• Avtobus Razreda II
 • Avtobus Razreda III
 • Spremembe tehničnih zahtev za turistični avtobus razreda III
 • Vprašanja za Tehnične zahteve za medkrajevne avtobuse razreda II
  Download 23.1 Kb.
  Sana24.03.2017
  Hajmi23.1 Kb.

  dopis_glava_3

  Datum: 10.02.2017


  Spoštovani,
  Posredujemo vam odgovore na zastavljena vprašanja gospodarskih subjektov za javno naročilo št. LPP-144/16 Nakup avtobusov z nizkimi emisijami, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.
  VPRAŠANJE:

  Vprašanja za Tehnične zahteve za medkrajevne avtobuse razreda II:

  1.1. Lahko znižate notranjo stojno višino na 2170 mm?

  1.1.2. 13 Ob tipkah za izbor prestave mora biti nameščen priključek za diagnostiko menjalnika. Je lahko ta priključek drugje v bližini voznika?

  ODGOVOR:

  Naročnik spreminja zahtevo v Tabeli 1.1 Glavni podatki o avtobusih razreda II.  Najmanjša stojna višina v potniškem prostoru se spremeni iz 2200 mm na  2170 mm.


  Priključek za diagnostiko menjalnika je lahko nameščen tudi drugje, vendar v bližini voznika.

  VPRAŠANJE:

  Avtobus Razreda II:

  Uskladitev tehničnih zahtev naročnika s proizvajalcem vozil:

  S strani ponudnika se bodo usklajevanja udeležile štiri osebe…. Zakaj naročnik predpisuje ponudniku, koliko oseb ponudnika se bo udeležilo usklajevanja - kontrole?

  Avtobus Razreda III:

  V čem je modra nočna osvetlitev boljša od oranžne, bele, rdeče ali zelene, da jo točkujete s 5 točkami? V čem je dvojna zasteklitev voznikovega okna boljša od el. ogrevane glede na točke?

  ODGOVOR:  Avtobus Razreda II:

  V Tehničnih zahtevah za medkrajevne avtobuse razreda II, točka 1.2 Uskladitev tehničnih zahtev naročnika s proizvajalcem vozil je prišlo do napake oz. spodrsljaja.


  Točka 1.2 Uskladitev tehničnih zahtev naročnika s proizvajalcem vozil, se pravilno glasi:

  Izbrani ponudnik bo moral po podpisu pogodbe zagotoviti pri proizvajalcu vozil termin za usklajevanje tehničnih zahtev kupca s proizvodnjo  in natančno določitev izvedbe predpriprave za vgradnjo sistemov kot so radijska zveza Motorola, sistem sledenja in plačilni sistem. Za usklajevanje je potrebno predvideti dvakrat po osem ur efektivno. S strani NAROČNIKA se bodo usklajevanja udeležile štiri osebe. Vse stroške usklajevanja (prevoz, nočitev, prehrana) nosi izbrani ponudnik.


  Izbrani ponudnik bo moral naročniku zagotoviti kontrolo izdelave prvega vozila iz serije naročenih vozil. Za  kontrolo vozila predvideti 8 ur efektivno. S strani NAROČNIKA se bodo kontrole udeležile 4 osebe. Vse stroške kontrolnega pregleda prvega vozila nosi izbrani ponudnik.

  Avtobus Razreda III:

  Naročnik meni, da je za nočno osvetlitev najprimernejša modra osvetlitev, ker deluje pomirjajoče in ne moti potnikov oziroma jim pomaga, da lažje zadremajo. Iz izkušenj vemo, da je tudi v bolnišnicah v nočnem času modra osvetlitev, da deluje pomirjajoče na bolnike. O učinkih  barv na počutje človeka je napisanih veliko knjig npr.: Miroslav Adlešič: Svet svetlobe in barv; ali pa Color Theory for Designers, Part1: The Meaning of Color; Wie farben wirken: Farbpsychologie-Farbsymbolik. V vseh teh delih piše o pomirjevalnem učinku modre barve, zato tudi takšna odločitev naročnika.


  Dvojna zasteklitev voznikovega okna zagotavlja vedno prost pogled za voznika, medtem ko je to pri električnem ogrevanju omejeno z intervalom samega ogrevanja. Posledično mora voznik venomer vklapljati električno ogrevanje, ko se le-to izklopi. V kolikor pa to spregleda, lahko pride do kritične situacije, da je vozniško steklo zarošeno v trenutku, ko želi voznik pogledati na levo, saj se je električno ogrevanje med vožnjo medtem samodejno izklopilo.

  VPRAŠANJE:

  Pozivamo vas za podaljšanje roka za 3 tedne, zaradi bistvenih sprememb v RD. Sprememba tipa ponujenih vozil. Rok je minimalen in so tuji ponudniki zaradi kompleksnih prevodov v podrejenem položaju. Smatrajte to pripombo kot opozorilo pred vložitvijo RZ.

  ODGOVOR:

  Rok za oddajo ponudb se ne spremeni.

