• Mavzuga oid tayanch tushunchalar
 • O`quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi Dars turi
 • Metodi O`quvchilarni faollashtiruvchii metodlardan foydalanish Shakli
 • Nazorat usuli og`zaki va yozma, savol-javob kuzatish, o`zini –o`zi nazorat qilish Baholash
 • Darsning maqsadi Ta`limiy
 • Dars jarayoni va texnologiyasi
 • Darsning borishi I Tashkiliy qism.
 • To`rtburchak” guruhi: Salom sizga ustozlar Dono suhbati sozlar Shogirdlardan ko`p salom Salom sizga assalom (hamma) O`qituvchi
 • O`quvchilar: Biz tayyormiz bir tan-jon, Boshlay qoling ustozjon! “Tezlik”
 • Uchburchak” : Chiqinh maydon kutmasin Qimmat vaqtlar o`tmasin! “To`rtburchak”
 • III Yangi mavzu bayoni. Oltinchi shartimizda
 • To`qqizinchi shartimizda
 • Guruh a`zolariga matematik savollar berib bilimlar mustahkamlanadi.
 • V O`quvchilarni baholash.
 • Darsning texnologik xaritasi
  Download 38.45 Kb.
  Sana08.07.2020
  Hajmi38.45 Kb.
  #11327  Darsning texnologik xaritasi

  Mavzu:

  O`rganilgan materialni mustahkamlash


  Mavzuga oid tayanch tushunchalar

  qo’shish, ayirish, ko`paytirish, bo`lish, rim raqamlari

  Mavzuga ajratilgan vaqt

  45 daqiqa

  Mavzuning qisqacha ta`rifi:

  II chorakda o`tilgan mavzularni takrorlash va mustahkamlash


  O`quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi

  Dars turi

  O`quvchilarning bilim , ko`nikma va malakalarini umumlashtiruvchi dars


  Metodi

  O`quvchilarni faollashtiruvchii metodlardan foydalanish


  Shakli:

  Jamoa, guruh va har bir o`quvchi bilan ishlash. “Meni tushun”, “Antiqa rassom”, “Tangram” o`yinlari


  Jihozlari

  darslik, mavzu asosida tayyorlangan slayd, ko`rgazmali va tarqatma materiallar


  Nazorat usuli

  og`zaki va yozma, savol-javob kuzatish, o`zini –o`zi nazorat qilish


  Baholash

  Ballik reyting tizimi


  Darsning maqsadi

  Ta`limiy:

  O`quvchilarning II chorak davomida olgan bilimlarini esga solish va takrorlash


  Tarbiyaviy:

  Har bir matematik muammolarni ahillik, birodarlik, hamjihatlik, hozirjavoblik bilan fazilatlarini tarbiyalash


  Rivojlantiruvchi:

  Matematik topshiriqlarni bajarish orqali o`quvchilarning mustaqil va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish


  Kutilayotgan natija:

  Dars yakunida o`quvchilar mavzudan olayotgan bilimlarini mustahkamlaydilar va mantiqiy fikrlashga o`rganadilar

  Dars jarayoni va texnologiyasi

  Ishning nomi

  Bajariladigan ish nomi

  Metodi

  Vaqti

  I bosqich

  Tashkiliy qism

  Ehtiyojlarni aniqlash


  O`quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorgarligi tekshiriladi.

  Ma`naviyat daqiqasi o`tkaziladi. Dars davomida rioya qilinishi lozim bo`lgan qoidalar belgilanadi.

  Dars shiori e’lon qilinadi.


