• MODDALARNING MAGNIT XUSUSIYATLARI
 • Yuqoridagi magnit turlari beshtasiga togri keladi turli xil turlari moddaning magnit holati: diamagnetizm, paramagnetizm, ferromagnetizm, antiferromagnetizm va ferrimagnetizm
 • MAGNITLANISH VEKTORI
 • Atom magnit momentlarining ferromagnit tartibi yuz beradigan moddalar ferromagnetiklar deb ataladi. Ferromagnetiklarning magnitlanganligi tashqi maydon yoʻqolganidan keyin ham saqlanib qoladi.
 • FERROMAGNETIZMLAR
 • E’TIBORINGIZ UCHUN RAHMAT!
 • Slayd namoyishi
  Download 324.68 Kb.
  Sana18.06.2022
  Hajmi324.68 Kb.
  #23953
  Bog'liq
  HAMRO TOREJANOV
  Mustaqil ish 3, SEZAR USULIDA SHIFRLASH

  SLAYD NAMOYISHI

  BERDOQ NOMIDAGI QORAQALPOQ DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA FAKULTETI 2- G GURUH TALABASI TUREJANOV HAMRONING

  MAVZU:

  • Moddalarning magnit xususiyatlari.
  • Molekulyar toklar.
  • Magnitlanish vektori.
  • Dia-para va ferromagnetiklar.
  • Para va diamagnetizmni tushintirilishi.

  MODDALARNING MAGNIT XUSUSIYATLARI

  Tashqi magnit maydonga reaktsiyasi va ichki magnit tartibining tabiatiga ko'ra tabiatdagi barcha moddalarni besh guruhga bo'lish mumkin: diamagnet, paramagnet, ferromagnet, antiferromagnet va ferrimagnet.

  Yuqoridagi magnit turlari beshtasiga to'g'ri keladi turli xil turlari moddaning magnit holati: diamagnetizm, paramagnetizm, ferromagnetizm, antiferromagnetizm va ferrimagnetizm

  Yuqoridagi magnit turlari beshtasiga to'g'ri keladi turli xil turlari moddaning magnit holati: diamagnetizm, paramagnetizm, ferromagnetizm, antiferromagnetizm va ferrimagnetizm

  MALEKULYAR TOKLAR

  Amper gipotezasiga kora, moddada mikroskopik yopiq toklar - molekulyar toklar mavjud bo’ladi. Tashqi maydon bo’lmaganda molekulyar toklarning orbitalari va shuningdek uning magnit momentlari xaotik oriyentirlanib, har qanday makroskopik cheksiz kichik hajmda (v) moddaning yig’indi magnit momenti nolga teng boladi, modda magnit xossaga ega bo’lmaydi.

  Moddani tashqi magnit maydoniga joylashtirganimizda molekulyar toklarning magnit momentlari maydon bo’ylab oriyentirlanadi, natijada har qanday kichik modda elementida noldan farq qiladigan magnit momentiga ega boladi- modda magnitlanadi.

  Moddani tashqi magnit maydoniga joylashtirganimizda molekulyar toklarning magnit momentlari maydon bo’ylab oriyentirlanadi, natijada har qanday kichik modda elementida noldan farq qiladigan magnit momentiga ega boladi- modda magnitlanadi.

  MAGNITLANISH VEKTORI

  Moddaning magnitlanish darajasini miqdoriy jihatdan xarakterlash uchun magnitlanish vektori deb ataladigan fizik kattalik kiritiladi. Magnitlanish vektori - modda hajmi birligidagi magnit momentlarining yigindisidir.

  DIAMAGNETIKLAR

  Kimyoda va fizikada, diamagnetik bo'lishi, biror moddada elektronlar bo'lmaganligi va shuning uchun magnit maydonga jalb qilinmaganligini ko'rsatadi.

  PARAMAGNETIKLAR

  Paramagnetik moddal zarralari (atom, molekula, ion, atom yadrosi) xususiy magnit momentiga ega boʻlgan jismlar uchungina xos boʻlib, bu momentlar tashqi maydon tartibsiz boʻlganda.Tashqi maydon boʻlganda maydon yoʻnalishida moslanadigan moddalarga aytiladi.

  FERROMAGNETIKLAR

  Atom magnit momentlarining ferromagnit tartibi yuz beradigan moddalar ferromagnetiklar deb ataladi. Ferromagnetiklarning magnitlanganligi tashqi maydon yoʻqolganidan keyin ham saqlanib qoladi.

  DIAMAGNITLAR

  Diamagnetizm — tashqi magnit maydoniga joylashtirilgan moddada shu maydon induksiyasi vektoriga qarama-qarshi yoʻnalishda magnitlanganlik vujudga kelishi. Diamagnetizm hodisasi hamma moddalarda sodir boʻladi, lekin u bir vaqtning oʻzida kuzatiladigan paramagnetizm yoki ferromagnetizm hodisalariga nisbatan sezilmasligi mumkin.

  PARAMAGNETIZM

  Paramagnetizm — tashqi magnit maydoniga kiritilgan jismlarning shu maydon yoʻnalishiga mos yoʻnalishda magnitlanish xossasi. Magnit qutbi yaqiniga joylashtirilgan har qanday paramagnit jism shu qutbga tortiladi. Tashqi magnit maydoni boʻlmagan (N=0) da paramagnetiklar magnitlanmaydi.

  FERROMAGNETIZMLAR

  Ferromagnetizm - baʼzi kristall moddalarning magnit jihatidan tartiblashgan xrlati. Bunda barcha atomlarnining magnit momentlari parallel yoʻnalishda joylashadi. Magnit momentlarining bunday joylashishi Kyuri nuqtasi deb ataladigan kritik temperaturadan pastda yuz beradi.

  E’TIBORINGIZ UCHUN RAHMAT!


  Download 324.68 Kb.
  Download 324.68 Kb.