• Tahliliy qismni baholash mezoni:(organayzer)
 • 14.3. Amaliy qism
 • Maqsad
 • Amaliy ko‘nikmalarni baholash mezoni
 • 15. Bilim, ko‘nikma va bilishlarni nazorat shakllari
 • 16. Mashg‘ulotning xronologik xaritasi
 • 10.Nazorat uchun savollar
 • MASALALAR VA MASHQLAR TO‘PLAMI Mavzu №1. Vaziyatli masala
 • Mavzu№2. Vaziyatli masala
 • Mavzu№3. Vaziyatli masala
 • Kelishildi




  Download 1.68 Mb.
  bet13/22
  Sana19.03.2017
  Hajmi1.68 Mb.
  1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22

  14.2. Tahliliy qism

  Mashg‘ulotda qo‘llaniladigan yangi pedagogik texnologiyalar:

  Aylana stol atrofida”

  Bu uslub yozma va og‘zaki shaklda o‘tkaziladi va ma'lum vaqt davom etadi.

  Uslub - tilning inson faoliyatining muayyan sohasi bilan bogʻliq vazifalariga koʻra ajratilishi. Kishilar faoliyatning barcha sohalarida aloqa qilish jarayonida tildagi leksik, frazeologik, grammatik va fonetik vositalarni tanlash va ishlatishda birbirlaridan maʼlum darajada farq qiladilar.
  Talabani bilimi to‘g‘ri javoblar bilan ballarda baholanadi va tahlil qilinadi.

  O‘yin uchun kerak:



  1. Mavzu bo‘yicha savollar to‘plami.

  2. Har bir talaba uchun kodlangan raqam va guruh ro‘yxati bo‘lgan qog‘oz varag‘i. Masalan: talaba Toshpo‘latov №1, Toshboev№2 va hokazo.

  3. Sekundomer.

  Ishni olib borish:

  O‘yinni o‘qituvchi olib boradi, bir talaba yordam beradi. “ ro‘yxatchi”

  “Ro‘yxatchi” qog‘ozga talabalarning tartibini kodini va o‘yin mavzusini yozib qo‘yadi. O‘qituvchi aylana bo‘ylab topshiriq berilgan qog‘oz beradi. Talaba 5 sekund davomida javobni yozib yonidagi talabaga uzatadi. Qaysi talabada savol tugasa, ro‘yxatchiga bildiradi. Ro‘yxatchi unga boshqa savol beradi. O‘yin 30 minut davom etadi. Ro‘yxatchi savolni to‘g‘ri yoki noto‘g‘riligiga qarab ( ) yoki (-) qo‘yadi. O‘yin 100 ball bilan baholanadi. 5ta to‘g‘ri javob bo‘lsa - 100 ball qo‘yiladi.

  Savollar:



  1. Suv muolajalariga qarshi ko‘rsatmalar?

  2. Parafin-ozokerit muolajalarini uslublarini sanab o‘ting?

  3. Aeroionoterapiyani tabiiy manbalarini ayting?

  4. Aerozol terapiya turlari?

  5. Mineral suvlarni tarkibi va xususiyati?

  Bilasizmi”metodi.

  Bu uslub yozma va og‘zaki shaklda o‘tkaziladi va ma'lum vaqt davom etadi. Talabani bilimi to‘g‘ri javoblar bilan ballarda baholanadi va tahlil qilinadi.

  Ishni olib borish:

  O‘quv xonasida mavzuga oid 3 ta sxema tarzidagi plakatlar talabalarga ko‘rsatiladi. Talaba har bir konkret holda gap nima ustida ketayotganligini aytishi va to‘g‘ri javobni asoslab berishi kerak. Pedogoglar bu javoblarni ballar bo‘yicha baholaydi.

