• Pedagogik texnologiyalarning ilmiy asoslari
 • Mavzu: pedagogik texnalogiyalarni dars jarayonida qo’lng samarali ahamiyati
  Download 394.1 Kb.
  Sana25.02.2022
  Hajmi394.1 Kb.
  #18096
  Bog'liq
  bitiruv malakaviy ish landshaftlarni tasniflash va uning amaliy ahamiyati, 87985, Лаба№5 В ПЛАНЕ отчет, 4-дарс, 2000 Учёт издержек в туризме Козырева Т.В, Xizmatlar uz mart, Мукаммал хотира

  MAVZU: PEDAGOGIK TEXNALOGIYALARNI DARS JARAYONIDA QO’LLASHNING SAMARALI AHAMIYATI

  Kompyuter injiniringi(AT-servis) yo’nalishi 610-15 guruh talabasi

  Meliqo’ziyeva Sarvinoz

  REJA:

  • 1. Pedagogik texnologiyalarning ilmiy asoslari
  • 2. O’quv jarayonini samarali boshqarish va tashkil etish asosiga qurilgan pedagogik texnologiyalar
  • 3. O’yinli texnologiyalar
  • 4. Dasturlashtirilgan o’qitish texnologiyasi

  Pedagogik texnologiyalarning ilmiy asoslari

  • Tarixan texnologiya tushunchasi texnik taraqqiyot bilan bog‘liq ravishda yuzaga kelgan va bu tushuncha san’at, hunar va fan haqidagi ta’limotga muvofiq keladi.
  • Texnologiya deganda, odatda ashyolami qayta ishlash metodlari va ishlab chiqarish jarayoni hamda ulaming ilmiy tavsiflarining majmui tushuniladi
  • Pedagogik texnologiya pedagogning talabalarga ta’sir qilishni tashkil etish bo‘yicha kasbiy ahamiyatga molik malakalar tizimini aniqlab beradi, pedagogik faoliyatning texnologikligini anglash usullarini taklif etadi.

  Pedagogik texnologiyalarning ilmiy asoslari

  V.P. Bespalko pedagogik texnologiyani amaliyotga tatbiq qilinadigan muayyan pedagogik tizimni loyihasi sifatida belgilaydi. U pedagogik tizim texnologiyalar ishlab chiqish uchun asos boladi, deb hisoblaydi. Bunda asosiy diqqat o’quv-pedagogik jarayonni oldindan loyihalashga qaratiladi, didaktik vazifa va o‘qitish texnologiyalari tushunchasidan foydalaniladi. Shu tariqa V.P. Bespalko o‘quv jarayonini loyihalash g‘oyasini ilgari suradi. Afsuski, hozirigi qadar pedagogik texnologiya va loyiha tushunchalari haqida aniqlik yo‘q.

  Pedagogik texnologiyalarning ilmiy asoslari

  «Pedagogik texnologiya — psixologik va pedagogik o‘gitlar yig‘indisi bo‘lib, shakllar, metodlar, usullar, o ‘qitish yo‘llari, tarbiyaviy vositalarning maxsus to‘plamidir. Ayni zamonda u pedagogik jarayonning tashkiliy-metodik omilini ham bildiradi≫ (B.Lixachev). «Pedagogik texnologiya — o ‘quv jarayonini amalga oshirishning mazmuniy texnikasi≫ (V.P. Bespalko). «Pedagogik texnologiya — rejalashtirilgan o ‘qitish natijalariga erishish jarayoni tavsifi≫ (I.P. Volkov). «Texnologiya ishlov berish, holatni o ‘zgartirish san'ati, mahorati, malakasi va metodlar yig‘indisi≫ (V.M. Shepel). «Pedagogik texnologiya — talaba va o ‘qituvchining ularga zarur sharoit yaratish orqali o‘quv jarayonini loyihalashtirish, tashkil etish hamda o‘tkazish bo'yicha ular pedagogik faoliyatining har tomonlama o ‘ylangan modelidir.≫(V. M. Manaxov).

  «Pedagogik texnologiya — bu ta’lim shakllarini jadallashtirish vazifasini ko‘zlagan o‘qitish va bilimlarni o‘zlashtirishning barcha jarayonlarini texnika va inson omillarida va ulaming birgalikdagi harakatlari vositasida yaratish, tatbiq etish va belgilashning izchil metodidir (YuNESKO). «Pedagogik texnologiya — pedagogik maqsadlarga erishishda foydalaniladigan shaxsiy imkoniyatlar, jihozlar va metodologik vositalarda amalda bo’lishning tizimli yig‘indisi va tartibini bildiradi(M.V.Klarin). «Pedagogik texnologiya — o‘zida turli mualliflar (manbalar)ning barcha ta’riflari mazmunini qamrab olgan mazmuniy umumlashma hisoblanadi». (G.K. Selevko). Bu ta’riflar tahlilidan pedagogik texnologiya natijani qo‘lga kiritish uchun ta’lim doirasida zarur bo‘lgan vositalar tizimini rejalashtirish va tatbiq etish degan xulosaga kelish mumkin.

  O‘yinli texnologiyalardan foydalanishning asosini talabalarning faollashtiruvchi va jadallashtinivchi faoliyati tashkil etadi. O‘yin olimlar tadqiqotlariga ko‘ra mehnat va o‘qish bilan birgalikda faoliyatning asosiy turlaridan biri hisoblanadi.


  O’yinli texnologiyalar
  O’yinli texnologiyalar

  O‘yin ijtimoiy tajribalami o‘zlashtirish va qayta yaratishga yo‘nalgan vaziyatlarda, faoliyat turi sifatida belgilanadi va unda shaxsning o‘z xulqini boshqarishi shakllanadi va takomillashadi.


  O’yinli texnologiyalar
  O‘yinli faoliyat muayyan funksiyalarni bajarishga bag‘ishlangan bo‘ladi.
  Ular quyidagilar:
  maftunkorlik;
  • kommunikativlik;
  • o'z imkoniyatlarini amalg oshirish;
  • davolovchilik;
  tashxis;
  millatla raro muloqot;
  ijtimoiylashuv.

  Jarayon sifatida o‘yin tuzilmasi (G.K. Selevko ta’biricha) quyidagilarni qamrab oladi: • o 'ynash uchun olingan rolla r ; • bu rollarni ijro etish vositasi bo’lg an o 'y in harakatlari; • predmetlarni, ya’ni haqiqiy narsalarni shartli, o 'yin narsalari o‘rnida qo'llash; • o'yinda ishtirok etuvchilarning real o'zaro munosabatlari; • o'yinda shartli ravishda yaratilgan syujet (mazmun ) — ijro sohasi.


  O’yinli texnologiyalar
  Download 394.1 Kb.
  Download 394.1 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Mavzu: pedagogik texnalogiyalarni dars jarayonida qo’lng samarali ahamiyati

  Download 394.1 Kb.