontrolna) – nie musimy używać SHIFT,

  ALT - używany w kombinacji z innymi klawiszami (zależnie od programu),

  CTRL - jak wyżej,

  BS ¬ - (Backspace) - usuwający znak na lewo od kursora (edytor tekstu),

  Esc - zazwyczaj powodujący cofnięcie decyzji lub przerwanie operacji,

  F1 do F12 - klawisze funkcyjne o działaniu zależnym od programu.

  Uruchomić Notanik (kliknięcie w menu Start – Programy – Akcesoria - Notatnik). Ćwiczyć pisanie dowolnego tekstu z użyciem powyższych klawiszy, zmianę wiersza (ENTER), kasowanie znaków (Backspace), duże litery, znaki interpunkcyjne i inne, używać polskich liter diakrytycznych przez prawy ALT litera, (np. ALT a=ą, ALT n=ń...itd. UWAGA:ALT X=ź, ALT SHIFT x=Ź).


  ścieżka nawigacyjna


  - strzałki przemieszczania kursora ¬ ­ ® ¯

  - Page Up - strona w górę,

  - Page Down - strona w dół,

  - Home - początek (np. skok kursorem na koniec wiersza tekstu),

  - End - koniec,

  - Insert - wstaw, przełącznik trybu wstawianie Û zastępowanie w edytorach tekstu,

  - Delete - kasowanie znaku w miejscu kursora,

  - klawisze rzadziej używane, np. Print Screen - przeniesienie obrazu ekranu do schowka Windows7,


  • sekcja numeryczna, przełącznik NumLock stwarza możliwość zmiany znaczenia klawiszy numerycznych na nawigacyjne (zapalona lampka diodowa).


  Na napisanym w Notatniku tekście ćwiczyć obsługę klawiszy nawigacyjnych i numerycznych, zaznaczać wycinki tekstu przez przeciąganie myszką oraz z użyciem klawisza SHIFT z jednoczesnym przesuwaniem kursora klawiszami nawigacyjnymi (strzałki, Home, End, PgDn, PgUp). Dla zaznaczonego wycinka ćwiczyć kasowanie bloku (Delete, Backspace). Cofać operację (CRTL Z lub menu EdycjaCofnij).
  1. Prosta eksploracja systemu plików


  1. Otworzyć okno Mój komputer. Otworzyć okno dysku C: . Obejrzeć zawartość okna. Przeglądnąć zawartość pozycji menu okna – wypróbować działanie. Obejrzeć przyciski na pasku narzędzi (pojawiają etykietki przy wskazywaniu myszką).

  2. Z ikony narzędziowej wybrać pozycję Szczegóły – przeglądnąć pozycje spisu w oknie, rozróżniać ikony folderów i plików, zapoznać się z typami plików, ich atrybutami (rozmiar, data). Rozmieszczać elementy alfabetycznie, według rozmiaru, daty - w widoku Szczegóły klikać w nagłówki kolumn spisu, obserwując zasadę kolejności rozmieszczenia.

  3. Otworzyć podwójnym kliknięciem folder Windows. Przewijać spis wskazując myszką dowolny element i używając klawiszy nawigacyjnych (strzałki ruchu, PgDn, PgUp, Home, End) lub obsługując paski przewijania (przeciąganie suwaka, klikanie w strzałki na końcach paska, klikanie w obszar między suwakiem a strzałką).

  4. Znaleźć plik Winmine (folder WINDOWS lub WINDOWS\SYSTEM32), kliknąć na nim podwójnie myszką, obserwując uruchomienie gry Saper. Zamknąć okno gry.

  5. Wyjść w górę klikając w narzędzie „w górę”.

  6. Otworzyć okna innych folderów na dysku.
  1. Uruchamianie programów:


  Przećwiczyć sposoby:

  1. kliknięcie w ikonę aplikacji na pulpicie,

  2. kliknięcie w ikonę skrótu na pulpicie,

  3. wybór z menu START- Programy,

  4. wybór z menu START – Dokumenty – uruchomienie programu obsługującego dokument,

  5. z Mój komputer – znalezienie pliku programu,

  6. kliknięcie w plik dokumentu (tekst, obraz, plik audio, video itp.) - jeśli jest skojarzenie z aplikacją obsługującą dany typ pliku,

  7. Menu START – Uruchom... i Przeglądaj... – odnalezienie pliku,

  8. prawy przycisk na pulpicie – Nowy... i wybór aplikacji - pojawi się nowy obiekt do uruchomienia.
  1. Zamykanie systemu


  MENU START – Zamknij system.
  1. Wyszukiwanie plików w systemie WINDOWS


  1. W dowolny oknie foldera wybrać menu Organizuj – Opcje folderów i wyszukiwania - zakładka Widok. W oknie Widoku odznaczyć opcję Ukryj rozszerzenia znanych typów – zatwierdzić wybór. Odtąd rozszerzenia nazw plików będą widoczne.


