• Jami aktivlar 5233661 6849731 100,0
 • Jami passivlar 5233661 6849731 100,0
 • Ko’rsatkichlar 01.01. 2015 yilda dalil
 • Elektrogaz” Aksiyadorlik Jamiyati moliyaviy natijalarining 2014 yil bilan taqqoslangan holda 2015 yil uchun hisobot tahlili.
 • Korsatkichlar 2014 yilda dalil 2015 yilda dalil
 • 5. Savdo dasturi, sotish tashkiloti
 • 6. Mehnat va ish haqini tashkil qilish
 • 7. Ishlab chiqarish faoliyati
 • Tasdiqlangan: “Elektrogaz” Aksiyadorlik Jamiyati Kuzatuv kengashi tomonidan “30” noyabr 2015 yil Tasdiqlangan
  Download 305.03 Kb.
  bet2/3
  Sana24.03.2017
  Hajmi305.03 Kb.
  1   2   3

  Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar o'sish dinamikasi quyidagi jadvalda ko’rsatilgan:
  №t/r

  Ko’rsatkichlar nomi

  O’lchov birligi

  2011y

  dalil


  2012y

  dalil


  2013y

  dalil


  2014y

  dalil


  2015y

  uchun dalil  2016 yilda kutilayotgan

  ? o’sish hajmi

  1

  o’z ishchi kuchi bilan amalga oshirilgan qurilish-o’rnatish ishlari pudrat hajmi

  ming so’m

  8222061

  7606978

  6716043

  7905860

  8278890

  8 550 000

  103,0

  2

  Xodimlarning o'rtacha soni – jami:

  kishi

  278

  273

  246

  251

  259

  260

  98,5

  3

  Sof foyda

  =//=

  375795

  290576

  313439

  321409

  293194

  325 000

  110,8

  4

  Debitorlik qarzi

  =//=

  1116374

  1321646

  2500555

  3166599

  3592328

  3 806 624
  5.

  Kreditorlik qarzi

  =//=

  1364551

  2333745

  2156584

  2897954

  2512152

  3 315 389  Jadvalda ko’rinib turganidek, o’z ishchi kuchi bilan amalga oshiriladigan qurilish-o’rnatish ishlari pudrat hajmi 271 110 ming so’mga yoki 103%ga oshirilishi kuzatilmoqda.

  “Elektrogaz” Aksiyadorlik Jamiyati faoliyatining moliyaviy ko’rsatkichlarni taqqoslash va tahlil qilish uchun 01.01.2015 yil va 01.01.2016 yil holatidagi balans ma’lumotlari taqdim etiladi:


  Ko’rsatkichlar

  01.01.

  2014 yilda  01.01.2015 yilda qayta baholashni hisobga olgan holda

  01.01.