  VPRAŠANJE:

  Pozivamo naročnika, da ponovno prouči tehnične specifikacije in jih spremeni tako, da bodo lahko sploh konkurirali ostali ponudniki. Tu pa že osnovne specifikacije izključujejo vse, razen dveh vnaprej izbranih tipov vozil. Tudi merila v nekaterih točkah, nagrajujejo tehnično slabše rešitve vnaprej izbranih tipov brez dejanske dodatne vrednosti.

  ODGOVOR:

  Naročnik je proučil tehnične specifikacije in je mnenja, da lahko več proizvajalcev ponudi svoja vozila.

  VPRAŠANJE:

  Prosimo vas za odgovore na vprašanja, ki se nanašajo na tehnične zahteve za medkrajevne avtobuse razreda III:


  1. Točka 1. 1. 8. 2. Ali lahko ponudimo ogrevanje vetrobranskega stekla brez 15 minutnega intervala?

  2. Točka 1. 1. 8. 4. Ali dopuščate možnost, da so na stranskih oknih vgrajena štiri preklopna stekla za prezračevanje?

  3. Točka 1. 1. 18. 1. Ali sta lahko v vozilu vgrajena dva enaka generatorja, skupne kapacitete
   I=240 A?

  4. Točka 1. 1. 18. 9. Ali lahko ponudimo avtobus brez nizkih vrat v voznikovi kabini?

  ODGOVOR:

  1. Naročnik vztraja pri zahtevi, da mora biti interval ogrevanja vetrobranskega stekla 15 minut z možnostjo predčasnega izklopa.

  2. Naročnik vztraja pri zahtevi, da mora biti na stranskih oknih vgrajenih 5 preklopnih stekel za prezračevanje, z možnostjo zaklepanja s standardnim štirirobnim ključem.

  3. Naročnik dopušča vgradnjo dveh enakih generatorjev skupne kapacitete najmanj I=240 A, vendar ponudnik v tem primeru ne bo dobil točk za tehnično izvedbo.

  4. Naročnik vztraja pri zahtevi. Voznikova kabina mora biti delno zaprta z nizkimi vrati, da so vozniki zavarovani pred vdorom hladnega zraka.

  VPRAŠANJE:

  Turistična avtobusa:


  Je lahko pokrov rezervoarja goriva vezan na centralno zaklepanje, brez dodatne varnostne ključavnice?

  Merila po. 22 Ali lahko naročnik vrednoti uro vezano na tahograf enako kot radijsko vodeno uro?

  ODGOVOR:

  Pokrov, ki zapira dostop do čepa rezervoarja za nalivanje goriva je lahko vezan na centralno zaklepanje, čep oz. pokrov, ki zapira grlo za nalivanje goriva pa mora imeti posebno ključavnico.
  Naročnik bo uro,  vezano na tahograf vrednotil enako kot radijsko vodeno uro. Ura mora vedno prikazovati točen čas, tudi če je bil odklopljen in ponovno priklopljen akumulator.

  SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:  Spremembe tehničnih zahtev za turistični avtobus razreda III:


  1. Točka 4.7.3 pravilno glasi: Prevleka sedeža je v enaki barvi kot prevleke potniških sedežev.

  2. Točka 5.11.2  Naročnik umika zahtevo za vgraditev lučke na levem stebričku A. Spremenjena zahteva 5.11.2 se glasi: Vozniški prostor ima vgrajeno lučko nad voznikom. Lučka nad voznikom se vklopi s samostojnim stikalom.

  3. Točka 6.7 MINI KUHINJA

  Naročnik umika zahtevo za vgrajeni hladilnik v mini kuhinji. Nova zahteva glasi: » Za srednjimi vrati je vgrajena mini kuhinja s premičnim rezervoarjem za svežo vodo in možnostjo kuhanja kave.«

  1. Točka 9 Uskladitev tehničnih zahtev naročnika s proizvajalcem vozil

  V tretjem stavku se beseda »ponudnika« zamenja z besedo »naročnika«, tako, da stavek pravilno glasi: »S strani naročnika se bo usklajevanja udeležila ena oseba.«

  1. SPREMEMBA OSNUTKA POGODBE ZA TURISTIČNI AVTOBUS

  V osnutku pogodbe se v 4. členu dopolni 5. točko, tako, da se pravilno glasi:

  »5. prevoza nevoznega avtobusa v času garancijske dobe na lokacijo pooblaščenega serviserja, največ do višine 2000€ za oba avtobusa skupaj.«


  Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati odgovore na vprašanje z dne 10.02.2017 s katerimi naročnik spreminja razpisno dokumentacijo. Sprememba razpisne dokumentacije je bila dne 10.02.2017 objavljena tudi na Portalu javnih naročil.

  Lepo pozdravljeni!

  JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

  Sektor za javna naročila  Darko Pintarič


  druzini prijazno-polni brez dopis_noga  Download 23.1 Kb.
  Download 23.1 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Vprašanja za Tehnične zahteve za medkrajevne avtobuse razreda II

  Download 23.1 Kb.