• Ma’lumot va ma’lumotlar tuzilmasi tushunchalari. Ma’lumotlarni ifodalash bosqichlari. Ma’lumotlar toifalari. Ma’lumotlar tuzilmalarini sinflashtirish.
 • Asosiy tushuncha va ta’riflar
 • Ma’lumotlar tuzilmasi
 • Ma’lumotlar tuzilmasi elementi
 • Yozuv
 • boshlang’ich kalit
 • Ma’lumotlar toifasi
 • Primitiv (sozlangan)
 • Foydalanuvchi tomonidan aniqlanadigan toifalar
 • katta “O” notatsiya
 • Algoritmlar samaradorligini hisoblash
 • Ma’lumotlar tuzilmasini asosiy ko‘rinishlari (turlari)
 • MT klassifikatsiya qilishda
 • dinamik ma’lumotlar
 • standart va foydalanuvchi tomonidan beriladigan toifalar
 • a) butun (INT);
 • e) ko‘rsatkichli (*).
 • Ma’lumot va ma’lumotlar tuzilmasi tushunchalari. Ma’lumotlarni ifodalash bosqichlari. Ma’lumotlar toifalari. Ma’lumotlar tuzilmalarini sinflashtirish
  Download 371.15 Kb.
  bet1/4
  Sana02.12.2023
  Hajmi371.15 Kb.
  #109511
    1   2   3   4
  Bog'liq
  Ma\'lumotlar tuzilmasi 1-mustaqil ishi
  1483469716 67083 (Автосохраненный), Mustaqil talim.-3, 688803-2, IMG 20221001 0002, 1-ma\'ruza (1), 463, 10-Ma\'ruza. Quyosh energiyasi, 3-Ma\'ruza. Elektr stansiyalari, iSpring Suite.-WPS Office, 22, ish joylarini tashkil etish ixtisoslashtirish va rejalashtirish , MULTIMEDIA TEXNALOGIYALARI 3 MI, o-rta-osiyo-mutafakkirlarining-matematika-sohasi-rivojida-tutgan-o-rni, Fizikadan Mustaqil ish Mirkamol, 89062

  O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH
  VAZIRLIGI
  MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
  QARSHI FILIALI

  KOMPYUTER INJINIRINGI FAKULTETI
  KI - 14 - 21- GURUH TALABASINING
  MALUMOTLAR TUZILMASI VA ALGARITMLAR
  FANIDAN

  1-Mustaqil ish  Bajardi: To’rayev Bexruz
  Qabul qildi: Begulov O

  Mavzu: Ma’lumotlar, algoritmlar va ma’lumotlar tuzilmasi tushunchalari. Ma’lumotlarni ifodalash bosqichlari. Ma’lumotlar toifalari. Ma’lumotlarning abstrakt tuzilmasi. Ma'lumotlar tuzilmalarining umumiy ko‘rinishlari. Ma'lumotlarning sozlangan turlari: massivlar, vectorlar, yozuvlar , to‘plamlar va ko‘rsatkichli turlar. Chiziqli ma’lumotlar tuzilmalari Statik va dinamik massivlar. Chiziqli konteynerlar va ularni qo‘llash. Iteratorlar va ularning turlari.

  Ma’lumot va ma’lumotlar tuzilmasi tushunchalari. Ma’lumotlarni ifodalash bosqichlari. Ma’lumotlar toifalari. Ma’lumotlar tuzilmalarini sinflashtirish.

  Reja


  1. Asosiy tushuncha va ta’riflar.  2. Ma’lumotlarni tasvirlash(
   ifodalash) bosqichlari.


  3. Ma’lumotlar tuzilmasini klassifikatsiya qilish.  4. Ma’lumotlarni toifalari.
  Kalit so‘zlar: butun toifa, haqiqiy toifa, mantiqiy toifa, belgili toifa, ko‘rsatkichli toifa, sanaladigan toifa, ma’lumotlar tuzilmasi, ma’lumotlar toifalari, abstrakt bosqich, mantiqiy bosqich, fizik bosqich, to‘plam, ketma-ketlik, matritsa, daraxt, graf, so‘z.
  Asosiy tushuncha va ta’riflar

  Ma’lumotlar tuzilmasi bu xotirada tashkil etiladigan elementlar yig’indisi bo’lib, ular ustida dastur yordamida amallar bajariladi.