  2016 yilda dalil


  Mutlaq qiymat o'zgarishlari  ming so’mda

  ming so’m

  % da

  ming so’m

  % da

  ming so’m

  Jami aktivlar

  5233661

  6849731

  100,0

  6694109

  100,0

  -155622


  1. Uzoq muddatli aktivlar


  786520

  1128832

  16,5

  887895

  13,26

  -240937

  Boshlang’ich qayta tiklash narxi


  2622402

  3496567

  51,0

  3679148

  54,96

  182581

  Asosiy vositalar eskirishi

  1836157

  2368087

  34,5

  2791605

  41,7

  423518

  Uzoq muddatli investitsiya

  275

  352

  0

  352

  0,01

  0

  Qimmatli qog’ozlar


  245

  322

  0

  322

  0,005

  0

  Boshqa uzoq muddatli investitsiya

  30

  30

  0

  30

  0,00

  0

  Uzoq muddatli debitorlik qarzlari


  0

  0

  0

  0

  0,00

  0

  2. Joriy aktivlar


  4447141

  5720899

  83,5

  5806214

  86,74

  85315

  Tovar-material zahiralari, jami


  1887389

  2182283

  31,8

  1966463

  29,4

  -215820

  Kelajak davr xarajatlari

  35817

  117628

  1,7

  181568

  2,7

  63940

  Debitorlar, jami


  2500555

  3166599

  46,3

  3592328

  53,66

  425729

  Pul birliklari, jami


  23380

  254389

  3,7

  65855

  0,98

  -188534

  Qisqa muddatli investitsiya

  0

  0

  0

  0

  0,00

  0

  Jami passivlar


  5233661

  6849731

  100,0

  6694109

  100,00

  -155622

  1. O'z mablag' manbalari

  3077077

  3951777

  57,6

  4181957

  62,47

  230180

  Ustav kapitali


  595566

  595566

  8,6

  595566

  8,9

  0

  Qo'shimcha kapital  0

  0

  0,00

  0

  Zahira kapitali


  649193

  2240123

  32,8

  2281177

  34,08

  41054

  Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar)

  943238

  1116088

  16,2

  1305206

  19,5

  189118

  Yo'naltirilgan tushumlar

  889080

  0

  0

  0

  0,00

  0

  2. Majburiyatlar


  2156584

  2897954

  42.4

  2512152

  37,53

  -385802

  Uzoq muddatli majburiyatlar, jami

  0

  0
  0

  0,00

  0

  Joriy majburiyatlar, jami

  2156584

  2897954

  42.4

  2512152

  37,53

  -385802


  Ko’rsatkichlar

  01.01.

  2015 yilda dalil  01.01.

  2016 yilda dalil
  Optimal qiymati

  To'lov qobiliyati darajasi (qoplamasi)

  1,97  2,3
  2 dan 3 gacha

  Xususiy va qarz vositalarning daraja nisbati

  1,36  1,66
  1,0 kam emas

  Moliyaviy barqarorlik darajasi (avtonomiya)

  0,58  0,62
  0,5 kam emas

  Xususiy vositalar aylanmasi bilan ta’minlash darajasi

  0,49  0,57
  0,2 kam emas

  Asosiy vositalarning eskirish darajasi

  0,7  0,75
  0,5 ortiq emas

  Korxona buxgalteriya balansi 01.01.2016 yil holatida 01.01.2015 yil holati ma’lumotlari bilan qiyosiy tahlil natijalari bo’yicha 12 oy davomidagi hisobot davrida korxona aktivlari 155 622 ming.so’mga kamaytirilishi ko’rsatildi, ushbu pasayish debitorlik qarzlarining kamayishi natijasida sodir bo’ldi. Korxona passivlarining oshirilishi asosan kreditorlik qarzlarining majburiyatlari miqdori kamayishi orqali sodir bo’ldi.


  Elektrogaz” Aksiyadorlik Jamiyati moliyaviy natijalarining 2014 yil bilan taqqoslangan holda 2015 yil uchun hisobot tahlili.

  ming so’mda

  Ko'rsatkichlar

  2014 yilda dalil

  2015 yilda dalil

  Mutlaq qiymat hajmida o'zgarishlar

  1

  Amaldan oshirilgan ishlar, xizmatlardan sof foyda

  8356483

  8902598

  546115

  2

  Sotilgan mahsulotlarning narxi

  6500003

  7020006

  520003

  3

  Yalpi daromad

  1856480

  1882592

  26112

  4

  Davr xarajatlari - jami

  1483680

  1542352

  58672

  5

  Asosiy faoliyatdan boshqa daromadlar

  22441

  22502

  61

  6

  Asosiy faoliyatdan foyda

  395241

  362742

  -32499

  7

  Moliyaviy faoliyatdan daromadlar

  167

  0

  -167

  8

  Moliyaviy faoliyatdan xarajatlar

  0

  0

  0

  9

  Soliq to’lovidan oldin daromad

  395408

  362742

  -32666

  10

  Soliqlar va to’lovlar

  73999

  69548

  -4451

  11

  Sof foyda

  321409

  293194

  -28215

  12

  Sotilgan mahsulotlarning rentabelligi

  3,85%

  3,3%

  Yuqorida ko’rsatib o’tilgan taqqosiy ko’rsatkichlardan ma’lumki, “Elektrogaz” Aksiyadorlik Jamiyati asosiy faoliyatida – “Uzbekneftgaz” MXK elektr hududlarida texnik qayta ta’minlash va rekonstruksiya bo’yicha qurilish-o’rnatish, ishga tushirish-sozlash, profilaktik ishlarini amalga oshirib, yildan-yilga moliyaviy-xo’jalik faoliyatida ijobiy ko’rsatkichlarni saqlab kelmoqda.  5. Savdo dasturi, sotish tashkiloti