  Suhbat

  2 daqiqa

  2 daqiqa


  II bosqich

  O`tilgan mavzuni mustahkamlash  1. Uy vazifasini tekshirish

  2. O`tilgan mavzuni mustahkamlash

  Suhbat (tarqatma materiallar asosida)

  2 daqiqa

  III bosqich

  Yangi mavzu bayoni  1. Har bir guruh a`zolari amntiqiy topshiriqni bajaradilar

  2. She`riy usulda masalalarni tez va to`g`ri bajaradilar

  3. Muloqot: “uchburchak va to`rtburchak” haqida sahna ko`rinishi

  4. Arab raqamida berilgan sonlarni rim raqamlarida, doskada yozma bajartiriladi

  5. “Juda qiziq” nomli ma’lumotlar aytadilar

  6. Krossvordlar guruhlarda bajartiriladi

  7. Bir necha sonni ustun usulida doskada qo`shadilar

  8. “Antiqa rassom” o`yinini doskada bajaradilar

  9. “So`zdan so`z” o`yini

  Muammoli izlanish

  Muloqot


  Izlanish

  Og`zaki
  Muammoli izlanish

  izlanish


  3 daqiqa

  3 daqiqa
  2 daqiqa

  3 daqiqa

  2 daqiqa
  3 daqiqa


  4 daqiqa
  2 daqiqa
  3 daqiqa

  IV bosqich

  Mustahkamlash  “Tangram” o`yini. Kvadrat qismalridan shakl yasash. “Guruhingni olg`a boshla” savollariga javob berish

  Muammoli izlanish

  Savol-javob  5 daqiqa
  5 daqiqa

  V bosqich

  Baholash  1. O`quvchilarning darsda ishtiroki hisobga olinib, ollgan baholari e’lon qilinadi

  2. Dars yakunlanadi
  2 daqiqa

  VI bosqich

  Uyga vazifa  9-10-misol va masalalar uyga vazifa qilib beriladi.

  Uyga vazifa o`quvchilarga tushuntiriladi.  Tushuntirish

  2 daqiqa

  Darsning borishi

  I Tashkiliy qism.

  Navbatchi o`quvchining axboroti tinglanadi.Bugunga dars turi o`quvchilarga aytiladi. O`quvchilar stol ustida turgan kartochkalardan bittadan olishadi. Kartochkasiga qaysi guruh nomi yozilgan bo`lsa o`sha guruhga borib o`tiradilar. Shu tariqa “Masofa”, “Vaqt”, “Tezlik”, “Uchburchak”, “To`rtburchak” guruhlariga bo`lib olinadi. So`ngra har bir guruhning salomlashuv she`rlari tinglanadi.  1. Tezlik” guruhi:

  Falakning yulduzi bor,

  Kechaning kunduzi bor.

  Dildan aytilgan kalom-

  Go`zal o`zbek so`zi bor:

  “Assalomu alaykum!” – (hamma)


  1. Vaqt” guruhi:

  Quyosh yorug` nur bilan,

  Bahor go`zal gul bilan.

  Odob doim u bilan,

  “Assalomu alaykum!”- (hamma)  1. Masofa” guruhi:

  Kattalarga hurmat bor,

  Kichiklarga izzat bor.

  Salomda zo`r hikmat bor.

  “Assalomu alaykum” – (hamma)  1. Uchburchak” guruhi:

  So`zlarning eng shirini,

  Ochiq aytay sirini.

  Odob bog`in sharbatin

  Qalb gavharin qimmatin

  Qo`l berib shu so`z bilan

  Dillar qulfin ochamiz

  Qaysi shirin so`z ekan?

  “Assalomu alaykum!” – (hamma)  1. To`rtburchak” guruhi:

  Salom sizga ustozlar

  Dono suhbati sozlar

  Shogirdlardan ko`p salom

  Salom sizga assalom (hamma)  O`qituvchi:

  - Shioringiz qanday?  1. “Tezlik” guruhi: -“Kuch bilim va tafakkurda”

  2. “Vaqt” guruhi:-“Ilmli kishi xor bo`lmas”

  3. “Masofa” guruhi:-“Doim olg’a intilish”

  4. “Uchburchak” guruhi:-“Intilganga tole` yor”

  5. “To`rtburchak” guruhi:-“Har sohada a`lo natijaga erishish”

  O`qituvchi:

  • Diqqatimiz jamlandi,

  O`quv qurol shaylandi.

