• 2. Natrium haqqında hansı ifadə və ya ifadələr səhvdir
 • 3. Kalsiumun hansı birləşməsi təbiətdə tapılmır
 • 6. Hansı reaksiyalar üzrə metal alınmır
 • 9. Hansı birləşmədən suyun yalnız müvəqqəti codluğunu aradan qaldırmaq üçün istifadə olunur
 • 10. Aşağıdakı çevrilmələrin tənliklərini tərtib edin.
 • 1. Yarımqrupda yuxarıdan aşağıya doğru qələvi metalların hansı xassələri artır?
  Download 20.43 Kb.
  Sana18.11.2020
  Hajmi20.43 Kb.
  KİMYA IX____ sinif TARİX:___________________

  Kiçik Summativ Qiymətləndirmə-1

  Şagirdin soyadı və adı:_____________________________________________________________


  1. Yarımqrupda yuxarıdan aşağıya doğru qələvi metalların hansı xassələri artır?

  1) ionlaşma enerjisi 2) metallıq xassəsi

  3) reduksiyaedicilik xassəsi 4) atom radiusu

  A) 1 – 4 B) 1, 2 C) 1 – 3 D) 1, 3 E) 2 – 4  2. Natrium haqqında hansı ifadə və ya ifadələr səhvdir?

  1) istilik daşıyıcısı kimi istifadə edilir 2) alovu bənövşəyi rəngə boyayır

  3) müsbət ionu zəhərlidir 4) hidrogendən güclü reduksiyaedicidir

  A) 1 – 4 B) 1, 2 C) 1 – 3 D) 1, 3 E) 2 – 4  3. Kalsiumun hansı birləşməsi təbiətdə tapılmır?

  A) CaCO3 B) CaSO4∙2H2O C) CaCl2 D) Ca3(PO4)2 E) CaCO3∙MgCO3  4. Hansı metallar yalnız elektrometallurgiya üsulu ilə alınır?

  A) Pb, Sn B) Zn, Fe C) Cu, Ca D) K, Al E) Mn, Fe  5. Hansı sıradakı metallar onların oksidlərinin reduksiyasından alınır?

  A) Zn, Al, Co, Ca B) Fe, Zn, Sn, Cr C) Na, K, Li, Ca

  D) Ba, Ca, Mg, Al E) Cu, Ag, Mg, Ca

  6. Hansı reaksiyalar üzrə metal alınmır?

  1) Fe3O4 + CO t 2) Fe3O4 + Al t 3) K2O + H2 t

  4) ZnO + C t 5) CaO + C t

  A) 1 – 5 B) 1, 2 C) 1 – 3 D) 3, 5 E) 2 – 4  7. Əlvan ərintiləri göstərin.

  1) polad 2) bürünc 3) tunc 4) çuqun 5) melxior

  A) 1 – 5 B) 1, 2 C) 1 – 3 D) 2, 3, 5 E) 2 – 4

  8. Qara ərintiləri göstərin.

  1) polad 2) bürünc 3) tunc 4) çuqun 5) melxior

  A) 1, 5 B) 1, 2 C) 1 – 3 D) 3 – 5 E)1, 4

  9. Hansı birləşmədən suyun yalnız müvəqqəti codluğunu aradan qaldırmaq üçün istifadə olunur?

  А) Na2CO3 B) NaHCO3 C) Na2SO4 D) Ca(OH)2 Е) Ca(HCO3)2
  Düzgün cavablar:______ Səhv cavablar:________

  İmtina:________ Qiymət:_________

  Fənn müəllimi: Tağıyeva Ədalət

  10. Aşağıdakı çevrilmələrin tənliklərini tərtib edin.

  Na 1 NaH 2 NaOH 3 Na2CO3 4 NaCl
  Download 20.43 Kb.
  Download 20.43 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  1. Yarımqrupda yuxarıdan aşağıya doğru qələvi metalların hansı xassələri artır?

  Download 20.43 Kb.