  Ma’lumotlar tuzilmasi – bu bironta toifaga tegishli bo’lgan va o’zaro ma’lum munosabatga ega bo’lgan elementlar to’plamiga aytiladi.

  Ma’lumot – bironta qiymat yoki qiymatlar to’plami hisoblanadi.Misol uchun bu bironta eksperiment natijalari, yoki talabalarning imtixon ballari bo’lishi mumkin.

  Ma’lumotlar tuzilmasi elementi – bu qiymatlar to’plamining bir bo’lagi hisoblanadi. Tuzilma elementi – qiymatlar jamlanmasi bo’lib, misol uchun talabalarning ismi, sharifi, yoshi har bir fandan olgan bahosi va x.k. larni keltirish mumkin.
  Elementlar 2 taga bo’linishi mumkin:  • Element sifatida ma’lumotlar guruhi olib qaraladi. Bunda e;lementlar yana qism bo’lak;arga bo’linishi mumkin. Masalan, ota-onalar maydoni talabalarning ota va onalari xaqida ma’lumot saqlaydigan alohida maydonlardan tashkil topadi.  • Elementar, ya’ni bo’linmas, bunda element qism bo’laklarga ajratilmaydi.  Ob’ekt – bu xususiyatlar va attributlariga ega bo’lgan va bu xususiyatlarga qiymat qabul qilishi mumkin bo’lgan tuzilma hisoblanadi. Masalan, talaba bu ob’ekt deb qaralishi mumkin tuzilma.

  Maydon – bu ob’ektlarning attributlari yoki xususiyatlarini ifodalovchi tushuncha bo’lib, sonli yoki son bo’lmagan qiymatlarni o’zlashtirishi mumkin.

  Yozuv – bu bironta ob’ektga tegishli turli toifadagi maydonlar to’plamidir.

  Fayl- bu bir-biriga bog’liq bo’lgan yozuvlar to’plamidir. Masalan, barcha talabalar xaqidagi yozuvlarni o’z ichiga olishi mumkin,

  Kalit – bu yozuvdagi maydon bo’lib, aynan shu yozuvni boshqa yozuvlardan ajratib turishga xizmat qiladi, uning qiymati boshqa yozuvlarda takrorlanmas hisoblanadi. Ba’zida bittadan ko’p maydonlar qiymatlari elementlararo betakror bo’lishi mumkin va bunga karrali kalit deyiladi. Ko’pincha asosiy kalit hisoblanadigan bitta maydon ma’lumoti ishlatiladi va u boshlang’ich kalit deyiladi, qolganlari esa alternativ kalit deyiladi. Ba’zida esa yozuvlaning yagona qiymatlatli kalit maydonni yo’qligi sababli kalit sifatida bir nechta maydonlar olinadi va ularga tarkibli kalit deyiladi. Eng yomon holatda, ba’zan shunaqa bo’lishi mumkinki, bironta maydon kalit bo’la olmasa, xar bit elementga qo’shimcha, qiymati yagona bo’lgan kalit maydon kiritiladi.

  Axborot.Ko’pincha ma’lumot va axborot tushunchalarini bir xil ma’noda ishlatishadi. Lekin aslida esa axborot bu ma’lumotga qaraganda kengroq tushunchadir.Axborot bu qayta ishlangan ma’lumotdir.Ma’lumot esa qiymatlar yig’indisidir, yani bironta yakuniy xulosa bermaydi.Qaror qabul qilishda hali foyda bermaydi. Ma’lum qoidalar asosida qayta ishlangach, yangi hosil qilingan ma’lumotlar axborotga aylanadi va qaror qabul qilishda foydali hisoblanadi.

