• . Информатика фанига качон асос солинди
 • Informatika fanidan testlar
  Download 77.05 Kb.
  bet1/3
  Sana19.03.2021
  Hajmi77.05 Kb.
  #13300
    1   2   3

  Informatika fanidan testlar
  1. Grafik muharrirning asosiy vazivasi..?

  1. rasmlar chzish

  2. rasmlarni taxrirlash

  3. rasmlarni saqlash

  4. rasmlarni qog‘ozga chop etish

  5. barcha javoblar birgalikda to‘g‘ri

  2. Tasvirning rang ko‘lami bu - …   1. tasvirda qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan ranglar miqdori

   2. kompyuterda qo‘llanilish mumkin bo‘lgan ranglar miqdori

   3. turli ranglar xosil qilish uchun qo‘llaniladigan asosiy (qizil, yashil, ko‘k) ranglar

   4. tasvir faylining formati

   5. tasvir o‘lchamining piksellardagi ifodasi

  3. Ranglar miqdori 256 xil bo‘lgan tasvirning rang ko‘lami necha bit bilan ifodalanadi?

  a) 4 bit b) 2 bit c) 16 bit d) 256 bit e) 8 bit
  4. Paint grafik muharririda PALITRA nima uchun qo‘llaniladi?


  1. turli chiziqlar chizish uchun

  2. rang tanlash uchun

  3. rasmni diskda saqlab qo‘yish uchun

  4. turli shakllar chizish uchun

  5. rasmning biror qismini ajratib olish uchun

  5. PhotoShop grafik muharri asosan qanday maqsadlarda qo‘llaniladi?  1. sodda rasmlar xosil qilish

  2. multfilmlar yaratish

  3. loixalash chizmalarini xosil qilish

  4. fototasvirlarni taxrirlas va dizayn uchun

  5. kitoblarga rasmlar tayyorlash

  6. AutoCAD grafik muharri asosan qanday maqsadlarda qo‘llaniladi?  1. sodda rasmlar xosil qilish

  2. multfilmlar yaratish

  3. loixalash chizmalarini xosil qilish

  4. fototasvirlarni taxrirlas va dizayn uchun

  5. kitoblarga rasmlar tayyorlash

  7. Ma’lumotlar omborida ma’lumotning eng kichik birligi:

  a) maydon b) yozuv c) fayl d) yacheyka e) satr
  8. Relyatsion ma’lumotlar omborida ma’lumotlar qanday shaklda joylashadi

  a) to‘rli b) daraxtsimon c) jadval d) sharsimon e) yoysimon


  9. Qaysi qatorba ma’lumotlar omborini tashkil etuvchilari kamayib borish tartibida to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

  a) maydon, fayl, yozuv b) yozuv, maydon, fayl c) maydon, yozuv, fayl

  d) yozuv, fayl, maydon e) fayl, yozuv, maydon
  10. Ma’lumotlar jamg‘armasi qanday masalalarni hal etishga imkon beradi?


  1. ma’lumotlarni izlash vaqtini qisqartirish

  2. ma’lumotlarni ko‘p marta ishlatish

  3. ma’lumotlarni qayta ishlashda foydalanuvchiga qulaylik yaratish

  4. saqlanadigan ma’lumotlarning mukammalligini ta’minlash

  5. barcha javoblar birgalikda to‘g‘ri

  11. “O’quvchilar” axborot ombori quyidagicha bo‘lsa, undagi ma’lumotlar qanday saralangan?  F.I.Sh.

  Manzil

  Maktab

  Sinf

  Baho

  Saidov U.M.

  Toshkent

  12

  11

  5

  To‘raqulov S.N.

  Andijon

  63

  9

  3

  Aliev S.T.

  Farg‘ona

  2

  10

  5

  Xaydarov T.

