• Kalit so’zlar
 • FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YHATI
 • Prospects of development of science and education
  Download 0.75 Mb.
  Pdf ko'rish
  Sana31.10.2023
  Hajmi0.75 Mb.
  #91283
  Bog'liq
  56-59
  Dehqonchilik, Mustaqil ishlar mavzusi, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис, 1-ekonometrika MT 531-532-533-21, Adabiyot fanidan 4-semestr uchun test topshiriqlari, Integratsiya 2-ma\'ruza, Doc1, 5-Модель, 58545566, 22Чориев Ж. ДИСС такдимот 051222, AYDOS, lets-have-breakfast-oneonone-activities-tests-warmers-coolers 7882, Xujjat, 2 5201897787133801844, Pardayeva Xolida


  “PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF 
  SCIENCE AND EDUCATION” 
  56 
  PSIXOLOGIYANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI 
   
  Raximova Gulchexra Zarifboy qizi 
  Urganch Davlat Universiteti 
  Annotatsiya: Ushbu maqolada psixologiyaning qisqacha tarixi, kimlar 
  tomonidan o’rganilganligiga to’xtalingan. Shu bilan bir qatorda zamonaviy 
  psixologiya yo’nalishlari haqida so’z yuritiladi. 
  Kalit so’zlar: psixologiya, ruhiy bosqich, eksperimental psixologiya, psixologiya 
  laboratoriyasi, insonlarning ruhiy holati, ruhning rivoj darajasi, karma, chakralar. 
  Qadim-qadimdan insonlar o'zi haqida, shu bilan birga, o'z ichki olamida 
  bo'layotgan ruhiy jarayonlar bilan bog'liq savollarga javob topishga harakat qilib 
  kelgan. Va bu o'z o'rnida biz sevib o'rganadigan psixologiya faniga asos solinishiga 
  sabab bo'lgan. Psixologiya ajoyib fan. Shu bilan birga, u ham yosh, ham eng qadimiy 
  fanlardan biridir. "Psixologiya" atamasi tom ma'noda ruh haqidagi fan degan ma'noni 
  anglatadi (Psyche — ruh; logos =fan) [3]. 
  Ilgari psixologiya metafizikaning bir qismi bo'lib, ruhning tabiati, kelib chiqishi 
  va taqdiri bilan shug'ullangan. U ratsional psixologiya deb ataldi. Ammo zamonaviy 
  psixologiya empirikdir va ruh bilan bog'liq muammolar bilan shug'ullanmaydi [3]. 
  Allaqachon antik davr faylasuflari zamonaviy psixologiya uchun shaxsiy bo'lgan 
  muammolar haqida o'ylangan. Ruh va o'zaro bog'liqligi, idrok, xotira va fikrlash 
  masalalari; ta'lim va tarbiya, inson xulq-atvorining his-tuyg'ulari va motivatsiyasi va 
  boshqa ko'plab savollar Yunonistonda birinchi falsafiy maktablar paydo bo'lganidan 
  keyin miloddan avvalgi 6-7-asrlarda olimlar tomonidan ilgari surilgan. Ammo eski 
  mutafakkir psixolar zamonaviy ma'noda emas edilar. Psixologiya fanining ramziy 
  tug'ilgan kuni 1879 yil, Vilgelm Vundt tomonidan Germaniyaning Leyptsig shahrida 
  birinchi eksperimental laboratoriya kashf etilgan yil. Shu vaqtgacha psixologiya 
  spekulyativ fan bo'lib qoldi. Va faqat V. Vundt psixologiya va eksperimentni 
  birlashtirish erkinligini oldi. V.Vundt uchun psixologiya ong haqida fan edi. 1881 yilda 


