Fan nomi: Matematika Dars mavzusi: O’tilganlarni takrorlash
Download 37.7 Kb.
Sana10.04.2017
Hajmi37.7 Kb.

Fan nomi: Matematika

Dars mavzusi: O’tilganlarni takrorlash

Dars maqsadi:

a) ta’limiy maqsad: o’quvchilarga mavzuni to’liq yetkazish, o’tilgan mavzularni mustahkamlash

b) tarbiyaviy maqsad: o’quvchilarga ekologik tarbiya berish va matematik o`yinlar orqali milliy istiqlol g`oyalarini singdirish.

d) rivojlantiruvchi maqsad: o’quvchilarning matematikani o’rganishga, bilim olishga bo’lgan qiziqishlarini rivojlantirish

Dars turi: mustahkamlash

Dars uslubi: aqliy hujum, interfaol

Darsda foydalaniladigan jihozlar: rasmlar, ko’rgazma, bukletlar

Matematika – fanlar ichra shoh, Uning sirlaridan bo’lingiz ogoh!

Uslub - tilning inson faoliyatining muayyan sohasi bilan bogʻliq vazifalariga koʻra ajratilishi. Kishilar faoliyatning barcha sohalarida aloqa qilish jarayonida tildagi leksik, frazeologik, grammatik va fonetik vositalarni tanlash va ishlatishda birbirlaridan maʼlum darajada farq qiladilar.

Ibn Sino

Dars jarayoni va texnologiyasiIshning nomi

Bajariladigan ishning mazmuni

Metod

Vaqt

1-bosqich

Tashkiliy qismDarsni tashkil etish. O’quvchilarning davomatini aniqlash. Sinfning darsga tayyorgarligi tekshiriladi

Suhbat

2 minut

2-bosqich Ehtiyojlarni aniqlash

O’quvchilarning ehtiyojlarini aniqlab, mavzuga oid tushunchalar beriladi. Mavzuga oid misol va masalalar tushuntiriladi

Savol-javob

3 minut

3-bosqich Yangi mavzu bayoni

Matematikaga oid savol-javob o’tkazish.

O’tilganlarni takrorlash va misollar yechish

Tushuntirish, izlanish

musobaqa


26 minut

4-bosqich Mustahkamlash

O’quvchilarning matematikaga bo’lgan qiziqishlarini aniqlash. Dam olish daqiqasi

Muammoli izlanish

11 minut

5-bosqich rag’batlantirish

O’quvchilarning darsga ishtiroki hisobga olinib rag’batlantiriladi
2 minut

Uyga vazifa

17- misol

izlanish

1 minut

Darsning borishi:

1-2 bosqichlar texnologik xarita asosida tashkil etiladi

O’tilgan mavzular yuzasidan aqliy hujum savollari beriladi.

Xarita Xarita (yun. chartes - varaq yoki xat yoziladigan papirus), karta - Yer yuzasi, boshqa osmon jismlari yoki kosmik fazoning matematik aniq belgilangan, kichraytirilgan, umumlashtirilgan tasviri. Qabul qilingan shartli belgilar sistemasida ularda joylashgan obʼyektlar koʻrsatiladi (q. Geografik xaritalar, Xaritagrafiya)

- 50 soniga 16 ni qo’shsak necha soni hosil bo’ladi?

- 90 sonidan 46 ni ayirsak, necha hosil bo’ladi?

O’quvchilarning bergan javoblariga qarab rag’batlantiriladi.

III. Yangi mavzuni tushuntirish

12-masala. Avtosaroyda 49 ta yuk avtomobil, undan 9 ta kam yengil mashina turibdi. Hammasi nechta?

Yechish 1) 49 – 9 = 40 ta yengil mashina

2) 49 40 = 89 ta Javob: 89 ta mashina

13-misol. Hisoblang:

34 20 = 54 50 – 20 = 30 54 20 = 74

48 32 = 80 70 – 30 = 40 78 10 = 88

14-masala. Rasm asosida masala tuzing va yeching:

20 kg 20 kg bodring sotib olindi.

Tuzlandi – 10 kg

Qoldi?