  Yaxshi, yaxshi donolar,

  So`zi shirin a’lolar.

  Tayyormisiz bahslashishga

  Bilimingiz oshirishga?

  O`quvchilar:


  Boshlay qoling ustozjon!

  1. Tezlik”:

  Biz bo`lamiz birinchi

  Qani yetib ko`ring-chi!  1. Vaqt” :

  Dars qilganmiz hamma vaqt,

  Bizga bo`lar baland taxt!  1. Masofa” :

  Biz ham ortda qolmaymiz

  So`nggi o`rin bo`lmaymiz!  1. Uchburchak” :

  Chiqinh maydon kutmasin

  Qimmat vaqtlar o`tmasin!  1. To`rtburchak” :

  Guruhimiz sog`lomdir

  Bahslashishga tayyordir!  II O`tilgan mavzuni mustahkamlash.

  Birinchi shartimizda har bir guruh o`z nomlariga ta`rif beradilar. Masalan, “Uchburchak” guruhi “Uchburchakning 3 ta uchi va 3 ta tomoni bor. Uchburchaklar teng yonli, teng tomonli va turli tomonli uchburchaklarga bo`linadi. Uchburchakning perimetri uchala tomon uzunliklarini qo`shish orqali topiladi”.Ularning javoblariga qarabball beriladi.

  Ikkinchi shartimizda har bir guruh a`zolariga mantiqiy topshiriqlar beriladi: “Karim, Salim, Vali va Po`lat mos ravishda 3,4,5 va 6-sinflarda o`qiydilar. Po`lat a`lochi, undan ukalari o`rnak olishadi.Salim fizikani o`rganmoqda.Karim esa kichik ukasiga masala yechishni o`rgatadi.Kim qaysi sinfda o`qiydi?”

  Javoblar tahlil qilinib, ballar e’lon qilinadi.  Uchinchi shartimizda guruhlarga she’riy usulda masalalar beriladi:

  Fermadagi 7777 quyon

  O`ynasharnuqul chopib

  U yon bu yon

  Ularning mingi ketdi

  Bir yonga

  Yuzi boshqa tomonga

  Fermada qoldi qancha quyon?

  ( 1) 7777-1000=6777; 2) 6777-100=6677 )

  To`qqiz vogon bor poyed

  Chiqdi janub tomonga .

  To`qqiztadan televizor

  Yuklangan har vogonga .

  Qirqta televizorni

  Jizzah , Samarqand oldi .

  Xo`sh qancha televizor

  Termiz shahriga qoldi ?

  ( 1) 9*9=81 ta ; 2) 81-40=41 ta . )

  Kelishardi izlab buloq,

  Bir echkiyu ikki uloq.

  Suv bo`yida ayni shu choq

  Yurar edi ikki o`rtoq.

  Hamdam dedi: qani o`rtoq

  Bosh qotirib ko`rchi bundoq

  Shularda bor nechta quloq,

  Qancha oyoq hamda tuyoq?

  ( 1) 3*2=6 ta quloq; 2) 3*4=12 ta oyoq ; 3) 3*8=24 ta tuyoq. )

  Sayohatchi safarda ,

  Poyezd , velosipedda ,

  Yurdi 1000 km .

  Yo`lning to`rtdan birini ,

  Yurdi velosipedda .

  Toping qancha yo`l yurgan ,

  Sayohatchi poyezdda ?

  ( 1) 1000:4=250 km velosipedda ; 2) 1000-250=750 km poyezdda .)

  Ombordagi sariyog`

  Jo`natildi do`konga .

  600 kilogramm

  Yana bitta do`konga.

  Omborda qoldi yana

  800 kilogramm.

  Toping hamma sariyog`

  Bo`lar necha kilogram ?