  “PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF 
  SCIENCE AND EDUCATION” 
  57 
  laboratoriya negizida eksperimental psixologiya instituti ochildi (hali ham mavjud), u 
  davlat ilmiy markaz, balki psixologlar xalqaro markaziga aylandi [2;7]. 
  Uygʻonish davrida Leonardo da Vinchi, X. Vives kabilar Psixologiya rivojiga oʻz 
  hissalarini qoʻshdilar. 18-asrga kelib M. V. Lomonosov, A.N. Radishchev, G. S. 
  Skovoroda, T. Gobbs, B. Spinoza, G. Leybnits. J. Lokk, K. A. Gelvetsii, P. A. Golbax, 
  D. Didro psixologiyada bir talay kashfiyot qildilar, uni amaliy maʼlumotlar bilan 
  boyitdilar.
  Psixologiya taraqqiyotida umuman XIX asrdagi eksperimentlar alohida ahamiyat 
  kasb etdi. Bu davrda psixologik real voqelikni oʻrganish uchun metodlar majmuasi 
  qoʻllana boshlandi: kuzatish, laboratoriya eksperimenti, tabiiy eksperiment, faoliyat 
  natijasini tahlil qilish, ruhiy jarayonlarni modellashtirish genetik metodi, test, ekspert 
  baholash, intervyu, anketa, soʻrovnoma, tarjimai hol va h.k. XIX asr oxiri —XX asr 
  boshlarida qator psixologik ilmiy maktablar, hamda yoʻnalishlar vujudga keldi: 
  bixeviorizm, geshtaltpsixologiya, personalizm, freydizm va h.k. psixologiyaning 
  rivojiga I. M. Sechenov (psixikaning reflektor tabiati), I. P. Pavlov (oliy nerv faoliyati) 
  taʼlimotlari muhim hissa boʻlib qoʻshildi. Rossiyada V. M. Bexterev eksperimental 
  laboratoriyasi (Qozon, 1885), Harkov universiteti va N. N. Langening Odessadagi 
  laboratoriyasi, 
  G.Chelpanovning 
  Kiyevdagi, 
  S. Korsa-kovning 
  Moskvadagi, 
  keyinchalik V. M. Bexterev, A. Lazurskiy, A. Nechayevlarning Peterburgdagi, V. 
  Chijning Yuryev (Tartu, Estoniya)dagi eksperimental laboratoriyalari psixolgiya 
  taraqqiyotiga alohida taʼsir oʻtkazdi. 1912-yil Moskva universitetida Psixologiya 
  instituti ochildi. Shu yili I. A. Sikorskiy tomonidan Kiyevda jahonda birinchi marta 
  Bolalar psixologiyasi instituti tashkil qilindi. XX asr ning 1-yarmida Rossiyada K. N. 
  Kornilov, P. P. Blonskiy va boshqa psixolog olimlar dialektikaga asoslangan ilmiy 
  psixologiyani 
  yaratishga 
  kirishdilar. 
  Hozirgi zamon psixologiyasi koʻp tarmoqli psixologik bilimlar tizimidan iborat 
  fan hisoblanib, oʻzining tadqiqot predmetiga ega boʻlgan koʻplab sohalardan tashkil 
  topgan: umumiy psixologiya, aviatsiya psixologiyasi, harbiy psixologiya, differensial 
  psixologiya, psixofiziologiya, muhandislik psixologiyasi, kosmik psixologiya, huquq 