  Ma’lumotlar toifasi – qandaydir qiymatlar yig’indisi bo’lib, ular ustida ma’lum amallar o’rinli bo’ladi. Ma’lumotlar toifalari dasturda oldindan aniqlangan yoki foydalanuvchi tomonidan aniqlangan bo’lishi mumkin va quyidagi aspektlarni nazarda tutadi.


  1. Qiymatlar to’plami  2. Amallar to’plami  Misol uchun int - butun toifalar va ustida bajariladigan arifmetik amallar(+,-,*,/).

  Ma’lumotlar toifalari 3 turga ajratiladi:  1. Primitiv (sozlangan) toifalar (ma’lumotlarning sodda toifalari). Oldindan ma’lum bo’ladigan, sozlangan toifalar deb ham ataladigan toifalar bo’lib, turli dasturlash tillarida turlicha bo’lishi mumkin. Masalan, C++ tilida int (long, short,… ), float(double), char,…


  2. Foydalanuvchi tomonidan aniqlanadigan toifalar, qachonki mavjud sozlangan toifalar qo’yilgan masalani yechishga yetarli bo’lmasa qo’llaniladi.


  3. Abstrakt toifalar. Ma’lumotlar toifalarining mantiqiy xususiyatlarini aniqlashda foydali instrument hisoblanadi. “Abstrakt toifa” atamasi bazaviy matematik tushunchasiga bog’liq. Ushbu toifalardagi ma’lumotlar qisman apparat va dasturiy ta’minot yordamida tuzilma sifatida fizik amalga oshirilishi mumkin. Biz abstrakt toifalarni matematik tushuncha sifatida aniqlaganimizda, muhit va vaqtiy munosabatlarni e’tiborga olmaymiz. Bular amalga oshirish masalalari hisoblanadi.


  Ma’lumotlar tuzilmasi
  Ma’lumotlar turli yo’lar asosida tashkil etilishi mumkin, mantiqiy yoki matematik modelni tashkil etilishi ma’lumotlar tuzilmasi deyiladi. Konkret bir ma’lumotlar tuzilmasini tanlash quyidagilarga bog’liq:  • Real voqe’likda elementlararo munosabatni yaqqol ifodalay olishi kerak;  • U shunday soda tuzilishi kerakki, zarur bo’lganda ustida samarali amal bajarish mumkin bo’lsin.  Ma’lumotlar tuzilmasini o’rganish quyidagilardan iborat:  • Tuzilmani mantiqiy ifodalash;  • Tuzilmani 
   fiizik amalga oshirish;


  • Tuzilmani sifatiy taxlili, ya’ni elementlarni saqlash uchun qancha xotira xajmi sarflanishini aniqlash (xotira sarfi) va qayta ishlashga ketadigan vaqtni (vaqt sarfi) xisoblash nazarda tutiladi.  Vaqt sarfi.Tuzilma ustida amal bajarish algoritmini bajarilish vaqtini hisoblash ko’zda tutiladi.Buni hisoblashda mashxur katta “O” notatsiya tushunchasi ishlatiladi.

  Xotira sarfi.Kirish ma’lumotlarini inobatga olmagan xolda, ishlatilayotgan algoritm uchun xotiradan talab qilinadigan qo’shimcha joy sarfi tushuniladi.Bunda xam katta “O” notatsiyasi qo‘llaniladi.
  Vaqt va xotira sarfini hisoblash uchun quyidagi yondashuvlar mavjud:  • Katta O notatsiya. f(x)=O(g(n)) deb belgilanadi, faqat va faqat shunday musbat c va m konstanta mavjud bo’lib, f(n)<=c*g(n) tengsizlik o’rinli bo’lsa, barcha n, n>=m holatlarda.


