• Ekologik ta’lim metodikasi test savollari
 • Bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish fanidan test savollari.
 • Pop pedagogika kollejida mutaxassislik oid maxsus fanlardan test savollari
  Download 181 Kb.
  bet2/4
  Sana19.07.2023
  Hajmi181 Kb.
  #76969
  1   2   3   4
  Bog'liq
  Поп пед 100 talik test
  5.11.Тошкент пед.коллеж концеп, Поп пед xammasi
  Жавоблар

  Savol

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  Javob

   A   A

  D

  A  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  B

  D

  A

  A

  A

  B

  D

  A  Savol

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  Javob

   B

  D

  D

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  B

  B

  C

  A

  A

  D

  B

  A

  B

  A

  A

  C

  B

  C

  D

  A  Savol

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  Javob  B

  C

  C

  D

  C

  A

  C

  D

  A

  C

  B

  A

  C

  A

  B

  A

  C

  C

  C

  A

  A

  A

  C

  C  Savol

  76

  77

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

  100

  Javob  B

  B

  C

  A

  C

  D   D

   B   A

   C

   D

   A

   D

   C  A

  Ekologik ta’lim metodikasi test savollari
  1.Ekologiya faniga buyuk mutaffakirlardan kim asos solgan?

  A) Al-Xorazmiy, Paskal B) Ibn Sino, Gipokrad


  C) Arestotel,Arhimed *D) Ernest Gekkil, Ibn Sino

  2.Ekologiya nechta bo`limga bo`lib o`rganiladi?


  A) 2 ta B) 3 ta


  *C) 4 ta D) 6 ta

  3.Ekologiya so’zining ma’nosi nima?


  A) Arabcha “ekogi”-oila,makon; logik –o’rganaman degani


  B) Nemischa “oyko”-turar joy;logo-fan degani
  C) Forscha “oyna”- yashash joyni o’rganmoq
  *D) Yunoncha “oykos” – uy,yashash joyi, maskan; logos-fan degani

  4."Sinekologiya" so`zi qanday manoni bildiradi?


  *A)Birlikda B)Yashash


  C)Tiriklik D)Tirilish


  5.Populyatsiya ekologiyasi qaysi so’zdan olingan?

  A) Uy,joy degani. *B) Aholi degani.


  C) Jamoa degani. D) Insoniyat degani.

  6. Nechanchi asrda ekologiya fan sifatida ajralib chiqqan?


  A) XIX asrda B) XVII asrda


  *C) XX asrda D) XXI asrda

  7. Kim tomonidan “Inson ekologiyasi” fan sifatida tanildi?


  *A) Bortes va Park tomonidan. B) Bortes tomonidan.


  C) Park tomonidan D) Ernest Gekkel tomonidan

  8. Asosiy ekologik sohalar nechta?


  A) 12 B) 14


  C) 10 * D) 17

  9. Nechanchi yilda “Inson ekologiyasi” fanga kiritildi?


  A) 1919 yilda *B) 1921 yilda


  C) 1920 yilda D) 1922 yilda

  10. Ijtimoiy ekologiya qanday vujudga kelgan?


  *A) Inson ekologiyasi B) Global ekologiyasi


  C) Qishloq xo’jalik ekologiyasi D) O’simlik ekologiyasi

  11.Tabiatdagi narsalar necha qismdan iborat ?


