Elektromagnit nurlanishlarning tabiatda eng ko‘p tarqalgan turi
Download 60.75 Kb.
Sana12.10.2022
Hajmi60.75 Kb.
#27076
Bog'liq
2-mavzu JAVOBLAR
10-seminar, laboratoriya ishi 6, Mustaqil bajarish uchun test savollari “Pedagogika” atamasining , 3-amaliy mashg\'ulot

JAVOBLAR

 1. Elektromagnit nurlanishlarning tabiatda eng ko‘p tarqalgan turi
  issiqlik nurlanishi hisoblanadi. Issiqlik nurlanishi jism atom va
  molekulalarining issiqlik harakati tufayli, ya’ni jismning ichki
  energiyasi hisobiga hosil boMadi. Shuning uchun ham issiqlik
  nurlanishi nurlanayotgan jismning sovushiga olib keladi. Nurlanish
  hamma jismlarga xos bo‘lib, temperaturasi absolut noldan farq
  qiladigan jism lar barcha tem peraturalarda issiqlik nurlanishi
  nurlaydi. Yuqori temperaturagacha qizdirilgan jismlar yorug'lana
  boshlaydi, bunda ular ko'zga ko'rinadigan va ultrabinafsha sohalarda
  issiqlik nurlanishi chiqaradi. Jism lar past tem peraturalarda
  yorug'lanmaydi, lekin ular ko‘zga ko'rinmaydigan sohada infraqizil
  nurlar sifatida issiqlik nurlanishi chiqaradi.

 2. Jism nurlanish energiyasining bir qismini yutsa, qolgan
  qismini qaytaradi. Bunda jism va qobiq ichidagi nurlanish orasida
  energiya almashinuvi sodir bo’ladi va bu jarayon davom etib turadi.Jism o‘zining birlik yuzasidan birlik vaqtda nurlanish
  sifatida qancha energiya chiqarsa, nurlanishni yutish
  jarayonida xuddi shuncha energiyani qabul qiladi Bunda.
  jism — nurlanish sistemasida muvozanatli holat vujudga
  keladi, nurlanish va jismda temperatura bir xil boladi. Bunday
  holat muvozanatli holat deyiladi.

 3. Nemis olimi G. R. Kirxgof umumiy termodinamika tasavvurlaiga
  asoslanib, issiqlik nurlanishining spektrini tushuntirishni oddiylashtirish maqsadida ideallashtirilgan nazariy tushuncha «Absolut qora jism» tushunchasini taklif qildi. Istalgan
  to’lqin uzunlikda va temperaturada o‘ziga tushayotgan
  nurlanish energiyasini to’liq yutadigan jism absolut
  qora jism deyiladi.

 4. Amalda absolut qora jism issiqlik nurlanishini hosil qilishda o‘zining xususiyati bilan absolut qora jismga
  yaqin bo‘lgan modeldan foydalaniladi. Bunday model
  juda kichik tirqishga ega bo‘lgan berk kovak idishdan
  iborat qurilmadir Kovak idishning ichki sirti
  qoraga bo'yalgan

Qora tuynuk amaldagi modeli

5) Spektr kurinishi 2-rasmda kursatilsin
. Graflkdagi egri chiziqlar turli temperaturalarda absolut qora
jism nurlanish energiyasining to'lqin uzunliklar bo‘yicha taqsimlanishini ifodalaydi. Egri chiziqlarda maksimum mavjud bo‘lib,
bu maksimum nur chiqarish qobiliyatining maksimumiga to'g'ri
keladi. .
Har bir temperaturada taqsimlanish egri chizig‘i va absissa
o‘qi orasidagi yuza, shu temperaturada absolut qora jismning nur
chiqarish qobiliyatini bildiradi.

 1. Kirxgof muvozanatli issiqlik nurlatiishi xossalarini nazariy
  ravishda tekshirdi. Kirxgof termodinamik yo‘l bilan doimiy temperaturada nurlanish energiyasining spektral zichligi p v nurlanayotgan jismning fizikaviy xossalariga bog'liq emasligini
  ko'rsatdi, jismning nur chiqarish va nur yutish qobiliyati orasidagi
  muhim bog'lanishni aniqladi. munosabat
  Kirxgof qonunim ifodalaydi.

 2. . Berilgan temperaturada har qanday jismning nur chiqarish
  qobiliyati uning nur yutish qobiliyatining shu temperaturada absolut
  qora jism nur chiqarish qobiliyatiga bo’lgan ko'paytmasiga teng,
  ya'ni

Download 60.75 Kb.
Download 60.75 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaElektromagnit nurlanishlarning tabiatda eng ko‘p tarqalgan turi

Download 60.75 Kb.