download/1/E/8/1E836E4B-BD21-47C2-B92D-4CE66C597E8A
  -
download/2/4/4/244F620D-508F-4FB9-9A95-1417A4DF029D
  Its work Smart Guide: Using Windows Internet Explorer 10
external/ckfinder/userfiles/files
  Mühazirə 5 saat; laboratoriya 30 saat. Cəmi 105 saat. Kredit : Auditoriya : №
  1. Aşağıdakı ifadələrin hansı doğrudur?
  2015-ci il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  2015-ci il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  Strasburq Universitetinin prezidenti Alen Beretzin rəhbərliyi ilə Fransa ali təhsil müəssisələrinin rəhbərlərindən ibarət nümayəndə heyəti Universitetimizdə olmuşdur
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri (Sərdarov B. S.) “ ”sentyabr 2014-cü IL
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  B. S. Sərdarov, M. Z.Əzimi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Bİtumun xassəLƏRİNİn yaxşilaşdirilmasi yollari
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri Sərdarov B. S. “ ”sentyabr 2016-cı il
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri Sərdarov B. S. “ ”sentyabr 2016-cı il
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Təsdiq edirəm” AzMİU-nun rektoru
content/dam/zebra_new_ia/en-us/solutions-verticals/product/Printers/Mobile Printers/ZQ500 Series Mobile Printers/zq500-general/FAQ
  Frequently asked questions
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Landşaftın əsas komponentləri
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  1. Ekvivalentlər qanununun riyazi ifadəsini göstərin
external/ckfinder/userfiles/files/inshaatuser/files
  AZƏrbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Ümumi kimya fəNNİNDƏn testləR
84.54.71.245=_1566608-External devices. Comparative and cumulative quality level.pptx
  Xorijiy tili
directory external