  “PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF 
  SCIENCE AND EDUCATION” 
  58 
  psixologiyasi, tibbiyot psixologiyasi, neyropsixologiya, patopsixologiya, pedagogik 
  psixologiya, mehnat psixologiyasi, sport psixologiyasi, maxsus psixologiya, ijodiyot 
  psixologiyasi, 
  menejment 
  psixologiyasi, 
  marketing 
  psixologiyasi, 
  ijtimoiy 
  psixologiya, yosh psixologiyasi, tashkiliy psixologiya, din psixologiyasi, oila 
  psixologiyasi, psixologiya tarixi, genetik psixologiya, amaliy psixologiya, 
  eksperimental psixologiya, kasb psixologiyasi, psixolingvistika, siyosiy psixologiya va 
  boshqa psixologiyaning tarmoqlarga ajralishining asosiy sababi uning tarkibida 
  tadbiqiy sohalar vujudga kelishidir. Psixologiya sanoatda, jamiyat boshqaruvida, taʼlim 
  tizimida, sogʻliqni saqlash, madaniyat, sport, transport, radio, televideniye va boshqa 
  tuzilmalarda muhim masalalarni hal qilishda faol ishtirok qilmoqda. Psixologiya 
  erishgan yutuqlari shaxs imkoniyatlarini roʻyobga chiqarish va ularni harakatga 
  keltirishda alohida ahamiyat kasb qilmoqda hamda shu asnoda mehnat samaradorligini 
  oshirishga taʼsir oʻtkazmoqda. Zamonaviy psixologiyada elektron-hisoblash texnikasi, 
  elektr va kimyoviy vositalar yordami bilan psixikani chuqur oʻrganish kabilar 
  qoʻllanilmoqda. Psixologiyada insonni, uning ruhiy kechinmalarini, rivojlanish 
  bosqichlarini, kognitiv faoliyatini o’rganishda bir nechta metodlar qo’llaniladi. 
  Shulardan biri, oʻzini-oʻzi kuzatish (introspeksiya) metodi atrofida keskin baxslar 
  davom etmoqda. Baʼzi yoʻnalishdagi psixologlar uni tadqiqot oʻtkazishning asosiy 
  metodi deb taʼkidlasalar, boshqalari esa uning cheklanganligini eʼtirof qiladilar, buning 
  oʻrniga obʼyektiv metodlardan foydalanishni tavsiya etadilar. Obʼyektiv metodlar 
  tufayli psixikaning moddiy negizi aniqlangan, inson ichki munosabatlari bilan 
  subʼyektiv holatlar sababiy bogʻliqligi yakka shaxsda, jamoada namoyon boʻlishi 
  isbotlangan. Jahon hamjamiyatida AQSH, Angliya, Fransiya, Germaniya, Rossiya, 
  Shvetsariya mamlakatlarida ilmiy tadqiqot institutlari va markazlarida, universitetlarda 
  psixologik izlanishlar keng koʻlamda olib borilmoqda [4]. 
  Vaqtlar, zamonlar o’tib borarkan, Yer o’lchamlari o’zgarib bordi, shu bilan 
  birgalikda insonlarning ruhiy o’lchamlari, ruhning rivoj darajasi, karma, chakralar kabi 
  tushunchalarni o’z ichiga olgan yangi yo’nalish – ezoterika yo’nalishi ham paydo 
  bo’ldi. Garchi bu yo’nalish ilmiy-amaliy jihatdan asoslanmagan bo’lsa-da, bugungi 


  “PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF 
  SCIENCE AND EDUCATION” 
  59 
  kunda ushbu yo’nalishda dunyoning eng yetakchi va ilg’or psixologlari faoliyat 
  yuritmoqda hamda psixologik yordamga muhtoj kishilar uchun foydali bo’lib 
  qolmoqda.
  Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, inson ruhiyati haqidagi fan, ya’ni 
  psixologiya insonlarga foydaliligi va qiziqarligi jihatidan nafaqat eramizdan oldingi 
  yillarda, balki bugungi axborot texnologiyalari, ijtimoiy tarmoqlar rivojlanayotgan bir 
  paytda ham o’z o’rnini va ahamiyatliligini saqlab qolgan yetakchi fan yo’nalishlaridan 
  biri hisoblanadi. Insonlar uchun har bir inson rivojlanish va yuksalish bosqichida o’zi 
  haqida anglashlarga ega bo’lish va shu asnoda o’zini yanada rivojlantirish istagi kuchli 
  bo’lganligi sababli psixologiya fani yaqin kelajakda ham o’zining yetakchi o’rnini va 
  ahamiyatliligini saqlab qoladi. 
  FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YHATI: 
  1. 
  Ergasheva G.Q. Rus va O’zbek tillari psixologiya terminlarining leksik-
  semantik xususiyatlari. Filol. fanlari bo’yicha fal. dok. (PhD) dis. aftoref. -T.:2018 
  2. 
  Kazakova E.V va b..Psixologiya. O’quv qo’llanma. –A.:2018 
  3. 
  https://www.psychologydiscussion.net/psychology/meaning/psychology-
  meaning-definitions-and-methods/1559
    
  4. 
  https://azkurs.org/1-mavzu-psixologiya-faninig-tarixi-rivojlanishi-
  yonalishlari-a.html
    

  Download 0.75 Mb.
  Download 0.75 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Prospects of development of science and education

  Download 0.75 Mb.
  Pdf ko'rish