  Masalan, ushbu funksiyani 3n+2=O(n)
  deb olish mumkin,chunki 3n+2<=4n, n>=2 tengsizlik o’rinli.
  Ushbu funksiyani6*2n+n2=O(2n) deb olish mumkin,chunki 6*2n+n2<=7*2nifoda o‘rinli,barcha n>=4 larda. O(1) deb hisoblash vaqti o’zgarmas bo’lgan holatni belgilaymiz. O(n2ni kvadratik, O(n3) ni kubik, O(2n) ni eksponensial deb ataladi. Agar algoritmni bajarilish vaqti O(log n) bo‘lsa, O(n) ga qaraganda tezkor algoritm deb hisoblanadi.  • Omega notatsiya. f(x) = Ω(g(n)) deb belgilanadi, faqat va faqat shunday musbat c va m konstanta mavjud bo’lib, f(n)<=c*g(n) tengsizlik o’rinli bo’lsa, barcha n, n>=m holatlarda.


  Masalan, 3n+2=Ω(n) deb belgilash mumkin, chunki 3n+2>=3n, n>=1 tengsizlik o’rinli.6*2
  n+n2=Ω (2n) deb olish mumkin,chunki 6*2n+n2>=6*2n ifoda o‘rinli,barcha n>=1 larda.


  • Teta notatsiya. f(x) = θ (g(n)) deb belgilanadi, faqat va faqat shunday musbat c va m konstanta mavjud bo’lib, c*g(n)<= f(n)<=c2*g(n) tengsizlik o’rinli bo’lsa, barcha n, n>=m holatlarda.


  Masalan, 3n+2= θ (n) deb belgilash mumkin, chunki 3n+2>=3n, n>=1va 3n+2<=4nbarcha n>=2 da tengsizlik o’rinli. 6*2
  n+n2=θ (2n) deb olish mumkin,

  Algoritmlar samaradorligini hisoblash
  Algoritmlar samaradorligini hisoblashda kirish ma’lumotini qanday tanlash ko’rilayotgan algoritmni bajarilishiga yaxshigina ta’sir ko’rsatadi.Masalan, agar kirish ma’lumotlari allaqachon saralangan bo‘lsa, ba’zi saralash algoritmlari juda yaxshi ishlaydi, ayrimlari ancha past samaradorlik bilan ishlashi mumkin. Agar kirish ma’lumotlari saralanmagan, tartibsiz bo’lsa, buni aksi bo’lishi mumkin.Shuni e’tiborga olgan holda, algoritmlar taxlil qilinishi kerak.  • Eng yaxshi holat.


  Bunda kirish ma’lumotlari algoritm tez bajarilishi uchun qulay ko’rinishda bo‘ladi, ya’ni algoritm kam sonli amallar bilan bajariladi va kam vaqt talab qiladi. Misol uchun, agar tuzimadan qidirayotgan element tuzilmaning birinchi elementi bo’lib hisoblansa, uni qidirishga eng kam vaqt sarflanadi.Chunki tuzilmaning uzunligidan qat’iy nazar bitta solishtirish yetarli.Algoritmlarni eng yaxshi holatlarini taxlil qilishda odatda, bajarilish vaqti konstanta 1 ga teng bo‘lishi sababli ko’pincha taxlillarda bu vaziyat ko’rilmaydi.  • Eng og’ir holat.


  Bunda kirish ma’lumotlari algoritm bajarilishi uchum eng yomon holatda bo’ladi va juda sekin bajariladi. Eng og’ir holat 
  tahlilda muxim hisoblanadi, chunki bu algoritm bajarilishi uchun ketishi mumkin bo’lgan maksimal vaqtni tasavvur qilishimizga sabab bo‘ladi. Misol uchun, qidirilayotgan element tuzilmaning oxirgi elementi bo’lsa, uni toppish uchun barcha solishtirishlar amalga oshiriladi.


  • O’rtacha holat.


  Bunda algoritmning o’rtacha ishlash imkoniyatini beruvchi kirish ma’lumotlari to’plami olib qaraladi.

