• BIOLOGIYA FANINI OQITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH. Yuldasheva Ravza
 • Kalit sozlar
 • Texnologiyalaridan foydalanish
  Download 169.97 Kb.
  Pdf ko'rish
  bet1/3
  Sana19.02.2024
  Hajmi169.97 Kb.
  #158888
    1   2   3
  Bog'liq
  biologiya kerak
  bmi 4, 30 соат 1-СМ МАЖМУА 2021-22, 1 Ta\'lim jarayonida o\'quvchilarning xususiyatlarini o\'rganish locked, Титул, появления информатики , ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI, kurs ishim., 1.mavzuiar, 005 Qashqarchai savti, mamalakat aholisi xamda yoshlar bandligini taminlashda oilavij tadbirkorlikni, маълумотнома222, Azizani disertassiyasi.docx oxirgi variant2023, ishlo-zhoylarida-kichik-biznes-va-oilaviy-tadbirkorlikni-rivozhlantirish, Aloqa xati 4-kurs matematika, XOSMAS integralning Bosh qiymati


  TECH-FEST-2022 
  International Multidisciplinary Conference
  Hosted from Manchester, England
   
  https://conferencea.org 25
  th 
  May 2022
  139
  BIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA AXBOROT 
  TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH. 
  Yuldasheva Ravza 
  Toshkent viloyati Olmaliq shahar 18-umumiy o'rta ta'lim maktabi biologiya fani o'qituvchisi 
  Annotatsiya: Ushbu maqolada Biologiya fani o'qitish metodikasi,axborot texnologiyalari hamda Biologiya 
  fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish haqida ma'lumotlar berilgan. 
  Kalit so'zlar: Biologiya, o'qitish metodikasi, pedagogika, axborot texnologiyalari, tarbiya, ta'lim.
  Uzluksiz ta ’lim tizimida tashkil etiladigan o'qitish jarayonining samaradorligini orttirish yuzasidan qabul 
  qilingan me’yoriy hujjatlarda pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish muhim vazifa sifatida 
  belgilangan. Darhaqiqat, axborotlar globallashgan davrda ta’lim-tarbiya jarayonida pedagogik va axborot 
  texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitish samaradorligini orttirish dolzarb muammo sanaladi.Tabiiy 
  fanlar, shu jumladan, biologiyani o'qitishda axborot texnologiyalardan foydalanish uchun biologiya ta’limi 
  mazmunining o'ziga xos xususiyatlarini e’tiborga olish zarur. Biologiyani o'qitishda axborot 
  texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilarning o'quv motivlarini rivojlantirish, tabaqalashtirilgan 
  ta’­limni tashkil etish, o'quvchilarning o'zlashtirgan bilimlarini nazorat qilish va baholash, lahsil 
  oluvclulanuug mustaqil va ijodiy izlanishlarini tashkil etish mumkin. Biologiyani o'qitishda foydalaniladigan 
  axborot texnologiyalari quyidagi vazifalarni bajaradi: 
  1. Ta’limiy vazifasi - o'quvchilarga o'rganiladigan mavzu bo'yicha asosiy va qo'shimcha materiallar, asosiy 
  tushuncha va ularning izohlari, turli jadvallar, diagramma, murakkab ilmiy va ishlab chiqarish xarakteridagi 
  tajribalar to'g'risida keng qamrovli bilim berish imkoniyati vujudga keladi. 
  2. O'quvchilarning o'quv faoliyatini yo‘naltirish vazifasi — o'quvchilar axborot texnologiyalari mahsullari 
  bo'lgan ta’lim beruvchi, modellashtirilgan va nazorat dasturlari, shuningdek, animasiyalar vositasida ishlash 
  barobarida, mazkur dasturlar o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarishni ham o‘zida 
  mujassamlashtiradi, ya’ni O‘quvchilarni chuqur va mustahkam bilim olishga yo'naltiradi.[1] 
  3. Ko'rgazmalilik vazifasi — boshqa o'qitish vositalaridan farq qilib, axborot texnologiyala; ’ mahsullari 
  bo'lgan animasiyalar o'quvchilar tom onidan biologiyaviy jarayonlarni harakat va dinamik tasvirlash 
  imkoniyati mavjudligi sababli, o'qitish jarayonida o'rni beqiyos. 
  4. Nazorat vazifasi — biologiya ta ’limining barcha shakllari: dars, darsdan tashqari ishlar, sinfdan tashqari 
  darslarda, shuningdek, biologiya darsining barcha bosqichlarida o'quvchilarning o'zlashtirgan bilim, ko'nikma 
  va malakalarini nazorat qilish va baholash, nazoratning haqqoniyligi, muntazamliligi, keng qamrovliligi
  takrorlanuvchanligini amalga oshiradi. 
  5. Rivojlantiruvchi vazifasi — o'quvchilarning o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini nazorat qilish 
  dasturlaridagi o'quv topshiriqlar-ning qiyinlik darajasiga ko'ra: reproduktiv, produktiv, qisman-izlanishli va 
  ijodiy xarakterda bo'lishi o'quvchilarning topshiriqlam i bilimi, ehtiyoji va qiziqishiga mos holda keyingi 
  bosqich topshiriqlarini bajarish-ga bo'lgan intilishini orttiradi, fan asoslarini mustahkam o'zlashtirishiga zamin 
  yaratib shaxs sifatida rivojlanish imkoniyatini vujudga keltiradi. 
  6. Tarbiyaviy vazifasi — o'quvchilar axborot dasturlari bilan ishlashi natijasida o'quv va aqliy mehnat 
  ko'nikmalarini rivojlantiriladi. 
  7. Ilmiy dunyoqarashni rivojlantirish vazifasi - tabiat va undagi obyektlami o'rganish 2 olam: makro va 
  mikroolamga ajratilib, biologiya fani o'zining mazmuniga ko'ra, aksar hollarda mikroolam: hujayra, 
  to'qimalarda boradigan jarayon, kimyoviy elementlarning molekula, atomning tuzilishi, masalan, modda va 
  energiya almashinuvi, fotosintez, oqsillar biosintezi, biotexnologiya va gen injeneriyasiga doir o'quv 
  materiallarni animasiyalar orqali o'rganib, abstrakt tafakkuri va ilmiy dunyoqarash rivojlanadi va pirovard 
  natijada kengayadi.Biologiyani o'qitishda axborot texnologiyalarining yuqorida qayd etilgan vazifalarini 
  e ’tiborga olgan holda ta’lim-tarbiya jarayonida foydalanish yo'llarini belgilash va amaliyotga joriy etish 


  TECH-FEST-2022 

  Download 169.97 Kb.
    1   2   3
  Download 169.97 Kb.
  Pdf ko'rish