Boshqaruvda dasturiy vositalar o’quv bolgi uchun testlar
Download 45.88 Kb.
Sana24.03.2021
Hajmi45.88 Kb.

Boshqaruvda dasturiy vositalar o’quv bolgi uchun testlar


  1. Elektron pochta nima uchun mo’ljallangan?

*a) dunyoning ixtiyoriy joyidagi elektron manzilga ma’lumotni jo’natish va qabul qilish mumkin

b) binternetdagi ma’lumotlarni qidirib topish uchun

c) Web sahifa tuzish uchun

d) ixtiyoriy turdagi aloqa xizmati uchun


2. Kоmpyuterda virus paydо bo’lganligini qanday aniqlash mumkin?

*a) fayl ma`lumоtlari o’zgaradi, ekranga nоtanish belgilar chiqadi,

b) fayl ma`lumоtlari o’zgarmaydi

c) fayl ma`lumоtlari nоtanish belgilar chiqmaydi

d) Xech qanday ta`sir ko’rsatmaydi
3. Sayt so’zining ma’nosi?

*a) Inglizcha so’z bo’lib, o’rin, joy degan ma’noni bildiradi.

b) Nemischa so’z bo’lib, o’rin, joy degan ma’noni bildiradi.

c) Ruscha so’z bo’lib, asosiy kirish, eshik, darvoza ma’nosini bildiradi.

d) Ispancha so’z bo’lib, internetda ishlash, xat-xabar uzatish va qabul qilish ma’nosini bildiradi.

4. Excelda jadvalga qanday turdagi ma`lumоtlar kiritiladi?

*a) matnli, sоnli va fоrmula

b) Faqat matinli

c) Faqat sоnli

d) Faqat fоrmula


5. Kompyuter viruslari va zarar etkazuvchi dasturlarni topish hamda zarar etkazilgan fayllarni tiklovchi, fayl va dasturlarni profilaktika qiluvchi dastur qanday nomlanadi?

*a) Antivirus

b) Tarmoqlararo ekran

c) Nazoratchi

d) To’siqlovchi
6. Internet nima

*a) Xalqaro kompyuter tarmog’i

b) Kompyuter uchun darslik

c) Maxalliy tarmoq

d) Lokal tarmoq

7. Shift-klavishi nima uchun xizmat qiladi

*a) Bosh xarflarni kattalashtirib yozish uchun;

b) Katta sonlarni kiritish uchun;

c) Sonlar ishtirok etgan tugmalardagi boshqa belgilarni kiritish uchun;

d) Yozuvlarni kichiklashtirish uchun;

8. Matn muharririning menyusiga kirmaydi:

*a) Рисунок

b) файл

d) Формат

c) Вид
9. Matn protsessori yordamida tayyorlangan matn… deb yuritiladi.

*a) Hujjat

b) Yozuv

c) Matn


d) Rasm.
10. So’z formatlanganda o’zgarishi mumkin:

*a) Satrlar orasidagi masofa

b) Belgi o’lchami

c) Abzas chekinishi

d) Hech nima o’zgarmaydi
11. Power pointda qanday kengaytmali fayl hosil bo’ladi

*a) pptx

b) extx

c) docx


d) xlsx
12. Lokal tarmoq va global tarmoqning nimadan iborat

*a) Lokal tarmoq fizik jihatdan yaqin bo’lgan kompyuterlar tarmog’i, global tarmoq esa uzoqda joylashgan kompyuter tarmog’i

b) Farqi yoq

c) Lokal tarmoq ikkita kompyuter o’rtasidagi tarmoq, global tarmoq esa ikkitadan ortiq kompyuterning o’zaro aloqasi

d) Global tarmoq fizik jihatdan yaqin bo’lgan kompyuterlar tarmog’I, local tarmoq esa joylashgan kompyuterlar tarmog’i
13. Elektron po’chta ……… jo’natishga imkon beradi

*a) Xabar yoki xabarga biriktirilgan fayllarni

b) Faqat xabarlarni

c) Faqat fayllarni

d) Video tasvirlarni
14. Word dasturida yozilgan hujjat kengaytmasi qanday nomga ega.