  Samarqand

  7

  8

  4

  a) Familiya bo‘yicha b) Sinf bo‘yicha c) saralanmagan

  d) Maktab bo‘yicha e) Baho bo‘yicha
  12. Freym bu -

  a) Bilimlar omborida biror ob'ekt yoki tushunchani ta’riflaydigan va o‘zaro bog‘langan xususiyatlar majmui

  b) Kompyuter o‘yinlarida bir bosqichdan ikki bosqichga o‘tishni anglatuvchi so‘z

  c) Ma’lumotlar jamg‘armasini tashkil qiluvchi axborotlarning nomi

  d) Operatsion sistema buyrug‘i

  e) Fayllar to‘plami


  13. Dastlabki elektron jadvalning nomi:

  a) SuperCalc b) Multiplan c) VisiCalc d) Excel e) Framework


  14. Elektron jadvalda qaysi dasturlash tili qo‘llaniladi?

  a) Beysik b) Paskal c) Assembler d) dasturlash tili qo‘llanilmaydi

  e) Algol
  15. Qaysi qatorda elektron jadval katagi to‘g‘ri belgilangan?

  a) D23 b) 12E c) D,23 d) 12,E e) A:2


  16. Elektron jadvalda B4:E12 kataklar bloki nechta katakni o‘z ichiga oladi?

  a) 35 b) 36 c) 4 d) 27 e) 9


  17. Elektron jadvalda sonning kvadrat ildizini hisoblash uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi?

  a) SIN b) MIN c) SUM d) ABS e) SQRT


  18. Elektron jadvalda sonning modulini hisoblash uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi?

  a) SIN b) MIN c) SUM d) ABS e) SQRT


  19. Matematik model nima ?

  a) Ob’ekt yoki xodisaning parametrlari va xususiyatlarining matematik belgilar orqali ifodalanishi

  b) Qo‘yilgan masalani yechishning matematik usullari

  c) Ob’ekt yoki xodisani o‘rganish uchun mo‘ljallangan matematik formulalar to‘plami

  d) Algoritm e) EHM ga tuzilgan dastur

  20. Algoritmlarni ifodalashning qanday usuli ko‘rgazmali xisoblanadi

  a) PASKAL tili b) BEYSIK tili c) Blok-sxema

  d) LOGO tili e) So‘zlar bilan ifodalash

  21. Algoritm nima ?

  a) Algoritm - biror tipdagi masalani yechish uchun qo‘llaniladigan amallar ketma-ketligi

  b) Algoritm - biror tipga oid masalalarni yechish uchun bajarilishi shart bo‘lgan amallar ketma-ketligi

  c) Algoritm - biror tipga oid bo‘lgan masalalarni yechish uchun bajarilishi shart bo‘lgan amallarning tartiblangan ketmaketligi

  d) Algoritm – masalani kompyuter tushunadigan tilda yozish

  22. Blok-sxemaning quyidagi elementi qanday amalni anglatadi


  a) Shartni tekshirish b) Arifmetik amallar bajarish c) Boshlanish yoki tugallash

  d) Kiritish yoki chiqarish e) Yordamchi algoritmga murojaat
  23. Blok-sxemaning quyidagi elementi qanday amalni anglatadi

  a) Shartni tekshirish b) Arifmetik amallar bajarish c) Boshlanish yoki tugallash

  d) Kiritish yoki chiqarish e) Yordamchi algoritmga murojaat
  24. Blok-sxemaning quyidagi elementi qanday amalni anglatadi

  a) Shartni tekshirish b) Arifmetik amallar bajarish c) Boshlanish yoki tugallash

  d) Kiritish yoki chiqarish e) Yordamchi algoritmga murojaat
  25. Blok-sxemaning quyidagi elementi qanday amalni anglatadi