  Savollar:


  1. Aeroionoterapiya apparatlari?

  2. Vanna turlari ( suv haroratiga qarab)?

  3. Kontrast vannalarga ko‘rsatmalar?

  4. Parafin-ozokerit muolajasini 5 ta fiziologik ta'siri?



  Tahliliy qismni baholash mezoni:(organayzer):

  Maksimal ball 15

  13-12 ball

  11-10 ball

  9-8 ball

  7-6ball

  100%-86%

  85%-73%

  70-56%

  53%-46%

  43% va undan kam


  14.3. Amaliy qism

  Fizioterapevtik muolajalarni o‘tkazish metodikasi.

  Maqsad : bemorlarni davolash maqsadida qo‘llaniladigan ozokerit applikatsiya muolajasini to‘g‘ri o‘tkazish.

  Bajariladigan bosqichlar :





  Bajariladigan ish nomi

  Bajarmadi

  (0 ball)


  To‘liq to‘g‘ri bajarildi

  1

  5 sm chuqurlikdagi kyuvet olinadi

  0

  10

  2

  2-4 sm qalinlikda ozokerit eritmasi tibbiy kleyonka yozilgan kyuvetga quyiladi

  0

  10

  3

  Kyuvet sovib qolmasligi uchun quruq issiq-yog‘li shkaf ichiga qo‘yiladi (plastik konsistensiyaga kelguncha)

  0

  10

  4

  30-40 minutdan so‘ng kyuvet shkafdan olinadi

  0

  10

  5

  Tavsiya etilgan usul yordamida sohaga kleyonka bilan applikatsiya qilinadi

  0

  10

  6

  Soha kleyonka bilan o‘ralib, odeyal bilan yopiladi

  0

  10

  7

  Bemorni 30-60 minutgacha qoldirish

  0

  10

  8

  Ma'lum vaqtdan so‘ng ozokerit olib tashlanadi

  0

  10

  9

  Bemor 30-60 minut davomida dam oladi

  0

  10

  10

  Bemorga javob berish

  0

  10




  Jami :

  0

  100


  Maqsad : bemorlarni davolash maqsadida qo‘llaniladigan mineral suvni (vanna) qabul qilish muolajasini to‘g‘ri o‘tkazish.

  Bajariladigan bosqichlar :





  Bajariladigan ish nomi

  Bajarmadi

  (0 ball)


  To‘liq to‘g‘ri bajarildi

  1

  Balneologik muolaja o‘tkazish xonasiga kirish

  0

  10

  2

  Vanna oldiga borish

  0

  10

  3

  Vannaning tozaligini tekshirish (xloramin ishlovi)

  0

  10

  4

  Harorati 36-38 0 Sli mineral suv bilan vannani to‘ldirish

  0

  10

  5

  Bemorni muolaja xonasiga taklif qilish

  0

  10

  6

  Bemorning yechinishi

  0

  10

  7

  Bemorni vannaga o‘tkazish

  0

  10

  8

  Bemorni 10 minutga qoldirish

  0

  10

  9

  10 minutdan so‘ng bemorni vannadan chiqarish

  0

  10

  10

  Bemorga javob berish

  0

  10




  Jami :

  0

  100


  Maqsad : bemorlarni davolash maqsadida qo‘llaniladigan nam o‘rab qo‘yish muolajasini to‘g‘ri o‘tkazish.

  Bajariladigan bosqichlar :



  Bajariladigan ish nomi

  Bajarmadi

  (0 ball)


  To‘liq to‘g‘ri bajarildi

  1

  Muolaja o‘tkazilish xonasiga kirish

  0

  5

  2

  Issiq odeyal va nam o‘tkazmaydigan material bilan tushalgan kushetkani tekshirish

  0

  10

  3

  Bemorni muolaja xonasiga taklif etish

  0

  5

  4

  Bemorni hamma kiyimini yechishini aytish

  0

  5

  5

  Sovuq suvda (harorati 25-30 0 S) namlangan va siqilgan choyshabni nam o‘tkazmaydigan material ustidan solish

  0

  10

  6

  Bemorni orqasi bilan choyshabga yotqizish

  0

  5

  7

  Bemor tanasini (bosh qismidan tashqari) ketma-ket o‘rash (choyshab, nam o‘tkazmaydigan material, odeyal )

