• Piliklashning maqsadi
 • Piliklash mashinasining vazifalari
 • Piliklash mashinasining ishlashi
 • Piliklash mashinalarining texnik ta v sifi
 • Ta’minlash qurilmasi
 • Pilta yo‘naltirgichlar
 • 8-mavzu. Piliklash jarayoni
  Download 1,44 Mb.
  bet1/4
  Sana22.11.2020
  Hajmi1,44 Mb.
  #12693
    1   2   3   4

  8-mavzu. Piliklash jarayoni.

  Reja:


  1.Pilik tayyorlashning o’rni va ahamiyati.

  2. Piliklashning mohiyati, maqsadi va vazifasi.

  3. Pilik mashinasini ta`minlash.

  4.Ta`minlash qurilmasi, ularning turlari va ularga qo’yilgan talablar. Pilik mashinasida cho’zish jarayoni.

  5. Cho’zish asboblari, ularning turlari va ishlashi.

  Adabiyotlar:

  1. G‘ofurov Q.G‘ va boshqalar. «Yigiruv korxonalari va jihozlari ». «Sharq» T. 2007y.

  2. «Truetzschler», «Rieter» va «Marzoli» firmalarining sayt materiallari.
  Yigirish sistemasining piliklash o‘timida piltalangan piltadan pilik tayyorlanadi. Pilik tayyorlashda cho‘zish, pishitish va o‘rash jarayonlari qo‘llaniladi.

  Piliklashning maqsadi ip yigirishga yaroqli piltaga nisbatan ingichka va ravon xomaki mahsulot – pilik olishdan iborat.  Piliklashning mohiyati esa piltani kerakli miqdorda ingichkalashtirish, unga buramlar berib pishitish va g‘altakga o‘rashdan iboratdir.

  Piliklash mashinasining vazifalari

  Piliklash mashinasining vazifasi piltani belgilangan chiziqiy zichlikgacha ingichkalashtirish, mahsulotni pishitish va g‘altakka o‘rashdan iborat. Pilta cho‘zish asbobida ingichkalashtiriladi, uni tashkil etuvchi tolalarning uchlari to‘g‘rilanadi, tekislanib parallellashtiriladi va undan nozikroq pilik hosil qilinadi. Piltachaga pishitish mexanizmi yordamida buramlar berilib pishitiladi - pilik shakllantiriladi. Pilikni keyingi bosqichda ishlatishga qulay bo‘lishi uchun o‘rash mexanizmi vositasida g‘altakga o‘rab, undan pakovka hosil qilinadi.


  Piliklash mashinalarining turlari


  Piliklash mashinalari bir, ikki va uch o‘timda ishlatilib kelingan. Fan texnika taraqiyotining natijasida o‘rtacha chiziqiy zichlikdagi iplarni bir o‘timli, kichik chiziqiy zichlikdagi iplarni esa ikki o‘timli piliklash mashinalarida tayyorlash imkoni yaratildi.

  Piliklash mashinalari tayyorlanayotgan pilikning chiziqiy zichligiga qarab qo‘yidagi turlarga bo‘linadi:  1. Yo‘g‘on pilik tayyorlovchi mashinalar

  2. Yo‘g‘onligi o‘rtacha pilik tayyorlovchi mashinalar

  3. Ingichka pilik tayyorlovchi mashinalar

  Bundan tashqari piliklash mashinalari tarkibiy qismlari – ta’minlash zonasi, cho‘zish asbobi va pishitish-o‘rash mexanizmining tuzilishi bilan ham farqlanadi.

  Hozir piliklash mashinalarida to‘la pakovkani ajratib olish va bo‘sh g‘altaklarni joylashtirish avtomatik mexanizmlar yordamida amalga oshirilmoqda.


  Piliklash mashinasining ishlashi  Zinser-668 piliklash mashinasining texnologik sxemasi


  1-ta’minlash qurilmasi;

  2-cho‘zish asbobi;

  3-buram taqsimlagich;

  4-rogulka;

  5-g‘altakli karetka;

  6-g‘altakni o‘rnatish moslamasi;

  7-g‘altakning harakat uzatmasi;

  8-g‘altakli karretkaning harakat uzatmasi


  Piliklash mashinalarining ishlashi deyarli bir xil. Ular bir biridan ta’minlash qurilmasi, cho‘zish asbobining tuzilishi, cho‘zish miqdori, rogulka o‘lchami, soni va ular orasidagi masofa hamda pakovka massasi kabi parametrlari bilan farq qiladi.

