• Iz l a n i sh l i me t od (evris t ika)
 • Imi t a t siya
 • Innovatsion va z i ya t
 • Innovatsion pe d ag o gik l oyi h a
 • Innovatsion t a’l i m
 • Innovatsion t exnologiya
 • In t ensiv t a’l i m
 • Isbot m e t o d i
 • Ish l a n ma
 • Kasbiy t a’l i m
 • Keys us u l i
 • Termin O’zbek til
  Download 1.62 Mb.
  bet9/44
  Sana17.04.2021
  Hajmi1.62 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   44
  Idrok

  O’quvchi va talabaning bilish, tushunish qobiliyati, zehni, fahm-farosati

  Ijod

  O’quvchi va talabaning yaratuvchiligi, kashfiyoti

  Ijodiy izlanish

  metodi

  Pedagog boshchiligida qo’yilgan muammo va masalalarni yechish yo’llarini faol izlashni tashkil etishga xizmat qiladigan metodlar

  Izlanishli metod

  (evristika)

  O’quvchilarni asta-sekin muammolarni hal etishga yaqinlashtirish uchun, tadqiqotning ayrim bosqichlarini bajarishga o’rgatish,ko’nikma hosil qilish metodi

  Imitatsiya

  Biror narsaga taqlid qilish,o’xshatma

  Individual o’qitish

  O’quvchi shaxsiga alohida yondoshgan holda ta’lim-tarbiya berish

  Induksiya

  (lot.inductio to’g’rilash,tartibga keltirish) oddiydan murakkabga qarab fikrlash

  Innovatsion vaziyat

  Pedagogik yangiliklarni yaratish, o’zlashtirish va tatbiq etishga karatilishi shart.

  Innovatsion muhit

  Pedagogik yangiliklarning vujudga kelishi, ularning jadal o’zlashtirilishi va amaliyotga tatbiq qilinishi

  Innovatsion pedagogik loyiha

  Qabul qilingan va qismlarga ajratilgan innovatsion pedagogik g’oya,fikr

  Innovatsion ta’lim

  1. ta’lim sohasiga kiritilgan va kiritilayotgan yangiliklar;
  2) yangilangan, yangi texnologiyalar asosida tashkil etilganta’lim jarayoni

  Innovatsion texnologiya

  Pedagogik taraqqiyotni ta’minlashga qaratilgan tashkiliy faollik jarayoni

  Innovatsiya

  Yangidan kiritilgan tushunchalar, tartib qoidalar, texnologiyalar va yangiliklar

  Insert usuli

  O’quv matni ustida ishlash jarayonida o’quvchining faollik ko’rsatishi, o’z bilimlarini baholash uchun qo’llanadigan usul

  Intensiv ta’lim

  Jadal, tezkor amalga oshiriladigan o’quv jarayoni

  Interfaol usul

  Ta’lim beruvchi va ta’lim oluvchi o’rtasidagi faol hamkorlik muloqoti

  Isbot metodi

  Mulohaza, hukm, nazariyaning chinligini pedagogik jihatdan aniqlash usuli

  Isbot metodi komponentlari

  Tezisni aniqlash; isbotlash usuli, yetarli dalillarni saralash; xulosalarni tavsiflash, fikr, algoritm, modellar, zarur sxema

  Ishlanma

  Muayyan maqsadga yo’naltirilgan o’quv jarayoni yoki o’quv materialining loyihasi

  Kasbiy tayyorgarlik

  Ta’lim oluvchilarning muayyan ish yoki ishlar majmuini bajarish uchun zarur malakalarni jadal egallash maqsadini nazarda tutadigan pedagogik jarayon

  Kasbiy ta’lim

  Muayyan sohaga oid ish faoliyatini shakllantirish va rivojlantirishga yo’naltirilgan ta’lim

  Keys

  (ingl.Case–hodisa,shart-sharoit)–amaliy muammolar ifodalangan o’quv materiallari yig’indisi

  Keys usuli

  O’quvchilarda ijodkorlik ko’nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan usul

  Keys texnologiyasi

  O’quvchilarning mustaqil qarorlar qabul qilishlari, muammoli savollarga to’g’ri va haqqoniy javoblar topishlariga qaratilgan, o’qituvchi kuzatuvchi(eshituvchi) vazifasini bajaradigan ta’lim texnologiyasi  Download 1.62 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   44
  Download 1.62 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Termin O’zbek til

  Download 1.62 Mb.