  0

  15

  8

  Bemor ma'lum maqsadga 40-60 minutgacha qoldirish

  0

  5

  9

  Ma'lum vaqt o‘tgach ketma-ket odeyal, nam o‘tkazmaydigan material va choyshabni olish

  0

  15

  10

  Bemor tanasini artish va yotgan holatda qoldirish

  0

  10

  11

  Muolaja bemorni terlatish maqsadida qo‘llanilsa muolajadan so‘ng dush qabul qilish (harorat indifferent) va kiyinish

  0

  10

  12

  Bemorga javob berish

  0

  5




  Jami :

  0

  100


  Amaliy ko‘nikmalarni baholash mezoni:

  100%-86%

  85%-71%

  70-55%

  54%-37%

  36% va undan kam

  40-34,4-a'lo

  34-28,4-yaxshi

  28-22-o’rta

  21,6-14,8-qoniqarsiz

  14,4 va undan kam-yomon


  15. Bilim, ko‘nikma va bilishlarni nazorat shakllari

  - Og‘zaki javob

  - Bahsda aktiv ishtirok etish

  - Yozma javob natijalari

  - Masalalarini yechish

  - Amaliy ko‘nikmalarni bajarish



  Talabalar bilimi, ko‘nikma va mahoratini baholashda qo‘llaniladigan

  nazorat mezonlari



  Baho

  a'lo

  yaxshi

  o‘rta

  qoniqarsiz

  yomon

  O‘zlashtirish % hisobida

  100%-86%

  85%-71%

  70-55%

  54%-37%

  36% va undan kam

  1

  Nazariy qism

  25-24

  ball


  23-22

  ball


  21-19 ball

  18-17

  ball


  15

  ball


  2

  Analitik qism klaster

  15-14

  ball


  13- 12 ball

  11-10 ball

  9-8

  ball


  7-6

  ball


  3

  Test vaziyatli masalalar

  15-14

  ball


  13-12

  ball


  11-10 ball

  9-8

  ball


  7-6

  ball


  4

  Amaliy ko‘nikmalar

  40-34.4

  ball


  34-28.4

  ball


  28-22

  ball


  21.6-14.8 ball

  14.4 ball


  16. Mashg‘ulotning xronologik xaritasi

  Mashg‘ulot bosqichlari va vaqti

  Faoliyat mazmuni

  Ta'lim beruvchi

  Ta'lim oluvchi

  1- bosqich

  Mashg‘ulotga kirish

  (25daq)


  1.1.Mavzuning nomi, maqsad va kutilayotgan natijalarni yetkazadi. Mashg‘ulot rejasi bilan tanishtiradi.

  1.2. Mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalarni;mustaqil ishlash uchun adabiyotlarro‘yxatini aytadi.



  Tinglaydilar, yozib

  oladilar.

  Aniqlashtiradilar,

  savollar beradilar



  2-bosqich. Asosiy

  (170daq)


  Nazariy qism (90daq).

  Analitik qism (40daq).


  Amaliy qism (40daq).

  2.1. Suv va issiqlik bilan davolash, sanator kurort davolash mavzusini muhokamasini boshqaradi, mavzuni izohlaydi, talabalarga ko‘rgazmali qurollarni ko‘rsatadi, savollar beradi, nazariy qism bo‘yicha xulosa qiladi.

  2.2.Olingan nazariy bilimlarni mashg‘ulot jarayonida qo‘llaniladigan yangi pedagogik texnologiya usullari, testlar, vaziyatli masalalar bilan mustahkamlab, baholaydi. Talabalar mustaqil ishlash uchun vazifa beradi, olingan ma'lumotlarni asosiylariga e’tibor qaratadi va daftarga qayd qilishini talab qiladi.

  2.3.Amaliy ko‘nikmalarni to‘g‘ri bajarishini tashkil etadi. Olingan natijalarini muxokamasini eshitadi.


  Javob beradilar

  Yozadilar.

