• Mavzuning qisqacha ta ’ rifi : Og ‘ zaki nutqni yozma nutqda ifodalay olish .
 • Shakl:jamoa,guruhda ishlash,hamma o‘zi uchun. Jihoz:darslik,rangli ko‘rgazmalar,harakatli ko‘rgazmalar,tarqatma testlar,plakatlar.
 • Darsning maqsadi Maqsadlar
 • II.O‘tilgan mavzuni mustahkamlash.
 • III. Yangi mavzu ustida ishlash.
 • IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.
 • V. Darsni yakunlash va uyga vazifa berish .
 • Kompitensiya asosida tuzilgan Yillik dars ishlanmani to‘liq olishni istaysizmi? Dars ishlanmaning bahosi 25 ming so‘m
  Download 1.65 Mb.
  bet4/4
  Sana31.12.2019
  Hajmi1.65 Mb.
  1   2   3   4

  Ko‘rildi: O‘IBDO‘

  3-dars

  Mavzu: Tovush va harflar. 5-6 - mashqlar

  Mavzuga oid tayanch tushunchalar:Tovush, harf.

  Soatlar soni: 1 soat

  Mavzuning qisqacha tarifi: Ogzaki nutqni yozma nutqda ifodalay olish.

  O‘quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

  Metod:suhbat, tushuntirish,”Savol-javob” metodi,”Rasmli boshqotirma”, “Eng vijdonlio‘quvchi” o‘yinlari.

  Shakl:jamoa,guruhda ishlash,hamma o‘zi uchun.

  Jihoz:darslik,rangli ko‘rgazmalar,harakatli ko‘rgazmalar,tarqatma testlar,plakatlar.

  Nazorat:O‘quvchilarning darsda faolligi kuzatilib,hisobga olib boriladi.

  Baholash:O‘quvchilar bilimi reyting mezonlari asosida baholanib,dars oxirida e’lon qilinadi.

  Darsning maqsadi

  Maqsadlar:

  a)talimiy maqsad: o‘quvchilarning boglanishli nutqini ostirish, ogzaki nutqni yozma nutqda ifodalay olishlarini tekshirish;

  b)tarbiyaviy maqsad: o‘quvchilar qalbida mehr-muhabbat tuygularini shakllantirish;

  d) rivojlantiruvchi maqsad:o‘quvchilarning chiroyli va savodli yozishlarini nazorat qilish. .

  Tayanch kompetensiyalar:

  Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko‘rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish.

  Fanga oid kompetensiyalar:Adabiy – nutqiy kompetensiya elementlari(tinglab tushunish, fikrni og‘zaki bayon qilish,o‘qish, fikrni yozma bayon qilish.) hikmatli gap, hikoya, she’r va ixcham audio matnlarni tinglab tushuna oladi; ularni ongli, ifodali to‘g‘rio‘qiy oladi, o‘zbek tilida nutq tovushlarini to‘g‘ri qo‘llay oladi, bo‘g'in ko‘chirish qoidasiga rioya qila oladi, mavzuga oid so‘zlarni og‘zaki nutqda qo‘llay oladi.

  Darsning texnologik xaritasi


  T|r

  Dars bosqichlari

  Bajariladigan ish mazmuni

  Bajariladigan ish shakli

  Ajratilgan vaqt

  1

  Tashkiliy qism

  O‘quvchilarni darsga tayyorlash. Navbatchi axboroti.

  Suhbat.

  3 daqiqa

  2

  O‘tilgan mavzuni takrorlash

  O‘tilgan mavzuni takrorlash. Savol va topshiriqlar berib, xulosalash.

  Savol- javob.

  10 daqiqa

  3

  Yangi mavzu ustida ishlash

  Tovushlar va harflar 5-6 mashqlar

  Ko‘rgazmalilik.

  20 daqiqa

  4

  Yangi mavzuni mustahkamlash

  Ona tili daftari bilan ishlash

  Husnixat

  10 daqiqa

  5

  Darsni yakunlash vao‘quvchilarni rag’batlantirish

  Uyga vazifani tushuntirish

  Baholash.

  2 daqiqa


  I. Tashkilliy qism:

  -salomlashish;

  – davomatni aniqlash;

  - navbatchi axborotini tinglash;

  –sinf tozaligini,o‘quvchilarning darsga tayyorgarligini nazorat qilish.

  II.O‘tilgan mavzuni mustahkamlash.

  Uy vazifasi 4-mashq shartiga ko‘ra tekshirladi.  –So‘zlarning ma’nosini farqlashga xizmat qilayotgan tovushni ayting.

  III. Yangi mavzu ustida ishlash.

  qovun – sovun ikki – ukki mart – mard so‘qmoq – to‘qmoq savlat – davlat

  Mashq bajarilgach quyidagi savollar beriladi:

  –Qaysi tovushlar so‘zlarning ma’nosini o‘zgartiryapti?  • q – s, i – u, t – d, s – t, s – d tovushlari.

  • Bu so‘zlarni talaffuz qilganimizda ular bir-biridan nimasi bilan farqlanadi?

  • Tovush bilan.

  –Shu so‘zlarni yozganimizda ular bir-biridan nimasi bilan farqlanadi? – Harf bilan.

  mashqdagi so‘zlar ma’nosi ustida ishlash maqsadida ma’nodosh so‘z toptiriladi.

  Lug‘at ishi: mard – jasur, qo‘rqmas, botir

  davlat – boylik yoki ma’noga qarab mamlakat

  savlat – insonning butun gavda ko‘rinishi uning savlati deyiladi

  so‘qmoq – bir kishi yuradigan yolg‘izioyoq yo‘l

  to‘qmoq – uchi to‘mtoq tayoq

  –So‘z ma’nosini o‘zgartirayotgan harfning tagiga chizing.  IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.

  «Kim ko‘p so‘z tanlaydi» ta’limiy o‘yini O‘tkaziladi. bunda toy, don so‘zlaridagi bitta tovushni o‘zgartirib, yangi so‘zlar hosil qilish lozimligi tushuntiriladi.

  Toy – soy, joy, moy, loy, boy.

  Don – non, kon, jon, xon, son, yon, shon.  Bitta undosh harf o‘zgarishi so‘zimizni butunlay boshqa ma’noga o‘zgartirib yuborishi mumkinligi aytiladi.  V. Darsni yakunlash va uyga vazifa berish .

  O‘quvchilar darsdagi ishtirokiga ko‘ra rag‘batlant irilib, baholanadi hamda daftarlar tekshirish uchun yig‘ib olinadi.
  Ko‘rildi: O‘IBDO‘

  Download 1.65 Mb.
  1   2   3   4
  Download 1.65 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Kompitensiya asosida tuzilgan Yillik dars ishlanmani to‘liq olishni istaysizmi? Dars ishlanmaning bahosi 25 ming so‘m

  Download 1.65 Mb.