• 2017/2211(INI)
 • Europa-Parlamentet
  Download 15.66 Kb.
  Sana06.07.2020
  Hajmi15.66 Kb.


  Europa-Parlamentet

  2014-2019


  <Commission>{ENVI}Udvalget om Miljø, Folkesundhed og FødevaresikkerhedCommission>

  <RefProc>2017/2211(INI)RefProc>

  {31/01/2018}31.1.2018

  UDKAST TIL UDTALELSE

  fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

  til Regionaludviklingsudvalget

  om samhørighedspolitikken og den cirkulære økonomi

  (2017/2211(INI))

  Ordfører for udtalelse: Stanislav Polčák

  PA_NonLeg  FORSLAG

  Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

  1. mener, at overgangen til en cirkulær økonomi kan skabe nye arbejdspladser, styrke SMV'ernes konkurrenceevne, fremme udviklingen af rene teknologier og mindske Europas afhængighed af importerede råstoffer og energi;

  2. efterlyser indførelse af finansielle incitamenter til affaldsforebyggelse og understreger, at der er behov for at fastsætte regler om, hvilke instrumenter og organer der skal benyttes til at overvåge affaldsreduktionsdata inden for alle områder af produktion, forarbejdning og forbrug;

  3. går ind for, at der indføres skærpede krav til producentansvar, og mener, at der bør indføres genbrugsemballageordninger hos de store detailkæder som et praktisk værktøj til at forebygge affald; understreger, at der skal træffes yderligere foranstaltninger for at forlænge holdbarheden af produkter og for at anspore til genbrug og genanvendelighed;

  4. understreger, at der er behov for at sortere biologisk affald og etablere de nødvendige rammer for brug af kompost fra biologisk affald inden for landbruget og i andre sektorer; fremhæver, at biologisk affald udgør en høj procentdel af blandet kommunalt affald, og at sådant affald ikke bliver sorteret i tilstrækkelig grad, således at det er umuligt at sikre, at biologisk affald bliver udnyttet og vender tilbage til jorden som kompost;

  5. er foruroliget over Kinas nye restriktive tilgang til europæisk affald, eftersom dette vil få negative konsekvenser for EU's affaldshåndtering; tilslutter sig i denne forbindelse Kommissionens nye strategi for plastik;

  6. opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle definitioner vedrørende affald er i overensstemmelse med affaldsrammedirektivet, og at der foreligger sammenlignelige data om de fremskridt, der bliver gjort af medlemsstaterne og de lokale og regionale myndigheder.
  PA\1144580DA.docx
  PE616.863v01-00

  DA Forenet i mangfoldighed DA


  Download 15.66 Kb.
  Download 15.66 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Europa-Parlamentet

  Download 15.66 Kb.