  a) Shartni tekshirish b) Arifmetik amallar bajarish c) Boshlanish yoki tugallash

  d) Kiritish yoki chiqarish e) Yordamchi algoritmga murojaat

  1. Qaysi javobda faqat grafik fayllar formati ko‘rsatilgan?

  a) grp, pcx, txt b) pcx, bmp, gif c) jpeg, grp, avi

  d) gif, chr, pas e) tiff, txt, wmf
  2. Fayl formati bu - …


  1. saqlanayotgan faylning o‘lchami

  2. saqlanayotgan axborotning shakli

  3. saqlanayotgan axborotning xajmi

  4. axborotlarni saqlashning shakli va usuli

  5. bunday tushuncha yo‘q

  3. Microsoft Paint grafik muharririning ishchi maydoni - …  1. kompyuter ekranining rasm chizish uchun ajratilgan qismi

  2. tasvirni qayta ishlashga mo‘ljallangan buyruqlar majmuyi

  3. turli shakllarni tanlashga mo‘ljallangan maxsus qism

  4. rang tanlashga mo‘ljallangan maxsus qism

  5. chiziqning turi va qalinligini tanlashga mo‘ljallangan maxsus qism

  4. CorelDraw grafik muharririning Paintdan asosiy farqi nimada?  1. CorelDraw o‘lchami katta bo‘lgan tasvirlarni qayta ishlash imkoniyatiga ega

  2. CorelDraw rang ko‘lami katta bo‘lgan tasvirlarni qayta ishlash imkoniyatiga ega

  3. CorelDraw vektorli tasvirlar xosil qilish imkoniyatiga ega

  4. CorelDraw chiziqlarning turlari ko‘p

  5. To‘g‘ri javob keltirilmagan

  5. PhotoShop grafik muharri asosan qanday maqsadlarda qo‘llaniladi?  1. sodda rasmlar xosil qilish

  2. multfilmlar yaratish

  3. loixalash chizmalarini xosil qilish

  4. fototasvirlarni taxrirlas va dizayn uchun

  5. kitoblarga rasmlar tayyorlash

  6. AutoCAD grafik muharri asosan qanday maqsadlarda qo‘llaniladi?  1. sodda rasmlar xosil qilish

  2. multfilmlar yaratish

  3. loixalash chizmalarini xosil qilish

  4. fototasvirlarni taxrirlas va dizayn uchun

  5. kitoblarga rasmlar tayyorlash

  7. Iyerarxik ma’lumotlar omborida ma’lumotlar qanday shaklda joylashadi

  a) to‘rli b) daraxtsimon c) jadval

  d) sharsimon e) yoysimon


  8. Qaysi qatorba ma’lumotlar omborini tashkil etuvchilari o‘sib borish tartibida to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

  a) maydon, fayl, yozuv b) yozuv, maydon, fayl c) maydon, yozuv, fayl

  d) yozuv, fayl, maydon e) fayl, yozuv, maydon
  9. Ma’lumotlar jamg‘armasi bu - …

  a) axborot omborining boshqacha nomi

  b) axborot ombori, uni boshqarish sistemasi va yordamchi dasturlar tizimi

  c) bir nechta axborot ombolarining jamlamasi

  d) axborot omborining ma’lum shartlar asosida ajratib olingan qismi

  e) axborot omborining ixtiyoriy ajratib olingan qismi


  10. Axborotlar omborida ma’lumotlar quyidagicha saqlanadi

  a) axborot ombori strukturasi bo‘icha

  b) ma’lumotlarni axborot omboriga kiritish vaqtiga ko‘ra

  c) nomi bo‘yicha d) alifbo bo‘yicha e) kamayish tartibida


  11. “O’quvchilar” axborot ombori quyidagicha bo‘lsa, undagi ma’lumotlar qanday saralangan?

  F.I.Sh.

  Manzil

  Maktab

  Sinf

  Baho

  Saidov U.M.

  Toshkent

  12

  11

  5

  To‘raqulov S.N.

  Andijon

  63

  9

  3

  Aliev S.T.

  Farg‘ona

  2

  10

  5

  Xaydarov T.

