Mavzu: Atom tuzilishi. Davriy qonun va D. I. Mendeleyevning davriy sistemasi. Atom tarkibi. Yadro reaksiyalari
Download 54.46 Kb.
bet1/4
Sana31.10.2023
Hajmi54.46 Kb.
#92180
  1   2   3   4
Bog'liq
9-b синф, elektrotexnika m ish, soha iqtisodiyoti referat, New Документ Microsoft Word

1- Nazorat ishi
Mavzu: Atom tuzilishi. Davriy qonun va D.I.Mendeleyevning davriy sistemasi .Atom tarkibi. Yadro reaksiyalari.
Nazorat shakli:Test
1.Qaysi zarrachalarning massa va zaryad kattaliklari bir xil?
A)α-zarracha B)proton S)neytron D)β-zarracha
2.Kumush 108 47 Ag izotopi yadrosining necha foiz tarkibini protonlar tashkil etadi?
A)57,4 B)49,7 S)56,5 D)43,5
3.n=3, l=0,ml=0,ms=+1/2 bo’lgan elementni toping.
A)Mg B)Na S)Ca D)Li
4.B→C→N→O→F ushbu qatorda atom radiusi va ionlanish energiyasi qanday o’zgaradi?
A)ortadi, kamayadi S)o’zgarmaydi,ortadi
B)ortadi, ortadi D)kamayadi,kamayadi
5.Na2SO4 da qanday kimyoviy bog’lanish turlari mavjud?
A)ion, metal B)kovalent, ion S)metal, kovalent D)metal, kovalent
6.Qutbsiz kovalent bog’lanishga misollar keltitilgan qatorni toping.
A)CO2,N2O B)O2,N2 S)HCl, O2 D)H2O, NaCl
7.Oq fosfor kristall panjarani qaysi turiga kiradi?
A)Metall B)Ion S)Molekulyar D)Atom
8.Hajm bo’yicha 20%CO2, 40%NO2, 40%CO dan iborat gazlar aralashmasining o’rtacha nisbiy molekulyar massasini toping.
A)30,4 B)38,4 S)18,4 D)20,4
9.III valentli element oksidining ekvivalenti 17ga teng bo’lsa,oksid hosil qilgan elementni toping.
A)Be B)Al S)Si D)S
10. Noma’lum moddani 0,2 moli 36, gr kelsa moddani aniqlang?
A)Dolomit B)Malaxit C)Kuporos moyi D)Silvin
11.Izobarlar berilgan qatorni toping.
A)28Si, 27Al B) 40K, 40Ca S) 1H, 2H D) barcha javoblar to’g’ri
121,84 gr dolomit necha mol?
A) 0,1 B) 0,01 C)0,05 D) 0,5
13.Donor-akseptor bog’lanishli moddalar berilgan qatorni toping.
A) NH4+, H3O+ B)CO, NH4+ S)HNO3, N2O5 D) barcha javoblar to’g’ri.
14. Pauliprinsipi berilgan qatorni toping.
A)Atomda to’rtala kvant soni bir zil bo’lgan ikkita electron bo’lishi mumkin emas.
B)Atomda elektron spinlari yig’indisi maksimal qiymatga ega bo’lgan holatda atom energetik afzallikka ega bo’ladi.
S)Bosh va orbital kvant sonlari yig’indisi maksimal qiymatga ega bo’lgan orbital birinchi elektronlar bilan to’ladi.
15.Quyidagi qaysi elementlarda elektron ko’chishi kuzatiladi?
A)Cr , Rb B)Cr, Ag S)Cs, Rh D)V,Nb
16.0,25 mol Na2O ning massasi 0,25 mol CaO ning massasidan necha marta katta?
17. ushbu rasmda qaysi kristall panjara turi ifodalangan.
18.Klechkovskiyning 2-qonuniga misollar yozing.
Kompetentlikni aniqlash uchun materiallar:
19.Havo tarkibida hajm jihatdan 21% O2 va 78%N2ekanligini bilgan holda, havoning o’rtacha molekulyar massasini toping.
20.Kundalik turmushda ishlatadigan osh tuzi , ichimlik suvi ,shakar,kabi moddalar kristall panjarani qaysi turiga kiradi?T/R

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Javobi


Natija


16. ______________________ 17. __________________ 18. ______________________
19. ______________________ 20. __________________ O’quvchi bahosi : __________
2-Nazorat ishi.
Mavzu: Modda miqdori Avogadro qonuni. Gazlar aralashmasi .Ekvivalent Mendeleyev-Klayperon tenglamasi.
Nazorat shakli:Yozma.
I-variant.
1.4,48l xlorning molekulalar sonini toping.
2.Kislorodga nisbatan zichligi 2ga teng bo’lgan gazning havoga nisbatan zichligini toping.
3.3,6gr metal oksidining vodorod bilan qaytarilishi natijasida 0,81gr suv hosil bo’ldi.Metallning ekvivalent massasini hisoblang.
4.Hajmi 20l bo’lgan idishda uglerod (IV)-oksid 220c da va 500kPa bosimda saqlanadi.Uning miqdorini (mol)hisoblab toping.
Kompetentlikni aniqlash uchun materiallar:
5.O’zingiz biladigan gazlardan 2tasini havoga va vodorodga nisbatan zichligini aniqlang.
II-variant.
1.8,96l karbonat angidridning massasini hisoblang.
2.Havoga nisbatan zichligi 1,59ga teng bo’lgan gazning vodorodga nisbatan zichligini hisoblang.
3.0,2gr kislorod va 3,17g galogen bilan bir xil miqdorda birikadi.Galogenning ekvivalent massasini aniqlang.
4.150c va 100,7Pa bosimdagi 4l vodorodning massasini toping.
Kompetentlikni aniqlash uchun materiallar:
5.O’zingiz biladigan gazlardan 2tasini havoga va vodorodga nisbatan zichligini aniqlang.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Izoh va qaydlar uchun
3- Nazorat ishi

Download 54.46 Kb.
  1   2   3   4
Download 54.46 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaMavzu: Atom tuzilishi. Davriy qonun va D. I. Mendeleyevning davriy sistemasi. Atom tarkibi. Yadro reaksiyalari

Download 54.46 Kb.