T/r ni mavzusi
Download 0.52 Mb.
bet2/2
Sana31.12.2019
Hajmi0.52 Mb.
1   2

3-nazorat ishi

1. Qisqa yozuv bo‘yicha masala tuzib yechish.

1 –savatda -8 kg.2-savatda 12 kg

2. Qisqa yozuv bo‘yicha masala tuzib yechish.

Bor edi – 7 kg bodring3. Qisqa yozuv bo‘yicha masala tuzib yechish.
4-nazorat ishi

Yozma ish o‘tkazish1. Siniq chiziqda nechta bo'g'in borligini aniqlang;

Chizg‘ich yordamida barcha bo'g'in uzunliklarining yig'indisini toping.


2. 1 soat 32 minut vaqtni minutlarda ifodalang

II chorak

5- NAZORAT ISHI

Mavzu: 100 ichida sonlarni xona orqali o‘tib qo‘shish va ayirish.

Nazorat shakli: Yozma ish.

I variant

1. Misollarni bajaring.

34-5 87-9 24+7 25+6 43+8 72-8 74+9 84-7

2. Amallarni bajaring11-4+6 14-9+6 12-4+3 12-6+8 16-8+9 14-9+6

3. Masala.Layloda 18 ta daftar bor edi.U bir nechta daftarini akasiga bergandan keyin unda 9 ta daftar goldi. U akasiga nechta daftar bergan?

4. Darchani to‘ldir.26+ □=30 74- □=68 88+ □=92 64+ □=70

5.Ikkta kesma chiz. Birnchi kesma 10 sm, ikkinchi kesmaa birinchiga qaraganda 4 sm qisqa bo‘lsin.
II variant

1. Misollarni bajaring.42-8 65-4 72-6 42+9 35+7 48+9 36-7 3+7

2. Amallarni bajaring.14-3+6 15+7-2 13-5+8 22+8-4 7+9-6 6+7-13

3. Masala.Zeboda bir nechta rasm bor edi. U 6 ta rasmni dugonasiga berganidan keyin,unda 9 ta rasm qoldi. Zeboda nechta rasm bo‘lgan?

4. Darchani to‘ldir.

23+ □=54 42- □=8 40- □=34 80- □=41

5. Ikkita kesma chiz. 1-kesma 12 sm, 2-kesma 6 sm qisqa bolsin.


III variant

1. Misollarni yeching.

45-9 38-7 26+8 64+7 22-4 41-5 75+6 27+9

2. Amallarni bajaring

13-4+6 9+8-4 8+8-7 17-9+5 7+6-3 15-6+8

3. Masala.

Bir bochkada 12 chelak, ikkinchi bockada 15 chelak suv bor edi. Hovliga sepish uchun 9 chelak suv olishdi. Bochkada necha chelak suv qoldi?

4.Taqqoslang.

9 dm 8 sm * 39 sm 14dm 9sm*2dm 1sm 64+14 * 70-8 49+8 * 27-9

5. Har bir sonni ikki bir xil qo‘shiluvchi yig‘indisiga almashtiring: 14, 16, 20, 12,186- NAZORAT ISHI

Mavzu: 100 ichida yozma qo‘shish va ayirish.

Nazorat shakli: Matematik diktant.

I variant

1. Nodiraning 26 ta daftari va 35 ta rangli qalami bor. Hammasi bo‘lib nechta?

2. Gulzorda 80 ta gul ochilgan edi. Ra'no 17 ta gul uzdi.Gulzorda nechta gul qoldi?

3. 58+16, 39+14, 77+15 sonlarining yig‘indisini toping?

4. Kamayuvchi 70 ta, ayiruvchi 23 ta. Ayirmani top!

5. Lavlagi 10 kg, tarvuz undan 9 kg og‘ir. Ikkalasi necha kg?

6. Ifodani qiymatini toping! 67-(28+16)

7. Ifodani taqqoslang! 36+19*45+17

8. Oromgohga borish uchun maktab o‘quvchilaridan 72 nafari yig‘ildi. 1-avtobusga 38 nafari chiqdi. 2-avtobusga nechtasi chiqqan?

9. 84 bilan 16 sonlarini yig‘indisini toping!