  Samarqand

  7

  8

  4

  a) Familiya bo‘yicha b) Sinf bo‘yicha c) saralanmagan

  d) Maktab bo‘yicha e) Baho bo‘yicha
  12. Freym bu -

  a) Bilimlar omborida biror ob'ekt yoki tushunchani ta’riflaydigan va o‘zaro bog‘langan xususiyatlar majmui

  b) Kompyuter o‘yinlarida bir bosqichdan ikki bosqichga o‘tishni anglatuvchi so‘z

  c) Ma’lumotlar jamg‘armasini tashkil qiluvchi axborotlarning nomi

  d) Operatsion sistema buyrug‘i

  e) Fayllar to‘plami


  13. Elektron jadvalda ustunlar qanday belgilanadi?

  a) ixtiyoriy b) A, B, C,…, AA,… c) 1, 2, 3, … d) o‘ngdan chapga e) pastdan yuqoriga


  14. Elektron jadvalda satrlar qanday belgilanadi?

  a) ixtiyoriy b) A, B, C,…, AA,… c) 1, 2, 3, … d) o‘ngdan chapga e) pastdan yuqoriga


  15. Qaysi qatorda elektron jadvalning kataklar bloki to‘g‘ri belgilangan?

  a) A21,D34 b) E12;G24 c) B6:F11 d) A12-D16 e) C7,13


  16. Elektron jadvalda qaysi funksiya belgilangan kataklar blokidagi qiymatlar yig‘indisini hisoblaydi?

  a) SIN b) MIN c) SUM d) ABS e) RND


  17. Elektron jadvalda sonning kvadrat ildizini hisoblash uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi?

  a) SIN b) MIN c) SUM d) ABS e) SQRT


  18. Elektron jadvalda sonning modulini hisoblash uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi?

  a) SIN b) MIN c) SUM d) ABS e) SQRT

  19. Algoritmlarni ifodalashning qanday usuli eng ko‘p qo‘llaniladi

  a) Blok-sxemalar b) So‘zlar bilan ifodalash c) Beysik tili

  d) LOGO tili e) Matematik modellashtirish
  20. Algoritm so‘zini kelib chiqishiga sababchi bo‘lgan olimni ayting

  a) Beruniy b) Al-Xorazmiy c) Ulug‘bek d) Ibn Sino e) Paskal


  21. Algoritmning asosiy xossalarini ko‘rsating

  a) Diskretlilik, tushunarlilik, aniqlik, ommaviylik, natijaviylik

  b) Diskretlilik, tushunarlilik, aniqlik, uzluksizlik, natijaviylik

  c) Uzluksizlik, tushunarlilik, aniqlik, ommaviylik, natijaviylik

  d) Tushunarlilik, aniqlik, ommaviylik, natijaviylik
  22. Blok-sxemaning quyidagi elementi qanday amalni anglatadi

  a) Shartni tekshirish b) Arifmetik amallar bajarish c) Boshlanish yoki tugallash

  d) Kiritish yoki chiqarish e) Yordamchi algoritmga murojaat
  23. Blok-sxemaning quyidagi elementi qanday amalni anglatadi

  a) Shartni tekshirish b) Arifmetik amallar bajarish c) Boshlanish yoki tugallash

  d) Kiritish yoki chiqarish e) Yordamchi algoritmga murojaat
  24. Blok-sxemaning quyidagi elementi qanday amalni anglatadi


  a) Shartni tekshirish b) Arifmetik amallar bajarish c) Boshlanish yoki tugallash

  d) Kiritish yoki chiqarish e) Yordamchi algoritmga murojaat
  25. Blok-sxemaning keltirilgan qismi bilan qanday algoritm ifodalangan?

  a) Asosiy algoritm b) Chiziqli algoritm c) Tarmoqlanuvchi algoritm

  d) Yordamchi algoritm e) Takrorlanuvchi algoritm  1. Informatika fani nimani o’rgatadi?