  Jadvallar bilan ishlaydilar

  Guruhlarda

  ishlaydilar,

  Olingan ma'lumotlarni daftarga qayd va taqdimot qiladilar



  3- bosqich

  Yakuniy xulosa qism

  30 min


  3.1.Mavzu bo‘yicha yakun qiladi.

  3.2. Guruhlar ishini (alohida ishtrokchilarni) baholaydilar, o‘zaro baholash natijalari bo‘yicha xulosa qiladi, o‘quv mashg‘ulotining maqsadga erishish darajasini tahlil qiladi.

  3.3. Mustaqil ish uchun topshiriq beradi va uning baholash mezonlarini yetkazadi

  Keyngi mashg‘ulotlariga tayyorlanish uchun vazifalar beradi.



  O‘z-o‘zini, o‘zaro

  baholashni

  o‘tkazadilar.
  Savol beradilar

  Topshiriqni yozadilar.




  10.Nazorat uchun savollar

  1.Gidroterapiya va balneoterapiya nimasi bilan farqlanadi?

  2.Dush, vannalarning shifobaxsh ta'sir mexanizmi qanday?

  3.Gastritda mineral suvning qo‘llanilish usuli qanday? Qo‘llashda nimaga e'tiborni qaratish kerak?

  4.Nam o‘rab qo‘yish qanday maqsadlarda qo‘llaniladi?

  5.Kompress turlari va qo‘llanilishdan maqsad qanday?

  6.Balchiqning fiziologik ta'siri haqida nimani bilasiz?

  7.Balchiqning qo‘llanilish usullari?

  8.Parafin-ozokeritning qo‘llanilish usullari.

  9.Kurortlarning turlari.

  10.Kurortga boruvchilarga qarshi ko‘rsatmalar.

  11.O‘zbekiston kurortlari.


  Asosiy

  1.Yo’ldashev K.Yu., Kulikov Yu.A. «Fizioterapiya» (uchebnik dlya studentov) 1994 s. 298

  2.S.N Babadjanov Spravochnik fizioterapevta “Abu Ali Ibn Sino”, T, 1999 s.279

  Qo‘shimcha adabiyotlar

  1.Bogolyubov V.A. «Obshaya fizioterapiya» M. 2001 s. 679

  2.Ulashik V.S. « Fizioterapiya» M. 2003 s. 450

  3.Bogolyubov V.A. « Metodika i texnika provedeniya fizioterapevticheskix protsedur» M. 2001 s.280

  4.Pasinkov ye.I. «Obshaya fizioterapiya» (uchebnik dlya med. institutov) 1969 s.311

  5.Speranskiy A.P. «Uchebnoe posobie po fizioterapii» (dlya med. institutov) 1975s. 328

  6.«Spravochnik po fizioterapii» pod. Red. Obrosova A.N. 1989 s.167

  7.«Fizioterapevticheskiy spravochnik» pod red. I.N. Sosina.1984 s. 197

  8.Komarova L.A., Blagovidova L.A. «Rukovodstvo po fizicheskim metodam lecheniya». 1987 s. 233

  9.Pasinkov ye.I. «Fizioterapiya» Darslik 1995. (na uzb. yazike) s.285

  10.Pasыnkov ye.I. «Fizioterapiya» darsligi 1966. (na uzb. yazike.)s. 290

  11.Leksionnie materiali i uchebno-metodicheskie razrabotki

  12.Bassina V.G., Bergnitskiy Ya.M. «Klimatolechenie» Spravochnik. Semfiropol. Tavriya. 1990 s. 289

  13.Biryukov A.A. «Massaj-sputnik zdorovya» kniga dlya uchashixsya 1992. 157

  Internet saytlari:

  http://www.doktor.ru

  http://www.medinfo.org

  http://www.restart-med.ru

  http://www.mirmed.ru

  http://micropolarization.narod.ru

  http://www.aapmr.org

  http://www.alhealth.com

  http://www.docguide.com

  http://www.healthweb.com

  http://www.acsm.org

  http://www.apta.org

  http://www.jphysiol.org

  http://www.Stomfac.ru


  MASALALAR VA MASHQLAR TO‘PLAMI

  Mavzu №1. Vaziyatli masala:

  1.Bemor o‘ng tomonlama o‘tkir bronxopnevmoniya tashxisi bilan shifoxonaga 5 kun avval tushgan. Hozirgi kunda holati qoniqarli, tana harorati – 37,3oS, EChT – 20 mm/soat, leykotsitoz – 9000. Bemorga qaysi fizioterapevtik muolajalarni tavsiya etish mumkin? Agar bemorga induktotermiya muolajasi tavsiya etilsa, u qanday o‘tkaziladi?

