• O‘lchash jarayoni sxemasi.
 • O‘lchash turlari.
 • Etalonlarning tabaqalanishi va turlari
 • O‘lchash asboblarining asosiy metrologik tavsiflari
 • Asbob ko‘rsatishining variatsiyasi
 • O‘lchash usullari va vositalari Reja: Reja
  Download 0.49 Mb.
  Sana19.02.2024
  Hajmi0.49 Mb.
  #159085
  Bog'liq
  1504082076 66567
  AXSAN, 3-4-5-Amaliy mashgulot, Tarmoq prosessorlari, Angliyada Plantagenet sulolasining hukmronligi, 10-sinf-konspekt-new, Dori vositalari xaqida tushuncha dorilarning boshqa omillar bilan uzaro munosabati, 1.Jahon tarixi kafedrasi. Kurs ishi umumiy talablari, Unli va undosh tovushlar tasnifi, Orfoepiya, 8-Amaliyot, Assembler tilida dasturlash, Davlatov Asatilla, oraliq, 100-ehtimolliklar-nazariyasi, Редкие газы

  O‘lchash usullari va vositalari

  Reja:

  Reja:

   • O‘lchash turlari va usullari
   • O‘lchash vositalari va ularning turlari.
   • Etalonlar, ularning tabaqalanishi.
   • O‘lchashlarning sifat mezonlari.
   • O‘lchash xatoliklarining tabaqalanishi.
   • Muntazam xatoliklar, ularni kamaytirish usullari.

  O‘lchash deb, shunday solishtirish, anglash, aniqlash jarayoniga aytiladiki, unda o‘lchanadigan kattalik fizikaviy tajriba, ya‘ni eksperiment yordamida, xuddi shu turdagi, birlik sifatida qabul qilingan miqdori bilan o‘zaro solishtiriladi.

  O‘lchash – bu umuman har xil kattaliklar to‘g‘risida informatsiya qabul qilish, o‘zgartirish demakdir. Bundan maqsad izlanayotgan kattalikni son qiymatini qo‘llash, ishlatish uchun qulay formada aniqlashdir.

  O‘lchash jarayoni sxemasi.

  O‘lchash natijasi – o‘lchanayotgan kattalikning son qiymatini o‘lchash birligiga ko‘paytmasi tariqasida ifodalanadi:

  • Х = n(х),
  • bu yerda: X – o‘lchanadigan kattalik;
  • n – o‘lchanayotgan kattalikning qabul qilingan o‘lchov birligidagi son qiymati;
  • (х) – o‘lchash birligi.
  • O‘lchash fan va texnikaning qaysi sohasida ishlatilishiga qarab, u aniq nomi bilan yuritiladi: elektrik, mexanik, issiqlik, akustik va h.k.

  O‘lchash turlari.

  O‘lchash vositalari va ularning turlari

  O‘lchovlar – keng tarqalgan o‘lchash vositalaridan hisoblanadi. O‘lchov deb, kattalikning aniq bir qiymatini hosil qiladigan, saqlaydigan o‘lchash vositasiga aytiladi. Masalan, tarozi toshi, elektr qarshiligi, kondensatori va shu kabilarni o‘lchovlarga misol qilib olishimiz mumkin

  Etalon deb, kattalikning o‘lchamini hosil qilish, saqlash va uni boshqa o‘lchash vositalariga uzatish uchun xizmat qiladigan o‘lchovlarga aytiladi. Kattalikning birligi etalondan razryad etalonlariga uzatiladi, ulardan esa pog‘onasimon tarzda ishchi o‘lchash vositalariga uzatiladi.

  • Etalonlarning tabaqalanish pog‘onasi quyidagicha joylashgan:
  • – birlamchi etalonlar;
  • ikkilamchi etalonlar;
  • – ishchi etalonlar.

  Etalonlarning tabaqalanishi va turlari

  O‘lchash xatoliklarining turlarga bo‘linishi

  O‘lchash asboblarining aniqlik klasslari

  Odatda o‘lchash asbobi olinadigan natijaga kirituvchi xatoligini oldindan belgilash uchun xatolikning me’yorlangan qiymatidan foydalaniladi. Xatolikning me’yorlangan qiymati deganda berilgan o‘lchash vositasiga tegishli bo‘lgan xatolikni tushunamiz. Alohida olingan o‘lchash vositasining xatoligi har xil, muntazam va tasodifiy xatoliklarining ulushi esa turlicha bo‘lishi mumkin.

  O‘lchash asboblarining asosiy metrologik tavsiflari

  • Har qanday o‘lchash asbobini tanlashda eng avvalo uning metrologik tavsiflariga e’tibor berishimiz lozim bo‘ladi.
  • O‘zgartirish funksiyasi – buni analogli o‘lchash asboblarida shkala tenglamasidan ham bilishimiz mumkin. Tanlanayotgan asbobda o‘zgartirish funktsiyasi chiziqli bo‘lishi qaydnomalarni olishni osonlashtiradi, sub’ektiv xatoliklarni esa kamaytiradi.

  Asbob ko‘rsatishining variatsiyasi

  o‘lchanayotgan kattalikning biror qiymatini, o‘lchash sharoitini o‘zgartirmagan holda, takror o‘lchaganda hosil bo‘ladigan eng katta farqdir va u quyidagicha aniqlanadi

  O`LCHASH SEZGIRLIGI.


  Umuman sezgirlik – bu o‘lchash vositasining tashqi signalga nisbatan ta’sirchanligi, sezuvchanligidir. Umumiy holda sezgirlik o‘lchash vositasining chiqish signali orttirmasini, kirish signali orttirmasiga nisbatidan aniqlanadi:
  Bevosita ko‘rsatuvchi asboblar uchun sezgirlik asbob qo‘zg‘aluvchan qismining og‘ish burchagini o‘lchanadigan kattalik bo‘yicha birinchi hosilasi bo‘lib, quyidagicha ifodalanadi:
  S = d /dx,
  bu yerda d – asbob qo‘zg‘aluvchan qismining og‘ish burchagi.
  Download 0.49 Mb.
  Download 0.49 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O‘lchash usullari va vositalari Reja: Reja

  Download 0.49 Mb.