Бойитиш усуллари ва кўрсатгичлари, бойитиш схемлари хақида тушунча Gravitatsiya usulida boyitishning texnologik sxemasini tanlash
Download 451.86 Kb.
bet6/7
Sana24.11.2022
Hajmi451.86 Kb.
#31547
1   2   3   4   5   6   7
Амалий машғулот № 3
Миқдор схемаси хақида тушунча
Flotatsiya va gravitatsiya usulida boyitish jarayonining miqdor sxemasini hisoblash bir-biriga o`xshash bo`lgani uchun gravitatsiya usulida boyitish jarayonining miqdor sxemasini hisoblash usulini keltiramiz (11-rasm).
Boyitishning miqdor sxemasini hisoblashda sxemadagi barcha mahsulotlar uchun asosiy texnologik ko`rsatkichlar – Q, , β,  larning son qiymati aniqlanadi:
Q - mahsulotning og’irligi (t/soat yoki t/sut);
 - mahsulotlarning chiqishi, %;
β - mahsulotlardagi qimmatbaho komponentning miqdori, %;
 - mahsulotlarga ajralish, %. Ba`zi hollarda qo`shimcha ravishda Е - xususiy ajralishning qiymati aniqlanadi.
Miqdor sxemasi quyidagi tartibda hisoblanadi:

  1. Sxemani hisoblash uchun kerakli va yetarli bo`lgan dastlabki ko`rsatkichlarning soni aniqlanadi.

  2. Dastlabki ko`rsatkichlarning, ya`ni , β, , larning soni tanlanadi.

  3. Dastlabki ko`rsatkichlarning son qiymati belgilanadi.

  4. Sxema dastlabki ko`rsatkichlarni bog’lovchi tenglamalar orqali hisoblanadi.

  5. Hisoblash natijalari jadval va grafiklar tarzida rasmiylashtiriladi.

Sxemani hisoblash uchun kerak bo`ladigan dastlabki ko`rsatkichlar soni
N=A-B
bu yerda:
N – dastlabki ko`rsatkichlarning soni;
A – dastlabki ko`rsatkichlarning umumiy soni,
B –tenglamalarning umumiy soni.
Har qanday boyitish sxemasi ikki turdagi jarayonlarni, ya`ni ajralish va qo`shilish jarayonlarini o`z ichiga oladi. Ajralish jarayonlarida bitta mahsulotdan ikki va undan ortiq, qo`shilish jarayonlarida esa ikki va undan ortiq mahsulotdan bitta mahsulot olinadi. Sxemadagi umumiy jarayonlar soni
а  аa  аq,
bu yerda:
a, aa, aq – tegishli ravishda barcha jarayonlar, ajralish va qo`shilish jarayonlari
soni.
Masalan, berilgan sxemada jami 8 ta jarayon bo`lib, ulardan 5 tasi ajralish va 3 tasi qo`shilish jarayonlaridir.
Har qanday boyitish sxemasi 3 turdagi mahsulotlardan tashkil topadi:

  1. Dastlabki mahsulotlar – nd

  2. Ajralish mahsulotlari – na

  3. Qo`shilish mahsulotlari – nq.

N  nд  nа  aк
Berilgan sxema uchun nd=1, na=10, nq=3, N=14
Hisoblanuvchi komponentlar soni s harfi bilan belgilanadi.
с=1+e (nometall rudalar uchun) bu yerda: e – hisoblanuvchi qo`shimcha
komponentlar.
Sxemani hisoblashda har qaysi qayta ishlanuvchi mahsulot uchun  , , ni son qiymatini aniqlash kerak.
Monometalli rudalar uchun с =2, ikki komponentli rudalar uchun с =3 deb qabul qilinadi.

Download 451.86 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
Download 451.86 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaБойитиш усуллари ва кўрсатгичлари, бойитиш схемлари хақида тушунча Gravitatsiya usulida boyitishning texnologik sxemasini tanlash

Download 451.86 Kb.