  “Elektrogaz” Aksiyadorlik Jamiyati O’zbekiston Respublikasi ichki bozorlarida, barqaror ish yillari davomida qurilish-o’rnatish ishlari hajmining bajarilish sifat ko’rsatkichlari bilan uzoq vaqt aloqalarda qo’shma hamkorlikdagi doimiy biznes hamkorlariga ega.  6. Mehnat va ish haqini tashkil qilish
  Tashkilot mustaqilligi, boshqaruvdagi operativlik, ishlab chiqarish va ishlarning sifati va samaradorligini oshirishda Korxona har bir xodimning mehnat ishtirokidagi daraja miqdorini qo’llagan holda jamoaviy shakli bo’yicha mehnat ish haqi to’lovini amalga oshiradi. Ustaxonalarda mehnat ishtirokidagi darajasining belgilangan qarori Boshqaruv yig’ilishida ko’p sonli ovoz bilan qabul qilinadi va Boshqaruv Kengashi bayoni bilan ro’yxatga olinadi.

  Qo’shimcha daromadning taqsimi (qo’shimcha foyda) kafolatlangan fond va mehnat ishtirokidagi darajasi ishtirokchilariga mutanosib ravishda taqsimlanadi.

  “Elektrogaz” Aksiyadorlik Jamiyati xodimlarining oylik ish haqi fondi Boshqaruv kengashi tomonidan butun korxona bo’yicha qurilish-o’rnatish ishlar bajarilishidan kelib chiqqan holda belgilanadi. Mehnat ishtirokidagi darajasi ishtirokchilari o’rtasida taqsimlanilishi, shuningdek Boshqaruv Kengashi tomonidan amalga oshiriladi.

  Qo’shimcha daromadning qiymati (qo’shimcha foyda) butun korxona bo’yicha har oylik ish haqiga tegishli qoldiq qismi hisobida belgilanadi.

  Mehnat ishtirokidagi darajasi (qo’shimcha foyda) bo’yicha Boshqaruv Kengashi qarori tuzilmaviy bo’linmalar va butun korxona uchun yakuniy xulosa hisoblanib, faqat shu Kengash tomonidan o’zgartirish kiritilishi mumkin. Mehnat ishtirokidagi darajasiga o’rnatilgan qiymati mo’ljallangan natijalar bo’yicha o'sha oyda amal qiladi.

  Ishchi xodimlar, sanoq tarkibi 01.01.2016 yil holatida 223 kishidan iborat bo’lib, turkum va razryadlari bo’yicha quyidagi suratlarda taqsimlangan:

  1 razryad - 19 kishi

  2 razryad – 3 kishi

  3 razryad – 32 kishi

  4 razryad – 46 kishi

  5 razryad – 43 kishi

  6 razryad – 14 kishi

  O’rnatish va profilaktik sinov muhandislari – 22 kishi

  Haydovchilar – 28 kishi

  Barcha ishchi korxonalar tashkiliy belgilari va to’lov tamoyili bo’yicha jamoalarga guruhlangan.

  Xizmat usullari yoki vaqtlarni ro’yxatga olish sarhisobi sharoitlarida 123 nafar xodim ishlab kelmoqda.

  Korxonada, yomon sharoitlarda 33 nafar xodim ishlagani bois, ularning oylik maoshlariga qo’shimcha ish haqi to’lanadi.

  Aksiyadorlik Jamiyati xodimlariga to’lanadigan ish haqi (soatbay ish haqi miqdorlari) “Uzbekneftgaz” MXK tizimida ish haqi to’lash bo’yicha Yagona tarif tizimiga muvofiq faoliyat turlaridagi darajalari orqali farqliklarga asoslangan holda belgilanadi.


  7. Ishlab chiqarish faoliyati

  1   2   3


  Download 305.03 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa


  Tasdiqlangan: “Elektrogaz” Aksiyadorlik Jamiyati Kuzatuv kengashi tomonidan “30” noyabr 2015 yil Tasdiqlangan

  Download 305.03 Kb.