  Javob : bemorga fizioterapevtik muolajalardan UVCh-terapiya, SVCh-terapiya, induktotermiya va past chastotali magnitoterapiya muolajalarini tavsiya etish mumkin. Induktotermiya o‘tkazish mumkin, u induktor disk yordamida, ko‘krak qafasi sohasiga qo‘yish bilan o‘tkaziladi.
  2.Bemor qo‘zg‘alishsiz o‘ng yelkaning sinishi tashxisi bilan travmatolog tomonidan yuborildi. Jarohat sohasida immobilizatsiya – gipsli bog‘lam. Jarohatdan keyin 7 kun o‘tgan. Shikoyatlar yo‘q. Laborator analizlarida deyarli o‘zgarishlar yo‘q. Bemorga qaysi fizioterapevtik davolash muolajasini tavsiya etish mumkin? Qanday ko‘rsatkichlar qarshi ko‘rsatma bo‘lishi mumkin?

  Javob : bemorga jarohat sohasida Ca moddasini jamlash maqsadida UVCh-terapiya va induktotermiya muolajalarini qo‘llash mumkin. Agar bemorning jarohat sohasida drenajsiz kechayotgan yiringli jarayon va tibbiy yordam ko‘rsatish maqsadida metall shtiftlar qo‘llanilgan bo‘lsa UVCh-terapiya va induktotermiya muolajalarini o‘tkazish mumkin emas.



  Mavzu№2. Vaziyatli masala:

  1. Bemor A. 44 yosh tashxisi: Bronxial astma. Bosqich-III. Remissiya davri. Shikoyati: yo‘tal, vaqti bilan bo‘g‘ilish xurujlariga , tez charchab qolishga.

  Tana harorati 36,6 oS. Puls 90/min, ritmik. AQB 120/90 mm.sim. ust. Nur muolajasi bering.

  J: Solyuks lampasi.

  2. Bemor D. 58 yosh tashxisi: Osteoartroz: gonoartroz, sekin rivojlanuvchi kechishi, BFe-II, RB II.Fizioterapevtik muolaja bering.

  J: Lazer terapiya tizza bo‘g‘imiga, yorug‘lik vannasi.

  3.Bemor K. 28yosh tashxisi: O‘pkani o‘ng pastki bo‘lak pnevmoniyasi.UTTni to‘g‘ri buyuring.

  J: O‘ng o‘pkani pastki bo‘lak soxasiga (yalig‘lanish o‘chog‘iga). Kontakt to‘g‘ridan-to‘g‘ri, labil usulda,o‘zgarmas rejimda. Intensivligi 0,1-0,6 Vt/sm, eksp. 5minut, har kuni 5-10 muolaja.



  Mavzu№3. Vaziyatli masala:

  1.Bemor bir necha yildan beri tizza bo‘g‘imlari artriti bilan kasallangan. U bo‘g‘imlardagi og‘riqlarga, harakatning chegaraganligiga, balg‘am ajralishi bilan bo‘ladigan yo‘talga shikoyat qiladi. Holati qoniqarli. Bemorga qanday fizioterapevtik muolaja tavsiya etasiz?

  Javob : bemorning tizza bo‘g‘imlariga balchiqli applekatsiya, parafin-ozokeritni qatlam-qatlam, kyuvetli applekatsiya, salfetkali applekatsiya usullarida qo‘llash mumkin. Yo‘talni kamaytirish va balg‘amni haydash maqsadida unga aerozolterapiya (namli, yog‘li va bo‘g‘li ingalyatsiya) tavsiya etish mumkin.