10. Tomonlari 6 sm va 3 sm bo‘lgan to‘g‘ri to‘rtburchakning perimetrini toping.
II variant

1. Yig‘ndini toping. 73+18

2. Men bir son o‘yladim.Unga 9 ni qo‘shdim. 87 hosil bo‘ldi. Men o‘ylagan son toping?

3. Do‘konda 56 quti qand bor edi. Yana 27 quti olib kelishdi. Do‘konda necha quti qand bo‘ldi?

4. 90-59 ni ayirmasini toping.

5. 1 dm necha sm.

6. Ifodalarni taqqoslang. 61-23*48+11

7. Kamolning 100 so‘m puli bor edi. U 75 so‘mini ishlatdi. Necha so‘mi qoldi?

8. Ifodani qiymatini toping.97-(52+17)

9. Uchta sonning yig‘indisi 90. Birinchi son 33, ikkinchi son 29. Uchinchi sonni toping.

10. Tomonlari 6 smga teng bo‘lgan kvadratni perimetrini toping.

7- NAZORAT ISHI

Mavzu: 100 ichida xonadan o‘tish bilan qo‘shish va ayirish.

Maqsad: O‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini tekshirish.

Nazorat shakli: Yozma ish.

1-variant

1. Masala.

Bolaning 4 ta ertak kitobi va 6 ta she’r kitobi bor edi. U 7 ta kitobini o’qib chiqdi. Bola nechta kitobi o’qilmay qoldi?

2. Misollarni ustun qilib yozing va ularni yeching:

42+7 56-4 78-30

3.Misollarni ustun qilib yozing va ularni yeching:

24+45 26+54 47-32
2-variant

1. Masala.

Vazada 7 ta katta va 3 ta kichkina olma turgan edi. 8 ta olmani yeyishdi. Nechta olma qoldi?

2. Misollarni ustun qilib yozing va ularni yeching:

65+3 48-2 52+30


 1. Misollarni ustun qilib yozing va ularni yeching:

33+46 54+36 88-73

8-NAZORAT ISHI

Mavzu: 100 ichida xonadan o‘tib qo‘shish-ayirsh.

Dars shakli: Yozma ish.

I variant

1. Amallarni bajaring.

85-(20+30) 43+24-30 11-7+6 12-6+7 87+5-20 67+8-45

2. Tenglamani yeching.

x+9=14 x-9=12 17-x=8

3. Masala.Dalada 28 kishi ishlayotgan edi. Keyin yana 12 kishi keldi. 15 kishi boshqa ishga ketdi. Dalada nechta ishchi qoldi?

4. Tushirib qoldirilgan sonlarni qo‘ying.

5 dm 4 sm= □sm 40 sm= □dm

5. Bo‘yi 5 sm, eni undan 3 sm qisqa bolgan to‘g‘ri to‘rtburchak chiz va perimetrini top.II variant

1. Amallarni bajaring.

76+6-12 51+19-24 43+8-20 8+6-7 12-8+30 50+14-42

2. Tenglamani yeching.x-8=14 x+4=13 18-x=9

3. Masala.

O‘quvchilar oromgohda uch avtobusda 25 kishi, kkinchi avtobusda undan 10 kishi ortiq, uchinchi avtobusda 2 ta avtobusdan 6 kishi kam jo‘nadi. Uchinchi avtobusda necha kishi ketgan?

4. Taqqoslang.

42+9 * 23+5 60+13 * 60-7 72+23 * 100-47 28+9 * 81-2

5. Eni 3 sm, bo‘yi enidan 2 sm uzun bolgan to‘g‘ri to‘rtburchak chizing va perimetrini toping.
III variant

1. Misollani ustun qilib yozib, amallarni bajaring.33+45 61+18 98-72 32+63 79-34 46-21

2. Tenglamani yechingx-23=44 64+x=100

3. Masala.Tikuvchilik ustaxonasida 23 ta g‘altak oq ip, undan 34 g‘altak ortiq qora ip, qora ipdan 21 g‘altak ortiq kulrang ip bor edi. Ustaxonada necha g‘altak kulrang ip bo‘lgan?

4. Taqqoslang.44-6 * 42+4 3 dm * 38sm 78+9 * 62+18 79 sm * lm

5.Uzunligi 3 sm bolgan AB kesma va uzunligi undan 5 sm ortiq bo‘lgan CD kesma chiz.