  Ma’lumotlar tuzilmalari ustida quyidagi amallarni bajarish mumkin:  1. Ko’rikdan o’tkazish (traversing) - tuzilma elementlariga 1 martadan murojaat qilish amali.  2. Kiritish – tuzilmaga yangi element kiritish amali.  3. O’chirish – tuzlmadan bironta elementni o’chirish amali. Bunda element shunday o’chirilishi kerakki, qolgan elementlar stabil holatda bo’lishi kerak, ya’ni ayrim tuzilmalarda nosozlik sezilishi kerak emas.  4. Qidirish – tuzilmadan bironta elementni joylashgan o’rnini aniqlash amali.  5. Saralash – elementlarni ma’lum bir tartibda joylashtirish amali.  6. Birlashtirish (merging) – ikkita tuzilmani birlashtirish amali.  Algoritm.Bironta masalani echish uchun mo’ljallangan amallarningma’lum ketma-ketligi hisoblanadi.Algoritmlar quyidagi tamoyillarga asoslanishi kerak:


  1. Kiritish – bo’sh qiymat yoki bir nechta qiymatlarni kiritish mumkin bo’lishi;


  2. Chiqarish – kamida bitta qiymat chiqarilishi;


  3. Aniqlik – xar bir amal aniq va bitta ma’noga ega bo’lishi;


  4. Cheklilik–algoritm chekli sondagi amallardan tashkil topishi;


  5. Samaradorlilik – xar bit amal oddiy va soda bo’lishi kerak.


  Algoritm samaradorligining asosiy ikkita o’lchami b uvaqt va xotira xajmi hisoblanadi.

  Ma’lumotlar tuzilmasi (MT) – informatsion ob’ektning umumiy xossasi bo‘lib, mazkur xossa bilan biror bir dastur o‘zaro aloqador bo‘ladi. Ushbu umumiy xossa quyidagilar orqali tavsiflanadi:
  1) mazkur tuzilmaning mumkin (qabul qilishi mumkin) bo‘lgan qiymatlari to‘plami;
  2) mumkin bo‘lgan amallar (operatsiyalar) majmuasi;
  3) tashkil etilganlik tasnifi.
  Oddiy ma’lumotlar tuzilmasini ba’zan ma’lumotlar toifalari deb ham ataladi.
  Odatda, ma’lumotlarni tasniflash quyidagi ko‘rinishdagi bosqichlarga ajratiladi:
  1) abstrakt (matematik) bosqich;
  2) mantiqiy bosqich;
  3) fizik (jismoniy) bosqich.
  Ma’lumki, ixtiyoriy ob’ekt, xodisa yoki biror bir jarayon tadqiq qilinayotganda uning modeli qurib olinadi. Model turlicha bo‘lishi mumkin, masalan, matematik model, fizik model va boshqa modellar. Ob’ekt, xodisa yoki biror bir jarayonni matematik model qurildi degani o‘sha qaralayotgan tizimni ma’lum bir matematik qonuniyatlar orqali, ya’ni matematik formulalar orqali ifodalanishidir.
  Mantiqiy bosqichda ma’lumotlar tuzilmasini biror bir dasturlash tilida ifodalanishi tushuniladi.
  Fizik(jismoniy) bosqichda esa informatsion ob’ektni mantiqiy tavsiflanishiga mos ravishda EXM xotirasida akslantirilish tushiniladi. EXM xotirasi chekli bo‘lganligi sababli, xotirani taqsimlash va uni boshqari muammosi yuzaga keladi.
  Yuqoridan ko‘rinib turibdiki, mantiqiy bosqich bilan fizik bosqichlar bir biridan farq qiladi. Shu sababli, hisoblash tizimlarida mantiqiy bosqichni fizik bosqichga va aksincha, fizik bosqichni mantiqiy bosqichga akslantirish muamosi vujudga keladi.  Bu yerda MMT – mantiqiy ma’lumotlar tuzilmasi; FMT – fizik ma’lumotlar tuzilmasi;
  Abstrakt bosqichda ihtiyoriy tuzilmani juftlik korinishda ifodalash mumkin, bu yerda D – elementlarning chekli to’plami bo’lib, ular, ya’ni elementlar ma’lumotlar turlari yoki ma’lumotlar tuzilmasi bo’lishi mumkin, R – esa munosabatlar to’plami bo’lib, mazkur munosabatlar hususiyatlari abstrakt bosqichda ma’lumotlar tuzilmalarini turlarini aniqlaydi.

