• Geografiya Yozma ish. 9-sinf 2-variant
 • Bellashuv uz Geografiya Yozma ish. 9-sinf 1-variant
  Download 18.78 Kb.
  Sana18.02.2022
  Hajmi18.78 Kb.
  #15343

  Bellashuv.uz

  Geografiya Yozma ish.
  9-sinf 1-variant

  1.Havoning harorati +20C,shunday haroratli 1kub m havoda 8 gramm suv bug’I bor. Havoning nisbiy namligini hisoblang.


  2.Parkent shahrida so’nggi bir hafta mobaynida esgan shamollarning umumiy hissasini 100% deb oladigan bo’lsak, shundan 32% janubi-g’arbdan,14% g’arbdan,4% shimoli-g’arbdan, 16% shimoldan, 5% shimoli-sharqdan,9% sharqdan ,8% janubi-sharqdan va 12% janubdan esganligi kuzatilgan.Ushbu ma’lumotlardan foydalanib ,,shamol guli” ni chizing.
  3.Hisor tog’ining etagida havo bosimi 740 mm simob ustuniga teng bo’lsa, Hazrati Sulton cho’qqisi (4643m)dagi havo bosimini hisoblab toping.
  4.Urganch shahrida yil davomidagi oylik o’rtacha haroratlar quyidagicha ekanligi aniqlandi:
  Yanvar-(-4.8c) Iyul(+27.5c)
  Fevral(+1.7c) Avgust(+25c)
  Mart(+4.8c) Sentabr(+19c)
  Aprel(+14c) Oktabr(+11.1c)
  May(+21c) Noyabr(+3.3c)
  Iyun(+26) Dekabr(+2.3c)

  Ushbu ma’lumotlardan foydalanib havoning yillik o’rtacha haroratini aniqlang.


  5.Atamalarga ta’rif bering.


  Barometr, daryo sistemasi, mintaqa vaqti, transportning ishi, melioratsiya


  Geografiya Yozma ish.
  9-sinf 2-variant

  1.Davlatlarni poytaxtlari bilan birgalikda joylashtiring.


  Tanzaniya Riga
  Namibiya Taybey
  Tayvan Dodoma
  Zimbabve Vindxuk
  Latviya Xarare
  2.Dengiz sathidan 273m yuqorida joylashgan tog’ etagida harorat +390C , cho’qqisida esa +120C ga teng bo’lsa, tog’ning nisbiy va mutlaq balandliklarini aniqlang.
  3.Chuqurligi 2.8m , kengligi 12m , oqimining o’rtacha tezligi 1,8m/s bo’lgan soyning suv sarfini aniqlang.
  4.Yog’och ustunning balandligi 7m ,qo’lga chizg’ich olib unga qaralganda chizg’ichning 3sm ustunni ko’zdan berkitadi.Yog’ochdan ustungacha bo’lgan masofani aniqlang.
  5. Atamalarga ta’rif bering.
  Texnopolis,investitsiya , oykumena, rekreatsiya, briket.

  9-класс
  1-вариант


  1.Температура воздуха +20C, в такой температуре 1 куб м воздуха вмещает в себя 8 граммов водяных паров. Посчитайте относительную влажность воздуха.


  2.Общаядоляветров за последнюю неделю в городе Паркент
  составляет 100 %. По наблюдениям 32% с юго-запада, 14%с запада, 4% с северо-запада, 16% с севера, 5% с севера-востока, 9% с востока 8% с юго-востока и 12 %с юга. Пользуясь этими данными нарисуйте розу ветров.
  3.Атмостферное давление в предгорье Хисор равно 740 мм ртутного столба Посчитайте атмосферное давление вершине Хазрати Султан(4643м)
  4.В городе Ургенч в течении года среднемесячные температура:
  Январь-(-4.8c) Июль(+27.5c)
  Февраль(+1.7c) Август(+25c)
  Март(+4.8c) Сентябрь(+19c)
  Апрель(+14c) Октябрь(+11.1c)
  Май(+21c) Ноябрь(+3.3c)
  Июнь(+26) Декабрь(+2.3c)
  Пользуясь этими данными определите среднегодовую температуру.
  5.Опишите термины.
  Барометр
  Речная система
  Поясное время
  Транспортная работа
  Мелиорация
  9 класс
  2 вариант
  1.Разместите страны и их столицы совместно .
  Танзания Рига
  Намибия Тайбэй
  Тайвань Додома
  Зимбабве Виндхук
  Латвия Хараре
  2.В горе расположенным 273 м над уровнем моря температура +390C , а на вершине +120C.Определите абсолютную и относительную высоту горы.
  3.Глубина реки 2.8м , ширина 12 м, средняя скорость течения 1,8 м/с . Определите расход воды.
  4.Высота деревянного столба 7 м, если смотреть через линейку 3 см линейки скрывают его. Определите расстояние до столба.
  5. Опишитетермины.
  Технополис
  Инвестиция
  Ойкумена
  Рекреация
  Брикет

  Download 18.78 Kb.
  Download 18.78 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Bellashuv uz Geografiya Yozma ish. 9-sinf 1-variant

  Download 18.78 Kb.