  ( 1) 600+64=664 kg ; 2) 800+664=1464 kg . )

  Endi o`quvchilar”Uchburchak va Tortburchak” haqida sahna ko`rinishi namoyish etishadi:

  Muloqot:


  • Salom, uchburchak ukajon, qalaysan?

  • Iye , men senga nega uka bo`larkanman?

  • Axir mening burchaklarim 4 ta, seniki esa 3 ta. Shuning uchun-da!

  • Iye, ha to`g`ri-to`g`ri.

  • Ozgina dam olay. (uyquga ketadi. Shundan foydalanib uchburcha to`rtburchakning burchaklarini qirqib qo`yadi. Tortburchak uyqudan uyg`onadi)

  • Ukajon, turdingmi?

  • Sen meni nega uka deyapsan?

  • Axir sening burchaklaringni qirqib, kichik qilib qo`ydim-ku.

  • Iye, o`x-xo`-xo`, endi eklburchaklarimni sanab ko`ramiz. 8 ta bo`lib qolibdiku. Ikki baravar kata bo`lib qolibman.

  • Iye, o`zimni rosa boplabman-ku!

  Demak, uchburchak to`rtburchak oldida yengilibdi.

  To`rtinchi shartimizda o`quvchilar tarqatma varaqlardagi arab arqamidayozilgan sonlarni rim raqamlarida yozib beradilar: 1984 – MCMLXXXIV; 443 – CDXLIII; 758 – DCCLVIII; 1999 – MIM.

  Beshinchi shartimizda “Meni tushun” o`yini o`tkaziladi. Bunda har bir guruhdan bittadan o`quvchi chiqariladi va o`z guruhiga stol ustida turgan qog`ozdan birini olib, uning orqasiga yozilgan so`zlarni tasirlab beradi. Guruh a`zolari buni tushunib javob berishi kerak.( Masalan: suv sepish, yuvinish, baliq tutish, suzish, yomg`ir)

  So`ngra o`quvchilar “Juda qiziq” denb nomlangan ma`lumotlar aytadilar:  • Million qadam yursangiz 600 km yo`l yurgan bo`lasiz;

  • Bir qatoq saf tortgan bir million kishi 250 km masofani egallaydi;

  • Angishvonada 1 million marta olingan suv qariyb b1 tonna bo`ladi;

  • Million betli kitobning qalinligi 50 km ga yrtadi;

  • XIII asrda mashhur sayyoh Marko Polo Xitoyga borib shu mamlakat boyligini ifodalash maqsadida “Million” so`zini o`ylab topgan. Ammo bu so`nggi ulkan sonni bildirmaydi.

  Million – birning yonidagi nollar 6 ta

  Milliard – birning yonidagi nollar 9 ta

  Trillion – birning yonidagi nollar 12 ta

  Kvardil’on – birning yonidagi nollar 15 ta

  Kvintil’on – birning yonidagi nollar 18 ta

  Sektil’on – birning yonidagi nollar 21 ta

  Septil’on – birning yonidagi nollar 24 ta

  oktil’on– birning yonidagi nollar 27 ta

  Nonil’on – birning yonidagi nollar 30 ta

  Detsil’on – birning yonidagi nollar 33 ta

  Undetsil’on – birning yonidagi nollar 36 ta

  Dedetsil’on – birning yonidagi nollar39 ta  Bundan keyingi sonlarning nomlari yo`q.

  III Yangi mavzu bayoni.