  2. Bemor 45 yoshda tashxisi: Gipertoniya kasalligi II. Yondosh: semizlik II. Ovqat almashinuvi. Shikoyati: bosh og‘rishi, yurganda hansirash, umumiy quvvatsizlik. Puls 82\min. AQB-160/100 mm.sim. ust. Qanday fizioterapevtik muolaja buyurasiz?

  J: Suv muolajalari: sirkulyar dush, kontrast vanna.

  VAZIYaTLI MASALA



  1.Masala:38 yoshli bemor. Diagnozi: Ikki tomonlama bronxopnevmoniya tuzalish bosqichida.

  A) Shu kasallikda fizioterapiyaga qarshi ko‘rsatmani ayting.

  B) 3 fizioterapevtikomilni tavsiya qiling.

  V) Bemorni yuborish mumkin bo‘lgan sanator kurortni ko‘rsating.

  2. Masala:Bemor A., 29 yoshda. Diagnoz: Bexterev kasalligi, markaziy shakli, minimal aktivlik.

  A) Shu kasallikda fizioterapiyaga qarshi ko‘rsatmani ayting.

  B) 3 fizioterapevtikomilni tavsiya qiling.

  V) Bemorni yuborish mumkin bo‘lgan sanator kurortni ko‘rsating.

  3. Masala: 41 yoshli bemor. Diagnoz- Podagrik artrit, o‘tkir osti bosqichi.

  A) Shu kasallikda fizioterapiyaga qarshi ko‘rsatmani ayting.

  B) 3 fizioterapevtikomilni tavsiya qiling.

  V) Bemorni yuborish mumkin bo‘lgan sanator kurortni ko‘rsating.

  4. Masala:54 yoshli bemor. Diagnoz: bronxial astma avj olish bosqichida.

  A) Shu kasallikda fizioterapiyaga qarshi ko‘rsatmani ayting.

  B) 3 fizioterapevtikomilni tavsiya qiling.

  V) Bemorni yuborish mumkin bo‘lgan sanator kurortni ko‘rsating.

  5. Masala:56 yoshli bemor. Diagnoz: Gipertoniya kasalligiIIbosqichi, AG II.

  A) Shu kasallikda fizioterapiyaga qarshi ko‘rsatmani ayting.

  B) 3 fizioterapevtikomilni tavsiya qiling.

  V) Bemorni yuborish mumkin bo‘lgan sanator kurortni ko‘rsating.

  6. Masala:56yoshli bemor. Diagnoz: tizza bo‘g‘imlarining deformatsiyalovchi osteoartrozi.

  A) Shu kasallikda fizioterapiyaga qarshi ko‘rsatmani ayting.

  B) 3 fizioterapevtikomilni tavsiya qiling.

  V) Bemorni yuborish mumkin bo‘lgan sanator kurortni ko‘rsating.

  7. Masala:35 yoshli bemor. Diagnoz: O‘n ikki barmoq ichak yara kasalligi yallig‘lanishning kamayish bosqichida.

  A) Shu kasallikda fizioterapiyaga qarshi ko‘rsatmani ayting.

  B) 3 fizioterapevtikomilni tavsiya qiling.

  V) Bemorni yuborish mumkin bo‘lgan sanator kurortni ko‘rsating.

  8. Masalan:A.ismli 32 yoshli bemor. Diagnoz: Revmatoid artrit, bo‘g‘imli shakli, poliartrit, aktivlikI.

  A) Shu kasallikda fizioterapiyaga qarshi ko‘rsatmani ayting.

  B) 3 fizioterapevtikomilni tavsiya qiling.

  V) Bemorni yuborish mumkin bo‘lgan sanator kurortni ko‘rsating.

  9. Masala:35 yoshli bemor. Diagnoz: Surunkali pielonefrit yallig‘lanishning kamayish bosqichida.

  A) Shu kasallikda fizioterapiyaga qarshi ko‘rsatmani ayting.

  B) 3 fizioterapevtikomilni tavsiya qiling.