*a) docx

b) jpg

c) xlsx


d) pptx
15. Kоmpyuter virusi nima?

*a) maxsus yozilgan dastur

b) Tizimli dastur

c) Uskunaviy

d) Tizimli dastur

16. Elektrоn pоchta nima uchun mo’ljallangan?

*a) maxsus dastur bo’lib, uning yordamida dunyoning ixtiyoriy jоyidagi elektrоn manzilga ma`lumоtni jo’natish va qabul qilish mumkin

b) maxsus dastur bo’lib, uning yordamida dunyoning ixtiyoriy jоyidagi elektrоn manzilga ma`lumоtni jo’natish

c) elektrоn manzilga ma`lumоtni qabul qilish mumkin

d) dunyoning ixtiyoriy jоyidagi elektrоn manzilga matnni jo’natish va qabul qilish mumkin

17.PowerPoint dasturida ovozni yozish qanday amalga oshiriladi.

*a) Vstavka-zvuk-zapisat zvuk

b) Pokaz slaydov - Zvukozapis

c) Zapisat zvuk-fayl

d) Razmetka stranitsa-Zapisat zvuk
18. Microsoft Word dasturida kursordan chapdagi belgilarni o’chirish uchun qaysi tugma bosiladi

*a) Backspace

b) Delete

c) Alt


d) Ctrl

19. Axborotni eng kichik o’lchov birligi nima?

*a) Bit

b) Bit/c

c) Bayt

d) Bod
20. Kompyuterga zarar yetkazuvchi hamda o’z-o’zidan ko’payish xususiyatiga ega bo’lgan kompyuter dasturlari qanday nomlanadi

*a) Kompyuter virusi

b) Dastur kodi

c) Tizim xatoligi

d) Drayver


21. Microsoft Excel dasturi jadvalida formulalarni yozish qaysi belgidan boshlanadi?

*a) =


b) +

c) $


d) &
22. Microsoft Excel dasturida jadvaldagi satr tartib raqamiga (satr nomiga) sichqoncha ko’rsatkichi bilan bosilsa nima sodir bo’ladi?

*a) Satr to’liq belgilanadi

b) Xech narsa sodir bo’lmaydi

c) Satr faollashadi

d) Satr to’liq belgilanmaydi
23. Microsoft Excel elektron jadvalida A1:B3 yacheykalar guruhi tanlangan. Bu diapazonga nechta yacheyka kiradi?

*a) 6


b) 12

c) 8


d) 2
24. Ziyonet sayti qachon tashkil etilgan?

*a) 2005 yil 28 sentyabr

b) 2005 yil 25 noyabr

c) 2006 yil 28 sentyabr

d) 2007 yil 28 noyabr
25. Internet sahifalarini o’qish va ko’rish dasturi qanday nomlanadi?

*a) Brouzer

b) Dastur

c) Fayl


d) Word
26. Internet qaysi tarmoq turiga kiradi

*a) Global

b) Lokal

c) Mintaqaviy

d) Mintaqaviy-global
27. Hukumatga oid domen nomi bu

*a) Gov


b) Edu

c) Gan


d) Com
28. Word matn muxarirda WordArt оb`ekt prоgrammasi nima vazifa bajaradi?

*a) matnlarni xar xil ko’rinishda ifоdalaydi

b) matnlarni xar xil rangda ifоdalamaydi

c) matnlarni bir xil ko’rinishda ifоdalaydi

d) matnlarni rasmni ko’rinishda ifоdalaydi
29. Matn muharririning menyusiga kirmaydi:

*a) Рисунок

b) файл

c) Формат

d) Вид
30. Multimedia nima?

*a) оvоzli va videо infоrmatsiyali ma`lumоtli umumlashgan dastur

b) videоinfоrmatsiyali ma`lumоtli umumlashgan dastur

c) оvоzli ma`lumоtli umumlashgan dasturd) Matn va videоinfоrmatsiyali ma`lumоtli umumlashgan dastur

Download 45.88 Kb.
Download 45.88 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaBoshqaruvda dasturiy vositalar o’quv bolgi uchun testlar

Download 45.88 Kb.