  Ma’lumotlar tuzilmasini asosiy ko‘rinishlari (turlari):
  1) To‘plam - munosabat to‘plami bo‘sh R=0 bo‘lgan elementlar majmuasi.
  2) Ketma-ketlik – shunday abstrakt tuzilmaki, bunda R to‘plam faqatgina bitta chiziqli munosabatdan iborat (ya’ni, birinchi va ohirgi elementdan tashqari har bir element uchun o‘zidan oldin va keyin keladigan element mavjud.
  3) Matritsa – shunday tuzilmaki, bunda R munosabatlar to‘plami ikkita chiziqli munosabatdan tashkil topgan bo‘ladi.
  4) Daraxt – bunda R to‘plam iyerarxik tartibdagi bitta munosabatdan tashkil topgan bo‘ladi.
  5)Graf – bunda R munosabatlar to‘plami faqatgina bitta binar tartibli munosabatdan tashkil topgan bo‘ladi.
  6) Gipergraf – bu shunday ma’lumotlar tuzilmasiki, bunda R to‘plam ikki yoki undan ortiq turli tartibdagi munosabatlardan tashkil topgan bo‘ladi.
  Foydalanuvchi dasturida va EHM hotirasida MT klassifikatsiya qilish  MT klassifikatsiya qilishda asosiy belgi bu ma’lumotlar tuzilmasini dastur ishlashi mobaynida o‘zgarishi hisoblanadi. Masalan, agar dastur bajarilishi mobaynida elementlar soni va/yoki ular orasidagi munosabatlar o‘zgarsa, u holda bunday MT dinamik ma’lumotlar tuzilmasi, aks holda statik ma’lumotlar tuzilmasi deyiladi.

  D1

  D1


  Ma’lumotlar tuzilmasiga misollar:


  Ma’lumki, matematikada o‘zgaruvchilarni, ularning ba’zi bir kerakli tavsiflariga mos ravishda klassifikatsiya qilish qabul qilingan. O‘zgaruvchilarga misol sifatida quyidagilarni keltirib o‘tish mumkin: haqiqiy o‘zgaruvchilar, kompleks o‘zgaruvchilar, mantiqiy o‘zgaruvchilar, bundan tashqari ba’zi bir qiymatlarni qabul qiluvchi o‘zgaruvchilar va boshqalar. Ma’lumotlarni qayta ishlashda ularni klassifikatsiya qilish ham katta ahamiyatga ega. Bu yerda ham klassifikatsiya qilinayotganda har bir konstanta, o‘zgaruvchi, ifoda yoki funksiya biror bir toifarga tegishli bo‘ladi, degan tamoyilga asoslanadi.

  Umuman olganda toifalar o‘zgaruvchi yoki ifoda qabul qilishi mumkin bo‘lgan qiymatlar to‘plami orqali tavsiflanadi.
  Ko‘plab dasturlash tillarida ma’lumotlar standart va foydalanuvchi tomonidan beriladigan toifalarga ajratiladi.
  Ma’lumotlarni standart toifalariga quyidagi 5 ta tur o‘zgaruvchilari kiradi:


  a) butun (INT);

  b) haqiqiy (FLOAT) ;

  c) mantiqiy (BOOL);

  d) belgili (simvol) (CHAR);

  e) ko‘rsatkichli (*).

  Download 371.15 Kb.
    1   2   3   4
  Download 371.15 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Ma’lumot va ma’lumotlar tuzilmasi tushunchalari. Ma’lumotlarni ifodalash bosqichlari. Ma’lumotlar toifalari. Ma’lumotlar tuzilmalarini sinflashtirish

  Download 371.15 Kb.