Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Download 11.01 Kb.
Sana21.11.2020
Hajmi11.01 Kb.

TEMATY EGZAMINACYJNE Z PRZEDMIOTU „ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA”
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn.

Uwaga: Dla kierunku TRANSPORT obowiązują tematy 1 - 33

I. Podstawy elektrotechniki i elektroniki.

1 – Prawo Ohma dla elementu obwodu oraz gałęzi zawierającej źródło, rezystancja, konduktancja, jednostki – zależność rezystancji od temperatury.

2 – Praca i moc prądu elektrycznego, wydzielanie się ciepła podczas przepływu prądu.

3 – Prawa Kirchhoffa, zasady stosowania.

4 – Charakterystyczne stany pracy źródła (jałowy, zwarcia, obciążenia), zwarcie odbiornika, zwarcie źródła, (źródło napięcia, źródło prądu).

5 – Zależności energetyczne w obwodzie elektrycznym (sprawność, stan dopasowania), w jakich obwodach wykorzystujemy stan dopasowania?.

6 – Działanie pola magnetycznego na przewód z prądem, wielkości charakteryzujące pole magnetyczne (Φ, B, H – jednostki), prawo przepływu, reguła lewej dłoni.

7 – Ferromagnetyki, charakterystyka magnesowania, pętla histerezy, przenikalność magnetyczna, rodzaje materiałów magnetycznych.

8 – Obwody magnetyczne – prawo Ohma, prawa Kirchhoffa, reluktancja, przepływ, napięcie magnetyczne.

9 – Prawo indukcji elektromagnetycznej, indukowanie się siły elektromotorycznej, reguła prawej dłoni.

10 – Indukcyjność własna cewki, samoindukcja.

11 – Energia pola magnetycznego, straty mocy w ferromagnetykach (straty wiroprądowe i histerezowe).

12 – Wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne, (amplituda, pulsacja, kąt fazowy, wartość średnia i skuteczna – interpretacja fizyczna).

13 – Elementy RLC w obwodach prądu przemiennego (idealne i rzeczywiste), reaktancja, impedancja.

14 – Szeregowe i równoległe połączenie elementów RLC – rezonans napięć, rezonans prądów, admitancja, susceptancja – jednostki, wykresy wektorowe.

15 – Moc prądu sinusoidalnego (czynna, bierna, pozorna – jednostki) – sens fizyczny, zależności i przebiegi mocy chwilowej.

16 – Układy trójfazowe, pojęcia podstawowe (zasilanie symetryczne, odbiornik symetryczny).

17 – Układ trójfazowy skojarzony w „gwiazdę”, symetryczny, niesymetryczny.

18 – Układ trójfazowy skojarzony w „trójkąt”, symetryczny, niesymetryczny.

19 – Moc w układach trójfazowych symetrycznych, – jak zmieni się moc odbiornika 3 – fazowego, symetrycznego (przy U=const.) po przełączeniu go z „gwiazdy” na „trójkąt”?

II. Transformatory.

20 – Cel stosowania i rodzaje transformatorów spotykanych w energetyce i przemyśle.

21 – Budowa transformatorów (rdzeń, uzwojenia).

22 – Zasada działania transformatora jednofazowego.

23 – Charakterystyczne stany pracy (próby) transformatora.

24 – Schemat zastępczy, równanie i wykres wskazowy transformatora.

III. Silniki asynchroniczne.

25 – Budowa silników asynchronicznych 3 – fazowych klatkowych (jednoklatkowych, dwuklatkowych, głębokożłobkowych) i pierścieniowych.

26 – Zasada działania silnika asynchronicznego, poślizg, moment obrotowy.

27 – Charakterystyki mechaniczne silników asynchronicznych, charakterystyki robocze silnika.

28 – Sposoby rozruchu silników asynchronicznych, (możliwości stosowania), prąd rozruchu, moment rozruchu,.

29 – Regulacja prędkości obrotowej, hamowanie silników.

30 – Silniki asynchroniczne 1 – fazowe, budowa, zasada działania, rozruch.

IV. Maszyny prądu stałego.

31 – Budowa i zasada działania maszyny prądu stałego (prądnica, silnik).

32 – Silnik bocznikowy prądu stałego (schemat, charakterystyki, regulacja prędkości obrotowej, zastosowanie).

33 – Silnik szeregowy prądu stałego (schemat, charakterystyki, regulacja prędkości obrotowej, zastosowanie).

V. Elektronika.

34 – Półprzewodniki (samoistne, niesamoistne), złącze p – n, charakterystyki prądowo – napięciowe.

35 – Diody półprzewodnikowe (prostownicza, Zenera, pojemnościowa, tunelowa, elektroluminescencyjna, inne)

36 – Tranzystor bipolarny warstwowy (budowa, działanie, charakterystyki).

Podstawowe układy pracy tranzystorów bipolarnych (OB., OE, OC – schematy, porównanie własności).Obszary pracy tranzystora bipolarnego w układzie OE (aktywny, nasycenia, odcięcia).37 – Tranzystory unipolarne (polowe) złączowe (FET) i z izolowaną bramką (MOS) – budowa, działanie, charakterystyki, symbole graficzne.

Tranzystory CMOS oraz IGBT.

Download 11.01 Kb.
Download 11.01 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaKierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Download 11.01 Kb.