III chorak
9-NI

Maqsad: O‘quvchilarning mavzu yuzasidan egallagan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini aniqlash

Nazorat shakli: Yozma ish

Quyidagi kompetensiyalar aniqlanadi.


I-variant

1. Masalani yeching: (mantiqiy tahlil kompetensiyasini aniqlash)

Bitta yostiq jildiga jildiga 3 ta tugma ketadi. 9 ta yostiq jildiga tugma qadashgandan keyin yana 23 ta tugma ortib qoldi. Dastlab nechta tugma bo‘lgan?2.Misollarni yeching: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida ishlash kompetensiyasini aniqlash)

2 · 7 + 16 3 · 6 + 12 15 : 3 + 20 2 · 9 – 10


3. Misollani taqqoslang: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida ishlash kompetensiyasini aniqlash)

2 9 · 2· 9 3 · 9 3 · 6 3 · 82 · 8 3 · 92 · 6II-variant

 1. Masalani yeching:

Bitta paketda 2 kg qand bor. 9 ta paketga qand solingandan keyin yana 12 kg qand ortib qoldi. Dastlab nechta kilogramm qand bo‘lgan?
2.Misollarni yeching: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida ishlash kompetensiyasini aniqlash)

2 · 7 + 18 3 · 7 + 19 18 : 3 + 14 2 · 8 – 10


3. Misollani taqqoslang: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida ishlash kompetensiyasini aniqlash)

2 7 · 2· 7 3 · 5 2 · 5 8 · 33 · 8 3 · 92 · 9


10-NI
Maqsad: O‘quvchilarning mavzu yuzasidan egallagan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini aniqlash

Nazorat shakli: Yozma ish

Quyidagi kompetensiyalarni aniqlanadi.


I-variant

 1. Masalani yeching:

58 kg meva bor edi. Murabbo tayyorlash uchun 30 kg, kompot tayyorlash uchun 18 kg meva ishlatildi. Necha kilogramm meva ortib qoldi? (matematik bilimlarini amaliyotda qo‘llay olish kompetensiyasini shakllantirish)

2. Misollarni yeching: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida ishlash kompetensiyasini aniqlash)

21 : 7 · 9 8 · 9 – 40 (63 – 54) · 5

8 · 9 + 5 · 3 7 · 7 + 6 · 4 9 · 4 - 2 · 9

3. Tenglamalarni yeching: (mantiqiy tahlil kompetensiyasini aniqlash)

58 – x = 20 81 : x = 9 x · 7 = 494. Taqqoslang: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida ishlash kompetensiyasini aniqlash)

8 5 · 3· 7 40 : 5 40 : 5 9 · 89 · 4II-variant

 1. Masalani yeching:

Do‘konda 63 ta televizor bor edi. Tushgacha 30 ta, tushdan keyin 23 ta televizor sotildi. Do‘konda nechta televizor qolgan? (mantiqiy tahlil kompetensiyasini aniqlash)

2. Misollarni yeching: (haqiqiy va kompleks sonlar ustida ishlash kompetensiyasini aniqlash)

54 : 6 · 5 9 · 7 – 50 (84 – 76) · 8

2 · 9 + 3 · 8 6 · 9 - 5 · 8 5 · 5 + 8 · 3
3. Tenglamalarni yeching: (mantiqiy tahlil kompetensiyasini aniqlash)

69 – x = 30 64 : x = 8 x · 6 = 36


4. Taqqoslang: (mantiqiy tahlil kompetensiyasini aniqlash)

9 7 · 5· 8 45 : 9 35 : 7 8 · 79 · 911-NI

Maqsad: O‘quvchilarning mavzu yuzasidan egallagan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini aniqlash

Nazorat shakli: Test-sinovi

Quyidagi kompetensiyalarni aniqlanadi.1. Maktabga 32 ta kompyuter keltirildi va uni 4 ta sinfga teng bo‘lib berildi. Har bir sinfga nechtadan kompyuter berilgan

A) 8 ta B) 7 ta D) 6 ta
2. Bakda 81 litr benzin bor edi. 9 ta idishga benzin baravardan solindi. Har bir idishga necha litrdan benzin solingan?

A) 8 l B) 9 l D) 7 l
3. Har biri 3 kg dan 9 ta qovoq sotib olindi. Hamma qovoqning massasi qancha?