  * A) 2 B) 4 C) 6


  12. Tirik organizmlar yig’indisini V.I.Vendavskiy nima deb atadi ?


  * A) “Hayot qobig’i” B) “Tirik modda” C) A javob to’gri
  13. Biosferaning ikkinchi tarkibiy qismi nima?
  A) “Tirik modda” B) “O’lik modda” C) “Hayot qobig’i”
  14. Qanday fan biologiya geografiya fanlar singari mustaqil fan ?
  * A) Ekologiya B) Sifalogiya C) Aufalogiya
  15. Ekologiyaga tushunchasini fanga birinchi bolib kim tomonidan kiritilgan ?
  A) redenek Uak Kanzil
  * B) E.Gekkel C) Ibn Sino
  16. 847-yilda Muhammad Al Xorazmiy qanday asar yozgan ?
  * A) “Kitob surat al-arz” B) “Saydona” C) “Tib qonunlari”
  17. Farobiyning turli sohalarga oid nechta asarining nomi kiritilgan ?
  A) 160 * B) 180 C) 120
  18. Ibn sinoning nechta asari mavjud ?
  * A) 450 B) 240 C) 160
  19. Umumiy ekoloogiya nechta bilimga bo’linadi ?
  A) 10 B) 6 * C) 4
  20. Senekologiya so’zining ma’nosi nima ?
  A) “Aholi” * B) “Bilikda” C) “O’zi”
  21. Biosfera qanday so’zdan olingan ?
  * A) yunoncha B) Lotincha C) Arabcha
  22. Biosferani kim fanga kiritgan ?
  * A) E. Zyuss B) V.I. Vernadskiy C) E. Gerkel
  23. Biosfera tushunchasini nechanchni yilda kiritgan ?
  A) 1876 B) 1873 * C) 1875
  24.Kichik yosh guruh necha yoshni tashkil etadi?
  A)1-2 * B) 3-4 S) 7-5
  25.Autekologiya sozining ma’nosi nima?
  A )Inglizcha so’z bolib o’zi degan ma’noni bildiradi.
  *B)Autos yunoncha so’z bolib o’zi degan ma’noni bildiradi.
  S)Sin yunoncha so’z bo’lib aholi degan ma’noni bildiradi.

  Bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish fanidan test savollari.
  1.3 yoshga to`lgan bolalar mashg`ulot qanday usulda o`tkaziladi?
  *a)O`yin va topshiriq bajarish usulida
  b) Sh`er va ertaklar o`qib berish usulida
  s)Sanoqni o`rgatish usulida
  d)Harakatli o`yinlar o`rgatish usulida
  2. Asosiy matematik tushunchalar qaysilar?
  *a) miqdor va son tushunchalari, kattalik, shakl, joyni bilish, vaqtni idrok qilish
  b) kattalik, shakl, joyni bilish, vaqtni idrok qilish
  s) miqdor va son tushunchalari, kattalik, shakl, joyni bilish, vaqtni idrok qilish, uzunlik
  d) miqdor va son tushunchalari, kattalik, shakl, joyni bilish, vaqtni idrok qilish, to’rtburchak
  3.Ikkichi kichik guruhda matematika mashg`ulotlari o`quv yili boshidan boshlab haftasiga necha marta o`tkaziladi.
  a)1 marta
  *b)2-3 marta
  s)4 marta
  d)3 marta
  4.Kichik bog’cha yoshidagi bolalarga miqdor haqidagi tasavvurlarini shakllantirish uchun qaysi faoliyatdan keng foydalaniladi.
  a)taqqoslash
  b)o`yin va o`yin mashqlari
  *s)taqqoslash bilan o`yin
  5.Kichik guruhda matematika mashg`uloti necha minutdan oshmasligi kerak.
  a)10 minut
  b)5 minut
  s)15 minut
  *d)20 minut
  6. O`rta guruhda mashg`ulot necha daqiqa davom etadi.
  a)15 daqiqa
  b)20 daqiqa
  *s)25 daqiqa
  d)30 daqiqa
  7.Matematika mashg`ulotida bolalarni olgan bilimlariga qarab mustahkamlash maqsadida qanday mashqlardan foydalaniladi?
  a)hech qanday mashqdan foydalanilmaydi
  *b)didaktik o`yinlardan foydalaniladi
  s)jismoniy mashqlardan foydalaniladi
  d) harakatli o`yinlardan foydalaniladi