  Oltinchi shartimizda o`quvchilarga guruhda ishlash uchun matematik krossvord beriladi. Guruh a`zolari krossvordni to`g`ri yechishga buyuk matematik alloma Xorazmiy ismi keli chiqadi. Guruh a`zolari krossvord yechgunlaricha guruh sardorlari sinf doskasida “So`zdan so`z” tuzadilar: matematika → aka, tam, amma, …

  Yettinchi shartimizda bir necha sonni ustun usulida to`g`ri qo`sha olishlari kerak

  Sakkizinchi shartimizda “Antiqa rassom” o`yini o`ynaladi.Bu mashg`ulotda har bir guruhdan bittadan o`quvchi doskaga chiqariladi. Stolga geometric shakllar (to`rtburchak turlari beriladi: to`g`ri to`rtburchak, paralleleogram, romb, trapetsiyalar) ning rasmlari aks etgan kartochkalar ag`darib qo`yiladi. Ularnni dosskaga chiqqan o`quvchilar tanlaydi va kartochkadagi shakllarni ko`zi bog`liq holda doskaga chi`zaadilar.

  To`qqizinchi shartimizda “Tangram” o`yini o`ynaladi.Kvadrat qismlaridan berilgan shakllarni yasaydilar.Bu o`yin orqali o`quvchilarning geometric tasavvurlari kengaytiriladi.

  IV Yangi mavzuni mustahkamlash.

  O`ninchi shartimiz “Guruhingni olg`a boshla” deb nomlanadi. Bunda magnitli doskaga turli ertak qahramonlari rasmi yopishtirilgan bo`lib, uning orqasida savollar yo`zilgan bo`ldi. Masalan, “Bir tonnada necha sentner bor?”, “Uch sutka necha soatga teng?” va shu kabilar. Bunda har bir guruh a`zolari ishtirok etadilar. Savolga to`g`ri javobbergan o`quvchi 1 ballga ega bo`ladi.

  Guruh a`zolariga matematik savollar berib bilimlar mustahkamlanadi.

  1. Sutkaning oltidan bir qismi necha soatga teng?

  ( 4 soat )

  1. Eng katta uch xonali son eng katta olti xonali sondan necha marta kichik ?

  ( O`n bir marta kichik )

  1. Kamola berilgan 27 ta misolning uchdan bir qismini bajardi. Nechta misol qoldi?

  ( 18 ta misol qoldi )

  1. 36 va 48 sonlarining orasida nechta juft son bor?

  ( beshta )

  1. Sutkaning sakkizdan bir qismi necha soatga teng?

  ( olti soat )

  1. Perimetri 32 sm ga teng bo`lgan kvadratning tomoni uzunligi nechaga teng?

  ( 8 sm )

  1. 45 so`mga 5 ta albom sotib olish mumkin. 3 ta shunday albom necha so`m turadi ?

  ( 27 so`m )

  1. 0 , 3 , 4 , 5 raqamlari bilan eng katta to`rt xonali son yozing.

  ( 5430 )

  1. 9529 sonidan oldin va keyin keladigan sonlarni ayting.

  ( 9528 va 9530 )

  1. Tovush havoda 3 sekundda 990 metr masofaga tarqaldi. Bir sekundda tovush necha metr masofaga tarqaladi?

  ( 330 metr )

  1. Eng kichik besh xonali son nechaga teng ?

  ( 10000 ga teng )

  1. Eng katta uch xonali son bilan birning yig`indisini toping.

  ( 1000 )

  1. 5 t 2 kg necha kg bo`ladi ?

  ( 5002 kg )

  1. Qanday sonni 6 ga ko`paytirilsa 54 hosil bo`ladi ?

  ( 9 ni )

  1. 72 soniga 27 va 9 sonlarining bo`linmasini qo`shing.

  ( 75 ).

  V O`quvchilarni baholash.

  Dasrda eng yuqori ball to`plagan guruh a`zolari alohida ta`kidlab o`tiladi.Faol ishtirok etgan o`quvchilar rag`batlantiriladi. O`quvchilardan dars haqidagi fikrlari so`raladi.  VI Uyga vazifa berish.

  9-misol va 10-masalalarni bajarish topshiriladi.

  Download 38.45 Kb.
  Download 38.45 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Darsning texnologik xaritasi

  Download 38.45 Kb.