• Əlaqə Ünvan: Telefon: Faks: WEB: Əməkdaşlar
 • Tarixi
 • Strukturu
 • Elektrik və maqnetizm laboratoriyası
 • • Dərs cədvəlləri
  Download 161.06 Kb.
  bet1/10
  Sana10.04.2017
  Hajmi161.06 Kb.
  #3696
  TuriDərs
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  ADPU-nun Fizika fakültəsinin «Elektrik və Optika» kafedrası

  tarixi, strukturu, əməkdaşlar, elmi fəaliyyət, tədris işi...


  • Əlaqə
  • Əməkdaşlar
  • Tarix
  • Stuktur
  Statistika
  • Elmi fəaliyyət
  • Tədris işi
  • Xarici əlaqələr
  • Dərs cədvəlləri
  • Elmi məqalələr

  Əlaqə


  Ünvan:

  Telefon:


  Faks:

  WEB:

  Əməkdaşlar
  Cahangir İslam oğlu Hüseynov
  (kaf.m., dos., f.f.d)

  Mirzəli İsmayıl oğlu Murğuzov
  (prof., f.e.d.)

  Vaqif İbad oğlu Nəsirov
  (prof., f.e.d.)

  İltifad Şabanəli oğlu Dadaşov
  (dos., f.f.d.)

  Rəna Feyzulla qızı Məmmədova
  (dos., f.f.d.)  Şərif Saleh oğlu İsmayılov
  (dos., f.f.d.)

  Əliqulu Nağı oğlu Quliyev
  (dos., f.f.d.)

  Aydın Səfərbəy oğlu Ələkbərov
  (dos., f.f.d.)

  Xatirə Ağakərim qızı Adıgözəlova
  (dos., f.f.d.)

  Cəlal Mirəli oğlu Səfərov
  (b/m., f.f.d.)  Ağaxəlil Ələsgər oğlu Əliyev
  (b/m., f.f.d.)

  Oktay Mayıl oğlu Həsənov
  (m., f.f.d.)

  İsrail Musa oğlu Məmmədov

  (m.)


  Tapdıq Aslan oğlu Cəfərov
  (m.)

  Böyükxanım Həsən qızı Həsənova
  (lab.m.)  Tura Mixayılovna Aydınova
  (lab.m.)

  Aybəniz Güloğlan qızı Rzayeva

  Gözəl Ulduz qızı Hacıyeva

  Nübar Bayram qızı Nadirova

  Razim Baba oğlu Bayramov


  Gülər Əlican qızı Qaraşova

  (b/lab.)


  Məlahət Əvəz qızı Abbasova
  Tarixi


  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universtetinin Elektrik və optika kafedrası 1976-cı ildən müstəqil fəaliyyət göstərir. Kafedraya 1982-ci ilə qədər dosent A.Məmmədov və professor K. Məmmədov, 1982-ci ildən 2012-ci il may ayına qədər professor Mirzəli Murquzov rəhbərlik etmişdir. Hal hazırda kafedra müdiri dos. Cahagir İslam oğlu Hüseynovdur.

  Kafedranın inkişafında prof. K.Məmmədov, prof. Ə.Rüstəmov, prof.B.Quliyev, prof. Q.Səfərəliyev, prof. B.Haqverdiyev, prof. M.Əliyev, dos. M.Xəlilov, dos.X.Xəlilov, dos.V. Nağıyev, dos.V.Yusifov, Y.Yusifov və başqalarının səmərəli xidmətləri olmuşdur.
  Strukturu


  Kafedranın nəzdində aşağıdakı laboratoriyalar fəaliyyət göstərir:

  • Elektrik və maqnetizm;

  • Optika;

  • Атом və nüvə fizikası;

  • Yarımkeçiricilər fizikası və fiziki elektronika;

  • Radiofizika;

  • Rentgenquruluş təhlil;

  • Nadir torpaq metalları materialları fizikası.

  Elektrik və maqnetizm laboratoriyası


  Tədris prosesində aşağıdakı  laboratoriya işləri icra olunur:

  1. Ampermetrin dərəcələnməsi

  2. Voltmetrin dərəcələnməsi

  3. Mənbəyin e.h.q.-si və daxili müqavimətinin məlum müqavimətə görə təyini

  4. Xarici müqavimətdən asılı olaraq mənbəyin gücünün və f.i.ə.-nın təyini

  5. Potensial düşküsünə görə müqavimətin təyini

  6. Uitson körpüsü vasitəsilə müqavimətin təyini

  7. Metalların müqavimətinin temperatur asılılığının təyini

  8. Misin elektrokimyəvi ekvivalentinin və Faradey ədədinin təyini

  9. Yarimkeçiricilərin müqavimətinin temperatur asılılığının təyini

  10. Termoelektron emissiya qanunlarının yoxlanılması və elektronunn çıxış işinin təyini

  11. Termocütün dərəcələnməsi və termo e.h.q.-nin təyini

  12. Elektrik enerjisinin istilik ekvivalentinin təyini

  13. Yerin maqnit sahəsinin üfüqi toplananının tangens qalvanometri vasitəsilə təyini

  14. Solenoidin oxu boyunca maqnit sahəsi intensivliyinin təyini

  15. Dəyişən cərəyan dövrəsində kondensatorun tutumunun təyini

  16. Özü-özünə induksiya əmsalının təyini

  17. Dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanununun yoxlanılması

  18. Dəyişən cərəyan dövrəsində ayrilan gücün və gərginliklə cərəyan arasındakı faza sürüşməsinin təyini

  19. Transformatorun trasformasiya və f.i.ə.-nın təyini

  20. Sönən elektromaqnit rəqslərinin öyrənilməsi 

  21. Dia- və paramaqnetiklərin maqnit nüfuzluğunun təyini

  22. Sarğacın induktivliyinin təyini 

  23. Elektron osilloqrafının işinin öyrənilməsi 

  24. Elektronun xüsusi yükünün maqnetron üsulu ilə təyini


  Download 161.06 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Download 161.06 Kb.