A) 27 kg B) 24 kg D) 21 kg


4. Ifodaning qiymatini toping: (98 – 90) · 8

A) 63 B) 64 D) 655. Ifodaning qiymatini toping: (30 + 26) : 7

A) 9 B) 8 D) 7


6. Noma’lum qo‘shiluvchini toping: 42 + x = 79

A) 27 B) 37 D) 38


7. Noma’lum kamayuvchini toping: x – 15 = 25

A) 40 B) 50 D) 30


8. Noma’lum ko‘paytuvchini toping: 4 · x = 36 (mantiqiy tahlil kompetensiyasini aniqlash)

A) 7 B) 8 D) 9


9. Noma’lum bo‘linuvchini toping: 81 : x = 9

A) 7 B) 8 D) 9


10. Javobi 72 ga teng bo‘lgan misolni belgilang.

A) 8 · 8 B) 8 · 9 D) 8 · 7


11. To‘g‘ri yechilgan misolni belgilang

A) 63 : 9 = 7 B) 63 : 7 = 8 D) 36 : 9 = 7


12. Tomoni 4 sm bo‘lgan kvadratning perimetrini toping.

A) 12 sm B) 16 sm D) 14 sm


12-NI
Maqsad: O‘quvchilarning mavzu yuzasidan egallagan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini aniqlash

Nazorat shakli: Yozma ish

Quyidagi kompetensiyalarni aniqlanadi.


I-variant
1. Ifodalarni bajaring.

35 : (28 - 21) 30 : 5 + 24 (40 + 20) : 10
 1. Tenglamani yeching.

10 :x = 2 x · 6 = 42
3. Radiusi 2 sm ga teng bo‘lgan aylana chizing va aylana markazini harf bilan belgilang.

II-variant
1. Ifodalarni bajaring.

56 : (17 - 10) 50 : 5 + 35 (52 + 28) : 8
2. Tenglamani yeching.

40 : x = 10 8 · x = 56
3. Radiusi 3 sm ga teng bo‘lgan aylana chizing va aylana markazini harf bilan belgilang.

13- NI
Maqsad: O‘quvchilarning mavzu yuzasidan egallagan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini aniqlash

Nazorat shakli: Yozma ish

Quyidagi kompetensiyalarni aniqlanadi.I-variant

1. Masalani yeching.

Doniyor sharlarni 2 tadan qilib ipga bog‘ladi. Shunday 7 ta bog‘lamda nechtadan shari bor? (mantiqiy tahlil vamatematik bilimlarni amaliyotda qo‘llay olish kompetensiyasini shakllantirish)


2.Misolarni yeching. (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini hamda mantiqiy ta hlil kompetensiyasini shakllantirish)

2 · 8 + 34 55 : 5 – 6 9 + 6 · 3


3. Ikkita kesma chizing: AB = 6 sm 2 mm, CD kesma esa undan 2 sm qisqa bo‘lsin.
4.Taqqoslang. (mantiqiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish)

3 + 3 2 · 3 3 + 3 + 32 · 3 2 + 2 + 2 + 23 · 4
II-variant

1. Masalani yeching.

Bir taqsimchda 9 ta limon bor edi. Dildora 3 tasini olib ketdi. Taqsimchada nechta limon qoldi? (mantiqiy tahlil va matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llay olish kompetensiyasini shakllantirish)2. Misolarni yeching. (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini shakllantirish)

2 · 8 + 34 55 : 5 – 6 9 + 6 · 3


3. Ikkita kesma chizing: AB = 4 sm 7 mm, CD kesma esa undan 5mm qisqa bo‘lsin.
4. Taqqoslang. (haqiqiy va kompleks sonlar ustida amallarni bajarish kompetensiyasini hamda mantiqiy ta hlil kompetensiyasini shakllantirish)

3 + 5 4 · 3 3 + 43 · 3 2 + 3 + 2 3 · 4IV chorak

14-NI
Mavzu: 2 va 3 sonlari bilan ko’paytirish va bo’lish.

Maqsad: O’quvchilar, “marta ko’p” va …..ta ko’p”, “… marta kam” va “… ta kam” amallarini farqlay olish bilim, malaka, ko`nikma va kompetensiyalarni teshirish.

Nazorat shakli: Matematik diktant.
1.Sonlarning ko’paytmasini yozing: 8 va 2, 6 va 2, 9va 3, 8va 4.

