• Mavzuning qisqacha ta ’ rifi : Og ‘ zaki nutqni yozma nutqda ifodalay olish .
 • Shakl:jamoa,guruhda ishlash,hamma o‘zi uchun. Jihoz:darslik,rangli ko‘rgazmalar,harakatli ko‘rgazmalar,tarqatma testlar,plakatlar.
 • Darsning maqsadi Maqsadlar
 • Darsning texnologik xaritasi
 • Bajariladigan ish shakli Ajratilgan vaqt 1
 • II.O‘tilgan mavzuni mustahkamlash.
 • III. Yangi mavzu ustida ishlash.
 • IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.
 • V. Darsni yakunlash va uyga vazifa berish .
 • Kompitensiya asosida tuzilgan Yillik dars ishlanmani to‘liq olishni istaysizmi? Dars ishlanmaning bahosi 25 ming so‘m
  Download 1.65 Mb.
  bet3/4
  Sana31.12.2019
  Hajmi1.65 Mb.
  1   2   3   4

  Ko‘rildi: O‘IBDO‘


  2-dars

  Mavzu: Tovush va harflar.

  Mavzuga oid tayanch tushunchalar:Tovush, harf.

  Soatlar soni: 1 soat

  Mavzuning qisqacha tarifi: Ogzaki nutqni yozma nutqda ifodalay olish.

  O‘quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

  Metod:suhbat, tushuntirish,”Savol-javob” metodi,”Rasmli boshqotirma”, “Eng vijdonlio‘quvchi” o‘yinlari.

  Shakl:jamoa,guruhda ishlash,hamma o‘zi uchun.

  Jihoz:darslik,rangli ko‘rgazmalar,harakatli ko‘rgazmalar,tarqatma testlar,plakatlar.

  Nazorat:O‘quvchilarning darsda faolligi kuzatilib,hisobga olib boriladi.

  Baholash:O‘quvchilar bilimi reyting mezonlari asosida baholanib,dars oxirida e’lon qilinadi.

  Darsning maqsadi

  Maqsadlar:

  a)talimiy maqsad: o‘quvchilarning boglanishli nutqini ostirish, ogzaki nutqni yozma nutqda ifodalay olishlarini tekshirish;

  b)tarbiyaviy maqsad: o‘quvchilarni tabiatdagi ozgarishlarni kuzatishga orgatish va ahillik, inoqlik xislatlarini tarkib toptirish;

  d) rivojlantiruvchi maqsad:o‘quvchilarning chiroyli va savodli yozishlarini nazorat qilish. .

  Tayanch kompetensiyalar:

  Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko‘rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish.

  Fanga oid kompetensiyalar:Adabiy – nutqiy kompetensiya elementlari(tinglab tushunish, fikrni og‘zaki bayon qilish,o‘qish, fikrni yozma bayon qilish.) hikmatli gap, hikoya, she’r va ixcham audio matnlarni tinglab tushuna oladi; ularni ongli, ifodali to‘g‘rio‘qiy oladi.

  Darsning texnologik xaritasi


  T|r

  Dars bosqichlari

  Bajariladigan ish mazmuni

  Bajariladigan ish shakli

  Ajratilgan vaqt

  1

  Tashkiliy qism

  O‘quvchilarni darsga tayyorlash. Navbatchi axboroti.

  Suhbat.

  3 daqiqa

  2

  O‘tilgan mavzuni takrorlash

  O‘tilgan mavzuni takrorlash. Savol va topshiriqlar berib, xulosalash.

  Savol- javob.

  10 daqiqa

  3

  Yangi mavzu ustida ishlash

  Tovushlar va harflar

  Ko‘rgazmalilik.

  20 daqiqa

  4

  Yangi mavzuni mustahkamlash

  Ona tili daftari bilan ishlash

  Husnixat

  10 daqiqa

  5

  Darsni yakunlash vao‘quvchilarni rag’batlantirish

  Uyga vazifani tushuntirish

  Baholash.

  2 daqiqa


  I. Tashkilliy qism:

  -salomlashish;

  – davomatni aniqlash;

  - navbatchi axborotini tinglash;

  –sinf tozaligini,o‘quvchilarning darsga tayyorgarligini nazorat qilish.