  1. axborotlarni izlash, topish va saqlash, qayta ishlash va undan foydalanish masalarini o’rgatuvchi fan

  2. axborot, dasturlashni,kompyuterlarni boshqarishni

  3. dasturlash va hisoblash

  2 Informatika faniga qachon asos solingan?

  1. XX-asr 1980-yil

  2. XX-asr 1950-yil

  3. XXI-asr 2003-yil

  3.Quyidagilardan qaysi biri pozitsion sanoq sistemasiga misol bo’ladi?

  1. 956, 4105 ,XXVI

  2. XX, XVII,LXII

  3. 913, 5496, 736

  4. IL ni ma’nosini toping.

  A) 48 B) 51 C)49

  5. 1101012+1100112=?


  1. 1101002

  2. 11010002

  3. 11110002

  6. 101, 012-10, 102=?

  a)10,102 b) 10,112 c)11,012

  7. 102*1012=?

  a) 10112 b)10102 c)10002

  8. “NON- AZIZ NE’MAT ” iborasini kodlang


  1. 141514-01250925 1405130120

  2. 141514-01240924 1406050120

  c) 141514-01240930 1405140121

  9.Mulohaza nima?  1. Biror voqea haqidagi habar

  2. Narsa va hodisalarning sifatini anglatuvchi darak gap

  3. Narsa va hodisalar haqidagi fikrlar.

  10. Qaysi qatorda mantiqiy amallar to’g’ri berilgan?

  1. AND,OR, NOT

  2. AND,TO,BUT

  3. BUT,OR,AND

  11.A va B mulohazalar rost qiymat qabul qilsa, A۷ B ۸ ٦ A qanday qiymatga ega bo‘ladi?

  1. Rost b)yolg‘on c)T.J.Y

  12. Axborot o‘lchov birliklari qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

  1. bit, bayt, kbayt, gbayt, mbayt

  2. bit, bayt, kbayt, mbayt, gbayt

  3. kbayt, bayt, mbayt, gbayt, bit

  13. 16 bit necha bayt?

  a) 1 bayt b) 2 bayt c) 3 bayt
  14.Kompyuterning asosiy qurilmasi bo’lmagan qatorni toping?


  1. ekran, protsessor, klaviatura

  2. klaviatura, vinchester, sichqoncha, printer

  3. ekran, protsessor, klaviatura, printer, sichqoncha

  15. Skaner qurilmasini vazifasi nima?

  1. ko‘chirish

  2. nusha olish, chiqarish

  3. rasm va matnlarni kompyuterga kiritish

  16.DOSning asosiy vazifalari nechta?

  1. 2 ta, Qurilmalarni boshqaradi, buyruq va ko’rsatmalarni bajaradi

  2. 4 ta Axborotlarni qabul qiladi,qayta ishlaydi,saqlaydi va uzatadi.

  3. 3 ta ,qurilmalarni boshqaradi,dasturlarni boshqaradi,buyruqlarni bajaradi.

  17.Buyruq protsessori nima?

  1. Command.com b)Win.com c)Sys.com

  18. Fayl nima?

  1. nomga ega bo’lgan axborot

  2. kompyuter xotirasidagi ma’lumot

  3. biror nomga ega bo’lgan bir turdagi ma’lumotlar to’plami

  19.Disklar kattaligi jihatdan necha hil bo’ladi?

  1. 2 hil, 5,25 dyumli va 3,5 dyumli

  2. 3 hil , 5,35 dyumli , 2,8 dyumli va 3,5 dyumli

  3. 2 hi, 5,5 dyumli va 3,7 dyumli

  20. HD (High Density) turdagi diskning hajmi qancha?

  a) 1.44 Mbayt b) 720 Kbayt c) 1.4 Mbayt

  21.367328+237248=?

  a)625668 b)626558 c)626568

  22.367328-237248=?

  a)130068 b)140068 c)130058

  23.1468*278=?

  a)44588 b)44528 c)44508

  24.3710 X2=?

  a)100101 b)101011 c)101111

  25. 3710 X8

  a) 448 b) 458 c)438


  1.Hisoblash texnikasi necha davrni o’z ichiga oladi?