  8. Mashgu`lotning tuzilishi asosan nimalardan iborat?


  a)mashg`ulot vaqtiga va soatiga
  b)bolalar yoshiga
  s)dasturiy bilimlar hajmiga
  *d)dasturiy bilamlar mazmuniga, ko`rgazmaliliga, tegishli bo`lim va ko`nikmalarni o`zlashtirish saviyasiga
  9.Elemental matematika tasavvurlarini o`stirish metodikasi. Dastlab qaysi fan bilan birgalikda bo`lgan?
  *a)umumiy psixologiyalar bilan
  b)matematika bilan
  s)umumiy pedagogika bilan
  d)jismoniy tarbiya bilan
  10.Matematika mashg`ulotida didaktik o`yinlarni ahamiyati qanday?
  a)bolalarni jismonan sog`lom bo`lishi bilan
  *b)matematik tasavvurlarni rivojlantirish
  s)faqat sanashni bilish uchun
  d)qo`shish va ayrish uchun
  11.Aylana va doiraning qanday farqi bor?
  *a)doiraning ichi to`la, aylananiki esa bo`sh
  b) ikkalasiham bosh
  s)aylana va doiraning farqi yo`q
  d)ikkalasi ham bir xil
  12.To`rtburchakning burchaklari nechta ?
  a)3 ta *b)4 ta s)5 ta d)6 ta
  13.Madinaning 3 ta oppoq quyoni bor onasi yana uchta quyon olib keldi. Singlisi esa undan 4 tasini olib qo`ydi demak Madinaning nechta quyoni qoldi?
  a)unda qolmadi b)4 ta * s)2 ta d)3ta
  14.O`quvchilar bir hafta yetti kundan iborat o`qish kuni esa olti kundan iborat. Demak hafta kuni ko`pmi yoki o`qish kuni?
  a) o`qish kuni *b) hafta kuni s)hamma kun teng d)hafta kuni oz
  15. Ahror yetti yoshda Abror ukasi uch yoshda. Akasi ukasidan necha yosh katta?
  *a)4 yosh b)7 yosh s)6 yosh d)5 yosh
  16.O`ng qo`limda ikkita uchburchak, chap qo`limda esa uchta to`g`ri burchak bor. Ikkala qo`limda nechta shakl bor?
  a)6 ta *b)5 ta s)3 ta d)7 ta
  17. To`rtburchak bilan uchburchakning farqi nima?
  *a)to`rtburchakning burchagi 4ta, uchburchakning 3 ta bo`ladi
  b)ikkalasiham bir xil
  s)hammasi to`g`ri
  d)shakllari bir xil
  18.Bir yilda nechta oy bor?
  a)4 ta b)7 ta *s)12 ta d) to`g`ri javob yo`q
  19. Yozning ikkinchi oyi nima?
  *a)iyul b)iyun s) may d)avgust
  20.Tovuq bir oyoqda turganda ikki kilogram. Ikkita oyoqda turganda necha kilogram bo`ladi?
  a)4 kilogram *b) 2 kilogram s)3 kilogram d) a to`g`ri
  21.Fazoviy tushunchalar qaysi guruhda o`rgatiladi.
  a)ikl yosh guruhda *b)kichik guruhda s)o`rta guruhda d)katta guruhda
  22.Matematika mashg`uloti o`rta guruhlarda necha soat belgilangan?
  a)30soat *b)36soat s)71 soat d)56 soat
  23. Fazoviy tushunchalar qaysilar?
  a) o`ng va chap son *b)o`ng, chap, baland s)o`ng, chap, kattalik d) sayyora va fazo
  24.MTT sanoq qanday o`rgatiladi.
  a)O`yinchoqlar bilan sanaladi b)ayiq bilan sanaladi
  *s)prednetlar bilan sanaladi d)o`rgatilmaydi
  25.Matematika mashg`ulot jadvalidagi o`rni
  a) dushanba, shanba
  b) dushanba, seshanba
  s)seshanba, chorshanba
  d)payshanba, juma


  Download 181 Kb.
  1   2   3   4
  Download 181 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Pop pedagogika kollejida mutaxassislik oid maxsus fanlardan test savollari

  Download 181 Kb.