• Neumann János Informatikai Kar
 • Elektronika II.
 • A tananyag
 • Felkészülés a laboratóriumi gyakorlatokra
 • Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Informatikai Rendszerek Intézet t Tantárgy neve és kódja
  Download 30.72 Kb.
  Sana30.03.2020
  Hajmi30.72 Kb.

  Óbudai Egyetem

  Neumann János Informatikai Kar


  Informatikai Rendszerek Intézet t

  Tantárgy neve és kódja: Kreditérték: 3

  Elektronika II.

  NIREL2SANC

  Mérnök informatikus BSc szak Nappali tagozat 2009/10 tanév 2. félév

  Tantárgyfelelős oktató:

  Dr. Hermann Gyula

  Oktatók:

  Bitay György, Elek Csaba, Kóré László, Somlyai László, Vígh Tamás


  Előtanulmányi feltételek:

  (kóddal)


  NIREL1SANC Elektronika I.

  Heti óraszámok:

  Előadás: 0

  Tantermi gyak.: 0

  Laborgyakorlat: 3

  Konzultáció:

  Számonkérés módja:

  (f) évközi jegy

  A tananyag


  Oktatási cél: A tárgy keretében a hallgatók elmélyítik az Elektronika I tárgyban szerzett elméleti ismereteket, megismerik a számítógépes vizsgálati és tervezési módszerek alapjait, gyakorlatot szereznek az analóg és digitális áramkörök analóg szimulációs vizsgálatában

  Tematika.

  • Feszültség, áram, ellenállás mérése, tápegységek, multiméterek kezelésének megismerése

  • Jelgenerátorok, oszcilloszkópok kezelésének megismerése

  • Egyszerű analóg áramkörök tervezése, működésük vizsgálata

  • Műveleti erősítős kapcsolások vizsgálata (időtartomány és frekvencia-tartomány)

  • Erősítők és részegységeik vizsgálata (időtartomány, frekvenciatartomány)

  • Tápegységek és részegységeik vizsgálata (időtartomány)

  • Statikus és dinamikus jellemzők vizsgálata

  • Digitális alapáramkörök vizsgálata analóg szimulációval

  • Transzfer karakterisztika, jelterjedési késési idő, teljesítmény-felvétel, bemeneti karakterisztika, kimeneti karakterisztikák, zajtartalék vizsgálata (szimulációval) és mérése  Ütemezés:

  lásd mérések táblázata (külön)
  Félévközi követelmények:

  Lásd: a félévzáró érdemjegyjegy kialakításának módszere  A pótlás módja:

  A szorgalmi időszakban minden gyakorlatot el kell végezni. Hiányzások száma: TVSz szerint.

  Aki hiányzott, vagy felkészületlenség miatt nem vett részt egy gyakorlaton, köteles pótolni a gyakorlatot.

  A szorgalmi időszakban egy gyakorlatot csak egyszer lehet pótolni.

  Akinek a szorgalmi időszakban nem sikerült a fenti feltételeket teljesíteni, elégtelen gyakorlati jegyet kap.

  A vizsgaidőszakban a gyakorlati jegy pótlására a laborvezető 1 alkalmat jelöl ki, a pótlás csak ekkor lehetséges.
  Felkészülés a laboratóriumi gyakorlatokra:


  A gyakorlatok során a gyakorlatvezető egyénenként, személyre szóló feladatot ad a következő gyakorlatra. A feladatot előre meg kell oldani, és dokumentáltan be kell mutatni a gyakorlatvezetőnek (a gyakorlatvezető szignálja a tervezési dokumentációt). A feladat megoldásához az alkalmankénti témákból szükséges felkészülni. A feladatok kiadásához a NIK szerverről letölthető feladatlapok szükségesek, melyeket előzetesen ki kell nyomtatni és a mérésekre el kell hozni.

  A hallgatók a gyakorlatokat önállóan végzik.

  A gyakorlatokon a foglalkozás ideje alatt kell befejezni a kiadott feladat megoldás. A feladatok kiadása vagy a megelőző gyakorlaton (ha előzetes otthoni tervezés szükséges), vagy a gyakorlat elején történik. A megtervezett és előkészített megoldás nélkül a gyakorlatot elkezdeni nem lehet. A feladat tervezési munkájának hiánya a mérés eredménytelenségét jelenti. A kiadott feladat megoldását a gyakorlatvezetőnek a gyakorlat kezdetén be kell mutatni, aki bemutatáskor láttamozza.

  A gyakorlat során jegyzőkönyvet kell készíteni, a feladatlapok kitöltésével.

  A félévközi jegy megszerzésének feltétele a gyakorlatokon való aktív részvétel, amit a laborvezető minden mérésen aláírásával igazol a mérési jegyzőkönyvben.


  A félévzáró érdemjegyjegy (f) kialakításának módszere: vizsgaméréssel, melynek során a korábbi gyakorlatokon megismert és gyakorolt feladatok közül kell egyet önállóan megoldani.


  Irodalom:

  Ajánlott:

  - Zsom Gyula: Elektronikus áramkörök I./A

  - Fehér Gyula: Műveleti erősítők és mérésük

  - Tietze – Schenk : Analóg és digitális áramkörök, Műszaki Könyvkiadó  Egyéb segédletek:

  - nik.bmf.hu/lkore  - Micro-Cap 9 elektronikai szimulációs program, Student Version, www.spectrum-soft.com
  2020. 03. 30. Elektronika II.

  Download 30.72 Kb.
  Download 30.72 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Informatikai Rendszerek Intézet t Tantárgy neve és kódja

  Download 30.72 Kb.