• MAVZU: MA’LUMOTLAR IFODALASH BOSQICHLARI. MA’LUMOTLAR TOYIFALARI
 • O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar
  Download 356.54 Kb.
  Pdf ko'rish
  bet1/5
  Sana23.12.2023
  Hajmi356.54 Kb.
  #127293
    1   2   3   4   5
  Bog'liq
  MT1
  Metodik tavsiya


  O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar 
  vazirligi 
  MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT 
  TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI SAMARQAND FILIALI 
  “KOMPYUTER INJINIRINGI” FAKULTETI 
  “AXBOROT TEXNOLOGIYALARI” KAFEDRASI 
  “Ma’lumotlar tuzilmasi va algoritmlar” fanidan 
  AMALIY ISHNI BAJARISHGA 
  MUSTAQIL ISH 1 

  MAVZU: MA’LUMOTLAR IFODALASH BOSQICHLARI. MA’LUMOTLAR TOYIFALARI
  Fan o‘qituvchisi: Ibrohimova Z.E 
  Tayyorladi: ABSALIYEV Marufjon 
  S a m a r q a n d _ 2023 


  Asosiy tushuncha va ta’riflar 
  Ma’lumotlar tuzilmasi - bu xotirada tashkil etiladigan elementlar yig‘indisi bo‘lib, ular ustida dastur 
  yordamida amallar bajariladi. 
  Ma’lumotlar tuzilmasi - bu bironta toifaga tegishli bo‘lgan va o‘zaro ma’lum munosabatga ega bo‘lgan 
  elementlar to‘plamiga aytiladi. 
  Ma’lumot - bironta qiymat yoki qiymatlar to‘plami hisoblanadi. Misol uchun bu bironta eksperiment 
  natijalari, yoki talabalarning imtixon ballari bo‘lishi mumkin. 
  Ma’lumotlar tuzilmasi elementi - bu qiymatlar to‘plamining bir bo‘lagi hisoblanadi. Tuzilma elementi - 
  qiymatlar jamlanmasi bo‘lib, misol uchun
  talabalarning ismi, sharifi, yoshi har bir fandan olgan baxosi va x.k. larni keltirish mumkin. Elementlar 2 
  ga bo‘linishi mumkin: 
  -Element sifatida ma’lumotlar guruhi olib qaraladi. Bunda elementlar yana qism bo‘laklarga bo‘linishi 
  mumkin. Masalan, ota-onalar maydoni talabalarning ota va onalari xaqida ma’lumot saqlaydigan alohida 
  maydonlardan tashkil topadi. 
  -Elementar, ya’ni bo‘linmas, bunda element qism bo‘laklarga ajratilmaydi. 
  Obyekt - bu xususiyatlar va attributlariga ega bo‘lgan va bu xususiyatlarga qiymat qabul qilishi mumkin 
  bo‘lgan tuzilma hisoblanadi. Masalan, talaba bu obyekt deb qaralishi mumkin tuzilma. 
  Maydon - bu obyektlarning attributlari yoki xususiyatlarini ifodalovchi tushuncha bo‘lib, sonli yoki son 
  bo‘lmagan qiymatlarni o‘zlashtirishi mumkin. 
  Yozuv - bu bironta obyektga tegishli turli toifadagi maydonlar to‘plamidir. 
  Fayl - bu bir-biriga bog‘liq bo‘lgan yozuvlar to‘plamidir. Masalan, barcha talabalar xaqidagi yozuvlarni o‘z 
  ichiga olishi mumkin, 
  Kalit - bu yozuvdagi maydon bo‘lib, aynan shu yozuvni boshqa yozuvlardan ajratib turishga xizmat qiladi
  uning qiymati boshqa yozuvlarda takrorlanmas hisoblanadi. Ba’zida bittadan ko‘p maydonlar qiymatlari 
  elementlararo betakror bo‘lishi mumkin va bunga karrali kalit deyiladi. Ko‘pincha asosiy kalit 
  hisoblanadigan bitta maydon ma’lumoti ishlatiladi va u boshlang‘ich kalit deyiladi, qolganlari esa 
  alternativ kalit deyiladi. Ba’zida esa yozuvlaning yagona qiymatlatli kalit maydonni yo‘qligi sababli kalit 
  sifatida bir nechta maydonlar olinadi va ularga tarkibli kalit deyiladi. Eng yomon holatda, ba’zan shunaqa 
  bo‘lishi mumkinki, bironta maydon kalit bo‘la olmasa, har bit elementga qo‘shimcha, qiymati yagona 
  bo‘lgan kalit maydon kiritiladi. 
  Ma’lumotlar toifasi - qandaydir qiymatlar yig‘indisi bo‘lib, ular ustida ma’lum amallar o‘rinli bo‘ladi. 
  Ma’lumotlar toifalari dasturda oldindan aniqlangan yoki foydalanuvchi tomonidan aniqlangan bo‘lishi 
  mumkin va quyidagi aspektlarni nazarda tutadi. 
  2. Ma’lumotlarni tasvirlash bosqichlari 
  Odatda, ma’lumotlarni tasniflash quyidagi ko‘rinishdagi bosqichlarga ajratiladi: 
  1) 
  abstrakt (matematik) bosqich; 
  2) 
  mantiqiy bosqich; 
  3) 
  fizik (jismoniy) bosqich. 
  Ma’lumki, ixtiyoriy obyekt, xodisa yoki biror bir jarayon tadqiq qilinayotganda uning modeli qurib 
  olinadi. Model turlicha bo‘lishi mumkin, masalan, matematik model, fizik model va boshqa modellar. 
  Obyekt, xodisa yoki biror bir jarayonni matematik model qurildi degani o‘sha qaralayotgan tizimni 
  ma’lum bir matematik qonuniyatlar orqali, ya’ni matematik formulalar orqali ifodalanishidir. 
  Mantiqiy bosqichda ma’lumotlar tuzilmasini biror bir dasturlash tilida ifodalanishi tushuniladi. 
  Fizik(jismoniy) bosqichda esa in formats'on obyektni mantiqiy tavsiflanishiga mos ravishda Kompyuter 
  xotirasida akslantirilish tushiniladi. Kompyuter xotirasi chekli bo‘lganligi sababli, xotirani taqsimlash va 
  uni boshqari muammosi yuzaga keladi. 
  Yuqoridan ko‘rinib turibdiki, mantiqiy bosqich bilan fizik bosqichlar bir biridan farq qiladi. Shu sababli, 
  hisoblash tizimlarida mantiqiy bosqichni fizik bosqichga va aksincha, fizik bosqichni mantiqiy bosqichga 
  akslantirish muamosi vujudga keladi. 
  1-rasm. MMT ustida amallar 


