Турк адабиёти тарихи
Download 457 Kb.
bet63/63
Sana15.03.2017
Hajmi457 Kb.
#157
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   63
Sh. SUBHONOV

Taqrizchilar: f.fn., dotsent A. ULUG‘OV

f.f.n. A. TILOVOV

Tex. muharrir: S. YUSUPOVA

Komp.verstkasi: A. YUNUSOV

Tex. xodim: I. ODILOVA


2004 yil 26 iyunda Oliy o‘quv yurtlariaro ilmiy-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi Kengash Prezidiumi 43-sonli majlis bayoni bilan tegishli Oliy o‘quv yurtlari uchun o‘quv qo‘llanma sifatida nashrga tavsiya etilgan.

Ushbu o‘quv qo‘llanma ToshDShI O‘quv-uslubiy kengashi tomonidan nashrga tavsiya etilgan (№ 2 bayonnoma, 04.03.2004).

Bosishga ruxsat etildi 26.01.2005.

Bichimi 60x84 1/16 Shartli 8,25 b.t. 200 nusxada bosildi. Buyurtma №

Toshkent Davlat sharqshunoslik institutining kichik bosmaxonasi.

Toshkent, Shahrisabz ko‘chasi, 25.


© Toshkent Davlat sharqshunoslik instituti, 20051 Хуршид Даврон. Тошкент: Ќаќнус, 1987. –Б. 7–8.

1 Ќиз исми.

1 Адабиёт. Дарс китоби. – Анќара, 1991. –Б.103.

1 Ќаранг: Турк эртаклари. – Анќара, 1992. –Б. 3-4.

1 Турк эртаклари. Анќара. 1992й. 1-жилд. 14-бет.

1 Ќаранг. Ж.Румий. Ичингдаги ичингдадур. Тошкент. "Ёзувчи". 1997й. 6-бет.

1 Ангур – узум маъносини англатади.

1 Эйнаб – узум маъносини англатади.

2 Стафиль – узум маъносини англатади.

1 Жаћон адабиёти журнали. 1997 йил 5-сон, 179-180 бетлар.

1 Ўша ерда.

1 Сечар эдинг – танлар эдинг.

2 Йилдирим – чаќмоќ.

1 Ћожи Бектош – шайх, Бектоший сулукининг асосчиси.

1 Литература Востока в средние века. – М., 1970. –Стр.336.

1 ГарбузоваА.В. Турк адабиёти классиклари. – Т., 1960. – Б. 22.

1 Хуршид Даврон. Ќаќнус. –Т., 1987. –Б. 79.

2 Аћмад Яссавий. Ћикматлар. – Т., 1991. – Б. 106.

1 Али Чичекли. Юнус Эмре. Истанбул, 1971. –Б.164 (асар турк тилида).

1 Тамуѓа – жаћаннам.

2 Учмаќа – жаннат.

3 Ато – Одам Ато назарда тутилмоќда

1 Ќирќлар ѓайб валиларининг бир гурући

1 Ќабоќли А. Турк адабиёти. 2-жилд. – Истанбул, 1997. – Б.394.

1 Саводи аъзам – 1) катта шаћар, 2) Маккаи мукаррама.

2 Сиво – бошќа, ўзга.

3 “Ал фаќру фахри” - “Фаќрлик фахримдир” (ћадис).

1 Сарбастга – эркинча, озодликка.

2 Мифтаћ – калит.

1 Дандон - тиш

1 Ќосид – ќасд ќилувчи, истовчи, ният ќилган.

1 Тар – ћўл.

2 Коргар – иш бажарадиган.

1 Пинор – булоќ.

2 Мурур – ўлган.

1 Роћил – кўчган, рићлат этган.

2 Раса – ёлѓиз.

1 Ќаранг: Нажотий девони. Мехмед Чавушўѓли тайёрлаган. – Истанбул, 1971.
–Б.18.

1 Ќаранг: Нажотий девони. Мехмед Чавушўѓли тайёрлаган. – Истанбул, 1971.
–Б.21-бет.

1 Жинон – жаннат.

2 Жовидон – узоќ умрли, абадий.

3 Духон – тутун.

4 Фатћи боб –1. эшик очилиши, 2. ман кутганимга эришаман.

5 Оситон – остона

1 Нукли ѓам – ѓам маззаси.

2 Ѓубор, райћон – ёзув турлари.

3 Ћўќќа – мушки анбар солиб ќўйиладиган, ќимматбаћо идиш.

2 Ћашр - машћар

1 Урйон – арќон, дор.

1 ГарбузоваВ.С. Турк адабиёти классиклари. –Т., 1960. 74-бет.

1 Ўтоѓ – ўтов, уй, турар жой.

1 Тўфанг – милтиќ.

1 Аћмад Ќабоќли. Турк адабиёти. 2-жилд. –Истамбул, 1997. –Б.597.

1 Гарбузова В.С. Турк адабиёти классиклари. –Тошкент, 1960. –Б. 78-79.

1 Ўша китоб. –Б. 80.

1 Оби ноб – покиза сув.

2 Ћаббоб – сув устидаги ќабариќлар.

3 Партав – зиё, порлоќлик.

4 Нофайи мушки ноб – соф мушки анбарни оћу.

1 Таћриќ – ёндирмоќ, сувсатмоќ.

2 Музтариб – изтиробли, хаста, йиѓлаган.

1 Духтари – ќиз.

2 Барр – 1. ваъдасига содиќ, мућсин, карамли. 2. Тупроќ, ер, ер юзи.

3 Мухассал – хулоса, натижа, нићоят.

1 Гарбузова В.С. Турк адабиёти классиклари. –Тошкент, 1960. –Б.93.

1 Бийм – ќўрќув.

2 Оройиши дастор – салланинг безаги.

3 Сиёванда – мотам фарёди.

4 Сарафканда – дунёнинг танланган (гўзали)

5 Чини жабин – ќовоќ осиш, кибрланиш.

6 Авизайи гўши аћбоб – дўстлар ќулоѓига сирѓа.

1 Паём – хабар.

2 Ќавл – сўз.

1 Сарвдан боло – сувдан баланд.

2 Сар то по – бошдан оёќ.

3 Ангушт – бармоќ.

4 Мино – жом, биллур.

1 Райб – шак-шубћа, гумон.

2 Гарм – иссиќ.

3 Нарм – юмшоќ.

4 Ибром – ќайта-ќайта илтимос ќилмоќ.

1 Майи тасним – жаннат дарёларидан бири.

2 Ќасри Жинон – жаннат ќасри.

1 Раћбар – йўл кўрсатувчи.

2 Касрат – кўпчилик.

3 Гум сироѓ – адашиш.

4 Кирми шабтоб – тилла ќўнѓиз.

5 Монлойи Рум – Жалолиддин Румий.

1 Гулгун – гул нигоћи.

2 Жуйбор – ариќ.

3 Самандар – олов ичида яшайдиган, оловдан чиќса ўладиган ћайвон.

4 Шабъи фурќат – айрилиќ туни.

5 Аћторон – юлдузлар.

6 Мураккаб – таркиб топган, вужудга келган.

7 Сўзиш – ёниш.

8 Аносир – унсурлар.

9 Базми ћажр – ћижрон базми.

1 Баржаста – латиф.

2 Гармрав – иссиќ


Katalog: ata -> dil

Download 457 Kb.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   63
Download 457 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaТурк адабиёти тарихи

Download 457 Kb.