  Wyszukiwanie plików (pole edycyjne wyszukiwania w menu Start lub w oknie dowolnego foldera .

  1. W linii nazwy wpisać słowo not i uruchomić poszukiwanie. Następnie wpisać wzorzec not*.* i ponownie znaleźć pliki pasujące do wzorca.

  2. Wypróbować i wyjaśnić działanie następujących wzorców wyszukiwania:
  *.*

  p*.*

  m*

  *.doc  ??.*

  a?.doc
  1. Przećwiczyć wyszukanie plików tekstowych o rozszerzeniu txt zawierających słowo drukarki,

  2. Wyszukać pliki o rozszerzeniu doc utworzone w ostatnim tygodniu,

  3. Wyszukać na dysku C wszystkie pliki o rozmiarze nie przekraczającym 10 kB.

  4. W różnych oknach folderów zapoznać się z podstawowymi rozszerzeniami plików: exe, doc, txt, bmp, ini, jpg, avi, mpg, htm, xls, mp3 itp. Wyszukiwać pliki powyższych typów.
  1. Operacje systemu plików


  1. Z menu Start otworzyć okno foldera Dokumenty. Kliknąć w menu Nowy folder. Zaobserwować utworzenie foldera, nadać mu nazwę Ćwiczenie2 i zaakceptować. Otworzyć folder podwójnie klikając na jego ikonie.

  2. Wewnątrz utworzonego foldera utworzyć dwa nowe foldery o nazwach: Teksty i Rysunki.

  3. Zaznajomić się z listą operacji dostępnych w rozwijanym menu Plik.

  4. Utworzyć dodatkowy folder Gry w folderze Ćwiczenie2, korzystając z menu PlikNowy... Eksploratora lub podobnie jak uprzednio, korzystając z menu kontekstowego dla foldera Ćwiczenie2 lub pustego obszaru prawego podokna.

  5. Zmieniać nazwy folderów przez wskazanie ikony foldera (podświetlenie przez pojedyncze kliknięcie) i operację menu PlikZmień nazwę. Usunąć wybrany (własny, uprzednio utworzony) folder operacją menu Plik – Usuń (lub używając narzędzia Usuń). Podobne operacje wykonać z użyciem menu podręcznego (kontekstowego - kliknięcie prawym klawiszem w folder).

  6. Wykonać operacje kopiowania wybranych plików z innych folderów (uprzednio otworzyć je w oknie) do foldera Teksty jednym ze sposobów:

  • wskazanie pliku (pojedyncze kliknięcie na ikonie), skopiowanie pliku do schowka (menu EdycjaKopiuj), wybranie foldera docelowego, wklejenie ze schowka (menu EdycjaWklej),

  • przeciąganie pliku z okna do okna i „upuszczanie” (technika „drag and drop” – ciągnij i upuść) – obserwować mały znak obok przeciąganej ikony (kopiowanie) lub jego brak (przenoszenie) – obecność znaku zmieniać wciskając klawisz SHIFT lub CTRL w trakcie przeciągania ikon.

  • podobne operacje przeciągania z użyciem prawego klawisza myszki – możliwość wyboru operacji po „upuszczeniu” pliku – kopiowanie lub przesunięcie, utworzenie skrótu.

  UWAGA: Przenoszenie plików realizować jedynie w ramach własnych, nowoutworzonych folderów.

  1. Zaznaczać grupę do kopiowania przez przeciągnięcie myszką obwiedni dookoła wybranych plików lub klikać w wybierane pliki z trzymanym klawiszem CTRL. Wykonać kopię grupy do własnego dowolnego foldera metodami jak uprzednio.

  2. Wykonać zmiany nazwy pliku i ich usuwanie podobnymi metodami jak dla foldera. Po usunięciu do Kosza obejrzeć jego zawartość przez dwukrotne kliknięcie jego ikony na pulpicie.