  V) Bemorni yuborish mumkin bo‘lgan sanator kurortni ko‘rsating.

  10. Masala:55 yoshli bemor, diagnoz:tirsak suyagining pastki qismining sinishidan keyingi holat, immobilizatsiya olinganining 5 kuni.

  A) Shu kasallikda fizioterapiyaga qarshi ko‘rsatmani ayting.

  B) 3 fizioterapevtikomilni tavsiya qiling.

  V) Bemorni yuborish mumkin bo‘lgan sanator kurortni ko‘rsating.

  11. Masala: Diagnoz – sekin bituvchi yara.

  Zamburug‘simon elektrod bilan yara atrofida 10 sm2 radiusda teri bo‘yicha harakat qildiriladi.Bog‘lamni almashtirish vaqtida bajariladi. Davolanish kursi 10 kun

  A) Fiziomuolajani ayting.

  B) Shu muolajada qaysi tok turi qo‘llaniladi. Ta'sir mexanizmini tushuntiring.

  V) Shu fizik omil nima maqsadda tavsiya etilgan?

  12. Masala: Diagnoz – surunkali sinusit.

  2 smli havo bo‘shlig‘i bilan gaymorov bsho‘liqlari sohasiga kondensator plastinalar qo‘yilgan, quvvati 30 Vt, muolaja davomiyligi 10 minut, davolanish kursi 10 kun.

  A) Fiziomuolajani ayting.

  B) Shu muolajada qaysi tok turi qo‘llaniladi. Ta'sir mexanizmini tushuntiring.

  V) Shu fizik omil nima maqsadda tavsiya etilgan?

  G) Shu omil qo‘llanilishiga qarshi ko‘rsatmani ayting.

  13. Masala: Diagnoz – Surunkali obstruktiv bronxit to‘liq bo‘lmagan remissiya davrida.Balg‘amning qiyin ko‘chishi bilan yo‘talning saqlanishiga, yengil jismoniy yuklamada nafas yetishmovchiligiga shikoyat.

  A) Bu holatda fiziodavoning qo‘llanilish maqsadini ko‘rsating?

  B) 3 ta fizioterapevtik omilni tavsiya qiling.

  V) Bemorni yuborish mumkin bo‘lgan sanator kurortni ko‘rsating.

  14. Masala: Diagnoz – Herpes zostero‘ng kurak usti sohasida. Ultrabinafsha nurlanish muolajasi buyurilgan. Birinchi kuni bemorda individual biodoza aniqlangan, keyingi kuni qorin terisida nurlangan sohada qizg‘ish rangli aniq tekis konturli5 “oynacha” aniqlangan.

  A) UBN muolajasi qanday maqsadda buyurilgan?

  B) Bemorning individual biodizani aniqlang.

  V) Ushbu holatda nurlanishning qaysi usuli va qanday dozasi tavsiya etiladi? Muolajaning davomiyligini aniqlang.

  15. Masala:Bemor 21 yoshda, talaba,tez tez bo‘ladigan bosh og‘rig‘iga,kayfiyatning o‘zgarishiga, yurak sohasida vaqti-vaqti bilan bo‘ladigan sanchiqli og‘riqqa,havo yetishmovchiligiga, umumiy holsizlanishga, tez charchashga shikoyat qiladi. AB 100/70 mm sim.ust.Tekshirishda: QUAda – Nv – 102 g/l, er.- 3,6*1012/l, leyk. –6,5*109/l, EChT – 5 mm/soat, EKG: sinusli ritm, YuQS 84 urish/min, miokardda metabolik o‘zgarish. Diagnoz qo‘yildi: Vegetotomir distoniyasi kardial tipi bo‘yicha.

  A) Fiziodavo qo‘llash uchun qarshi ko‘rsatma bormi?

  B) Ushbu holatga fiziodavoni qo‘llash maqsadini ayting.

  V) 3 fizioterapevtik omilni tavsiya qiling, tavsiyani asoslang.



  Download 1.68 Mb.
  1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22




  Download 1.68 Mb.