 1. 6 hosil bo’lishi uchun 2 ni qaysi songa ko’paytirish kerak. 10,4,8 hosil bo’lishi uchun-chi?

 1. 27 dan 5 ta ortiq, 34 dan 8 ta kam sonni yozing.

 2. 7 soni 14 dan qancha kam?

 3. Qaysi biri qimmat: har biri 2 so’mdan 5 ta daftarni yoki 5 so’mdan 2 ta qalammi? (O’quvchilar ifodalar yozishadi va ular orasiga tegishli belgi qo’yishadi)

 4. 6 m da necha santimetr bor?

 5. 60 mm ni santimetr bilan ifodalang.


15-NI
Mavzu: O’tilganlarni takrorlash.

Maqsad: O’quvchilarning bilim, ko’nikma va malaka va kompetensiyalarni tekshirish.

Nazorat shakli: Yozma ish.

1-variant

1. Masala. Maktab hovlisidagi hasharda 32 nafar qiz bola va ulardan 7 nafar kam o’g’il bola qatnashdi. Hammasi bo’lib nechta o’quvchi qatnashadi?

2. Misollar.

2·8+16 32+48 1·35 3·4

16:2+57 93-74 0·70 18:3


2-variant

 1. Masala. Shaxmat to’garagiga 43 ta qiz bola, ulardan 7 nafar kam o’g’il bola qatnashdi. Hammasi bo’lib nechta o’quvchi qatnashadi? (kommunikariv, mantiqiy tahlil kompetensiyalarini shakllantirish)

2. Misollar.

3·8+14 42+38 1·45 5·3

12:3+69 82-15 0·67 24:3
16-NI
Mavzu: 3 ni ko’paytirish va 3 ga bo’lish.

Maqsad: O’quvchilarning bilim, ko’nikma va malaka (BKM) larini tekshirish.

Nazorat shakli: Matematik diktant.


 1. 5 ni 3 marta orttiring

2) 27 ni 3 marta kamaytiring (haqiqiy sonlar ustida amallar kompetensiyasini shakllantirish)

 1. Avtobus parkida 89 ta avtobus bor edi. Ertalab 50 ta va 30 ta avtobus jo’nadi. Parkda nechta avtobus qoldi?

 2. 44 va 16 sonlarining yig’indisini hisoblang

 3. Kamayuvchi 96, ayiriluvchi 40 bo’lsa,ayirmani toping

 4. Ifodaning qiymatini toping: 8· (12-9)

 5. Karam 10 kg, oshqovoq esa 8 kg ortiq. Ikkalasining og’irligi qancha?

 6. Tenglamani yeching 8*x=40 6*x=42

 7. 3 sm kesmadan 2 marta uzun kesma chizing

 8. 10) Ifodani taqqoslang: 21:3 va 24:3


17- NI
Mavzu: 4 ni ko’paytirish va 4 ga bo’lish.

Maqsad: O’quvchilarning bilim, ko’nikma va malakalarini tekshirish.

Nazorat shakli: Yozma ish.

1-variant

1. Masala Akbarning albomida koinot haqida 13 ta, texnika haqida 9 ta marka bor. U yana 5 ta marka sotib oldi. Akbarning markalari nechta bo’ldi?

2. Misollar. (haqiqiy sonlar ustida amallar kompetensiyasini shakllantirish)

3·7+4 2·3+6 6·4+3

4·7+5 4·9+3 3·6+3

95-24 81-79 33+29

3. Taqqoslang:

7·3 va 3·7 10·4 va 9·4

12:1 va 12:2 20: va 36:4


2-variant

1. Masala. Ahmadning dadasi 20 ta, onasi 7 ta, o’asi 9 ta daftar sotib oldi. Ular hammasi bo’lib nechta daftar sotib olishgan?

2. Misollar.

8·3+6 2·6+8 4·7+5

8·4+6 3·4+7 6·4+7

88-48 37+48 98-20

3. Taqqoslang: (haqiqiy sonlar ustida amallar kompetensiyasini shakllantirish)

4·9 va 9·4 9·1 va 10·227-7 va 27-17 43+13 va 43+31
Download 0.52 Mb.
1   2
Download 0.52 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaT/r ni mavzusi

Download 0.52 Mb.