  Bu yerda MMT - mantiqiy ma’lumotlar tuzilmasi; FMT - fizik ma’lumotlar tuzilmasi; 
  Abstrakt bosqichda ihtiyoriy tuzilmani  juftlik korinishda ifodalash mumkin, bu erda D - 
  elementlarning chekli to‘plami bo‘lib, ular, ya’ni elementlar ma’lumotlar turlari yoki ma’lumotlar 
  tuzilmasi bo‘lishi mumkin, R 

  esa munosabatlar to‘plami bo‘lib, mazkur munosabatlar hususiyatlari abstrakt bosqichda 
  ma’lumotlar tuzilmalarini turlarini aniqlaydi. 
  3. Ma’lumotlar tuzilmasini klassifikatsiya qilish 
  Ma’lumotlar tuzilmasini asosiy ko‘rinishlari (turlari): 
  1) 
  To‘plam - munosabat to‘plami bo‘sh R=0 bo‘lgan elementlar majmuasi. 
  2) 
  Ketma-ketlik - shunday abstrakt tuzilmaki, bunda R to‘plam faqatgina bitta chiziqli 
  munosabatdan iborat (ya’ni, birinchi va ohirgi elementdan tashqari har bir element uchun o‘zidan oldin 
  va keyin keladigan element mavjud. 
  3) 
  Matritsa - shunday tuzilmaki, bunda R munosabatlar to‘plami ikkita chiziqli munosabatdan 
  tashkil topgan bo‘ladi. 
  4) 
  Daraxt - bunda R to‘plam iyerarxik tartibdagi bitta munosabatdan tashkil topgan bo‘ladi.
  5) 
  Graf - bunda R munosabatlar to‘plami faqatgina bitta binar tartibli munosabatdan tashkil topgan 
  bo‘ladi. 
  6) 
  Gipergraf - bu shunday ma’lumotlar tuzilmasiki, bunda R to‘plam ikki yoki undan ortiq turli 
  tartibdagi munosabatlardan tashkil topgan bo‘ladi. Foydalanuvchi dasturida va kompyuter hotirasida MT 
  klassifikatsiya qilish 
  2-rasm. MT klassifikatsiyasi 
  MT klassifikatsiya qilishda asosiy belgi bu ma’lumotlar tuzilmasini dastur ishlashi mobaynida o‘zgarishi 
  hisoblanadi. Masalan, agar dastur bajarilishi mobaynida elementlar soni va/yoki ular orasidagi 
  munosabatlar o‘zgarsa, u holda bunday MT dinamik ma’lumotlar tuzilmasi, aks holda statik ma’lumotlar 
  tuzilmasi deyiladi. 
  Ma’lumotlar tuzilmasiga misollar:
  Ma’lumki, matematikada o‘zgaruvchilarni, ularning ba’zi bir kerakli tavsiflariga mos ravishda 
  klassifikatsiya qilish qabul qilingan. O‘zgaruvchilarga misol sifatida quyidagilarni keltirib o‘tish mumkin: 
  haqiqiy o‘zgaruvchilar, kompleks o‘zgaruvchilar, mantiqiy o‘zgaruvchilar, bundan tashqari ba’zi bir 
  qiymatlarni qabul qiluvchi o‘zgaruvchilar va boshqalar. Ma’lumotlarni qayta ishlashda ularni 
  klassifikatsiya qilish ham katta ahamiyatga ega. Bu yerda ham klassifikatsiya qilinayotganda har bir 
  konstanta, o‘zgaruvchi, ifoda yoki funksiya biror bir toifarga tegishli bo‘ladi degan tamoyilga asoslanadi. 


  MA’LUMOTLAR IFODALASH BOSQICHLARI. MA’LUMOTLAR TOYIFALARI 

  Download 356.54 Kb.
    1   2   3   4   5
  Download 356.54 Kb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar

  Download 356.54 Kb.
  Pdf ko'rish