Yechish.  1. 20 20 = 40 kg 2) 40 – 10 = 30 kg

  2. 30 kg bodring qoldi

IV.Yangi mavzuni mustahkamlash

15-misol.

46 30 – 36 = 40

56 20 – 26 = 50

16-misol. “O’ylab top” o’yini

V. O’quvchilarni darsga ishtirokiga qarab rag’batlantiriladi.

VI. Uyga vazifa. 17-misol.
Fan nomi: Matematika

Dars mavzusi: O’tilganlarni takrorlash

Dars maqsadi:

a) ta’limiy maqsad: o’quvchilarga mavzuni to’liq yetkazish, o’tilgan mavzularni mustahkamlash

b) tarbiyaviy maqsad: o’quvchilarga ekologik tarbiya berish va matematik o`yinlar orqali milliy istiqlol g`oyalarini singdirish.

d) rivojlantiruvchi maqsad: o’quvchilarning matematikani o’rganishga, bilim olishga bo’lgan qiziqishlarini rivojlantirish

Dars turi: mustahkamlash

Dars uslubi: aqliy hujum, interfaol

Darsda foydalaniladigan jihozlar: rasmlar, ko’rgazma, bukletlar

Matematika – fanlar ichra shoh, Uning sirlaridan bo’lingiz ogoh! Ibn Sino

Dars jarayoni va texnologiyasi

Ishning nomi

Bajariladigan ishning mazmuni

Metod

Vaqt

1-bosqich

Tashkiliy qismDarsni tashkil etish. O’quvchilarning davomatini aniqlash. Sinfning darsga tayyorgarligi tekshiriladi

Suhbat

2 minut

2-bosqich Ehtiyojlarni aniqlash

O’quvchilarning ehtiyojlarini aniqlab, mavzuga oid tushunchalar beriladi. Mavzuga oid misol va masalalar tushuntiriladi

Savol-javob

3 minut

3-bosqich Yangi mavzu bayoni

Matematikaga oid savol-javob o’tkazish.

O’tilganlarni takrorlash va misollar yechish

Tushuntirish, izlanish

musobaqa


26 minut

4-bosqich Mustahkamlash

O’quvchilarning matematikaga bo’lgan qiziqishlarini aniqlash. Dam olish daqiqasi

Muammoli izlanish

11 minut

5-bosqich rag’batlantirish

O’quvchilarning darsga ishtiroki hisobga olinib rag’batlantiriladi
2 minut

Uyga vazifa

17- misol

izlanish

1 minut

Darsning borishi:

1-2 bosqichlar texnologik xarita asosida tashkil etiladi

O’tilgan mavzular yuzasidan aqliy hujum savollari beriladi.

- 80 soniga 16 ni qo’shsak necha soni hosil bo’ladi?

- 100 sonidan 46 ni ayirsak, necha hosil bo’ladi?

O’quvchilarning bergan javoblariga qarab rag’batlantiriladi.

III. Yangi mavzuni tushuntirish

18-misol. Hisoblang:

50 - ( 55 – 5 )= 0 50 (20 20) = 90

85 – (75 – 70 ) = 80 70 (20 10) = 100

19-masala. Keltirildi 87 ta koptok

Qizil koptok - 37 ta

Sariq koptok - ? ta

Yechish. 87 – 37 = 50

J: 50 ta sariq koptok

20 – misol

69 – 18 = 51 60 28 = 88 76 - 63 = 13

46 22 = 68 57 – 32 = 25 58 22 = 80

IV.Yangi mavzuni mustahkamlash

21 –masala

1 qopda – 46 kg

2-qopda – 34 kg

3-qopda -? kg

Hammasi- 100 kg

Y: 100 – (46 34) = 20 J: 20 kg sabzi

22 - misol.

90 > 80 60 < 70 76 > 67 22 = 22

V. O’quvchilarni darsga ishtirokiga qarab rag’batlantiriladi.VI. Uyga vazifa. 17-misol.

Download 37.7 Kb.
Download 37.7 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaFan nomi: Matematika Dars mavzusi: O’tilganlarni takrorlash

Download 37.7 Kb.