  Cho‘zish asbobiga kiritilgan pilta kerakli miqdorda cho‘zilganda uni tashkil etuvchi tolalar uchlari yanada to‘g‘rilanib, tekislanib parallellashtiriladi va undan yupqa piltacha hosil qilinadi. Piltachani pishitish mexanizmi yordamida o‘z o‘qi atrofida aylantirib – buramlar berib pilik shakllantiriladi. Hosil qilingan xomaki mahsulot - pilik keyingi bosqichda ishlatishga qulay bo‘lishi uchun uni o‘rash mexanizmi vositasida g‘altakga o‘rab pakovka hosil qilinadi.

  Mashinadagi texnologik jarayon kompyuter dasturi yordamida boshqariladi. Pilta va pilik uzilishini nazorat qiluvchi moslamalar o‘rnatilgan bo‘lib, mashinani avtomatik to‘xtatishga xizmat qiladi.  Piliklash mashinalarining texnik tavsifi

  Ko‘rsatkichlar

  R-260-5

  Zinser-668

  F-15/F-35

  FT 2N

  TJ FA 458A

  RTT-132

  Ishlab chiqaruvchi firma (Davlat)

  Rossiya

  Germaniya

  Rieter

  Marzoli

  Xitoy

  Rossiya

  Pilikning chiziqiy zichligi, teks

  182-130

  2222-200

  1450-179

  1470-170

  1000-200

  435-125

  Rogulkalar orasidagi masofa, mm

  260

  260

  260

  220-260

  216

  132

  Rogulka o‘lchami, mm

  135-155

  150-400

  150-400

  150-400

  152-400

  180-200

  Mashinadagi rogulkalar soni

  120

  192 gacha

  160 gacha

  192gacha

  120

  120

  Pakovka massasi, kg

  1,2-1,5

  4,0 kg

  4,0 kg

  4,0 kg

  4,0 kg

  0,35-0,22

  Rogulkaning aylanishlar chastotasi, min-1

  700-1200

  1500

  1500

  1500

  1200

  1000-1200

  Cho‘zish asbobining turi

  4x4; 3x3

  3x3; 4x4

  3x3; 4x4

  3x3; 4x4

  3x3; 4x4

  4x4

  Cho‘zish miqdori

  2,4-18

  3,0-15,8

  4-20

  4-20

  4,2-12

  8-18

  Buramlar miqdori, bur/m

  20-100

  10-100

  17-96

  12-140

  18,5-80

  20-100

  Ta’minlash qurilmasi

  Piliklash mashinasida piltali tazlar mashinaning orqa tomoniga joylashtiriladi. Tazlarning diametri nisbatan katta maydonni egallaydi (ular 4 qator qilib joylashtiriladi).

  Ta’minlash qurilmalari qo‘yidagi talablarga javob berishi shart:


  1. Qurilma balandligi xizmat ko‘rsatuvchining bo‘yini hisobga olgan bo‘lishi kerak.

  2. Qurilma balandligini o‘zgartirish imkoniyati bo‘lishi shart.

  3. Tazlarni joylashtirish qulay va oson bo‘lishi kerak.

  4. Uzatilayotgan piltalar bir-biriga tegmasligi kerak.


  Pilta yo‘naltirgichlar

  Ta’minlash qurilmalarida turli konstruksiyadagi bir yoki bir necha yo‘naltiruvchi val va pilta ajratkichlar ishlatiladi.  silliq vall

  halqali yo‘naltirgich

  pilta ajratgich  Baland ramkali ta’minlash qurilmalarida yashirin cho‘zilishning oldini olish uchun uzatuvchi yo‘naltiruvchi vallar ko‘paytirilib, pilta joylashgan tazlarda prujinali disklar qo‘llanilmoqda.

  Zinzer-668 piliklash mashinasining ta’minlash qurilmasi.


  1-piltali tazlarning birinchi guruhi. 2- piltali tazlarning ikkinchi guruhi. 3-ta’minlash qurilmasining ustuni. 4-olti qirrali yo‘naltiruvchi val. 5-pilta ajratgichlar. 6-fotorele (pilta uzilishini sezuvchi). 7-kronshteyn.


  Download 1,44 Mb.
    1   2   3   4
  Download 1,44 Mb.