  A)5ta B)4ta S)3ta D)6ta

  2.1-tabiy hisoblash mashinalariga misollar keltiring

  A)Abak, cho’t B)cho’t,Suan-pan S)abak,suan-pan, D)Hammasi to’g’ri

  3.Elektron hisoblash mashinalari davrining 1-avlodi nechanchi yillarni o’z ichiga oladi?

  A)1945-1987yil B) 1946-1955yil S)1966-1974 D)1975-yildan buyon

  4.Ma’lumotlarni kiritish va chiqarich qurilmalari:

  A)monitor va klaviatura B)Skaner S)printr D)plotter

  5.Printer bu―

  A)grafikli ma’lumotlarni kiritish qurilmasi

  B) Ma’lumotlarni qog’ozga chop etish qurilmasi

  S)A va B D)protsesorni tozallash qurilmasi

  6.ploter bu―

  A) Ma’lumotlarni qog’ozga chop etish qurilmasi

  B) protsesorni tozallash qurilmasi

  S)A va B D)chizmalarni qog’ozga chiqarish uchun xizmat qiluvchi qurilma

  7.Qanday amalni mantiqiy qo’shish amali deb ataymiz?

  A)konyuksiya B)Inversiya S)Dizyunksiya D)to’g’ri javob yo’q

  8.(E>D)AIB mantiqiy ifodaning qiymatini D=3,2va E=-2,4, A= “rost” bo’lganda hisoblang?

  A)1 B)24 S) 48 D) 0

  9. Информатика фанига качон асос солинди?

  A. XYIII аср B. XIX аср урталарида C. XYI аср иккинчи ярмида D. XX asr o’rtalarida

  10. Hujjatni chop etish usullari to'g'ri korssatilgan qatorai belgilang.

  а) «Файл» menyusining «Печать» buyrag'idan yoki Ctrl+P klavishlar kombinasiyasidan, yoki asboblar panelidagi piktogrammadan

  b) «Файл» menyusinmg «Печать» buyrag'idan yoki asboblar panelidagi piktogrammadan

  c) asboblar panelidagi piktogramtnadan yoki Ctrl-HP klavishlar kombinasiyasidan

  d) Barchajavoblarto'g'ri

  11. Operatsion sistema kompyuterning qayerida joylashgan bo’ladi?

  A)tashqi hotirada B)ichki hotirada S)Klaviaturada D)SDROMda

  12.Operatsion sistemaning vazifasi:

  A)Foydalanuvchi bilan muloqot o’rnatadi

  B)diskni tosalaydi S)klaviatura ishini bajaradi D) kompyuterda amallar bajaradi

  13.Dasturiy ta’minot necha guruhga bo’linadi:

  A)5ta B)4ta S)3ta D)6ta

  14.Trekbol bu―

  A)“sichqoncha” ning to’nkarib qo’yilgan holati

  B)Kameraning bir turi S) dasturiy ta’minot D)flash xotira

  15.Kompyuterga dasturiy ta’minotni o’rnatish jarayoyoninima deb ataladi:

  A)installyatsiya

  B)deinstallyatsiya S)free d)Softvare

  16.Egiluvchan magnit disklar necha dyumli bo’ladi?__________

  17.Magnit tasmalarda axborot yozish va o’qish qurilmasining nomi:_________

  18.3,5dyumli disketning axborot sig’mi necha Mbaytni tashkil etadi:__________

  19.Fayl bu―

  20.Kontekst-menyu―
  1. Download 77.05 Kb.
    1   2   3
  Download 77.05 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Informatika fanidan testlar

  Download 77.05 Kb.