  II.O‘tilgan mavzuni mustahkamlash.

  Uy vazifasi 2-mashq shartiga ko‘ra tekshirladi.

  –So‘zlarning ma’nosini farqlashga xizmat qilayotgan tovushni ayting. Uyga vazifa so‘ralayotganda so‘zlarning adabiy-orfoepik talaffuzi ustida ham ishlanadi: bahor, baho so‘zlarining birinchi bo‘g‘inidagi a tovushini a deb talaffuz qilish to‘g‘ri talaffuz sanalishi, h tovush-harfi imlosi suhbat asosida qayd etiladi. quyidagi savollardan foydalanib darslikdagi qoidao‘quvchilarning javob- lari asosida keltirib chiqariladi:

  –Tovushlar yozuvda nimalar bilan ifodalanadi? Harflar bilan.  • Harflarni biz nima qilamiz? – Yozamiz.

  – O‘zbek yozuvida nechta harf bor? – 29 ta. Tovushlar harflar bilan ifodalanadi. Harflarni yozamiz, ko‘ramiz vao‘qiymiz. O‘zbek yozuvida 29 ta harf bor.

  III. Yangi mavzu ustida ishlash.

  Darslikda berilgan 3-mashqdagi rasm asosida multfilm namoyish etiladi. Unda qish fasli tasvirlangan. Daraxtlar, dalalar qor bilan qoplangan. Bolalar qishki kiyimda qishki o‘yinlar o‘ynayapti. Namoyish tugagach, darslikdagi rasmga aylanadi.  Namoyish tugagach, quyidagi savollar beriladi:

  –Rasmda qaysi fasl tasvirlangan? – Qish fasli.

  –Qishda tabiatda qanday o‘zgarishlar bo‘ladi? – Havo sovuq bo‘ladi, qor yog‘adi.

  –Hayvonlar va qushlar qishda qanday kun kechiradi? (Masalan, ayiq issiq inida uyquda bo‘ladi, boshqa hayvonlar yashash uchun kurashadilar.)

  –Qishda bolalar qanday o‘yinlar o‘ynaydi? – Bolalar qorbo‘ron o‘ynaydilar, chana va chang‘ida uchadilar.

  –Rasmdagi bolalarga ism qo‘ying. ( Bolalar o‘zlari yoqtirgan ismlarni qo‘yadi).

  –Kimlar qorbo‘ron o‘ynayapti? – …, …, …lar qorbo‘ron o‘ynayapti.

  –Bolalar yana qanday o‘yinlar o‘ynayaptilar? – …, …, …, …lar qorbobo yasashyapti, …, …lar chanada uchyapti.o‘qituvchi darslikdagi savollargao‘quvchilar bergan javoblarning mazmun jihatidan to‘g‘ri tuzilganini namuna uchun doskaga yozadi. Har biro‘quvchi daf- tarlariga o‘zi tuzgan javoblarni yozadi.o‘quvchilarning savollarga bergan javoblaridan ba’zilari namuna uchuno‘qitiladi. Dam olish daqiqasi.

  IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.

  Tovush va harf bo‘yicha qoidao‘qitiladi va yod oldiriladi.

  V. Darsni yakunlash va uyga vazifa berish .

  O‘quvchilar darsdagi ishtirokiga ko‘ra rag‘batlant irilib, baholanadi hamda daftarlar tekshirish uchun yig‘ib olinadi.  4-mashq sharti tushuntiriladi, multimedia ilova namoyish etiladi. Mashqda berilgan rasmdagi narsalar nomi yoziladi, tovushlar va harflar soni, qaysi tovushlar so‘z ma’nosini o‘zgartirishi aniqlanadi: anjir – zanjir qayiq – ayiq
  Download 1.65 Mb.
  1   2   3   4
  Download 1.65 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Kompitensiya asosida tuzilgan Yillik dars ishlanmani to‘liq olishni istaysizmi? Dars ishlanmaning bahosi 25 ming so‘m

  Download 1.65 Mb.