Mengaliyev qarshi-2023 Suruvchiregistrlar,tarkibivakursatgichlarhamdatatbiqi Reja
Download 106 Kb.
bet1/5
Sana23.12.2023
Hajmi106 Kb.
#127210
  1   2   3   4   5
Bog'liq
VOXID RAQAM 3
Mavzu Wordda kiritish, tahrirlash va formatlash amallari. Wortd, 10.5.20 2021-04-29 14 50 06, 168, certificate-42404 (1), 222, Методика таҳлиллари, Bino va inshoatlar arxitekturasi, 3082102037, 370-сон 18.05.2018. Arxitektura va qurilish sohasida davlat xizmatlari ko‘rsatishning ayrim ma’muriy reglamentlarini tasdiqlash to‘g‘risida, LISTENING TASK., READING TASK., 9-sinf olimp, Attestatsiya, 123, Mavzu O\'quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etish va o’tka

KAI 11-20 GURUHI A.MENGALIYEV QARSHI-2023

 Suruvchiregistrlar ,tarkibivakursatgichlarhamdatatbiqi

Reja: 
1. Registrlar va ularning turlari 
2. Registrlar turlari vatasnifi 
3. suruvchiregistrlar
4. Mikroprotsessorning sistemali registrlari 


 

Registrlarva ularning turlari 
Registrlar deb, raqamli axborotni qabul qilish, xotiradasaqlash, uni uzatish 
vashu axborotni kodini o‘zgartiradigan qurilmagaaytiladi. Registr inglizcha 
so‘zdan olingan bo‘lib, yozuv jurnali (Jurnal registratsiy) degan ma’noni anglatadi. 
Registrdaaxborot 0 va 1 raqamlarining kombinatsiyasidan iborat sonlar 
ko‘rinishida saqlanadi. Registrlar triger deb ataluvchi mantiqiy elementlar 
to‘plamidan tashkil topgan vaularning soni mashina so‘zining razryadlarsoniga 
teng bo‘ladi. Axborotdagi ikkilik kodning har birrazryadigaregistrning bittamos 
razryadi to‘g‘ri keladi. Registrlaraxborotni xotirada saqlashdan tashqari ular 
quyidagi vazifalarni ham bajaradi.
1) Sonning kodini o‘zgartirish; 
2) Axborotni o‘nggava chap istalgan razryadgasurish; 
3) Ketma-ket kodlarni parallel kodlarga almashtirish va aksincha
4) Ayrim mantiqiy amallarni bajarish;
Registrlaraxborotni yozish usuliga qarab ketma-ket vaparalel registrlarga 
bo‘linadi. Registrdaaxborotni qabul qilish, siljitish va uzatish boshqaruvchi 

impulslaryordamida amalga oshiriladi. Boshqaruvchi impulsli signallar 
konyuktorlar orqali registrlargatushadi.
Registrlaraxborotni uzatish usuliga qarab 2 turgabo‘linadi: 

 xotira (siljitmaydigan) registr; 


 siljituvchi registr. 
Siljituvchi registrlarni ko‘ramiz. Siljituvchi registr deb, boshqaruvchi taktli impuls ta’sirida ikkilik soni 
kodini bir yoki bir necha razryad o‘ngga yoki chapga siljitadigan registrga aytiladi. Razryad setkasidan chiqib ketgan son yo‘qoladi. Siljituvchi registrlar arifmetik va mantiqiy operatsiyalarni bajarish uchun ham qo‘llaniladi. Qo‘shni razryadli triggerlarorasigakechiktiruvchi elementlarulanadi. Katta razryadli trigerni hisobchining kirishiga ulangan. Son registrga 2 usuldayozilishimumkin.
Parallel kodlarda
 Ketma – ket kodlarda.
Ketma – ket kodlar bilan sonni yozishda katta razryadli trigerni hisobchining
kirishiga soni kichik razryaddan boshlab ketma – ket kodli signal impulsi 
ko‘rinishida beriladi. Har bir razryad yozilgandan keyin siljituvchi impuls beriladi. 
Natijada yozilgan ikkilik son bir razryad o‘ngga siljiydi. Siljituvchi impuls hamma 
trigerlarni 0 holatga keltiradi. Bu holda trigerlarda yozilgan birlik signal impulsi 

shu trigerlarning chiqishidan kichik razryadli trigerga ma’lum vaqt kechikib 


boradi. Trigerlardagi o‘tkinchi protsesslar tugashi bilan registrdagi ikkilik son 
(kodli signal) kichik razryadga siljiydi. Registrda soni hamma razryadlar yozib 
bulingandan keyin “o‘qish” komandasi bilan chiqishdagi kon’yunktorlar orqali 
parallel kodli shinaga uzatiladi.

Parallel kod bilan soni yozishda signal kodi kodli shinaga beriladi. 

“Siljituvchi” komandasi bilan signal kodi bir razryad o‘ngga siljiydi. N razryad 


siljitish uchun n marta siljituvchi impuls berish kerak. Shunday qilib bitta registr 
yordamida soni parallel kodini ketma – ket kodiga aylantirish mumkin. Sonni 
chapga siljitish uchun kichik razryadli trigerni birlik chiqishini kechiktiruvchi 
element orqali katta razryadli trigerni hisobchining kirishiga ulash kerak. 
Ko‘pincha EHM larda zahira siljituvchi registrlar ham ko‘p qo‘llaniladi. Hozirgi 
paytdaregistrlar integral mikrosxema ko‘rinishda ishlab chiqarilmokda.
Trigerlar, xotiravaarifmetik qurilmaning asosiy elementi hisoblanadi. U 2 ta 
turg‘un holatga ega bo‘lgan elektron qurilmadir. U ikki kaskadli simmetrik 
qarshilikli kuchaytirgichdan iborat bo‘lib kaskadlarorasida 100 % li musbat teskari 
bog‘lanishi amalga oshirilgan. Hisoblash texnikasida trigerlar xotira qurilmasi 
sifatidaqo‘llaniladi.
Trigger kirishiga beriladigan boshqaruvchi signal ta’sirida u bir turg‘un 
holidan ikkinchi turg‘un holatga o‘tadi. Uning bitta turg‘un holati mantiqiy 1 deb, 
ikkinchisi 0 deb qabul qilinadi. Trigerni kirishiga beriladigan har bir signalga 
muvofik u o‘z holatini o‘zgartirishi uchun hisobli kirish rejimi qo‘llanildi. Buning 
uchun trigerni alohidakirishlari o‘zaro birlashtirib ulanadi.
Trigerlar amalda inersiyasiz bo‘lib 1 sekunda 106 marta qayta-qayta ulanib 
turishi mumkin. Trigerlar asosida EHM larni registrlari, hisoblagichlari va 
jamlagichlari yig‘iladi. Trigerlar integral mikrosxema asosida ish chiqilmokda. 
Trigerlar axborotni saqlash usuliga ko‘ra asinxron va sinxron trigerlarga bo‘linadi.
Asinxron trigerlarda axborot vaqtning istalgan momentida kirish signalining 
o‘zgarishi bilan o‘zgarishi mumkin.
Sinxron trigerlarda ularning chiqishlaridagi axborot vaqtning aniq 
momentidasinxron signal berilgandaginao‘zgaradi. 

Download 106 Kb.
  1   2   3   4   5
Download 106 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaMengaliyev qarshi-2023 Suruvchiregistrlar,tarkibivakursatgichlarhamdatatbiqi Reja

Download 106 Kb.