  3. Wykonać kopiowania i przenoszenia plików w ramach własnych utworzonych folderów w celu utrwalenia umiejętności.

  4. Utworzyć skrót do pliku calc.exe (uprzednio znaleźć jego położenie w systemie) operacją z menu kontekstowego dla okna foldera (Nowy.. – Skrót) – przez przycisk Przeglądaj znaleźć plik bazowy dla skrótu, nadać skrótowi nazwę Kalkulatorek. Wypróbować działanie skrótu przez jego podwójne kliknięcie. We właściwościach skrótu i pliku oryginału calc.exe porównać rozmiary w bajtach obu plików.
  1. Obsługa (dyskietek) pen-drive i płyt CD


  1. Włożyć PEN-drive do stacji. Wykonać formatowanie operacją: otwarcie okna Mój komputer i dla menu kontekstowego dysku pen-drive wybrać pozycję Formatuj. Zapoznać się z opcjami okna dialogowego.

  2. Skopiować wybranych kilka plików z dysku twardego na pen-drive.

  3. Włożyć do napędu płytę CD – dokonać jej eksploracji. Skopiować dowolny plik z płyty CD na dysk do wybranego foldera.
  1. Panel Sterowania


  1. Uruchomić Panel Sterowania (Menu START –Panel Sterowania)

  2. Kliknąć na ikonie Ekran. Z menu Personalizacja wykonać wybór tapety lub deseniu na pulpicie, wygaszacza ekranu. Zapoznać się z możliwościami zastosowania gotowych schematów ekranu. Zamknąć okno Ekran.

  3. Mysz – ustawić parametry myszki, szybkość przesuwu wskaźnika po ekranie i dwukrotnego kliknięcia – wypróbować zmiany na ikonce obok suwaka.

  4. Data/Godzina – zapoznać się ze sposobem korekty daty i czasu.

  5. Czcionki – zaznajomić się z zestawami czcionek zainstalowanych w systemie Windows.

  6. Region i język- zapoznać się z systemami zapisu daty, czasu, waluty, liczb (Ustawienia dodatkowe) w Windows7,

  7. System (Menedżer urządzeń) – o ile administrator na to zezwolił, obejrzeć spis urządzeń zainstalowanych w komputerze i poprawność ich pracy.
  1. Schowek


  Schowek (Clipboard) - bufor pamięci do przechowywania obiektów (plików, wycinków tekstu, grafiki, wyniku działania na wyświetlaczu kalkulatora itp.) - w celu skopiowania lub przeniesienia do innego dokumentu lub w inne miejsce w tym samym dokumencie. Wcześniej konieczne jest wybranie, zaznaczenie, selekcja obiektu (plików, wycinka tekstu, grafiki itp.)

  Operacje z użyciem schowka:  • Kopiuj – kopiowanie wskazanego obiektu do schowka

  • Wytnij – wycięcie wskazanego obiektu do schowka

  • Wklej – wklejenie aktualnej zawartości schowka w wybranym miejscu)

  • Wklej specjalnie... – dialog (w niektórych aplikacjach)

  Operacje na schowku także wykonywane sposobami:  • przez menu Edycja

  • kliknięcie narzędzia

  • z menu kontekstowego

  • klawiatura

  CTRL C - kopiuj,

  CTRL X- wytnij,  CTRL V - wklej,

  UWAGA: Po wykonaniu operacji kopiowania lub wycięcia do schowka należy bezzwłocznie wkleić by nie stracić jego zawartości, każde kolejne kopiowanie lub wycięcie niszczy poprzednia zawartość schowka

    1. Uruchomić program Notatnik. Napisać kilka słów. Skopiować wybrany fragment tekstu kilkakrotnie w tym samym dokumencie, używając operacji na Schowku.

    2. Uruchomić drugi Notatnik z pustym dokumentem. Z pierwszego dokumentu przenieść do drugiego cały tekst. Cofnąć operację (menu Edycja/Cofnij lub kombinacja klawiszy CTRL Z).

    3. Zapisać obydwa pliki (z menu głównego – Zapisz... okna Notatnika) na dysku w wybranym folderze, nadając im odpowiednie nazwy. Zapisać nowe wersje plików pod zmienioną nazwą (menu główne – Zapisz jako..).
  1. Akcesoria systemowe - Kalkulator


  1. Uruchomić kalkulator - StartWszystkie programy – Akcesoria.

  2. Wykonać kilka prostych obliczeń matematycznych – dodawania, odejmowania, mnożenia dzielenia. wyniki działań kopiować do dokumentu tekstowego (Notatnik, WordPad, MS Word) z użyciem schowka.

  3. Wykonać kilka działań z użyciem funkcji. Obliczyć przykładowo:

  sin 30o ln 2 23! 54,5

  1. obliczyć wykonując sekwencję: 78 INV x^y 3
  Download 51.3 Kb.
  Download 51.3 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Ćw. 1 – Podstawowa obsługa komputera Uruchamianie komputera

  Download 51.3 Kb.