Mustaqil ta’lim mashg’ulotlari
Download 163.26 Kb.
bet1/36
Sana23.07.2021
Hajmi163.26 Kb.
#15817
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

MUSTAQIL TA’LIM MASHG’ULOTLARI

Kadrlar tayyorlash milliy dasturida chuqur nazariy va amaliy bilimlar bilan bir qatorda tanlangan soha bo‘yicha mustaqil faoliyat ko‘rsata oladigan, o‘z bilimini va malakasini mustaqil ravishda oshirib boradigan, fanga ijobiy yondoshadigan holda muammoli vazifalarni to‘g‘ri aniqlab, tahlili qilib, aroitga tez moslasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Ma’lumki axborot kommunikatsiya tarmoqlari va bilimlar doirasi tez suratlar bilan kengayib borayotgan hozirgi sharoitda barcha ma’lumotlarni faqat dars jarayonida talabalarga yetkazish qiyin. Tajribalar shuni ko‘rsatadiki, talaba mustaqil ravishda shug‘ullansa va o‘z ustida tinimsiz ishlasa bilimni chuqur o‘zlashtirishi mumkin. Talabalarning asosiy bilim, ko‘nikma va malakalarini mustaqil ta’lim jarayonida shakllanadi, mustaqil faoliyat ko‘rsatish qobiliyati rivojlanadi va ularda ijodiy ishlashga qiziqish paydo bo‘ladi.

“Biofaol moddalar texnologiyasi” fani bo‘yicha talabalarni mustaqil ishini bajarishini tashkil etish, nazorat qilish va uni baholash tartibi ishlab chiqilgan.

“Biofaol moddalar texnologiyasi” fanidan mustaqil ishni tashkil etishdan maqsad talabalarning mavzularni chuqurrorq o‘rganishi, bilimlari va malakasini mustahkamlashni ta’minlash. Mustaqil ish topshiriqlari muvoffaqiyatli yakunlanishi uchun quyidagi talablar bajarilishi lozim:

-maqsad (bilimni mustahkamlash, yangi bilimlarni o‘zlashtirish, ijodiy faollikni oshirish, amaliy ko‘nikma va malakalarini shakllantirish va h.k.) aniq asoslanishi;

-vazifa va topshiriqlarning aniq-ravshan belgilanishi;

- topshiriqlarni bajarish algoritmi va metodlaridan talabalarniing yetarli darajada xabardor bo‘lishi;

- maslahat va boshqa yordam turlarining to‘g‘ri belgilanishi (yo‘llanma va ko‘rsatma berish, mavzuning mazmuni va mohiyatini tushuntirish, muammoli topshirqlarni bajarish usullari bo‘yicha tushuncha berish, ayrim muammoli momentlarni birgalikda hal qilish va h.k.);

-nazorat vaqti, shakli va turlarini aniq belgilab olish ( amaliy seminar, laboratoriya mashg‘ulotlari, konsultatsiya uchun yoki nazorat uchun) maxsus ajratilgan vaqt;

-ma’ruza, referat matni, bajarilgan topshiriqlar daftari, vaziyatli masala, keyslar to‘plami , nazorat ishlari, uy vazifasi daftari, test, maqola, prezentatsiya, mavzuga oid videoroliklar, nostandart topshiriqlar, maqola, ko‘rgazmali jixozlar va ijodiy ishlar, savol-javoblar, bajarilgan ish mazmuni va mohiyatini tushuntirib berish, yozma shaklda bayon qilish.

Fan bo‘yicha talabalarni mustaqil ishini tashkil etish, nazorat qilish va uni baholash O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida” gi qonuni va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”, hamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2009 yil 14 avgust 286 – sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan “Talabalar mustaqil ishini tashkil etish va nazorat qilish bo‘yicha Yo‘riqnoma” va Toshkent farmatsevtika instituti o‘quv – uslubiy Kengashi tomonidan tavsiya etilgan “Mustaqil ishlarni bajarish bo‘yicha usulubiy ko‘rsatmaning strukturasi bo‘yicha Yo‘riqnoma” larga belgilangan tartib va qoidalar asosida yuritish lozim.

Mustaqil ish muayyan “Biofaol moddalar texnologiyasi” fanidan o‘quv dasturida belgilangan hamda talaba tomonidan o‘zlashtirilishi lozim bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakaning ma’lum bir qismi bo‘lib, o‘qituvchi maslahati va tavsiyalari asosida auditoriyada yoki auditoriyadan tashqarida amalga oshiriladi. Ushbu uslubiy ko‘rsatmada talaba mustaqil ishini bajarish yuzasidan kafedra tomonidan savol va topshiriqlar hamda ularni bajarish bo‘yicha uslubiy tavsiyalar beriladi. Fanning xususiyatidan kelib chiqib mustaqil ish turlari bo‘yicha topshiriqlar ishlab chiqiladi.

“Biofaol moddalar texnologiyasi” fani bo‘yicha mustaqil ta’limni ishchi dastur asosida ajratilgan umumiy soatni tashkil etadi.
Download 163.26 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
Download 163.26 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaMustaqil ta’lim mashg’ulotlari

Download 163.26 Kb.